A tagállamok igazságügyi miniszterei megállapodásra jutottak az egész Európára kiterjedő számlazárolásra irányuló bizottsági javaslatról, amely megkönnyíti, hogy a polgárok és a vállalkozások behajtsák a határon átnyúló tartozásokat - derül ki az Európai Bizottság közleményéből.

A javaslat elősegíti a más tagállambeli tartozás behajtását, és biztosítja a hitelezőket arról, hogy vissza tudják szerezni a követelést. Ettől a bizottság azt reméli, hogy fokozza az egységes uniós piaci kereskedelembe vetett hitet. A kezdeményezés a "jogérvényesülés a növekedés érdekében" bizottsági program részét képezi, amely a kereskedelem és a növekedés érdekében erősítené a közös piacon a jogérvényesülést.

Viviane Reding, igazságügyi biztos a múlt heti tárgyalásokon elért eredményt az uniós kkv-k számára áttörésnek nevezte és reményét fejezte ki, hogy az Európai Parlament és az Európai Tanács munkája révén ez a javasat hamarosan az európai joganyag részévé válik.

Az európai vállalkozások éves forgalmának mintegy 2,6 százaléka megy veszendőbe a behajthatatlan tartozások miatt - derül ki a bizottsági közleményből -, ezeknek a vállalkozásoknak a túlnyomó többsége pedig kkv. Évente akár a 600 millió eurót is elérheti az olyan szükségtelenül leírt tartozások összege, amelyeket a vállalkozások nem is próbálnak behajtani, mert elrettennek a külföldi pereskedés költségeitől és bonyodalmaitól. Az Európai Bizottság szerint az általa javasolt ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés megoldást kínál ezekre a problémákra.

Az Igazságügyi Tanácsban pénteken elért kompromisszum megerősíti a bizottsági javaslat fő pontjait. Ami a legfontosabb, hogy tanácsi szövegben megtartották a javaslat olyan alapvető elemeit, mint hogy a "meglepetésjelleg" megőrzése érdekében a végzést az adós tudomása nélkül bocsátják ki, és a határokon átnyúló ügyek fogalmát tágan határozták meg.

A tanácsban készült szöveg az alábbiak tekintetében tér el az eredeti javaslattól:

Az Európai Bizottság javaslatával szemben a tanácsi szövegben a szabályok nem alkalmazandók a pénzügyi eszközökre (mint a részvények és kötvények), az öröklésekre és a házassági vagyonra. Tehát a hitelezők nem tudnak ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést alkalmazni annak érdekében, hogy pénzügyi eszközöket zároljanak a bankszámlákon, és nem képesek erre az örökléssel vagy a házassági vagyonjoggal kapcsolatos jogviták esetében sem.

A szabályok csak azokra a hitelezőkre alkalmazandók a most elfogadott szöveg szerint, akik a szabályok hatálya alá tartozó tagállamokban rendelkeznek állandó lakóhellyel vagy székhellyel. Továbbá főszabály szerint a hitelezők felelősségre vonhatók a számlazárolási végzés indokolatlan kibocsátásáért.

A számlaadatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban a tanács által megfogalmazott verzió szerint a hitelező csak abban az esetben veheti igénybe az új szabályok által létrehozott mechanizmust, ha az adóssal szemben végrehajtható ítéletet adtak ki.

Ahhoz, hogy a bizottsági javaslatból jogszabály legyen, azt közösen el kell fogadnia az Európai Parlamentnek és az EU-tagállamoknak a - minősített többséggel határozó - tanácsban. Az Európai Parlament Jogi Bizottsága az idei év május 30-án szavazatával támogatta a bizottsági javaslatot. A tanácsban pénteken elért megoldás azt jelenti, hogy a két jogalkotó szerv háromoldalú egyeztetéseket kezdhet a bizottsággal a végleges megállapodás elérése érdekében.

Mire jó ez a javaslat?

Az uniós vállalkozások 99 százaléka a kis- és középvállalkozások közé tartozik, közülük mintegy 1 millió szembesül nehézségekkel a más tagállambeli követelések terén, és évente akár a 600 millió eurót is elérheti a leírt tartozások összege. Ezek esetében a vállalkozások túlságosan drágának vagy nehéznek találják a más uniós országokban folytatandó pereket. Az uniós polgárok számára problémát jelenthet az is, ha az interneten vásárolt termék soha nem érkezik meg, vagy ha a más országban tartózkodó szülő nem fizeti a tartásdíjat.

A bizottság rendeletjavaslata létrehozza az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést, amely lehetővé teszi majd a hitelezők számára, hogy zároltassák az adós bankszámláján a tartozásnak megfelelő összeget. A végzés fontos szerepet játszhat a követelésbehajtási eljárásban, mivel megakadályozza, hogy az érdemi ítélethozatalig eltelt idő alatt az adós kivonja vagy eltüntesse vagyoni eszközeit, ami növeli a más tagállambeli követelés sikeres behajtásának valószínűségét.

Az új európai végzés lehetővé teszi a hitelezők számára, hogy az EU minden tagállamában azonos feltételek mellett zároltassák a bankszámlákon lévő pénzeszközöket. Fontos tény, hogy nem változnak a számlazároltatásra vonatkozó nemzeti eljárások. A bizottság egyszerűen csak egy újabb európai eljárást hoz létre, amelyet a hitelezők abban az esetben választhatnak, ha más uniós tagállamban szeretnének követelést behajtatni.

Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés a nemzeti jogszabályok biztosította eszközök alternatíváját kínálja a hitelező számára. Biztosító jellegű, azaz csak az adós számlájának zároltatására alkalmas, a hitelező felé való fizetést nem biztosítja. Az új eszköz kizárólag a több tagállamot érintő ügyekben használható majd fel. Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést ex parte (a másik fél meghallgatása nélküli) eljárás keretében, azaz az adós tudta nélkül bocsátják ki, tehát a meglepetés erejével hat. A jogi aktus közös szabályokat állapít meg a joghatósággal, a végzés kibocsátásának feltételeivel és eljárásával, a bankszámlaadat közlését elrendelő végzéssel, és a számlazárolást elrendelő végzés nemzeti bíróságok és hatóságok általi végrehajtásának módjával, valamint az adóst megillető jogorvoslati lehetőségekkel és az alperes védelmét szolgáló egyéb elemekkel kapcsolatosan.

Forrás: napi.hu