Lézerfegyvert demonstrált az amerikai haditengerészet

Lézerfegyvert demonstrált az amerikai haditengerészet

Az éles teszten sikerült kiiktatni az erre kijelölt légi célpontot.A téma iránt érdeklődő olvasók jól tudják, hogy az amerikai haditengerészet évek óta dolgozik a hajókra telepíthető, meglehetősen nagy méretű lézerfegyvereken, ezzel kapcsolatban korábban több kísérletre is sor került. Bár az akkor használt egységet azóta nyugdíjazták, most egy társán hajtottak végre éles bemutatót.A csendes-óceáni flotta hivatalos oldalán számoltak be az illetékesek a sikeres demonstrációról, amelynek során a terveknek megfelelően ártalmatlanították a hajóra elméletileg komoly veszélyt jelentő drónt. A május 16-án lefolytatott kísérletben a kétéltű szállítóhajóként használt USS Portland fedélzetére telepített rendszert vetették be, amely a kissé hosszú, laser weapons system demonstrator (LWSD) névre hallgat, és bár ennek pontos erejét nem közölték a nyilvánossággal, ezzel kapcsolatban korábban már megjelentek bizonyos becslések, most pedig egy rövid videóban vehetjük szemügyre, ahogy a fegyver célba veszi és ártalmatlanná teszi a közeledő drónt.Az International Institute for Strategic Studies egy 2018-as jelentésében 150 kilowattos lézerfegyverről tettek említést, ez tehát jóval erősebb lenne, mint a Ponce segítségével utoljára 2017-ben kipróbált 30 kilowattos rendszer. Jól látható, ahogy a drón találatot kap, majd pedig lángolva tér le eredetileg tervezett pályájáról, a haditengerészet szerint azonban nem csak ilyen kisebb repülő alkalmatosságok, hanem csónakok ellen is bevethető lenne a fegyver, amit ők a directed energy weapons (DEW) kategóriába helyeznek. Ezzel alapvető módon átrajzolódik a tengeri hadviselés, bár a pontos működéssel kapcsolatban mindössze annyit árultak el, hogy fotonok garmadájával bombázzák a kijelölt célpontot, így nem kell foglalkozni a széllel, vagy akár a hatótávolsággal.A közeljövőben nyilván további tesztekre kerül majd sor, amit jó eséllyel a nagy riválisok is követnek majd, így számíthatunk kínai, orosz és egyéb fejlesztések bemutatására is.Forrás: sg.hu / news.usni.org

Trianon 100. évfordulója – és nem történik semmi!

Trianon 100. évfordulója – és nem történik semmi!

2020. június 4-e a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója. Sokan nagy várakozással tekintettek az évforduló elé határon innen és határon túl, azonban ezek hiú ábrándok maradnak.Cikkünkben a történelmi tényeket fogjuk Önök elé tárni, úgy ahogy azt – talán – még sohasem olvasták. Ezek a tények nyilvánosak, mindenkinek hozzáférhetőek, de a nyilvánosság soha nem így közelítette meg Trianont.A hivatalos állami megemlékezés semmitmondó intézkedéseket szervez (félárbócra engedik a nemzeti zászlót, versek, táncok, átnevezünk egy megyét, interjúk, kis videók…), mert koronavírus helyzet van. A nemzet egy olyan gesztust várt az államtól, amit 100 éve vár. Ilyen lehetne egy népszavazás kiírása arról, hogy elismerjük-e a trianoni békediktátumot, vagy hogy érvénytelenné nyilvánítsák az 1921.évi XXXIII törvényt. Ezek ugyan szimbolikus jelentőségű lépések lennének, amitől – valószínű – nem változna semmi, nem lenne újra Nagy-Magyarország, az elcsatolt területek nem kerülnének vissza, de legalább látszana az állami akarat. A románok, a gyáva magyar vezetéssel szemben meg merték tenni, hogy a „trianoni szerződés napjává” nyilvánították június 4-ét. Trianonról – másként (Egy tervezett, de támogatás hiányában el nem készült film szinopszisából.) A 13-17. századi Magyarország, mint a kereszténység védőbástyája, védte Európát a tatároktól,  törököktől, úgy hogy a magyar nép létszáma ilyenkor óriási mértékben csökkent. Ekkor a más nemzetiségűek könnyen szivárogtak be az országba, mert itt a megélhetésükhöz jobb, könnyebb körülményeket kaptak. Különben nem is jöttek volna Magyarországra. Az itt élő kisebbségek bátran tervezhették jövőjüket, de az állam irányításába nem volt beleszólásuk, pl. nem volt szavazati joguk, egyes kisebbségeknek nem volt államilag finanszírozott anyanyelvű oktatása. Úgy lehet felfogni, mint a magyart, aki most családjával Németországba megy dolgozni. De, hogy a kisebbségek szerették ezt az országot – talán – a legjobb példája, hogy az aradi vértanúk tábornokai közül három volt tiszta magyar és hárman még magyarul se tudtak, mégis ezért a soknemzetiségű országért harcoltak, ontották vérüket. Zrínyi Miklós mondta: „horvát vagyok, tehát magyar”. Leszögezhetjük, hogy kisebbségi elnyomásnak még csírája sem volt az országban.Magyarországnak nem voltak gyarmatai. A gyarmatosító országok valóban elnyomták, kizsákmányolták a gyarmatokon élő népeket. Elgondolkodtató, hogy ezek az országok valóban megérdemelnék, hogy jóvátételt fizessenek az elnyomott, gyarmatosított országok nemzeteinek, mégsem tették.Az 1868. évi XLIV. törvény bevezeti a kisebbségeket megillető jogokat, miszerint az ország hivatalos nyelve a magyar, de a kisebbségek is előterjeszthetik saját nyelvükön beadványukat a hivatalos szervekhez, egyházakhoz. Trianonhoz vezető indokok között szerepel a kisebbségeket megillető jogok, mint autonóm törekvések, vagy az első világháborút kirobbantó felelősség és sok-sok más magyarázat (ezek a kérdések természetesen nem függhetnek össze egy ország határainak a feladásával).Az Osztrák–Magyar Monarchia Európa második legnagyobb állama volt (Oroszországot nem számolva), sok-sok kisebbséggel. A francia miniszterelnök már a szarajevói merénylet előtt megállapodik Oroszországgal, hogy támogatja minden olyan háborúban, amely a Balkán miatt tör ki és világháborúhoz vezet, cserébe a szorosokért (Boszporusz, Dardanellák). Azt is tudjuk, hogy szerb magas rangú tisztek tervezték meg a szarajevói merényletet. Szinte mindenki már előre tudott a merényletről, melyet orosz jóváhagyással és segítséggel hajtottak végre. Oroszország arra is ígéretet tesz Szerbiának, hogy megsegíti, ha osztrák–magyar támadás érné és ez mind még a merénylet előtt. Sőt még be sem következik a merénylet és Oroszország már mozgósítja három hadtestét.1914. június 28-án Szarajevóban megöli  Gavrilo Princip Ferenc Ferdinánd trónörököst és hitvesét, Chotek Zsófiát. A tettet óriási nemzetközi felháborodás követi. Az Osztrák–Magyar Monarchia  tanácsa minden tagja sürgeti a hadüzenetet. Az egyetlen magyar Tisza István folyamatosan ezt megvétózza, mert látja, hogy Magyarországnak ebből semmi jó nem származik. Végül az osztrákok  – mint a dedósok – a német császárhoz fordulnak, hogy térítse Tiszát jobb belátásra, aki végül is az ultimátum mellett teszi le a garast, amiben az OMM teljesen korrekt kivizsgálást kér a szerbektől. Ezt az ultimátumot a szerbek elutasítják – tudjuk miért – és így egyenes az út az első világháborúig… és az osztrákok megkapják a Nagy – Magyarországból Burgenlandot. Miért is?A világháború alatt Magyarország területére nem lép egyetlen egy ellenséges katona. Hadseregünk nagyobb része külföldi frontokon szolgál. Wilson amerikai elnök meghirdeti az örök békét – a „béke védelmében” lép be az USA a  háborúba. Az 1917. dec. 4-i USA hadüzenetben is azt mondja, hogy az Osztrák–Magyar Monarchiát nem akarják átalakítani, megkárosítani. Wilson 1918. jan. 8-án közzé teszi híres 14 pontját az önrendelkezési jogot, a népszavazás intézményét, saját maga tagadja meg – miért? – ha Wilson kiáll eszméi mellett, már akkor sem lett volna Trianon.A háború részünkről nem kapitulációval ér véget, hanem fegyverszüneti egyezményekkel, amiben a magyar katonák régi határokig való visszavonulása a tárgyalási alap. Tehát Magyarország nem adta meg magát. Négy év után idegen földről hazajönnek katonáink. A tárgyalásokon mégis úgy bántak a magyarokkal, mintha egy legyőzött, megvert ország lenne terítéken.Tisza István 1917. jún. 17-ig miniszterelnök, mert IV. Károly király felszólítja lemondásra, bár a parlamentben továbbra is meg van a befolyása. Hamarosan a frontra kéreti magát, zsoldját a katonák élelmezésének a feljavítására fordítja. Itt írta: „Most ismertem meg csak igazán a magyar népet. Ez a világ legkülönb fajtája, melyet csak szeretni és tisztelni lehet. Nagy kár, hogy a politizáló intelligencia mást sem tesz, mint ezt a nagyszerű, Isten áldotta népet rontja.” Tiszát 1918. okt. 31-én meggyilkolják otthonában. A rendőrségi nyomozás iratai eltűntek. Még aznap Magyarország részéről  felbomlik az Osztrák–Magyar Monarchia és Károlyi Mihály ül a miniszterelnöki székbe. Megkezdődik a katonai lefegyverzés – ne legyen az országnak hadserege, védelme –  és ezt könnyen el is érik a frontokról visszatért megfásult katonákkal. „Nem akarok katonát látni!”… már megkezdődik a bomlasztási folyamat, az ország gyengítése. Vitéz Nyékhegyi Ferenc ezredes a Padovai egyezmény (1918. nov. 3.) egyik tagja volt.  Ő egyértelműen hazaárulónak tekinti Károlyi Mihályt, többek között, mert Belgrádban egy számunkra hátrányos szerződést írt alá delegációjával – csak úgy. A magyar delegáció katonai kísérettel, katonai sorfal előtt Nem hagyhatjuk ki az USA-t és a szabadkőműves mozgalmat sem, ha tisztázni szeretnénk a történelmi folyamatot. A Kelet című szabadkőműves újság akkoriban megvásárolható volt minden újságárusnál, az Országos Széchenyi Könyvtárban megtalálhatóak. A szálak és az összefüggések az amerikai történelem egyik legvitatottabb megítélésű emberéhez, Wilson elnökhöz és legjobb barátjához House ezredeshez köthetők. Edward Mandell House volt a híd a bankár családok és a szabadkőműves társaságok és Wilson között. A szabadkőművesek egy  másik vonalát is be kell mutatnunk. Masaryk el­ső­ren­dű cél­ja a sok­nem­ze­ti­sé­gű Oszt­rák–Ma­gyar Mo­nar­chia fel­da­ra­bo­lá­sa, és újabb sok­nem­ze­ti­sé­gű bi­ro­dal­mak (Cseh­szlo­vá­kia, Ro­má­nia, Ju­gosz­lá­via) meg­te­rem­té­se a mo­nar­chia te­rü­le­té­nek a fel­osz­tá­sá­val.  1917 júniusában Nagy Kelet páholy kongresszusa ez mellett foglal állást. Wilson elnökkel sok megbeszélést folytat. Ioan I. C. Brătianu és Edvard Benessel „az etnikai lecsatolás” mellett. Masarik sajtótájékoztatókat tart külföldön és természetesen hazudik minden szinten. Georges Clemenceau francia miniszterelnök, David George Lloyd angol miniszterelnök, Thomas Woodrow Wilson amerikai elnök, Vittorio Emanuele Orlando olasz miniszterelnök Trianonban nem azok döntöttek, akik a nyilvánosság előtt szerepeltek (Georges Clemenceau francia miniszterelnök, David George Lloyd angol miniszterelnök, Thomas Woodrow Wilson amerikai elnök, Vittorio Emanuele Orlando olasz miniszterelnök). Ezzel a történészek is egyetértenek. A háttérben a nemzetközi szabadkőműves mozgalom mozgatórugói álltak. Ezekre az információkra az 1550/1920-as BM rendelet adott lehetőséget, ami betiltotta a szabadkőművességet, mert rájött az akkori kormány, hogy Trianon egy szabadkőműves háttérszerveződés is volt. Ekkor kerültek nyilvánosságra ezen titkos társaságok névsorai, könyvtárai, feljegyzései, jegyzőkönyvei.A magyar nemzetnek is megvoltak a maga szabadkőművesei. Betiltásukkor 30 ezer fős névsort regisztráltak. A világháború utáni két év a békeszerződések évei. A békefeltételek diktálói ekkor tárják a világ elé azt a képtelen ötletüket, hogy a Kárpát-medence gazdasági és politikai létfeltételeit tönkreteszik. Szembefordulva az eredeti céloknak. Az egyik újabb cél, hogy Magyarország életképtelenné váljék, és annyira gyengévé, hogy a jövendő mintaállamoktól a magyarlakta területeket képtelen legyen visszavenni. A román Brătianu beszédében végig hazudik (pl.: Erdély mindig is román terület volt a magyarok csak később jöttek ide…) és elfogadják, hasonlóan tesz Benes is. A magyarokat  nem hívják meg az előzetes tárgyalásokra, egyeztetésekre. Ez példátlan bármilyen tárgyalás kapcsán! És a kérdés, hogy miért? Nem sokan vannak tisztában vele, de a tárgyalásokról több példányban létezik (Európában három helyen (Párizs, Berlin, Genf)) szó szerinti jegyzőkönyv. David Hunter Miller: Naplóm a párizsi konferenciáról, dokumentumokkal. Az összes tárgyalás teljes dokumentációja, amit gyorsírással írt, majd 1929-ben kiadta – mivel az USA nem fizette a szolgálatait, csak úti-és szállásköltségeit, ezért az anyagot tekinthetjük függetlennek, relevánsnak. Erről a számunkra fontos nagy horderejű munkáról a Magyar Szemle folyóirat 1930. évi március és április havi számai tesznek tanúbizonyságot. A dokumentumból kiderül, hogy a tárgyalásokon szinte csak hazudtak Magyarországról.Az antant a Legfelsőbb Tanács 1919. dec. 1-én hívja csak meg a magyarokat a békekonferenciára. Az Apponyi Albert gróf delegáció 1920. jan. 7-én érkezik Párizsba. A „békeszerződést” jan. 15-én vették át, majd a következő napon egyszer és utoljára hangot adhatunk a meglátásainknak. Apponyi két órás beszéde a francia külügyminisztérium dísztermében. Apponyi tényleg a valós helyzetet tárja a Legfelsőbb Tanács elé, bár teljesen feleslegesen, mert semmi következménye nem lett. Hazahozzák a „békeszerződést” és – természetesen – nem értenek vele egyet és visszaküldik Párizsba az észrevételekkel, javításokkal (május. 6.). Májusban a magyar kormánynak bemutatják az új –„javított” érvényes példányt, amiben egyetlen egy részt sem javítottak ki az eredetihez képest.1920. június 4-én írták alá a „békeszerződést” a Trianoni Nagy-palotában. Két súlytalan politikust küld a magyar kormány: Benárd Ágostot (tiltakozásul állva írja alá) és Drasche-Lázár Alfrédot. Horthy Miklós 1920. márc. 1-től a Magyar Királyság kormányzója. Kezdetben az antant bábja. Taktikai lépései soha nem találnak célba Trianonnal kapcsolatban. Később eltökélt a határrevíziókért, de gyengék az intézkedései (a bécsi döntések kapcsán is).A magyar közvéleményt sokkolták a trianoni békeszerződésben megszabott feltételek. Már jún. 2-től folyamatosan folytak a tüntetések az egész ország területén. Június 4-én az iskolák, szórakozóhelyek, nyilvános helyek zárva maradtak. A lapok gyászjelentésekkel voltak tele Trianonnal kapcsolatban. Óriási tömeg tüntetett a Trianoni törvény ratifikációja ellen a Nemzeti Múzem előtt A trianoni „békeszerződést” a magyar állam ratifikálta, törvénybe iktatta (1921.évi XXXIII tv.), ezzel elismertük a trianoni diktátumot. A törvény másról se szól, mint a jóvátételről és azok technikai lebonyolításáról. Ez a kis- Magyarország teljes vertikumát átöleli, gazdaságilag tökéletesen térdre kényszeríti. A Nagy-Magyarország kétharmadának, a rajta lévő infrastruktúrának, lakóépületeknek, középületeknek, mindenféle építményeknek, bányáknak, gyári gépeknek, vonatoknak, hajóknak, muzeális értékeknek, stb., a honfitársainknak szándékos(!) elveszejtése és a sarcok megfizetése során a magyar társadalmat hány százezermilliárd aranykorona kár érte? Trianon egy adminisztratív intézkedés, ami gyűlölködést eredményezett minden elcsatolt területen a mai napig. A trianoni döntéssel a Kárpát-medencei népek szétszakításával, az újonnan létrehozott államokban még nagyobb etnikai tűzfészkeket és elégedetlenséget hoztak létre. Francesco Nitti, olasz miniszterelnök mondta 1924-ben: „Az igazságot helyre kell állítani, nincs béke, amíg a hazugságok érvényben vannak, a revízió előbb-utóbb elkerülhetetlenné válik.”David Lloyd George brit miniszterelnök 1928-ban: „Nem vettük észre a szövetségeseink által elénk terjesztett statisztikák valótlanságát, amelyek végül is a diplomácia történetének legigazságtalanabb békéjét hozták létre, és amelyek következménye a nemzetközi törvények és a nemzetközi jogok legdurvább megsértése volt.”Iuliu Maniu, Nagy-Románia miniszterelnöke, az erdélyi románság vezére 1920-ban:  „Az úgynevezett magyar elnyomás alatt nekünk, erdélyi románoknak jobb dolgunk volt, mint most.”A szlovák Andrej Hlinka így emlékezett a régi Magyarországra: „Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke, mert ezeresztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mint a cseh uralom hat éve alatt.”Az angol Lord Viscount Rothermere aki a Pesti Hírlapnak 1930-ban az alábbi nyilatkozatát idézte: „Két fiam esett el a háborúban. Nemes eszmékért áldozták az életüket és nem azért, hogy e dicső nemzettel ilyen igazságtalanul elbánjanak. Addig nem lesz nyugalom Európában, amíg revízió alá nem veszik a galád és ostoba trianoni szerződést.” A koronavírussal sikeresen lefedték a 100 éves évfordulót, a magyaroknak maradnak a semmitérő „megemlékezések”, azok is csak otthon a négy fal között. Nehogy megfertőzzék egymást az emberek...

Egy atomfegyver-kísérlet végrehajtását vitatták meg az amerikai kormány tagjai

Egy atomfegyver-kísérlet végrehajtását vitatták meg az amerikai kormány tagjai

Az amerikai kormányzat nemzetbiztonsági illetékesei május közepén egy atomfegyver-kísérlet végrehajtásáról tanácskoztak - közölte szombatra virradóra internetes oldalán a The Washington Post című lap nevük elhallgatását kérő kormányzati tisztségviselőkre hivatkozva. A lap információi szerint az amerikai nemzetbiztonsági ügynökségek vezetői május 15-én tanácskoztak az 1992 óta első atomfegyver-kísérlet végrehajtásának lehetőségéről. Erre a megbeszélésre állítólag azt követően került sor, hogy a kormányzat Oroszországot és Kínát azzal vádolta meg, hogy az emberekre és a környezetre vonatkozó hatás szempontjából úgynevezett alacsony szintű - föld alatti - nukleáris kísérleteket hajtottak végre. A The Washington Post a feltételezett orosz és kínai kísérletekről nem talált nyilvános adatot a világsajtóban.    A Post úgy tudja: a tanácskozáson részt vevő egyik kormányzati tisztségviselő azt vetette fel, hogy a nukleáris teszttel Washington demonstrálhatja Moszkvának és Pekingnek, hogy az Egyesült Államok képes "gyorstesztre", s ez a demonstráció hasznosnak bizonyulhat későbbi fegyverzetkorlátozási tárgyalásokon. Ehhez tartozik, hogy Washington minden jövőbeni fegyverzetkorlátozási tárgyalásba szeretné bevonni Kínát is.    A nemzetbiztonsági vezetők megbeszélésén semmiféle megállapodás nem született, így az Egyesült Államok nukleáris fegyverkísérletet sem hajtott végre.    A lap értesülése szerint a szakemberek arról döntöttek, hogy a jövőben sem hajtanak végre atomfegyver-kísérletet, hanem egy későbbi időpontban Washington más jellegű intézkedésekkel ad választ arra, amit orosz és kínai fenyegetésként észlel.    A Nemzetbiztonsági Tanács semmilyen formában nem kívánta kommentálni a lap rövid cikkét. Forrás: MTI / washingtonpost.com

A Johnson & Johnson felhagy a vitatott babahintőpor amerikai és kanadai forgalmazásával

A Johnson & Johnson felhagy a vitatott babahintőpor amerikai és kanadai forgalmazásával

Az amerikai Johnson & Johnson felhagy a vitatott babahintőpor amerikai és kanadai forgalmazásával - jelentette kedden este több amerikai médium is. A főként gyógyszereket és egészségügyi termékeket gyártó vállalatcsoport a talkum alapú babahintőpor iránti bizalom eltűnésével és a kereslet megcsappanásával indokolta a döntést.          A cég 2018-ban több mint négymilliárd dollár kártérítést fizetett ki 22 nőnek, mert bebizonyosodott, hogy a forgalmazott hintőpor rákot okozott. A 22 felperes közül hat nem is érte meg a bírósági tárgyalást. A precedens értékű ítélet után több mint 9 ezer, rákban megbetegedett nő nyújtott be kártérítési igényt, és a vállalat ellen jelenleg is 16 ezer per folyik. Közben napvilágra került dokumentumok szerint a hintőpor rákkeltő azbesztet és talkumot (zsírkövet) is tartalmazott, és bár a gyártó tisztában volt ezzel, nem tájékoztatta róla a vásárlókat.     A Johnson & Johnson kedden este kiadott közleménye hangsúlyozta: egy tavaly októberi vizsgálat igazolta, hogy a korábbi kártékony hintőpor már nem tartalmaz azbesztet, de a bizalom és a kereslet jelentős mértékű csökkenése miatt mégis végleg felhagynak a forgalmazásával. A közlemény ugyanakkor tudatta, hogy ez a fajta hintőpor azokban az országokban továbbra is kapható lesz, ahol "jelentős a fogyasztói kereslet iránta". Forrás: MTI

Összefüggést találtak a mérgező vegyi anyagok és a lisztérzékenység között

Összefüggést találtak a mérgező vegyi anyagok és a lisztérzékenység között

Összefüggést mutattak ki a vérben felhalmozódott mérgező anyagok, például a rovarirtószerekben, tapadásmentes edényekben és égésgátlókban lévő kemikáliák és a lisztérzékenység (cöliákia) fokozott kockázata között fiataloknál. A New York-i Egyetem Langone orvostudományi központjának szakemberei 30 olyan gyermek és fiatal felnőtt - 3 és 21 éves kor közötti páciens - vérében vizsgálták meg a mérgező anyagok szintjét, akiknél újonnan diagnosztizáltak lisztérzékenységet a központ Hassenfeld gyermekkórházában. Az eredményeket 60 azonos korú, nemű és etnikai hovatartozású ember adataival vetették össze.     Az Environmental Research című folyóirat internetes oldalán publikált eredmények szerint azoknál a gyerekeknél és fiatal felnőtteknél, akiknek vérében magas volt a rovarölőszerek szintje, kétszer nagyobb valószínűséggel állapítottak meg cöliákiát, mint azoknál, akiknek szervezetében nem voltak felhalmozódva ezek az anyagok - olvasható a Medicalxpress.com hírportálon.    A szakemberek kimutatták továbbá, hogy a nők esetében - akik körében eleve jóval magasabb a cöliákia előfordulási aránya -, a növényvédőszereknek való fokozott kitettség legkevesebb nyolcszorosára növelte a lisztérzékenység kockázatát.     Azok a fiatal lányok, nők, akiknek vérében magas volt - az egyebek között ételfőző és -tároló fémfelületek gyártásához használt - perfluoroalkil vegyületek szintje, ötször-kilencszer nagyobb eséllyel küzdöttek lisztérzékenységgel. A fiatal fiúknál, férfiaknál pedig kétszer nagyobb eséllyel állapítottak meg lisztérzékenységet, ha a vérükben emelkedett volt az égésgátlóként használt polibrómozott-difenil-éterek szintje. A kutatók szerint további vizsgálatokra van szükség annak bizonyításához, hogy ezek a mérgező anyagok a lisztérzékenység közvetlen kiváltói okai közé tartoznak.     Mint hozzátették, mindegyik érintett kemikália negatív hatással van az állatok és az emberek hormonrendszerére, amely kulcsszerepet játszik a nemi fejlődésben és a fertőzésekre adott immunválaszban.     Korábbi kutatások eredményei azt sugallták, hogy a cöliákia hátterében elsősorban genetikai hajlam áll, amelyet a szülők örökítenek át az utódokra.     "A tanulmányunk szolgáltatja az első mérhető összefüggést a környezetben előforduló mérgező anyagoknak való kitettség és a cöliákia között" - mondta Jeremiah Levine, a tanulmány egyik készítője.     Az emésztőszervi panaszokkal, például hasmenéssel és puffadással járó lisztérzékenység jelenleg nem gyógyítható. Az egyedüli hatásos kezelés a gluténmentes diéta. Forrás: MTI / medicalxpress.com

Ezer fényévre megtalálták a legközelebbi fekete lyukat

Ezer fényévre megtalálták a legközelebbi fekete lyukat

A láthatatlan égitestet két, szabad szemmel is látható kísérőcsillaga árulta el. Az Európai Déli Obszervatórium (European Southern Observatory – ESO) és más intézetek kutatóiból álló csillagászcsapat egy tőlünk mindössze 1000 fényévre lévő fekete lyukat fedezett fel. A szabad szemmel is látható hármas rendszerben található égitest minden más eddig ismert fekete lyuknál közelebb van a Naprendszerhez. A láthatatlan harmadik tag jelenlétét a csillagászok a rendszer két fénylő szokványos csillagának mozgása alapján igazolták. Az égitesteket az ESO chilei La Silla obszervatóriumában működő 2,2 m-es MPG/ESO távcsővel figyelték meg. A szakemberek szerint ez csak a jéghegy csúcsa lehet, és a jövőben bizonyára rengeteg hasonló fekete lyukat fognak még találni.„Nagyon meglepődtünk, mikor kiderült, hogy ez az első olyan szabadszemes csillagrendszer, amiben fekete lyuk található” – kezdi mondandóját Petr Hadrava, a prágai Cseh Tudományos Akadémia nyugalmazott professzora, a kutatási eredményekről szóló szakcikk társszerzője. A Távcső (Telescopium) csillagképben látható rendszer olyan közel van hozzánk, hogy csillagai egy tiszta és sötét éjszakán segédeszköz nélkül is láthatók a déli égbolton. „Ebben a rendszerben található a jelenleg ismert hozzánk legközelebbi fekete lyuk” – világít rá Thomas Rivinius, az ESO tudományos munkatársa, az Astronomy & Astrophysics folyóiratban ma megjelenő tudományos közlemény vezető szerzője. A kutatócsoport eredetileg a HR 6819 katalógusjelű csillagrendszert figyelte meg egy kettőscsillag-rendszereket vizsgáló tudományos felmérés keretében. Ám a mérések kiértékelése meglepő eredménnyel döbbentette meg a csillagászokat; a rendszerben egy harmadik, eddig ismeretlen test is kering – egy fekete lyuk. A La Silla obszervatóriumban üzemelő 2,2 m-es MPG/ESO távcsővel és a rajta működő FEROS spektrográffal végzett mérések kimutatták, hogy az egyik látható csillag 40 naponta kerüli meg a láthatatlan társát, míg a másik fénylő csillag e szoros belső páros körül tágabb pályán mozog.Dietrich Baade, az ESO Garchingban dolgozó nyugalmazott csillagásza, a tanulmány társszerzője elmondta, hogy „A 40 napos periódust kimutató észlelések több hónapon át tartottak. Ezeket csak az ESO új szervizészlelési módjának köszönhetően tudtuk végrehajtani. Ilyenkor az ESO személyzete végzi el a méréseket az adatot igénylő kutatók számára.”A HR 6819-ben rejtőző égitest az egyik első olyan csillagtömegű fekete lyuk, ami nem áll heves kölcsönhatásban a környezetével, és így valóban teljesen fekete. A kutatók mégis le tudták fülelni, és a belső csillagpáros megfigyelése révén még a tömegét is ki tudták számítani. „Egy, a Napnál legalább négyszer nehezebb láthatatlan égitest nem lehet más, mint fekete lyuk” – vonja le a következtetést a Chilében dolgozó Rivinius.A csillagászok jelenleg mindössze néhány tucat fekete lyukat ismernek a galaxisunkban, és ezek legtöbbje erősen kölcsönhat a környezetével. Jelenlétüket pedig nem más, mint a kölcsönhatásból származó nagy energiájú röntgensugárzás árulja el a számunkra. A kutatók szerint azonban a Tejútrendszer hosszú élete során az ismerteknél sokkal-sokkal több csillag fejezte be életét fekete lyukká összeomolva. A HR 6819-ben lefülelt csendes és láthatatlan fekete lyuknak a felfedezése pedig rámutat, hogy hol rejtőzhetnek ezek az égitestek. „Több százmillió fekete lyuk lehet odakint, ám mi csak néhányat ismerünk közülük. Most, hogy már tudjuk, mit kell keresnünk, jobb eséllyel találhatunk még többet” – tekint a jövőbe Rivinius. Az pedig, hogy egy ilyen közeli hármas rendszerben sikerült találnunk egy fekete lyukat, arra utal, hogy amit látunk, az „egy izgalmas jéghegynek a csúcsa csupán” – teszi hozzá Baade.A csillagászok máris úgy gondolják, hogy a felfedezésük megmagyarázhat egy másik különös esetet is. „Rádöbbentünk, hogy egy másik, LB-1 nevű rendszer szintén ilyen hármas lehet, ám a bizonyossághoz még további észlelések szükségesek” – árulja el Marianne Heida, az ESO posztdoktori kutatója, a tanulmány társszerzője. – „Az LB-1 valamivel távolabb van a Földtől, de csillagászati léptéken még mindig igen közel található hozzánk, ami azt valószínűsíti, hogy még sokkal több ilyen rendszer létezhet. Ezek felderítésével és vizsgálatával sokat tudhatunk meg az életüket legalább 8 naptömeggel megkezdő, végül pedig szupernóvaként megsemmisülő és egy fekete lyukat hátrahagyó ritka csillagok keletkezéséről és fejlődéséről.”A szoros belső csillagpárt tartalmazó hármas rendszerek felfedezése új ismereteket árulhat el az olyan nagy energiájú kozmikus összeolvadásokról is, amelyek a Földön is kimutatható gravitációs hullámok kibocsátásával járnak. Egyes csillagászok szerint az ilyen összeolvadások a HR 6819-hez és LB-1-hez hasonló elrendezésű csillagrendszerekben mehetnek végbe, ahol azonban mindkét belső égitest fekete lyuk, vagy az egyikük fekete lyuk, a párja pedig neutroncsillag. A távolabbi, külső komponens gravitációja úgy befolyásolhatja a szoros párost, hogy az összeolvadáshoz, és ezáltal gravitációs hullámok kibocsátásához vezet. Noha a HR 6819 és az LB-1 rendszerekben csak egy-egy fekete lyuk van, míg egy neutroncsillag sincs, megfigyelésük révén jobban megérthetjük a hármas rendszerekben beinduló csillagütközések mechanizmusát. Fantáziarajz a HR 6819 hármas csillagrendszerről, a csillagpályák vonalával. A rendszer egy belső szoros kettősből, valamint egy harmadik, távolabbi pályán keringő csillagból áll. A belső rendszer egyik tagja szokványos csillag. Ennek és a távolabbi harmadik csillagnak a pályáját kék vonal jelöli. A másik belső tag pedig a most felfedezett fekete lyuk, aminek a mozgását piros vonal szemlélteti. (Forrás: ESO/L. Calçada) Forrás: csillagaszat.hu / ESO

A Jupiternél háromszor nagyobb tömegű bolygót fedeztek fel

A Jupiternél háromszor nagyobb tömegű bolygót fedeztek fel

A Jupiternél háromszor nagyobb tömegű bolygót fedeztek fel egy távoli naprendszerben. A Kepler-88 nevű csillagrendszerről eddig ismert volt, hogy két bolygó - a Kepler-88 b és Kepler-88 c - kering csillaga körül nagy közelségben. Az újonnan felfedezett bolygó a Kepler-88 d, amely csillagát négyévente kerüli meg, keringési pályája nem köralakú, hanem elliptikus. Tömege a Jupiter tömegének háromszorosa.    A bolygót a Hawaii Egyetem Asztronómiai Intézetének (UH IfA) kutatói fedezték fel a Maunekea vulkánon elhelyezkedő W. M. Keck Csillagvizsgáló Keck I. teleszkópján lévő HIRES spektrométer által hat éven át gyűjtött adatok alapján - írja az EurekAlert.org tudományos-ismeretterjesztő portál.    A Kepler-88 már ismert két bolygója bizarr és meglepő dinamikával rendelkezik, ez az úgynevezett közép-mozgási rezonancia. A Neptunusznál kisebb b-jelű bolygó 11 nap alatt kerüli meg a csillagot, ami pontosan a fele a Jupiter méretű, c-jelű bolygó 22 napos keringési periódusának.    Röppályájuk óramű működéséhez hasonlítható természete energetikai szempontból hatékony, hasonlóan működik, ahogyan a szülő meglöki gyermekét a hintán. A b-jelű bolygót minden második, a csillag körül megtett köre alkalmával "meglöki" a c-jelű bolygó, mely nála hússzor nagyobb tömegű, ezért erejének köszönhetően megváltoztatja a csillaghoz közelebb lévő bolygó röppályájának idejét.    A csillagászok ezeket a változásokat, az úgynevezett tranzitidőzítési variációkat a NASA Kepler űrteleszkópjával követték figyelemmel. A műszer észlelte a pontos időt, amikor a Kepler-88 b elhaladt a csillag és a teleszkóp között - ezt hívják tranzitnak. Bár tranzitidőzítési variációkat már több tucat bolygórendszerben megfigyeltek már, a Kepler-88 b szokatlanul nagy eltérésű tranzitidőzítési variációkkal rendelkezik. Egy-egy tranzit akár fél nappal korábban vagy később is történhet.    Az újonnan felfedezett bolygó újabb dimenzióval bővítette a rendszerről gyűjtött ismereteket.    "A Jupiternél háromszor nagyobb tömegű Kepler-88 d bolygó még nagyobb befolyással bírt a Kepler-88 rendszer történetére, mint az eddigi +királya+, a c jelű bolygó, mely egyszeres Jupiter-tömegű" - mondta Lauren Weiss, az UH IfA kutatója, az Astronomical Journal című tudományos lapban a felfedezésről megjelent tanulmány vezető szerzője.    Elképzelhető, hogy ezeknek a nagy bolygóknak hasonló befolyásuk volt, mint amekkora a Jupiternek a Naprendszer kialakulására. Az ilyen bolygók befolyásolhatták a sziklás planéták kialakulását és irányíthatták feléjük a vizet hordozó üstökösöket. Weiss és kollégái hasonló planétákat keresnek más, kis bolygókkal rendelkező rendszerekben.     A Naprendszerben a hatalmas Jupiter legkisebb mozgását is megérezhette az összes többi bolygó az elméletek szerint. A szakértők szerint a Jupiter felelős a Mars kis méretéért, a kisbolygóöv létéért és a fiatal Földre vizet szállító üstökösök áradatáért. Forrás: MTI / eurekalert.org

Nem lehet feltalálóként elismerni a mesterséges intelligenciát

Nem lehet feltalálóként elismerni a mesterséges intelligenciát

Nem lehet feltalálóként elismerni a mesterséges intelligenciát, jogilag csak emberek lehetnek feltalálók az amerikai szabadalmi hivatal döntése szerint. A hivatal elutasította, hogy a Dabus mesterségesintelligencia-rendszert jegyezzék be feltalálóként két szabadalom esetében, mondván csak természetes személyek lehetnek feltalálók. A szabadalmi törvény korábban úgy fogalmazott, hogy "egyének" lehetnek feltalálók - olvasható a BBC hírportálján.    A Dabus rendszer egymásba illeszkedő élelmiszertartályokat tervezett, amelyeket robotok képesek könnyen megmarkolni, valamint egy figyelmeztető fényjelzést, amely úgy villan fel, hogy nem lehet nem észrevenni.    A rendszer létrehozója, Stephen Thaler fizikus, MI-kutató azzal érvelt, hogy ő nem segített a rendszernek a feltalálásban, ezért téves lenne őt magát feltalálóként bejegyezni.    A szabadalmi hivatal azonban ragaszkodik ahhoz, hogy az innovációk emberek javára írhatók, hogy elkerüljék a jogi komplikációkat, amelyek felmerülhetnek, ha vállalati feltalálót ismernének el.    Tudósok azonban már korábban felvetették, hogy a jövőben nem lenne szabad ezt a szabályozást alkalmazni.    Az Európa Szabadalmi Hivatalhoz is érkezett már számos mesterséges intelligenciát érintő beadvány - mondta a BBC-nek Penny Gilbert szellemi-tulajdonjogi szakértő.    A mesterséges intelligencia egy gyorsan fejlődő terület, forradalmasít sok iparágat és felvet sok meg nem vizsgált kérdést a szabadalmaztatásról és a feltalálás tulajdonáról - magyarázta.    A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) konzultációt kezdett a kérdésről, és folytatja annak megvitatását május közepén tartandó tanácskozásán - tette hozzá. Forrás: MTI / bbc.co.uk

Augusztus helyett a jövő évben rendezik a budapesti vizes Európa-bajnokságot

Augusztus helyett a jövő évben rendezik a budapesti vizes Európa-bajnokságot

Augusztus helyett a jövő évben rendezik a budapesti vizes Európa-bajnokságot - mondta csütörtökön Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöke."Ebben az évben nem lehet Európa-bajnokságot szervezni, ez teljesen biztos. Most úgy tűnik, 2021 májusában kerül megrendezésre Budapesten" - nyilatkozta Wladár az M1 aktuális csatornán.   Hozzátette, már akkor sem volt jó az új, augusztusi időpont, amikor kihirdették, bár kétségtelen, nem egy fix dátum volt, csak egy elképzelés, később pedig szóba került egy esetleges novemberi időpont is.   Az elnök kijelentette, várhatóan novemberben rendezik az európai szövetség (LEN) kongresszusát, akkor határozzák meg hivatalosan az új dátumot.   A LEN március 20-án jelentette be, hogy az úszók, szinkronúszók, nyíltvízi úszók és műugrók május 11-24-re tervezett versenyét augusztus 17. és 30. között rendeznék meg. Paolo Barelli elnök már akkor jelezte, a magyarországi szervezőkkel megállapodtak, hogy legkésőbb május végén, június elején tárgyalnak arról, hogy az új időpontban sor kerülhet-e az eseményre.   Wladár Sándor csütörtökön arról is beszélt, hogy több mint hathetes kihagyás után hétfőn 69 felnőtt és utánpótlás válogatott úszó "rendkívül fegyelmezetten, a szabályokat és a járványügyi előírásokat betartva" újrakezdte a medencés edzéseket a Duna Arénában és Balatonfűzfőn.   "Az úszósport olyan hátrányba került az egész világon, hogy több hónapra visszavetheti az olimpiai felkészülést" - vélekedett a sportvezető.   Az elnök hangsúlyozta, elképzelésük már van, de tervük még nincs arról, mikor rendezhetnek ismét versenyeket Magyarországon, ezt a járványhelyzet alakulásától teszik majd függővé. Jelenleg úgy gondolják, a rövid pályás világbajnokság előtt egy hónappal, azaz november közepén lenne a felnőtt országos bajnokság, azt követően pedig az utánpótlás országos bajnokságok. Hogy ezekre nézők előtt, vagy zárt kapuk mögött kerül sor, azt egyelőre nem tudta megmondani.   "Leginkább szakmai alapon fog folyni a verseny, a pontok után nem fognak pénzt kapni az egyesületek. Azt kell majd felmérni, hogy a hosszú hónapok kihagyása hogyan befolyásolta a magyar úszósport életét" - magyarázta a MÚSZ elnöke. Forrás: MTI

Bezárult az ózonlyuk az Északi-sark felett

Bezárult az ózonlyuk az Északi-sark felett

Bezárult a példátlanul nagy ózonlyuk az Északi-sark felett - adta hírül Twitter-üzenetében az Európai Unió Copernicus Légkörmegfigyelő Szolgálata."A poláris örvény szétesett, lehetővé téve, hogy ózonban gazdag levegő áramoljon az Északi-sark térségébe, ami összhangban van a Copernicus szolgálat múlt heti előrejelzésével" - írták.   A légkörkutatók március elején hívták fel a figyelmet arra, hogy szokatlan erős az ózonlebomlás a térségben, március második felében már mintegy egymillió négyzetkilométeres ózonlyukat figyeltek meg. Kialakulását a megszokottól eltérő légköri jelenségekkel, köztük a sztratoszféra szélsőségesen hideg hőmérsékleteivel magyarázták. Utoljára mintegy tíz éve észleltek hasonló jelenséget.   "Az ózonlyuk, amelyet idén figyeltünk meg az Arktisz felett, kevesebb mint egymillió négyzetkilométeres kiterjedésű. Ez a Déli-sarkvidék felett lévőhöz képest kicsi, mivel az 3-4 hónapon keresztül 20-25 millió négyzetkilométeres is lehet" - mondta akkor Diego Loyola, az Európai Űrügynökség (ESA) szakértője.   Az ózonréteg egy természetes gázréteg, amely a Földet a Nap ultraibolya-sugárzásától védi. Az ózonlyuk kialakulásának hátterében a tudósok szerint a sarkvidék felett lévő levegő különösen alacsony hőmérséklete és egy stabil sarkvidéki örvény áll. Mínusz 78 Celsius-fokon kialakulnak úgynevezett sztratoszférikus felhők, amelyek az emberi tevékenység következtében a környezetbe került fluorklór-szénhidrogének (FCKW) révén lebontják az ózont.   Az FCKW-k önmagukban kisebb mértékben okoznak ózoncsökkenést, a nagy hideg hatására viszont agresszívvé válnak. Az FCKW-k előállítása régóta tiltott, ha ez nem így lenne, a tudósok szerint sokkal rosszabb lenne a helyzet. Ám mivel ezek élettartama 50-100 év, az Északi-sarkvidéken még nem mutatkoznak a tilalom hatásának jelei. Forrás: MTI / livescience.com

  1. Videók
  2. Friss
  3. Külföld
  4. Belföld
  5. Komló
  6. Sport
  7. IQ100+
  8. IQLight
Szakmabemutató - A tetováló (Kovács Bence)
2020-05-28
60 néző

Szakmabemutató - A tetováló (Kovács Bence)

Bence lépésről lépésre mutatja be a tetoválás folyamatát. A minta, a tű kiválasztása, a kontúrozás, árnyékolás részletei, a bőrbarát festékek és a gép működése is szóba kerül. Bence úgy látja, a nők sokkal jobban bírják a procedúrát, mint a férfiak.

Kádár Jánosnak írtam levelet (Budaházy György)
2020-05-28
19 néző

Kádár Jánosnak írtam levelet (Budaházy György)

1973-ban a szénbányászat visszaszerezte becsületét, de az ágazat létszámhiánnyal küzdött. Budaházy György a bányászok nyomására írta meg levelét Kádár Jánosnak, melyet fel is olvas adásunkban. Azok a dolgozók, akik már itt dolgoztak évtizedek óta, szerették volna ha minőségi lakáscserében részesülhetnek. Csak új dolgozóknak engedélyezték volna a lakások kiutalását, ezt a régi bányászok nehezményezték.

Haltelepítés és a soron következő versenyek horgászainknál
2020-05-28
21 néző

Haltelepítés és a soron következő versenyek horgászainknál

A tavaszi-nyári szezon feladatairól beszél a horgászegyesület vezetője. Új csónakok beszerzése, további haltelepítések a közeljövő tervei. Működésre sikerült pályázat útján támogatást szerezni. Május 30-án lesz gyerekeknek az év első horgászversenye, de még 11 verseny szerepel az ütemtervben. (Bugyi Sándor)


Egyetlen otthonunk a Föld - 1. rész Bevezető (Faragó Endre)
2020-05-28
27 néző

Egyetlen otthonunk a Föld - 1. rész Bevezető (Faragó Endre)

Oktató jelleggel sorozat indul hasznos információkkal, közérthető nyelven a természet összefüggéseit bemutatva. A Mini Zoo vezetője szerint a kezdeményezés a természet dolgaiba enged belelátni, együtt gondolkozni. Először az állatkertek szerepéről, a természetben megtalált állatokról, a vadászatról, otthoni állattartásról és a természet értékeiről lesz szó.

Csaba és Én - A Deák téri kettős gyilkosságról
2020-05-28
20 néző

Csaba és Én - A Deák téri kettős gyilkosságról

Sajnos nem dönthetünk arról, hogy milyen társadalomban élünk, de azért mi magunk is tehetünk hogy jó irányba változzon a társadalom. A probléma létező és égető, a fiatalok szokásai, helyzete, neveltetése nem jó irányt vett az utóbbi évtizedekben. Egy másik ember életét elvenni a legnagyobb bűn, de a média számtalan módon árnyaltan közvetít.

Gasztro-percek - Ízletes szendvics
2020-05-25
104 néző

Gasztro-percek - Ízletes szendvics

Mai főzős műsorunkban mesterszakácsunk brutális szendviccsel veszi fel a harcot az éhség ellen. Ami ezután történt nem hiszed el... Szerkesztő riporterünk kipróbálja magát a konyhában is. Mindent az alapoknál kell kezdeni, ezért első körben szendvicset készít alapvető hozzávalókból. Az elkészült mű nem egy fogyókúrás alkotás.


Brutálisan megkínoztak egy cicát Határtetőn
2020-05-25
99 néző

Brutálisan megkínoztak egy cicát Határtetőn

Egy három éves cica súlyosan megsérült, több orvoshoz elvitték, eltört a lába, szemén golyó ment át. Rengeteg lövedéket találtak a macskában, légpuska vagy légpisztoly által keletkeztek a sebek. A környéken történtek már mérgezések, egy kutyát évekkel ezelőtt lefejeztek. (Erdélyi Zoltán)

Bemutatom kedvenc helyem a városban - Szarka Elemér
2020-05-25
86 néző

Bemutatom kedvenc helyem a városban - Szarka Elemér

Különleges panoráma tárul az ember szeme elé a Honismereti- és Városszépítő Egyesület elnöke által választott kedvenc helyről. A Hármashegy és a Zengő látványa fogadja Elemért amikor kimegy kiskertjébe. A városunkba látogató, fesztiválokat, rendezvényeket felkereső vendégek igencsak rácsodálkoznak a kisváros látványára. Felértékelődnek Komló egyes részei, többek között az Altáró út. Felújított emlékhely, épületek sokasága, ez a terület 25-30 vállalkozásnak ad otthont.

Az infektológus szaktekintély a koronavírusról (Dr. Ternák Gábor)
2020-05-25
64 néző

Az infektológus szaktekintély a koronavírusról (Dr. Ternák Gábor)

A belgyógyász szakorvos szerint hazánkban a durvának tűnő, de idejében meghozott hatékony intézkedéseknek köszönhető a megbetegedések alacsony száma. A kanyaró elleni gyerekkori védőoltás is okozhatott védettséget. Június elejére várhatóan lecseng a járvány, de bármikor okozhatnak vírusok betegséget továbbra is.


4 probléma

Létrehozás dátuma: 2020-05-25|68 néző


Megszűnt az állati eredetű hulladékok elhelyezésének lehetősége az ebtelepen

Létrehozás dátuma: 2020-05-21|118 néző


Megmutatjuk, hogyan is készül a komlói tészta (Rizné Wéber Ildikó)

Létrehozás dátuma: 2020-05-21|119 néző


Itt a kullancsszezon - mire figyeljünk? (Dr. Kovács László)

Létrehozás dátuma: 2020-05-21|178 néző


Csaba és Én - Kijöttem a karanténból

Létrehozás dátuma: 2020-05-21|113 néző


Bemutatom kedvenc helyemet a városban - Páva Zoltán

Létrehozás dátuma: 2020-05-21|131 néző


Bemutatjuk a vívás 3 fegyvernemét (Csontos Gergely)

Létrehozás dátuma: 2020-05-21|276 néző

Az alkoholproblémák 29 gén számlájára írhatók
2020-05-28
59 olvasó

Az alkoholproblémák 29 gén számlájára írhatók

Az alkoholproblémák 29 génváltozat számlájára írhatók egy nagyszabású genomvizsgálat eredményei szerint. A Yale Egyetem orvostudományi karának kutatói több mint 435 ezer ember génkészletét elemezve azonosították az alkoholproblémákkal kapcsolatos 29 génváltozatot, tanulmányuk a Nature Neuroscience című szaklap friss számában jelent meg.    Az új adatok alapján az eddig véltnél majdnem háromszor több olyan genetikai hely van, amely összefügg az alkoholproblémák kialakulásának kockázatával - mondta el Joel Gelernter pszichiáter, genetikus és neurológus, a több intézmény közreműködésével készült tanulmány vezető szerzője.    A tudósok európai eredetű emberek genomját elemezték, az adatok négy különböző biobankból és adatbázisból származtak.    Megvizsgálták azokat a génvariánsokat, amelyek közösek voltak az alkoholproblémákkal küzdők körében. Ezek a zavarok számos betegség hátterében állnak az egész világon.    Az elemzés megerősített tíz, korábban már feltárt genetikai kockázati tényezőt, valamint azonosított további 19-et.    A biobanki adatok metaanalízise számos pszichiátriai kórkép genetikai kockázati tényezőit is magában foglalta, így a tudósok az alkoholproblémák, valamint a depresszió, a szorongás és más pszichiátriai betegségek genetikai összefüggéseit is tanulmányozhatták.    "Az eredmények segítenek megérteni az alkoholproblémák egyéni kockázati szintjét" - mondta Hang Zhou, a Yale kutatója az eurekalert.org portálnak. Forrás: MTI / eurekalert.org / neurosciencenews.com

Galaktikus ütközés indíthatta el a Naprendszer kialakulását
2020-05-27
130 olvasó

Galaktikus ütközés indíthatta el a Naprendszer kialakulását

A Nap és a Naprendszer kialakulása, illetve az élet ezt követő megjelenése a Földön a Tejútrendszer és galaktikus otthonunk egyik kísérője, az 1990-ben felfedezett Sagittarius törpegalaxis közötti kölcsönhatás (ütközés) következménye lehet.A csillagászok már eddig is tudták, hogy a Sagittarius újra és újra keresztezi a Tejútrendszer korongját, amint a Galaxis magja körüli pályája a gravitációs vonzásnak köszönhetően egyre szűkül. Korábbi vizsgálatok már jelezték, hogy a Sagittarius törpegalaxis jelentős hatással van a csillagok mozgására a Tejútrendszerben. Sőt egyes kutatások szerint még a Tejútrendszer védjegyének számító, nagyjából tízezerszer nagyobb tömegű spirálszerkezet is a Sagittarius utóbbi hatmilliárd évben bekövetkezett legalább háromszori ismert áthaladásának eredménye.Az ESA Tejútrendszert térképező Gaia űrszondájának mérésein alapuló legújabb tanulmány most arra is rámutatott, hogy a Sagittarius Tejútrendszerre gyakorolt hatása még ennél is lényegesebb lehet. Az ütközések által keltett fodrozódások ugyanis nagy csillagkeletkezési hullámokat indíthattak, ezek közül egyik pedig nagyjából egybeesik a Nap kb. 4,7 milliárd évvel ezelőtti létrejöttével.“A már létező modellekből ismert, hogy a Sagittarius háromszor zuhant a Tejútrendszerbe – először öt- vagy hatmilliárd, másodszor kb. kétmilliárd, majd végül egymilliárd évvel ezelőtt” – kezdi Tomás Ruiz-Lara (Instituto de Astrofísica de Canarias [IAC], Tenerife, Spanyolország), a Nature Astronomy c. szakfolyóiratban közölt tanulmány első szerzője.“A Gaia Tejútrendszerről gyűjtött adatait átvizsgálva azt találtuk, hogy a csillagkeletkezés ütemében három alkalommal, 5,7 milliárd, 1,9 milliárd és 1 milliárd évvel ezelőtt jelentkeztek csúcsok, ezek pedig éppen megfelelnek azoknak az időszakoknak, amikor az elképzelések szerint a Sagittarius áthaladt a Tejútrendszer korongján.”Fodrozódások a vízenA kutatók a Nap körüli 6500 fényév sugarú körben található csillagok luminozitás-, távolság- és színinformációit vetették össze a csillagfejlődési modellek által jósolt adatokkal. Tomás szerint nagyon termékeny feltételezés, ha a hatást a törpegalaxisnak tulajdonítjuk.“Kezdetben egy viszonylag csendes Tejútrendszerrel állunk szemben” – magyarázza Tomás. “Aztán egy első, heves csillagkeletkezési időszak után – amelyet egy előző tanulmányunkban leírtaknak megfelelően részben egy korábbi ütközés indukált – a Tejútrendszer egyfajta egyensúlyi állapotba került, amelyben folyamatosan keletkeztek a csillagok. Ekkor, felborítva az egyensúlyt, hirtelen bezuhant a Sagittarius, a víz fodrozódásához hasonlóan megbolygatva a nagyobb galaxis addig nyugodt gáz- és poranyagát.”A Tejútrendszer egyes területein a fodrozódások a por és gáz nagyobb koncentrációjához vezethettek, míg más területeket kiüríthettek. Az előbbi régiókban a nagyobb anyagsűrűség aztán beindíthatta az új csillagok születését.“Úgy tűnik, a Sagittarius nem csak a szerkezetet alakította és befolyásolta azt, hogyan mozognak a csillagok a Tejútrendszerben, de hozzájárult a Tejútrendszer ‘kiépüléséhez’ is” – teszi hozzá Carme Gallart (IAC), a tanulmány egyik társszerzője. “A Tejútrendszer csillagtömegének egy jelentős része a Sagittarius-szal történt kölcsönhatások eredménye lehet, és anélkül nem is jött volna létre.” A Nap születéseValójában még az is lehet, hogy a Nap és a bolygói sem léteznének, ha a Tejútrendszer gravitációs vonzása nem ejtette volna csapdába a Sagittariust, és az nem hatolt volna át annak korongján.“A Nap abban az időben született, amikor a Sagittarius első áthaladása által indított csillagkeletkezés zajlott a Tejútrendszerben” – magyarázza Carme. “Nem tudjuk, hogy az a gáz- és porfelhő, amelyből a Nap keletkezett, a Sagittarius hatására kezdett-e sűrűsödni vagy sem. De ez egy lehetséges forgatókönyv, mivel a Nap kora megfelel azon csillagokénak, amelyek a Sagittarius hatására jöttek létre.”Minden ütközés kisöpört valamennyi gázt és port a Sagittariusból, így a galaxis minden áthaladás után egyre kisebb lett. A rendelkezésre álló adatok szerint a Sagittarius nemrég, az utóbbi néhány száz millió évben haladt át legutoljára a Tejútrendszer korongján, és jelenleg nagyon közel van hozzá. Az új vizsgálat során valójában találtak is friss felfutást a csillagkeletkezési aktivitásban, ami egy új, már folyamatban lévő csillagszületési hullámra utalhat.Az ESA Gaia projektjének kutatója, Timo Prusti szerint a Gaia előtt nem lett volna lehetőségünk, hogy ilyen részletességgel pillantsunk bele a Tejútrendszer csillagkeletkezési történetébe. A 2013 végén felbocsátott csillagtérképező távcső 2016-ban és 2018-ban nyilvánosságra hozott adatbázisai forradalmasították a Tejútrendszer tanulmányozását.“A Tejútrendszer csillagkeletkezési történetének egyes részeit már az ESA 1990-es évek elején lezajlott Hipparcos-küldetésének adatai alapján felvázolták” – mondja Timo. “Ezek az észlelések azonban csak a Nap közvetlen szomszédságára összpontosítottak. A felmérés valójában nem volt reprezentatív, így nem is tárhatta fel azokat a kiugrásokat a csillagkeletkezésben, amelyeket ma már látunk. Tényleg ez az első alkalom, hogy feltárul előttünk a Tejútrendszerben lezajlott csillagkeletkezési folyamatok részletes története. Ékes bizonyítéka ez a Gaia tudományos potenciáljának, amely számtalan áttörést jelentő tanulmányban testesült meg mindössze néhány év alatt.”Forrás: csillagaszat.hu / esa.int

A Pannon Filharmonikusok mini, online koncertsorozata 2020. május 28-án kezdődik
2020-05-27
123 olvasó

A Pannon Filharmonikusok mini, online koncertsorozata 2020. május 28-án kezdődik

Egy, a Müpában 2013. november 15-én rögzített hangverseny lesz az első a három interneten nézhető koncert közül, melyet a PFZ és a Müpa együttműködésének köszönhetnek a zenebarátok. A zenekar közönségének folyamatos visszajelzéseiben visszatérő motívum, hogy bár az élő koncert hangulatát az otthoni zenehallgatás teljesen nem tudja visszaadni, de hiánypótló számukra minden online elérhető koncertélmény. A Pannon Filharmonikusok összesen tehát három, a Müpában rögzített korábbi koncertfelvételét fogja megosztani a közönséggel. Bár a virtuális koncert sok mindenben különbözik az élő hangversenytől, ezek a felvételek abban mégis egyformák lesznek, hogy csupán a premier - előre meghirdetett - időpontjában lesznek megtekinthetők a zenekar youtube csatornáján.Amikor 2013-ban, az első koncertfelvétel estéjén Budapesten eljátszották a muzsikusok ezeket a műveket, még senki nem tudhatta, hogy évek múltán egy hosszú, élő koncertek nélküli időszakban újra „előadják” – immár virtuálisan.Bárki megtekintheti a koncertfelvételeket, aki  -könnyen, egy lépésben-  feliratkozik a zenekar youtube zenei csatornájára, a feliratkozó értesítést is kap az online hangverseny premierjéről. A koncert május 28-án, csütörtök este, 19.30-kor lesz elérhető:1. rész: online koncert 12. rész: online koncert 2A felvételt a Müpa Budapest készítette.Dallamos ritmus vagy ritmusos dallam? A koncert 2013. november 15-én hangzott el a Müpában, a Pannon Filharmonikusok és az Amadinda Ütőegyüttes előadásában, Bogányi Tibor vezényletével.A koncerten Fritz Kreisler A kínai dobos (Tambourin chinois), The Romping Golden Pheasants - kínai tradicionális zenéje, majd Gyöngyösi Levente Sinfonia concertante 4 ütőhangszerjátékosra és zenekarra című műve, az est végén Igor Stravinsky Tavaszi áldozat című darabja hangzik el.Főszerepben az ütőhangszerek! Stravinsky és Gyöngyösi Levente elhangzó műveit így lehetne összefoglalni és egyben összekapcsolni. Gyöngyösi művének címe jelöli a műfajt: egy hangszercsoport, jelen esetben négy dallamjátszó ütőhangszer (marimba, vibrafon, xilofon, harangjáték), jó néhány dob és egyéb ütőhangszer versenyzik a zenekarral. A mű bemutatása óta rendkívül nagy népszerűségnek örvend itthon és a nagyvilágban. Egyik tételében a szerző Erőss Zsolt hegymászó életművének kíván tisztelegni, akihez személyes élmények is fűzték.A kecses ívek mellett a féktelen extázis mindenképp nagy erővel van jelen a műben, amely a XX. század elejének legeredetibb és legnagyobb hatású kompozíciója. A bemutató előadáson Nyizsinszkij koreográfiájában a táncosoktól korábban megszokott finom balett lépések fokozatosan vad dobogásba torkolltak. A zene és színpadi mozgás is egy eksztatikus állapotba jutott, mely a mű legutolsó hangjáig csak fokozódott. A meglepődött közönség eleinte kínos, zavart nevetgéléssel reagált, majd egyre hangosabb felhördüléssel adtak hangot tiltakozásának, nemtetszésének. Végül a szekértáborokra szakadt nézők előbb egymásra, majd a karmesterre és a zenészekre támadtak, akik hanyatt homlok igyekeztek a színházból elmenekülni.Az aktualitásokkal kapcsolatban, illetve korábbi koncertek videóinak, zenei részleteinek meghallgatása érdekében kérjük, hogy keresse fel online oldalainkat:- a zenekar honlapját: www.pfz.hu- a zenekar Facebook oldalát: facebook.com/Pannon.Filharmonikusok/- a zenekar youtube csatornáját: youtube.com/user/pannonphilharmonic Forrás: Pannon Filharmonikusok


   Bemutatták a Debrecen-városkártyát
2020-05-27
113 olvasó

Bemutatták a Debrecen-városkártyát

Elkészült a Debrecen-városkártya, amely az országban elsőként az e-személyi igazolvány alapjaira építve, okoskártyaként működik, de nem csupán kedvezményeket biztosít, hanem erősíti a helyi identitást is - jelentette be a cívisváros polgármestere szerdán, a nagyerdei ködszínház mellett tartott sajtótájékoztatón.Papp László elmondta: a kártya kiváltásának egyetlen feltétele, hogy a tulajdonosa állandó debreceni lakcímmel rendelkezzen. Elsőként három városi cégnél - a DKV helyi közlekedési vállalatnál, a nagyerdei állatkertben és vidámparkban, valamint a júniusban nyitó nagyerdei strandon - használható fel a kártya, de később bővül a felhasználói kör.   A Debrecen-városkártya az országban egyedülállóan személyazonosításra is alkalmas lehet, mert a Belügyminisztérium informatikai hátterére támaszkodik - jelezte a polgármester.   Hajzer Károly, a Belügyminisztérium informatikai helyettes államtitkára azt mondta, az országban Debrecenben sikerült először megvalósítani olyan városkártyát, amely a legkorszerűbb technológiát ötvözi a hozzákapcsolt szolgáltatásokkal. Ezt a megoldást az ország többi városának is ajánlani fogják - tette hozzá.   Széles Diána, Debrecen turisztikáért felelős alpolgármestere rámutatott: egyszerű kedvezménykártyát már régen bevezethettek volna, ez azonban sokkal több annál, egyfajta identitáskártya is. A szolgáltatók körét a jövőben turisztikai, vendéglátó- és kereskedelmi cégekkel is bővíteni fogják - fűzte hozzá. Forrás: MTI

Először fordult elő, hogy a Twitter pontatlannak minősítette Donald Trump bejegyzését
2020-05-27
162 olvasó

Először fordult elő, hogy a Twitter pontatlannak minősítette Donald Trump bejegyzését

Először fordult elő, hogy a Twitter azt jelezte: Donald Trump amerikai elnök bejegyzése pontatlan. Trump erre azzal vádolta meg az internetes közösségi felület üzemeltetőjét, hogy beavatkozik az idei elnökválasztásba. A kaliforniai központú közösségi média kedden éjjel közölte, hogy Donald Trump két bejegyzése sem felel meg a valóságnak. Az elnök mindkét vitatott bejegyzést a novemberi elnökválasztásnak szentelte, s azt írta, hogy a levélben történő szavazás a választások "elcsalásához" vezethet, sőt az egyik bejegyzésben egyértelműen leszögezte, hogy a novemberi választásokon csalás lesz.     A Twitter kapcsolódó linkekben jelezte, hogy az állítások hamisak, s az ellenőrzésükre sürgette a felhasználókat. A linkek megnyitásával az olvasó részben a CNN hírtelevízió egyik riportját találta, amely arról szólt, hogy Trump állításai megalapozatlanok, részben pedig a Twitter rövid jelzéseit a pontatlanságokról. A médiavállalat figyelmeztető bejegyzése alig volt észlelhető, aztán Trump törölte is, de a politikával foglalkozó elemzők azonnal felfigyeltek rá.    A Twitter vezetését ugyanis éveken keresztül éles bírálattal illették az amerikai elnök bejegyzéseinek tartalma vagy stílusa miatt. A cég azonban mindig azzal vágott vissza a kritikákra, hogy Trump nem sértette meg a szolgáltató szabályzatát.     Trump egy válaszbejegyzésben azzal vádolta meg a Jack Dorsey vezette médiavállalatot, hogy beavatkozik a 2020-as elnökválasztási folyamatba. "Azt mondják, hogy az én kijelentésem a levélben történő szavazásról, amely tömeges korrupcióhoz és csaláshoz vezet majd, nem pontos, és ezt a hamis híreket közlő CNN és az Amazon Washington Postjának tényellenőrzésére alapozzák" - írta az elnök, utalva egyben arra is, hogy a The Washington Post tulajdonosa az Amazon internetes kereskedő céget irányító nagyvállalkozó.     Az elnök egy újabb rövid bejegyzésben még hozzáfűzte, hogy a Twitter "teljesen megfojtja a szólásszabadságot", és ezt ő elnökként "nem fogja megengedni". Forrás: MTI

Lézerfegyvert demonstrált az amerikai haditengerészet
2020-05-27
734 olvasó

Lézerfegyvert demonstrált az amerikai haditengerészet

Az éles teszten sikerült kiiktatni az erre kijelölt légi célpontot.A téma iránt érdeklődő olvasók jól tudják, hogy az amerikai haditengerészet évek óta dolgozik a hajókra telepíthető, meglehetősen nagy méretű lézerfegyvereken, ezzel kapcsolatban korábban több kísérletre is sor került. Bár az akkor használt egységet azóta nyugdíjazták, most egy társán hajtottak végre éles bemutatót.A csendes-óceáni flotta hivatalos oldalán számoltak be az illetékesek a sikeres demonstrációról, amelynek során a terveknek megfelelően ártalmatlanították a hajóra elméletileg komoly veszélyt jelentő drónt. A május 16-án lefolytatott kísérletben a kétéltű szállítóhajóként használt USS Portland fedélzetére telepített rendszert vetették be, amely a kissé hosszú, laser weapons system demonstrator (LWSD) névre hallgat, és bár ennek pontos erejét nem közölték a nyilvánossággal, ezzel kapcsolatban korábban már megjelentek bizonyos becslések, most pedig egy rövid videóban vehetjük szemügyre, ahogy a fegyver célba veszi és ártalmatlanná teszi a közeledő drónt.Az International Institute for Strategic Studies egy 2018-as jelentésében 150 kilowattos lézerfegyverről tettek említést, ez tehát jóval erősebb lenne, mint a Ponce segítségével utoljára 2017-ben kipróbált 30 kilowattos rendszer. Jól látható, ahogy a drón találatot kap, majd pedig lángolva tér le eredetileg tervezett pályájáról, a haditengerészet szerint azonban nem csak ilyen kisebb repülő alkalmatosságok, hanem csónakok ellen is bevethető lenne a fegyver, amit ők a directed energy weapons (DEW) kategóriába helyeznek. Ezzel alapvető módon átrajzolódik a tengeri hadviselés, bár a pontos működéssel kapcsolatban mindössze annyit árultak el, hogy fotonok garmadájával bombázzák a kijelölt célpontot, így nem kell foglalkozni a széllel, vagy akár a hatótávolsággal.A közeljövőben nyilván további tesztekre kerül majd sor, amit jó eséllyel a nagy riválisok is követnek majd, így számíthatunk kínai, orosz és egyéb fejlesztések bemutatására is.Forrás: sg.hu / news.usni.org


Trianon 100. évfordulója – és nem történik semmi!
2020-05-26
405 olvasó

Trianon 100. évfordulója – és nem történik semmi!

2020. június 4-e a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója. Sokan nagy várakozással tekintettek az évforduló elé határon innen és határon túl, azonban ezek hiú ábrándok maradnak.Cikkünkben a történelmi tényeket fogjuk Önök elé tárni, úgy ahogy azt – talán – még sohasem olvasták. Ezek a tények nyilvánosak, mindenkinek hozzáférhetőek, de a nyilvánosság soha nem így közelítette meg Trianont.A hivatalos állami megemlékezés semmitmondó intézkedéseket szervez (félárbócra engedik a nemzeti zászlót, versek, táncok, átnevezünk egy megyét, interjúk, kis videók…), mert koronavírus helyzet van. A nemzet egy olyan gesztust várt az államtól, amit 100 éve vár. Ilyen lehetne egy népszavazás kiírása arról, hogy elismerjük-e a trianoni békediktátumot, vagy hogy érvénytelenné nyilvánítsák az 1921.évi XXXIII törvényt. Ezek ugyan szimbolikus jelentőségű lépések lennének, amitől – valószínű – nem változna semmi, nem lenne újra Nagy-Magyarország, az elcsatolt területek nem kerülnének vissza, de legalább látszana az állami akarat. A románok, a gyáva magyar vezetéssel szemben meg merték tenni, hogy a „trianoni szerződés napjává” nyilvánították június 4-ét. Trianonról – másként (Egy tervezett, de támogatás hiányában el nem készült film szinopszisából.) A 13-17. századi Magyarország, mint a kereszténység védőbástyája, védte Európát a tatároktól,  törököktől, úgy hogy a magyar nép létszáma ilyenkor óriási mértékben csökkent. Ekkor a más nemzetiségűek könnyen szivárogtak be az országba, mert itt a megélhetésükhöz jobb, könnyebb körülményeket kaptak. Különben nem is jöttek volna Magyarországra. Az itt élő kisebbségek bátran tervezhették jövőjüket, de az állam irányításába nem volt beleszólásuk, pl. nem volt szavazati joguk, egyes kisebbségeknek nem volt államilag finanszírozott anyanyelvű oktatása. Úgy lehet felfogni, mint a magyart, aki most családjával Németországba megy dolgozni. De, hogy a kisebbségek szerették ezt az országot – talán – a legjobb példája, hogy az aradi vértanúk tábornokai közül három volt tiszta magyar és hárman még magyarul se tudtak, mégis ezért a soknemzetiségű országért harcoltak, ontották vérüket. Zrínyi Miklós mondta: „horvát vagyok, tehát magyar”. Leszögezhetjük, hogy kisebbségi elnyomásnak még csírája sem volt az országban.Magyarországnak nem voltak gyarmatai. A gyarmatosító országok valóban elnyomták, kizsákmányolták a gyarmatokon élő népeket. Elgondolkodtató, hogy ezek az országok valóban megérdemelnék, hogy jóvátételt fizessenek az elnyomott, gyarmatosított országok nemzeteinek, mégsem tették.Az 1868. évi XLIV. törvény bevezeti a kisebbségeket megillető jogokat, miszerint az ország hivatalos nyelve a magyar, de a kisebbségek is előterjeszthetik saját nyelvükön beadványukat a hivatalos szervekhez, egyházakhoz. Trianonhoz vezető indokok között szerepel a kisebbségeket megillető jogok, mint autonóm törekvések, vagy az első világháborút kirobbantó felelősség és sok-sok más magyarázat (ezek a kérdések természetesen nem függhetnek össze egy ország határainak a feladásával).Az Osztrák–Magyar Monarchia Európa második legnagyobb állama volt (Oroszországot nem számolva), sok-sok kisebbséggel. A francia miniszterelnök már a szarajevói merénylet előtt megállapodik Oroszországgal, hogy támogatja minden olyan háborúban, amely a Balkán miatt tör ki és világháborúhoz vezet, cserébe a szorosokért (Boszporusz, Dardanellák). Azt is tudjuk, hogy szerb magas rangú tisztek tervezték meg a szarajevói merényletet. Szinte mindenki már előre tudott a merényletről, melyet orosz jóváhagyással és segítséggel hajtottak végre. Oroszország arra is ígéretet tesz Szerbiának, hogy megsegíti, ha osztrák–magyar támadás érné és ez mind még a merénylet előtt. Sőt még be sem következik a merénylet és Oroszország már mozgósítja három hadtestét.1914. június 28-án Szarajevóban megöli  Gavrilo Princip Ferenc Ferdinánd trónörököst és hitvesét, Chotek Zsófiát. A tettet óriási nemzetközi felháborodás követi. Az Osztrák–Magyar Monarchia  tanácsa minden tagja sürgeti a hadüzenetet. Az egyetlen magyar Tisza István folyamatosan ezt megvétózza, mert látja, hogy Magyarországnak ebből semmi jó nem származik. Végül az osztrákok  – mint a dedósok – a német császárhoz fordulnak, hogy térítse Tiszát jobb belátásra, aki végül is az ultimátum mellett teszi le a garast, amiben az OMM teljesen korrekt kivizsgálást kér a szerbektől. Ezt az ultimátumot a szerbek elutasítják – tudjuk miért – és így egyenes az út az első világháborúig… és az osztrákok megkapják a Nagy – Magyarországból Burgenlandot. Miért is?A világháború alatt Magyarország területére nem lép egyetlen egy ellenséges katona. Hadseregünk nagyobb része külföldi frontokon szolgál. Wilson amerikai elnök meghirdeti az örök békét – a „béke védelmében” lép be az USA a  háborúba. Az 1917. dec. 4-i USA hadüzenetben is azt mondja, hogy az Osztrák–Magyar Monarchiát nem akarják átalakítani, megkárosítani. Wilson 1918. jan. 8-án közzé teszi híres 14 pontját az önrendelkezési jogot, a népszavazás intézményét, saját maga tagadja meg – miért? – ha Wilson kiáll eszméi mellett, már akkor sem lett volna Trianon.A háború részünkről nem kapitulációval ér véget, hanem fegyverszüneti egyezményekkel, amiben a magyar katonák régi határokig való visszavonulása a tárgyalási alap. Tehát Magyarország nem adta meg magát. Négy év után idegen földről hazajönnek katonáink. A tárgyalásokon mégis úgy bántak a magyarokkal, mintha egy legyőzött, megvert ország lenne terítéken.Tisza István 1917. jún. 17-ig miniszterelnök, mert IV. Károly király felszólítja lemondásra, bár a parlamentben továbbra is meg van a befolyása. Hamarosan a frontra kéreti magát, zsoldját a katonák élelmezésének a feljavítására fordítja. Itt írta: „Most ismertem meg csak igazán a magyar népet. Ez a világ legkülönb fajtája, melyet csak szeretni és tisztelni lehet. Nagy kár, hogy a politizáló intelligencia mást sem tesz, mint ezt a nagyszerű, Isten áldotta népet rontja.” Tiszát 1918. okt. 31-én meggyilkolják otthonában. A rendőrségi nyomozás iratai eltűntek. Még aznap Magyarország részéről  felbomlik az Osztrák–Magyar Monarchia és Károlyi Mihály ül a miniszterelnöki székbe. Megkezdődik a katonai lefegyverzés – ne legyen az országnak hadserege, védelme –  és ezt könnyen el is érik a frontokról visszatért megfásult katonákkal. „Nem akarok katonát látni!”… már megkezdődik a bomlasztási folyamat, az ország gyengítése. Vitéz Nyékhegyi Ferenc ezredes a Padovai egyezmény (1918. nov. 3.) egyik tagja volt.  Ő egyértelműen hazaárulónak tekinti Károlyi Mihályt, többek között, mert Belgrádban egy számunkra hátrányos szerződést írt alá delegációjával – csak úgy. A magyar delegáció katonai kísérettel, katonai sorfal előtt Nem hagyhatjuk ki az USA-t és a szabadkőműves mozgalmat sem, ha tisztázni szeretnénk a történelmi folyamatot. A Kelet című szabadkőműves újság akkoriban megvásárolható volt minden újságárusnál, az Országos Széchenyi Könyvtárban megtalálhatóak. A szálak és az összefüggések az amerikai történelem egyik legvitatottabb megítélésű emberéhez, Wilson elnökhöz és legjobb barátjához House ezredeshez köthetők. Edward Mandell House volt a híd a bankár családok és a szabadkőműves társaságok és Wilson között. A szabadkőművesek egy  másik vonalát is be kell mutatnunk. Masaryk el­ső­ren­dű cél­ja a sok­nem­ze­ti­sé­gű Oszt­rák–Ma­gyar Mo­nar­chia fel­da­ra­bo­lá­sa, és újabb sok­nem­ze­ti­sé­gű bi­ro­dal­mak (Cseh­szlo­vá­kia, Ro­má­nia, Ju­gosz­lá­via) meg­te­rem­té­se a mo­nar­chia te­rü­le­té­nek a fel­osz­tá­sá­val.  1917 júniusában Nagy Kelet páholy kongresszusa ez mellett foglal állást. Wilson elnökkel sok megbeszélést folytat. Ioan I. C. Brătianu és Edvard Benessel „az etnikai lecsatolás” mellett. Masarik sajtótájékoztatókat tart külföldön és természetesen hazudik minden szinten. Georges Clemenceau francia miniszterelnök, David George Lloyd angol miniszterelnök, Thomas Woodrow Wilson amerikai elnök, Vittorio Emanuele Orlando olasz miniszterelnök Trianonban nem azok döntöttek, akik a nyilvánosság előtt szerepeltek (Georges Clemenceau francia miniszterelnök, David George Lloyd angol miniszterelnök, Thomas Woodrow Wilson amerikai elnök, Vittorio Emanuele Orlando olasz miniszterelnök). Ezzel a történészek is egyetértenek. A háttérben a nemzetközi szabadkőműves mozgalom mozgatórugói álltak. Ezekre az információkra az 1550/1920-as BM rendelet adott lehetőséget, ami betiltotta a szabadkőművességet, mert rájött az akkori kormány, hogy Trianon egy szabadkőműves háttérszerveződés is volt. Ekkor kerültek nyilvánosságra ezen titkos társaságok névsorai, könyvtárai, feljegyzései, jegyzőkönyvei.A magyar nemzetnek is megvoltak a maga szabadkőművesei. Betiltásukkor 30 ezer fős névsort regisztráltak. A világháború utáni két év a békeszerződések évei. A békefeltételek diktálói ekkor tárják a világ elé azt a képtelen ötletüket, hogy a Kárpát-medence gazdasági és politikai létfeltételeit tönkreteszik. Szembefordulva az eredeti céloknak. Az egyik újabb cél, hogy Magyarország életképtelenné váljék, és annyira gyengévé, hogy a jövendő mintaállamoktól a magyarlakta területeket képtelen legyen visszavenni. A román Brătianu beszédében végig hazudik (pl.: Erdély mindig is román terület volt a magyarok csak később jöttek ide…) és elfogadják, hasonlóan tesz Benes is. A magyarokat  nem hívják meg az előzetes tárgyalásokra, egyeztetésekre. Ez példátlan bármilyen tárgyalás kapcsán! És a kérdés, hogy miért? Nem sokan vannak tisztában vele, de a tárgyalásokról több példányban létezik (Európában három helyen (Párizs, Berlin, Genf)) szó szerinti jegyzőkönyv. David Hunter Miller: Naplóm a párizsi konferenciáról, dokumentumokkal. Az összes tárgyalás teljes dokumentációja, amit gyorsírással írt, majd 1929-ben kiadta – mivel az USA nem fizette a szolgálatait, csak úti-és szállásköltségeit, ezért az anyagot tekinthetjük függetlennek, relevánsnak. Erről a számunkra fontos nagy horderejű munkáról a Magyar Szemle folyóirat 1930. évi március és április havi számai tesznek tanúbizonyságot. A dokumentumból kiderül, hogy a tárgyalásokon szinte csak hazudtak Magyarországról.Az antant a Legfelsőbb Tanács 1919. dec. 1-én hívja csak meg a magyarokat a békekonferenciára. Az Apponyi Albert gróf delegáció 1920. jan. 7-én érkezik Párizsba. A „békeszerződést” jan. 15-én vették át, majd a következő napon egyszer és utoljára hangot adhatunk a meglátásainknak. Apponyi két órás beszéde a francia külügyminisztérium dísztermében. Apponyi tényleg a valós helyzetet tárja a Legfelsőbb Tanács elé, bár teljesen feleslegesen, mert semmi következménye nem lett. Hazahozzák a „békeszerződést” és – természetesen – nem értenek vele egyet és visszaküldik Párizsba az észrevételekkel, javításokkal (május. 6.). Májusban a magyar kormánynak bemutatják az új –„javított” érvényes példányt, amiben egyetlen egy részt sem javítottak ki az eredetihez képest.1920. június 4-én írták alá a „békeszerződést” a Trianoni Nagy-palotában. Két súlytalan politikust küld a magyar kormány: Benárd Ágostot (tiltakozásul állva írja alá) és Drasche-Lázár Alfrédot. Horthy Miklós 1920. márc. 1-től a Magyar Királyság kormányzója. Kezdetben az antant bábja. Taktikai lépései soha nem találnak célba Trianonnal kapcsolatban. Később eltökélt a határrevíziókért, de gyengék az intézkedései (a bécsi döntések kapcsán is).A magyar közvéleményt sokkolták a trianoni békeszerződésben megszabott feltételek. Már jún. 2-től folyamatosan folytak a tüntetések az egész ország területén. Június 4-én az iskolák, szórakozóhelyek, nyilvános helyek zárva maradtak. A lapok gyászjelentésekkel voltak tele Trianonnal kapcsolatban. Óriási tömeg tüntetett a Trianoni törvény ratifikációja ellen a Nemzeti Múzem előtt A trianoni „békeszerződést” a magyar állam ratifikálta, törvénybe iktatta (1921.évi XXXIII tv.), ezzel elismertük a trianoni diktátumot. A törvény másról se szól, mint a jóvátételről és azok technikai lebonyolításáról. Ez a kis- Magyarország teljes vertikumát átöleli, gazdaságilag tökéletesen térdre kényszeríti. A Nagy-Magyarország kétharmadának, a rajta lévő infrastruktúrának, lakóépületeknek, középületeknek, mindenféle építményeknek, bányáknak, gyári gépeknek, vonatoknak, hajóknak, muzeális értékeknek, stb., a honfitársainknak szándékos(!) elveszejtése és a sarcok megfizetése során a magyar társadalmat hány százezermilliárd aranykorona kár érte? Trianon egy adminisztratív intézkedés, ami gyűlölködést eredményezett minden elcsatolt területen a mai napig. A trianoni döntéssel a Kárpát-medencei népek szétszakításával, az újonnan létrehozott államokban még nagyobb etnikai tűzfészkeket és elégedetlenséget hoztak létre. Francesco Nitti, olasz miniszterelnök mondta 1924-ben: „Az igazságot helyre kell állítani, nincs béke, amíg a hazugságok érvényben vannak, a revízió előbb-utóbb elkerülhetetlenné válik.”David Lloyd George brit miniszterelnök 1928-ban: „Nem vettük észre a szövetségeseink által elénk terjesztett statisztikák valótlanságát, amelyek végül is a diplomácia történetének legigazságtalanabb békéjét hozták létre, és amelyek következménye a nemzetközi törvények és a nemzetközi jogok legdurvább megsértése volt.”Iuliu Maniu, Nagy-Románia miniszterelnöke, az erdélyi románság vezére 1920-ban:  „Az úgynevezett magyar elnyomás alatt nekünk, erdélyi románoknak jobb dolgunk volt, mint most.”A szlovák Andrej Hlinka így emlékezett a régi Magyarországra: „Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke, mert ezeresztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mint a cseh uralom hat éve alatt.”Az angol Lord Viscount Rothermere aki a Pesti Hírlapnak 1930-ban az alábbi nyilatkozatát idézte: „Két fiam esett el a háborúban. Nemes eszmékért áldozták az életüket és nem azért, hogy e dicső nemzettel ilyen igazságtalanul elbánjanak. Addig nem lesz nyugalom Európában, amíg revízió alá nem veszik a galád és ostoba trianoni szerződést.” A koronavírussal sikeresen lefedték a 100 éves évfordulót, a magyaroknak maradnak a semmitérő „megemlékezések”, azok is csak otthon a négy fal között. Nehogy megfertőzzék egymást az emberek...

Eldobott gumikesztyűk és maszkok szennyezik a Földközi-tengert
2020-05-26
151 olvasó

Eldobott gumikesztyűk és maszkok szennyezik a Földközi-tengert

Szennyezett gumikesztyűket és arcmaszkokat találtak környezetvédők a Földközi-tenger mélyén, a franciaországi Antibes közelében, az Opération mer propre (Tiszta tenger művelet) nevű francia civil szervezet tagjai megpróbálják megtisztítani a Cote d'Azur tengerpartját az eldobott védőeszközöktől.A szervezet szerint ez az újfajta szennyezés súlyosbítja a tengerek műanyagszennyezésének krónikus problémáját - olvasható a BBC hírportálján.   Európa országaiban fokozatosan enyhítenek a járvány feltartóztatására elrendelt korlátozásokon, és az emberek elkezdték ismét felkeresni a strandokat, vizek menti pihenőhelyeket, ezért is időszerű a szervezet figyelmeztetése.   Laurent Lombard, a szervezet alapítója, aki a Facebookon közzétett videofelvételeken örökítette meg a víz alatti szennyezést, egy "új szennyezési forrásról" beszélt.   Antibes közelében búvárkodva a mindennapos műanyagszemét, így az üres vizespalackok között talált eldobható arcmaszkokat és gumikesztyűket. "Ezeket a maszkokat nemrég találtuk, de több milliárd lesz belőlük" - figyelmeztetett.   Május 14-én, három nappal azután, hogy Franciaországban lazítottak a kijárási tilalmon, a párizsi utcák takarítói arra panaszkodtak a közösségi médiában, hogy sok eldobott maszkot találtak a járdákon.   Egy dél-franciaországi palamenti képviselő, Eric Pauget törvénytervezetet is előterjesztett arra, hogy növeljék az arcmaszkok eldobására kiszabható bírságot a jelenlegi 68 euróról 300 euróra.   Olaszországban is hasonló problémával néznek szembe. Rómában még szigorúbban fogják büntetni azokat, akik maszkokkal, kesztyűkkel, fertőtlenítőszerek palackjaival szennyezik a környezetet, 500 euró büntetést szabhatnak ki rájuk - jelentette be Virginia Raggi polgármester hétfőn.   A közterületek tisztaságáért felelős vállalat egyre több ember ellen emel panaszt, mert az ilyen eldobható védőeszközöktől egyszerűen a utcán szabadul meg. "Ezt a magatartást büntetni kell" - hangsúlyozta a polgármester az APA osztrák hírügynökség jelentése szerint.   A Természetvédelmi Világalap (WWF) becslései szerint ha az olaszok által az elmúlt hónapokban használt arcmaszkok csupán 11 százalékától nem szabályszerűen szabadulnak meg, akkor több mint tízmillió darab kerülhet a tengerekbe, folyókba illetve a tengerparti strandokra, veszélyeztetve ezáltal a Földközi-tenger élővilágát. Forrás: MTI / bbc.com/news

Valamikor egész Európában elterjedt volt a tiszavirág
2020-05-26
162 olvasó

Valamikor egész Európában elterjedt volt a tiszavirág

Egész Európában elterjedt volt a tiszavirág, de mára az élőhelyének számító folyók 95 százalékáról eltűnt a szennyezés és a szabályozás miatt - mondta Lengyel Szabolcs, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója kedd reggel az M1 aktuális csatornán. A műsorban elhangzott, a Hungarikum Bizottság 25. jubileumi ülésén, múlt csütörtökön született döntés értelmében ezentúl a gyűjteményt gazdagítja - mint kiemelkedő jelentőséggel bíró nemzeti értéket - a tiszavirágzás, amely egyedülálló természeti látványosság, a rövid életű kérészfaj látványos rajzása.   Lengyel Szabolcs elmondta, a faj első említése Arisztotelésztől származhat, ugyanakkor nem teljesen biztos, hogy a tiszavirágról beszélt a görög filozófus. Az viszont már teljesen bizonyos, hogy 1634-ben egy belga orvos megfigyelte és le is írta a kérészfajt.     Mára csak a Tiszán, a Rába vízgyűjtőjében, illetve néhány, Magyarországtól keletre található folyóban él a tiszavirág - tette hozzá.   Kitért arra is, a kérészlárva nagyjából három évet tölt a folyó partfalában, és ez idő alatt akár hússzor is vedlik, majd csak a szaporodás miatt jön néhány órára a felszínre, amit tiszavirágzásnak hívnak. Forrás: MTI


Újra várja a vendégeket a világörökségi Hollókő

Létrehozás dátuma: 2020-05-26|151 olvasó


OS: A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány közleménye

Létrehozás dátuma: 2020-05-26|149 olvasó


Az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó Csernobilhoz hasonlította Kína járványkezelését

Létrehozás dátuma: 2020-05-25|190 olvasó


Zajlanak a munkák az Országos iskolakert-fejlesztési programban

Létrehozás dátuma: 2020-05-25|171 olvasó


Folytatódik a szegedi Vár és a Kőtár felújítása

Létrehozás dátuma: 2020-05-25|162 olvasó


Online látogatható az Országház több nevezetes helyszíne

Létrehozás dátuma: 2020-05-25|154 olvasó


Júliusban indíthatják útjára a kínai Marsszondát

Létrehozás dátuma: 2020-05-25|177 olvasó

Először fordult elő, hogy a Twitter pontatlannak minősítette Donald Trump bejegyzését
2020-05-27
162 olvasó

Először fordult elő, hogy a Twitter pontatlannak minősítette Donald Trump bejegyzését

Először fordult elő, hogy a Twitter azt jelezte: Donald Trump amerikai elnök bejegyzése pontatlan. Trump erre azzal vádolta meg az internetes közösségi felület üzemeltetőjét, hogy beavatkozik az idei elnökválasztásba. A kaliforniai központú közösségi média kedden éjjel közölte, hogy Donald Trump két bejegyzése sem felel meg a valóságnak. Az elnök mindkét vitatott bejegyzést a novemberi elnökválasztásnak szentelte, s azt írta, hogy a levélben történő szavazás a választások "elcsalásához" vezethet, sőt az egyik bejegyzésben egyértelműen leszögezte, hogy a novemberi választásokon csalás lesz.     A Twitter kapcsolódó linkekben jelezte, hogy az állítások hamisak, s az ellenőrzésükre sürgette a felhasználókat. A linkek megnyitásával az olvasó részben a CNN hírtelevízió egyik riportját találta, amely arról szólt, hogy Trump állításai megalapozatlanok, részben pedig a Twitter rövid jelzéseit a pontatlanságokról. A médiavállalat figyelmeztető bejegyzése alig volt észlelhető, aztán Trump törölte is, de a politikával foglalkozó elemzők azonnal felfigyeltek rá.    A Twitter vezetését ugyanis éveken keresztül éles bírálattal illették az amerikai elnök bejegyzéseinek tartalma vagy stílusa miatt. A cég azonban mindig azzal vágott vissza a kritikákra, hogy Trump nem sértette meg a szolgáltató szabályzatát.     Trump egy válaszbejegyzésben azzal vádolta meg a Jack Dorsey vezette médiavállalatot, hogy beavatkozik a 2020-as elnökválasztási folyamatba. "Azt mondják, hogy az én kijelentésem a levélben történő szavazásról, amely tömeges korrupcióhoz és csaláshoz vezet majd, nem pontos, és ezt a hamis híreket közlő CNN és az Amazon Washington Postjának tényellenőrzésére alapozzák" - írta az elnök, utalva egyben arra is, hogy a The Washington Post tulajdonosa az Amazon internetes kereskedő céget irányító nagyvállalkozó.     Az elnök egy újabb rövid bejegyzésben még hozzáfűzte, hogy a Twitter "teljesen megfojtja a szólásszabadságot", és ezt ő elnökként "nem fogja megengedni". Forrás: MTI

Lézerfegyvert demonstrált az amerikai haditengerészet
2020-05-27
734 olvasó

Lézerfegyvert demonstrált az amerikai haditengerészet

Az éles teszten sikerült kiiktatni az erre kijelölt légi célpontot.A téma iránt érdeklődő olvasók jól tudják, hogy az amerikai haditengerészet évek óta dolgozik a hajókra telepíthető, meglehetősen nagy méretű lézerfegyvereken, ezzel kapcsolatban korábban több kísérletre is sor került. Bár az akkor használt egységet azóta nyugdíjazták, most egy társán hajtottak végre éles bemutatót.A csendes-óceáni flotta hivatalos oldalán számoltak be az illetékesek a sikeres demonstrációról, amelynek során a terveknek megfelelően ártalmatlanították a hajóra elméletileg komoly veszélyt jelentő drónt. A május 16-án lefolytatott kísérletben a kétéltű szállítóhajóként használt USS Portland fedélzetére telepített rendszert vetették be, amely a kissé hosszú, laser weapons system demonstrator (LWSD) névre hallgat, és bár ennek pontos erejét nem közölték a nyilvánossággal, ezzel kapcsolatban korábban már megjelentek bizonyos becslések, most pedig egy rövid videóban vehetjük szemügyre, ahogy a fegyver célba veszi és ártalmatlanná teszi a közeledő drónt.Az International Institute for Strategic Studies egy 2018-as jelentésében 150 kilowattos lézerfegyverről tettek említést, ez tehát jóval erősebb lenne, mint a Ponce segítségével utoljára 2017-ben kipróbált 30 kilowattos rendszer. Jól látható, ahogy a drón találatot kap, majd pedig lángolva tér le eredetileg tervezett pályájáról, a haditengerészet szerint azonban nem csak ilyen kisebb repülő alkalmatosságok, hanem csónakok ellen is bevethető lenne a fegyver, amit ők a directed energy weapons (DEW) kategóriába helyeznek. Ezzel alapvető módon átrajzolódik a tengeri hadviselés, bár a pontos működéssel kapcsolatban mindössze annyit árultak el, hogy fotonok garmadájával bombázzák a kijelölt célpontot, így nem kell foglalkozni a széllel, vagy akár a hatótávolsággal.A közeljövőben nyilván további tesztekre kerül majd sor, amit jó eséllyel a nagy riválisok is követnek majd, így számíthatunk kínai, orosz és egyéb fejlesztések bemutatására is.Forrás: sg.hu / news.usni.org

Eldobott gumikesztyűk és maszkok szennyezik a Földközi-tengert
2020-05-26
151 olvasó

Eldobott gumikesztyűk és maszkok szennyezik a Földközi-tengert

Szennyezett gumikesztyűket és arcmaszkokat találtak környezetvédők a Földközi-tenger mélyén, a franciaországi Antibes közelében, az Opération mer propre (Tiszta tenger művelet) nevű francia civil szervezet tagjai megpróbálják megtisztítani a Cote d'Azur tengerpartját az eldobott védőeszközöktől.A szervezet szerint ez az újfajta szennyezés súlyosbítja a tengerek műanyagszennyezésének krónikus problémáját - olvasható a BBC hírportálján.   Európa országaiban fokozatosan enyhítenek a járvány feltartóztatására elrendelt korlátozásokon, és az emberek elkezdték ismét felkeresni a strandokat, vizek menti pihenőhelyeket, ezért is időszerű a szervezet figyelmeztetése.   Laurent Lombard, a szervezet alapítója, aki a Facebookon közzétett videofelvételeken örökítette meg a víz alatti szennyezést, egy "új szennyezési forrásról" beszélt.   Antibes közelében búvárkodva a mindennapos műanyagszemét, így az üres vizespalackok között talált eldobható arcmaszkokat és gumikesztyűket. "Ezeket a maszkokat nemrég találtuk, de több milliárd lesz belőlük" - figyelmeztetett.   Május 14-én, három nappal azután, hogy Franciaországban lazítottak a kijárási tilalmon, a párizsi utcák takarítói arra panaszkodtak a közösségi médiában, hogy sok eldobott maszkot találtak a járdákon.   Egy dél-franciaországi palamenti képviselő, Eric Pauget törvénytervezetet is előterjesztett arra, hogy növeljék az arcmaszkok eldobására kiszabható bírságot a jelenlegi 68 euróról 300 euróra.   Olaszországban is hasonló problémával néznek szembe. Rómában még szigorúbban fogják büntetni azokat, akik maszkokkal, kesztyűkkel, fertőtlenítőszerek palackjaival szennyezik a környezetet, 500 euró büntetést szabhatnak ki rájuk - jelentette be Virginia Raggi polgármester hétfőn.   A közterületek tisztaságáért felelős vállalat egyre több ember ellen emel panaszt, mert az ilyen eldobható védőeszközöktől egyszerűen a utcán szabadul meg. "Ezt a magatartást büntetni kell" - hangsúlyozta a polgármester az APA osztrák hírügynökség jelentése szerint.   A Természetvédelmi Világalap (WWF) becslései szerint ha az olaszok által az elmúlt hónapokban használt arcmaszkok csupán 11 százalékától nem szabályszerűen szabadulnak meg, akkor több mint tízmillió darab kerülhet a tengerekbe, folyókba illetve a tengerparti strandokra, veszélyeztetve ezáltal a Földközi-tenger élővilágát. Forrás: MTI / bbc.com/news


Az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó Csernobilhoz hasonlította Kína járványkezelését
2020-05-25
190 olvasó

Az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó Csernobilhoz hasonlította Kína járványkezelését

A csernobili atomkatasztrófához hasonlította Kína járványkezelését Robert O'Brien amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó az NBC televíziónak adott interjújában vasárnap."A vírus terjedésének elleplezése Csernobillal együtt vonul be majd a történelembe" - fogalmazott O' Brien, utalva az 1986-os ukrajnai nukleáris katasztrófára. "10-15 év múlva az HBO filmet is fog készíteni róla" - fűzte hozzá.    Az HBO filmcsatorna nemrégiben sugározta a csernobili atomerőműben 1986-ban történt nukleáris katasztrófa történetét, illetve az orosz tudósok Európa megmentéséért folytatott drámai küzdelmét feldolgozó minisorozatot.    A műsorvezető azon kérdésére, hogy vajon a kínai járványkezelés befolyásolja-e az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalásokat, O'Brien azt válaszolta: "ma nagyon más világban élünk, mint amikor ezek a tárgyalások megkezdődtek".    "Jó viszonyt akarunk Kínával és a kínai néppel, de sajnos a Kínai Kommunista Párt részéről egymás után olyan lépéseket látunk, amelyek ezt megnehezítik" - fogalmazott. Leszögezte, hogy "ami a kereskedelmi megállapodást illeti, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de a koronavírussal ma egészen más világban élünk".    A nemzetbiztonsági tanácsadó kijelentette: a kínaiak "olyan vírust szabadítottak rá a világra, amely több ezermilliárd dollár kárt okozott az amerikai gazdaságnak, s most rengeteg pénzt kell arra költenünk, hogy életben tartsuk a gazdaságunkat és megóvjuk az amerikaiakat a járvány idején".    Donald Trump amerikai elnök május elején egy televíziós interjúban már felvetette, hogy esetleg eláll az idén januárban aláírt, kétoldalú kereskedelmi részmegállapodás további tárgyalásától. Ugyanakkor Robert Lighthizer, az Egyesült Államok kereskedelmi főtárgyalója és Steve Mnuchin pénzügyminiszter - szintén májusban - a kínai miniszterelnök-helyettessel közös közleményt adott ki, amelyben a kereskedelmi tárgyalások jövőjéről optimistán nyilatkozott.    Az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó vasárnap a CBS televíziónak is interjút adott, s ebben azt fejtegette, hogy közeli a megállapodás Brazíliával arról, hogy lezárják az amerikai határokat az onnan az Egyesült Államokba érkezők előtt. O'Brien közölte: ez a határlezárás csak átmeneti időre szól, mint ahogyan ez Kína, az Egyesült Királyság és más európai országok esetében is történt. Forrás: MTI

Pekingnek és Washingtonnak el kell kerülnie egy újabb hidegháborút
2020-05-25
198 olvasó

Pekingnek és Washingtonnak el kell kerülnie egy újabb hidegháborút

Kínának és az Egyesült Államoknak el kell kerülnie egy újabb hidegháborút - jelentette ki Vang Ji kínai külügyminiszter vasárnap tartott éves sajtótájékoztatóján, hangsúlyozva, hogy az együttműködésen mindkét ország nyer, a konfrontáción viszont veszít. A miniszter ugyanakkor élesen bírálta az Egyesült Államokat, mondván egyes amerikai politikusok "hazugságokat" és "összeesküvés-elméleteket" terjesztenek az új koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kínai lépéseket illetően. Úgy fogalmazott: "sajnálatos, hogy miközben a koronavírus még továbbra is jelen van, egy politikai vírus is terjed az Egyesült Államokban, minden lehetőséget kihasználva arra, hogy támadja és becsmérelje Kínát".    Vang Ji szerint az Egyesült Államoknak és Kínának félre kell tenniük a nézetkülönbségeiket, és együtt kell működniük a vírus elleni harcban. Hozzáfűzte: Kína már több mint 11 milliárd védőmaszkot exportált az Egyesült Államokba, azaz minden egyes amerikai állampolgárra 40 darab maszk jutott.    A kínai külügyminiszter úgy vélekedett: egyes amerikai politikai erők egy új hidegháború küszöbére próbálják taszítani a két ország kapcsolatait, és néhány amerikai politikus alapvető tényeket hagy figyelmen kívül, és számtalan hazugságot és összeesküvés elméletet kohol Kínával kapcsolatban.    "Kínának és az Egyesült Államoknak utat kell találnia a békés együttélésre" - mondta, hangsúlyozva, "Kínának nem áll szándékában megváltoztatni az Egyesült Államokat, és még kevésbé kíván a helyébe lépni. Az Egyesült Államok pedig jobban teszi, ha felhagy azzal a reménnyel, hogy képes megváltoztatni Kínát".    A kínai külügyi tárca vezetője kiemelte: Kína nem keresi a konfrontációt az Egyesült Államokkal, de eltökélt saját szuverenitásának, területi egységének és fejlődésének védelmét illetően.    Vang Ji elmondta: Kína kész az együttműködésre az új koronavírus eredének feltárását illetően abban az esetben, ha az mentes marad a politikai színezettől. Hozzátette: "álmodoznak" azok, akik kártérítést várnak Kínától a járvány miatt. A külügyminiszter egyúttal méltatta az Egészségügyi Világszervezet vezetője, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz munkáját is, és aláhúzta, a "tisztességes" országok változatlanul támogatni fogják a szervezetet.    A Hongkongra vonatkozó nemzetbiztonsági törvénytervezet kapcsán, amelyet május 28-án fogadhat el a kínai parlament, Vang Ji azt mondta: a tervezett törvény egy szűk tevékenységi kört érintene csupán, és semmilyen hatása nem lenne a város szabadságára és jogaira, valamint a külföldi vállalatok érdekeire vonatkozóan. A törvényt haladéktalanul bevezetik majd a különleges közigazgatási státuszú városban - mondta a külügyminiszter.    Vasárnap ezrek vonultak utcára Hongkongban, hogy tiltakozzanak a törvénytervezet ellen, amely a demokráciapárti politikusok szerint súlyosan aláásná Hongkong autonómiáját. Forrás: MTI

Egy atomfegyver-kísérlet végrehajtását vitatták meg az amerikai kormány tagjai
2020-05-23
704 olvasó

Egy atomfegyver-kísérlet végrehajtását vitatták meg az amerikai kormány tagjai

Az amerikai kormányzat nemzetbiztonsági illetékesei május közepén egy atomfegyver-kísérlet végrehajtásáról tanácskoztak - közölte szombatra virradóra internetes oldalán a The Washington Post című lap nevük elhallgatását kérő kormányzati tisztségviselőkre hivatkozva. A lap információi szerint az amerikai nemzetbiztonsági ügynökségek vezetői május 15-én tanácskoztak az 1992 óta első atomfegyver-kísérlet végrehajtásának lehetőségéről. Erre a megbeszélésre állítólag azt követően került sor, hogy a kormányzat Oroszországot és Kínát azzal vádolta meg, hogy az emberekre és a környezetre vonatkozó hatás szempontjából úgynevezett alacsony szintű - föld alatti - nukleáris kísérleteket hajtottak végre. A The Washington Post a feltételezett orosz és kínai kísérletekről nem talált nyilvános adatot a világsajtóban.    A Post úgy tudja: a tanácskozáson részt vevő egyik kormányzati tisztségviselő azt vetette fel, hogy a nukleáris teszttel Washington demonstrálhatja Moszkvának és Pekingnek, hogy az Egyesült Államok képes "gyorstesztre", s ez a demonstráció hasznosnak bizonyulhat későbbi fegyverzetkorlátozási tárgyalásokon. Ehhez tartozik, hogy Washington minden jövőbeni fegyverzetkorlátozási tárgyalásba szeretné bevonni Kínát is.    A nemzetbiztonsági vezetők megbeszélésén semmiféle megállapodás nem született, így az Egyesült Államok nukleáris fegyverkísérletet sem hajtott végre.    A lap értesülése szerint a szakemberek arról döntöttek, hogy a jövőben sem hajtanak végre atomfegyver-kísérletet, hanem egy későbbi időpontban Washington más jellegű intézkedésekkel ad választ arra, amit orosz és kínai fenyegetésként észlel.    A Nemzetbiztonsági Tanács semmilyen formában nem kívánta kommentálni a lap rövid cikkét. Forrás: MTI / washingtonpost.com


Rjabkov: Moszkva kész tárgyalni a Nyitott Égbolt szerződésről
2020-05-23
211 olvasó

Rjabkov: Moszkva kész tárgyalni a Nyitott Égbolt szerződésről

Oroszország kész tárgyalni a Nyitott Égbolt szerződéssel kapcsolatban felmerült kifogásokról, de nem a Washington által diktált feltételek alapján - jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes egy pénteki moszkvai videokonferencián. "Azok a feltételek, amelyeket az Egyesült Államok velünk szemben támasztottak, teljesen elfogadhatatlanok, kategorikusan elfogadhatatlanok, értelmetlenek és minden alapot nélkülöznek" - hangoztatta Rjabkov.    Rjabkov rámutatott, hogy Kanadának és Magyarországnak, mint a Nyitott Égbolt szerződés letéteményeseinek egy 30-tól 60 napig terjedő időszakban össze kell hívniuk a részes országok konferenciáját az egyezmény amerikai felmondása után.    Hangsúlyozta, hogy Oroszország a párbeszédre és a megállapodásra, nem pedig a Washingtonban megfogalmazott feltételek végrehajtására kész. Mint mondta, Moszkva továbbra is elkötelezettje a Nyitott Égbolt szerződésnek, amely nem szűnt meg az amerikai kilépést követően és annak fenntartása érdekében fog tevékenykedni.    Az 1992-ben aláírt és 2002-ben hatályba lépett Nyitott Égbolt-szerződésnek 34 részes állama van, és a rendelkezései alapján az utóbbi másfél évtized során több mint 1200 ellenőrző repülést hajtottak végre, amelyek egyik fő célja a bizalomerősítés, a leszerelési egyezmények betartásának ellenőrzése. A részes államok a szerződést a műholdas felderítő eszközök tökéletesedése ellenére is hasznosnak tartják.    Donald Trump amerikai elnök csütörtökön jelentette be, hogy az Egyesült Államok felmondja a szerződést, a döntés hat hónap múlva lép hatályba. Indoklásul Trump azt állította, hogy Oroszország megsértette az egyezményt. Az orosz külügyminisztérium a moszkvai amerikai nagykövetségtől pénteken megkapta az erre vonatkozó hivatalos jegyzéket.    Rjabkov Moszkva részéről Washingtont vádolta meg a szerződés "durva megszegésével". Azt hangoztatta, hogy az amerikai fél ezt a szerződést is ugyanazon mintát követve mondja fel, mint tavaly augusztusban az európai szárazföldi telepítésű közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközük felszámolásáról megkötött INF-egyezményt. Az orosz diplomata szerint az újabb szerződés amerikai felmondása még aktuálisabbá teszi az ENSZ BT öt állandó tagjának csúcstalálkozóját.    Az orosz tárcavezető-helyettes megerősítette, hogy kész megvitatni a hadászati stabilitás kérdéseit Marshall Billingslea amerikai elnöki fegyverzetügyi megbízottal. Mint mondta, az ezekről folytatandó jövőbeni tárgyalások során figyelembe kell venni az Egyesült Államok szövetségesei, Nagy-Britannia és Franciaország nukleáris potenciálját is. Hozzátette: Washington hiába reménykedik abban, hogy Pekinget Moszkva fogja rávenni a hadászati támadófegyverek korlátozásáról folytatandó egyezkedéshez való csatlakozásra.    Rjabkov szerint az orosz-amerikai viszony továbbra is "nagyon feszült", és az elnökválasztás évében az oroszellenes retorika újabb fellángolására lehet számítani. Kifogásolta, hogy Washington folytatja a szankciók kivetését Moszkvára, és kilátásba helyezte, hogy az orosz fél megfelelő választ fog adni az "agresszív" amerikai lépésekre. Ugyanakkor kifejezte kormánya együttműködési készségét is.    Rjabkov az orosz fél háláját fejezte ki a Covid-19 elleni küzdelemhez nyújtott amerikai támogatásért - szerdán Moszkvába érkezett a 200 lélegeztetőgépből álló amerikai humanitárius segély első 50 darabja -, és közölte, hogy a kétoldalú politikai párbeszéd a világjárvány ellenére sem állt le. Emlékeztetett rá, hogy a két elnök március vége óta hat, a két külügyminiszter pedig négy alkalommal beszélt telefonon egymással.    Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője csütörtök éjjel a Rosszija 24 hírcsatornának nyilatkozva kijelentette, hogy a Nyitott Égbolt szerződés amerikai felmondása újabb csapás a nemzetközi stabilitásra és biztonságra. Felhívta a figyelmet arra, hogy a megállapodás lehetőséget biztosít arra, hogy a végrehajtásával kapcsolatos kifogások ne csak nyilvános formában kerüljenek kifejezésre.   NATO-főtitkár: Valamennyi NATO-szövetséges maradéktalanul teljesíti a Nyitott Égbolt szerződés rendelkezéseit Valamennyi NATO-szövetséges maradéktalanul teljesíti a Nyitott Égbolt szerződés rendelkezéseit, a NATO továbbra is elkötelezett a biztonság szavatolásának kulcsfontosságú elemének számító hatékony, felelős és ellenőrizhető fegyverzetellenőrzés és leszerelés, valamint az atomfegyverek terjesztésének tilalma mellett - jelentette ki nyilatkozatában Jens Stoltenberg NATO-főtitkár pénteken. A NATO nagyköveti tanácsa pénteken azért ült össze, mert Donald Trump amerikai elnök csütörtökön jelentette be: az amerikai kormányzat felmondja a Nyitott Égbolt szerződést. Az amerikai elnök döntését azzal indokolta, hogy "Oroszország nem tartotta tiszteletben" az egyezményben foglaltakat. Az amerikai diplomácia irányítója, Mike Pompeo közleményben tudatta, hogy az amerikai kormány kilépése a Nyitott Égbolt szerződésből hat hónap múlva lép életbe.    Stoltenberg nyilatkozatában aláhúzta, minden NATO-szövetséges ország egyetért abban, hogy a Nyitott Égbolt szerződésben részes államoknak teljes mértékben végre kell hajtaniuk kötelezettségvállalásaikat.    Kijelentette, Oroszország a szerződéssel ellentétes módon évek óta korlátozta az ellenőrző repüléseket egyes területei felett, ideértve Kalinyingrádot, valamint a Georgiával közös határszakaszát. Oroszország "válogatva" tesz eleget az Nyitott Égbolt egyezményben foglaltaknak, ami csorbítja annak érvényességét. A szövetségesek sok éven keresztül, ideértve az egymást követő NATO-csúcstalálkozókat is, arra szólították fel Oroszországot, hogy térjen vissza a szerződésben foglaltak teljesítéséhez - közölte.    A NATO ismételten kapcsolatba lép Moszkvával annak érdekében, hogy Oroszország a lehető leghamarabb visszatérjen a szerződéshez. A szövetségesek nyitottak maradnak a NATO-Oroszország Tanácsban folytatott párbeszédre a katonai kockázatok csökkentés és az átláthatóság növelése érdekében - tette hozzá Stoltenberg.    A Nyitott Égbolt szerződést 1992 tavaszán írták alá és 2002-ben lépett életbe. A több mint 30 aláíró állam között van az Egyesült Államok mellett Kanada, Oroszország, Ukrajna, az Egyesült Királyság, vagy Lengyelország és Magyarország is. A szerződésben résztvevők arra vállalnak kötelezettséget, hogy kölcsönösen megnyitják egymás számára a légterüket, s engedélyezik a fegyvertelen megfigyelő repülőgépek átrepülését. A megfogalmazott cél a katonai tevékenység átláthatóságának biztosítása és ezzel a bizalom erősítése. Elemzők szerint ez a szerződés az európai biztonság szavatolásának egyik eleme.    Josep Borrell, az Európai Unió (EU) kül- és biztonságpolitikai főképviselője pénteki nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy az egyezmény a kölcsönös bizalom kulcsfontosságú elemét jelenti. Átláthatóságot és kiszámíthatóságot biztosít, továbbá hozzájárul az európai és a globális biztonsághoz és stabilitáshoz.    Minden részes államnak továbbra is el kell fogadnia és biztosítania a szerződésben foglaltak teljes végrehajtását.    "Miközben továbbra is arra szólítom fel Oroszországot, hogy azonnal térjen vissza a szerződés teljes végrehajtásához, felszólítom az Egyesült Államokat, hogy fontolja meg döntését" - fogalmazott a főképviselő.    Az Európai Unió megvizsgálja, hogy az amerikai kormányzat döntése milyen következményekkel járhat Európa biztonságára - tette hozzá Borrell. Forrás: MTI

Mellékhatások nélkül alakít ki immunitást egy új orosz vektorvakcina
2020-05-22
258 olvasó

Mellékhatások nélkül alakít ki immunitást egy új orosz vektorvakcina

Önmagukon próbáltak ki egy vektorvakcinát a Nyikolaj Gamaleja nevét viselő Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet (NICEM) munkatársai, a kísérlet sikerrel járt, alanyaiban negatív mellékhatások nélkül alakított ki immunitást - tájékoztatta Alekszandr Gincburg akadémikus, a központ igazgatója pénteken az Interfax hírügynökséget. Gincburg szerint a kutatók az önmagukon elvégzett kísérlettel bebiztosították a saját védelmüket, hogy a világjárvány során folytathassák az ellenszerek kidolgozását. A kutatóintézet vezetője azt mondta, hogy a vektorvakcinát munkatársainak "széles köre" próbáltatta ki magán, de nem árulta el, hogy hány emberről van szó.    "Nem. Mindenki él, egészséges és elégedett" - felelte Gincburg arra a kérdésre, hogy mutattak-e ki az oltóanyagnál mellékhatást.    Az akadémikus szerint a perspektivikus vektorvakcina egy olyan adenovírus-DNS-en alapul, amelybe beépítették a SARS-CoV-2 koronavírus egyik génjét. Az adenovírust az eljárás során olyan "tartályként" használják fel, amely a koronavírus-gént a sejthez szállítja, ott beindítja az új koronavírus burkának fehérjeszintézisét, és ily módon "megismerteti" az immunrendszert a potenciális ellenséggel. Az ilyen típusú készítményeket nevezik vektorvakcinának.    Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter csütörtök este a Rosszija 1 tévécsatornának nyilatkozva azt mondta, hogy a vakcinák ügyében az első eredmény és az oltóanyag szélesebb körű alkalmazása július végén lesz hozzáférhető Oroszországban. A tárcavezető szerint több szérum esetében preklinikai tesztelés zajlik, és minden terv szerint, zökkenőmentesen halad.     Tatyjana Golikova orosz miniszterelnök-helyettes szerdán a parlament felsőházában bejelentette, hogy Oroszországban jelenleg 47 féle Covid-19-vakcina kidolgozásán dolgoznak.    Oroszország péntekre szomorú negatív rekordot állított fel azzal, hogy az elmúlt nap alatt 150-en haltak meg a Covid-19 betegség következtében a legfrissebb hivatalos adatok szerint. Ezzel a járvány kezdete óta központilag regisztrált halálozások száma 3249-re emelkedett.    Az igazolt fertőzések száma péntekre 8894-gyel 326 448-ra nőtt, ami 2,8 százalékos napi növekményt jelent. Az új esetek 42,2 százaléka tünetmentes. Az aktív eseteké 1600-zal 223 374-re, a gyógyulásoké pedig 7144-gyel 99 825-re emelkedett.    Az országban a járvány kezdete óta több mint 8,1 millió, az elmúlt egy nap alatt pedig 258,7 ezer tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 277 068 embert tartanak megfigyelés alatt. Forrás: MTI / interfax.com

Az amerikai kormányzat kilép a Nyitott Égbolt szerződésből
2020-05-22
282 olvasó

Az amerikai kormányzat kilép a Nyitott Égbolt szerződésből

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön bejelentette, hogy az amerikai kormányzat felmondja a Nyitott Égbolt szerződést. Az amerikai elnök a döntését azzal indokolta, hogy "Oroszország nem tartotta tiszteletben" az egyezményben foglaltakat. "Mindaddig, amíg nem tartják tiszteletben, kivonulunk az egyezményből" - jelentette ki az elnök a Fehér Ház Rózsakertjében újságíróknak.    Trump ugyanakkor nem zárta ki a szerződés újratárgyalásának lehetőségét. "Szerintem az fog történni, hogy mi kivonulunk, és ők kérni fogják az újratárgyalást" - fogalmazott, hozzátéve, hogy megítélése szerint kiválóak az amerikai-orosz kapcsolatok.    A Nyílt Égbolt szerződést 1992 tavaszán írták alá és 2002-ben lépett életbe. A több mint 30 aláíró állam között van az Egyesült Államok mellett Kanada, Oroszország, Ukrajna, az Egyesült Királyság, vagy Lengyelország és Magyarország is. A szerződésben résztvevők arra vállalnak kötelezettséget, hogy kölcsönösen megnyitják egymás számára a légterüket, s engedélyezik a fegyvertelen megfigyelő repülőgépek átrepülését. A megfogalmazott cél a katonai tevékenység átláthatóságának biztosítása és ezzel a bizalom erősítése. Elemzők szerint ez a szerződés az európai biztonság garantálásának egyik eleme.    Az amerikai diplomácia irányítója, Mike Pompeo csütörtök délután közleményben tudatta, hogy az amerikai kormány kilépése a Nyitott Égbolt szerződésből pénteken lép életbe. A külügyminiszter leszögezte, hogy Trump elnök nemzetbiztonsági stratégiájának elsődleges célja az amerikai nép, az amerikai életforma, valamint az amerikai nemzet biztonságának védelme. "Az Egyesült Államoknak a kor realitásait szem előtt tartva, éles szemmel kell vizsgálnia bármilyen egyezményt, felmérve, hogy vajon továbbra is az Egyesült Államok érdekeit szolgálja-e" - fogalmazott Pompeo, majd leszögezte, hogy "alapos megfontolások után" az amerikai kormányzat arra a megállapításra jutott, hogy  az Egyesült Államoknak többé már nem érdeke, hogy részt vegyen a Nyitott Égbolt egyezményben.    A külügyi közlemény előtt Robert O'Brien nemzetbiztonsági tanácsadó is kommünikét tett közzé. O'Brien azt emelte ki, hogy az Egyesült Államok "nem marad továbbra is olyan nemzetközi szerződések aláírója, amelyeket a szerződés más aláírói megsértenek, s amelyek nem szolgálják az amerikai érdekeket".    Jonathan Hoffman, a védelmi minisztérium szóvivője csütörtökön, még Donald Trump bejelentése előtt, azt hangsúlyozta, hogy Washington álláspontja szerint Oroszország nem tesz eleget a szerződésben foglaltaknak. A szóvivő úgy fogalmazott: a Trump-kormányzat elkötelezett szerződésben vállalt kötelezettségei iránt, de most, "a hatalmi versengések korában olyan szerződéseket támogat", amelyek minden oldal számára előnyösek és minden fél felelősségteljesen eleget tesz vállalt kötelezettségeinek.    Az amerikai sajtóban már tavaly ősszel megjelentek értesülések arról, hogy Donald Trump elnök elégedetlen a Nyitott Égbolt szerződéssel. Idén áprilisban a képviselőház és a szenátus külügyi bizottságai és fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságai egyaránt levelet írtak Trumpnak, amelyben bírálatukat fogalmazták meg azért, mert az elnök a világjárvány közepette "lebegteti' a kivonulást a Nyitott Égbolt szerződésből.     A kongresszusi politikusok levelükben rövidlátónak és felelőtlennek minősítették a szerződés várható felmondását. Kifejtették, hogy ezzel a lépéssel Washington aláássa az Egyesült Államok és európai partnerei szövetségét, kivált, hogy az európai szövetségesek e szerződés okán vonhatják felelősségre Oroszországot az esetleges katonai tevékenységéért a térségben.     A Trump-kormányzat egyébként már korábban kivonult a közepes hatótávolságú nukleáris erőkről szóló szerződésből (INF) is, és új feltételeket támasztott az Oroszországgal érvényben lévő Új START-szerződés megújításához is. Forrás: MTI


A Fehér Ház "ártalmas tevékenységgel" vádolja Kínát

Létrehozás dátuma: 2020-05-21|239 olvasó


Ljubljana virágzó rétekké változtatja a parkokat a méhek számára

Létrehozás dátuma: 2020-05-21|231 olvasó


Betiltják a vállalkozói szerződéseket a német húsiparban

Létrehozás dátuma: 2020-05-20|202 olvasó


Az észtek már tesztelik a vírussal szembeni védettséget igazoló okmányt

Létrehozás dátuma: 2020-05-20|531 olvasó


A Johnson & Johnson felhagy a vitatott babahintőpor amerikai és kanadai forgalmazásával

Létrehozás dátuma: 2020-05-20|555 olvasó


Leonardo DiCaprio segít megmenteni a Virunga Nemzeti Parkot

Létrehozás dátuma: 2020-05-19|226 olvasó


Trump a WHO-hozzájárulás végleges felfüggesztésével fenyeget

Létrehozás dátuma: 2020-05-19|247 olvasó

   Bemutatták a Debrecen-városkártyát
2020-05-27
113 olvasó

Bemutatták a Debrecen-városkártyát

Elkészült a Debrecen-városkártya, amely az országban elsőként az e-személyi igazolvány alapjaira építve, okoskártyaként működik, de nem csupán kedvezményeket biztosít, hanem erősíti a helyi identitást is - jelentette be a cívisváros polgármestere szerdán, a nagyerdei ködszínház mellett tartott sajtótájékoztatón.Papp László elmondta: a kártya kiváltásának egyetlen feltétele, hogy a tulajdonosa állandó debreceni lakcímmel rendelkezzen. Elsőként három városi cégnél - a DKV helyi közlekedési vállalatnál, a nagyerdei állatkertben és vidámparkban, valamint a júniusban nyitó nagyerdei strandon - használható fel a kártya, de később bővül a felhasználói kör.   A Debrecen-városkártya az országban egyedülállóan személyazonosításra is alkalmas lehet, mert a Belügyminisztérium informatikai hátterére támaszkodik - jelezte a polgármester.   Hajzer Károly, a Belügyminisztérium informatikai helyettes államtitkára azt mondta, az országban Debrecenben sikerült először megvalósítani olyan városkártyát, amely a legkorszerűbb technológiát ötvözi a hozzákapcsolt szolgáltatásokkal. Ezt a megoldást az ország többi városának is ajánlani fogják - tette hozzá.   Széles Diána, Debrecen turisztikáért felelős alpolgármestere rámutatott: egyszerű kedvezménykártyát már régen bevezethettek volna, ez azonban sokkal több annál, egyfajta identitáskártya is. A szolgáltatók körét a jövőben turisztikai, vendéglátó- és kereskedelmi cégekkel is bővíteni fogják - fűzte hozzá. Forrás: MTI

Valamikor egész Európában elterjedt volt a tiszavirág
2020-05-26
162 olvasó

Valamikor egész Európában elterjedt volt a tiszavirág

Egész Európában elterjedt volt a tiszavirág, de mára az élőhelyének számító folyók 95 százalékáról eltűnt a szennyezés és a szabályozás miatt - mondta Lengyel Szabolcs, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója kedd reggel az M1 aktuális csatornán. A műsorban elhangzott, a Hungarikum Bizottság 25. jubileumi ülésén, múlt csütörtökön született döntés értelmében ezentúl a gyűjteményt gazdagítja - mint kiemelkedő jelentőséggel bíró nemzeti értéket - a tiszavirágzás, amely egyedülálló természeti látványosság, a rövid életű kérészfaj látványos rajzása.   Lengyel Szabolcs elmondta, a faj első említése Arisztotelésztől származhat, ugyanakkor nem teljesen biztos, hogy a tiszavirágról beszélt a görög filozófus. Az viszont már teljesen bizonyos, hogy 1634-ben egy belga orvos megfigyelte és le is írta a kérészfajt.     Mára csak a Tiszán, a Rába vízgyűjtőjében, illetve néhány, Magyarországtól keletre található folyóban él a tiszavirág - tette hozzá.   Kitért arra is, a kérészlárva nagyjából három évet tölt a folyó partfalában, és ez idő alatt akár hússzor is vedlik, majd csak a szaporodás miatt jön néhány órára a felszínre, amit tiszavirágzásnak hívnak. Forrás: MTI

Újra várja a vendégeket a világörökségi Hollókő
2020-05-26
151 olvasó

Újra várja a vendégeket a világörökségi Hollókő

A pünkösdi hétvégén újra várja a vendégeket a világörökségi Hollókő; megnyitották a vár szabadtéri részeit és a múzeumokat is - tájékoztatta az MTI-t a Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója kedden.Kelecsényi Péter elmondta: ebben az évben nem tudják megszervezni a pünkösdi hétvégén szokásos hagyományőrző rendezvényeket és várjátékot, de a biztonsági előírások betartása mellett pünkösdtől folyamatosan szeretnék a legtöbb élményt nyújtani a Nógrád megyei világörökségi falu vendégeinek.   Mint közölte, az ófaluban szombaton, pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn termelői piac várja a látogatókat. A környék őstermelői árusítják a szörpöt, mézet, füstölt húsárut, zöldséget, gyümölcsöt, kézműves termékeket és egyedi kékfestő ruhák is színesítik majd a piac kínálatát.   A faluba érkező vendégek a már megnyitott kézműves portákon, ajándékboltokban, a vendéglátóhelyeken, éttermekben és szabadtéri helyszíneken találkozhatnak a díszes hollókői népviselettel, és azok hétköznapi változataival is.   Több helyszínen a kézművesek bemutatót tartanak az udvarokon, így megtekinthető lesz a fazekasság és a bőrdíszművesség mestersége is.   A hollókői vár szabadtéri részei nyitva állnak, így a toronyból gyönyörködhetnek a látogatók a Cserhát festői hegyvidékében és a Szent László Vitézei Egyesület középkori ruhás tagjaival is találkozhatnak.   Az éttermek palóc ételeket kínálnak és megnyitottak a szálláshelyek is - mondta Kelecsényi Péter. Forrás: MTI


OS: A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány közleménye
2020-05-26
149 olvasó

OS: A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány közleménye

Sclerosis multiplex: segélyvonalat indítottak és virtuális SM Világnapot szerveznek a ma még gyógyíthatatlan betegekért.Az SM az immunrendszer betegsége, amely az idegrendszert támadja meg. A betegség rendszerint fiatalkorban jelenik meg, vannak akik évtizedeken át viszonylag kevés panasszal élnek, másokat mozgáskorlátozottság, gyors leépülés fenyeget, az SM terápiákkal ezt igyekeznek elkerülni, késleltetni.- Sok SM beteg járvány nélkül is karanténban, elszigetelten, mozgáskorlátozottsága miatt a lakáshoz kötve éli az életét, az elmúlt hónapok viszont a jó állapotban lévő betegeinkre is kihatással voltak - mondja Szántai Anita, a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány elnöke. A betegszervezet ezért egy SM segélyvonalat indított, ahol a (0630) 303-64-66 számon rehabilitációs szakemberek, neurológus szakorvosok, pszichológusok állnak minden munkanap 10 és 17 óra között az SM betegek és családtagok rendelkezésére.Idén a május 30-i SM Világnap hagyományos országos betegtalálkozója is elmarad, helyette virtuális SM napot tartanak a hétvégén. "SM Világnap - Üzenjünk a világnak!" - szól felhívásuk, amely keretében az SM betegeket támogató, biztató, megerősítő fényképes üzeneteket várnak a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre. A fotókból nyíló virtuális galéria május 30-tól lesz elérhető a msmba.hu oldalon.További információk: msmba.hu/sm-vilagnap-uzenjunk-a-vilagnakKiadó: Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány Forrás: MTI

Zajlanak a munkák az Országos iskolakert-fejlesztési programban
2020-05-25
171 olvasó

Zajlanak a munkák az Országos iskolakert-fejlesztési programban

Folyamatosan szállítják az eszközöket az Országos iskolakert-fejlesztési program pályázatán nyertes intézményeknek, emellett javában zajlik a kertészeti és pedagógiai mentorálás is. Idén újabb 50 óvoda- és 50 iskolakert kialakítását, mentorkertek fejlesztését, valamint az intézmények mentor szerepre történő felkészítését támogatja az Agrárminisztérium - mondta az MTI-nek hétfőn Nagy István miniszter.  A program a járványügyi korlátozások mellett sem állt le, de a mentorok kiemelten figyelnek arra, hogy a szabadban, a kertben tartózkodjanak látogatásaik során. A 30 órás pedagógus-továbbképzéseken az iskola-, illetve óvodakert-vezetők a helyzetre való tekintettel két szakaszban vesznek részt. Az elméleti tananyagot nyáron online tanrend segítségével, távoktatás keretében sajátíthatják el. A gyakorlati, helyszíni oktatást várhatóan ősszel tartják meg.   Az Iskolakertekért Alapítvány emellett elindította az "Iskolakert-online" elnevezésű sorozatot, hogy ezzel is segítse az Iskolakerti Alapozó Alprogram első két ütemében részt vett mintegy 67 intézmény, valamint a már működő új iskolakertek vezetőinek munkáját - folytatta Nagy István.   Az iskolák és az óvodák várhatóan kora ősszel alakíthatják ki az új kerteket, előkészítve a terepet egy tél alá vetéshez, majd a tavaszi folytatáshoz. Ezzel is segítve a gyerekeket a játszva tanulásban, természeti környezetük felelős gondozásában.     Idén már a harmadik üteme indult el az Országos iskolakert-fejlesztési program alapozó alprogramjának. Az Agrárminisztérium, valamint a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatásával és az Iskolakertekért Alapítvány koordinálásában meghirdetett pályázatra ebben az évben már óvodák is jelentkezhettek - mondta végezetül a miniszter. Forrás: MTI

Online látogatható az Országház több nevezetes helyszíne
2020-05-25
154 olvasó

Online látogatható az Országház több nevezetes helyszíne

Online fedezhetik fel az érdeklődők az Országház nevezetes helyszíneit a Virtuális Országház projekt keretében. Elsőként a kupolacsarnokot, a képviselőházi és a főrendiházi társalgót, valamint a ritkán látogatható Munkácsy-termet mutatják be a látogatóknak - közölte az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága hétfőn az MTI-vel.A virtuális látogatás során megcsodálhatók a kupolacsarnokban őrzött koronázási jelvényekről készült részletgazdag felvételek, amelyeken felfedezhetők a jelképek apró, szabad szemmel alig látható részletei is.   A főrendiházi és a képviselőházi társalgó részletes bemutatásából a látogatók megismerhetik e termek funkcióját és az ott lévő szobrokat. A Munkácsy-teremben pedig közelről szemügyre vehetik Munkácsy Mihály Honfoglalás című alkotását, mely az Országház legmonumentálisabb olajfestménye - írják a közleményben.   A parlament.hu weboldalról elérhető az Országgyűlési Múzeum tárlatvezetése is a magyar parlamentarizmus történetéről A magyar törvényhozás ezer éve címmel.   A közlemény szerint virtuális formában megtekinthető a Kossuth téren található In memoriam 1956. október 25. emlékhely és kiállítás is. A tárlat különlegessége, hogy a Kossuth téri eseményeket nemcsak a földalatti kiállítótérben mutatja be, hanem a téren is. Így megtekinthetők például azok a helyszínek (a szovjet T-54-es harckocsik, az államvédelmi egységek és a határőr alakulatok elhelyezkedése), ahonnan feltételezhetően sortüzet adtak le a téren összegyűlt fegyvertelen civilekre.   Emellett az Országgyűlési Múzeum kisfilmek formájában dolgozta fel a magyar történelem, a parlamentarizmus és az állampolgári ismeretek kulcskérdéseit. A videók az Országház Filmműhely YouTube-csatornán érhetők el - olvasható a közleményben. Forrás: MTI Fotó: Kerekes Margit


Megjelent az iskolák júniusi működését szabályozó kormányrendelet
2020-05-24
224 olvasó

Megjelent az iskolák júniusi működését szabályozó kormányrendelet

Megjelent az iskolák júniusi működését szabályozó kormányrendelet a Magyar Közlönyben, június 2. és június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint folyik az oktatás. Az iskolák június 2. és június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek azzal, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai alapján egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából - áll a rendeletben.    A  szakképzést folytató iskolák június 2-ától a veszélyhelyzetet megelőzően alkalmazott nappali vagy esti munkarendben, vagy tantermen kívüli, digitális munkarendben egyaránt működhetnek az iskola vezetőjének döntése szerint.    A jogszabály szerint június 2. és június 26. között minden általános és középfokú iskola megszervezi a tanulók felügyeletét. A  felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható.    Ha a tanuló a lakóhelyétől eltérő településen jár iskolába, és a saját intézményében nem tud tanulófelügyeletbenrészt venni, felügyeletének ellátását a lakóhelye szerinti településen működő iskola nem tagadhatja meg.    A jogszabályban rendelkeznek a gyermekétkeztetésről is, amely szerint az iskolákban június 26-áig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai szerint kell biztosítani. A  felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára a  szünidei gyermekétkeztetést a tanítási szünetre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani.    A rendelet június 2-án lép hatályba. Forrás: MTI

Agrárminisztérium: fókuszban a biológiai sokféleség
2020-05-22
237 olvasó

Agrárminisztérium: fókuszban a biológiai sokféleség

Május 22-e a Biológiai sokféleség világnapja, ebből az alkalomból világszerte az élővilág sokszínűségének megóvására és a biodiverzitást veszélyeztető jelenségekre hívják fel a figyelmet. Magyarországon több mint 100 ezer hektáron zajlott élőhely-rekonstrukció az elmúlt években, ami nagymértékben hozzájárult a biológiai sokféleség növeléséhez és megőrzéséhez - közölte az Agrárminisztérium (AM) az MTI-vel pénteken.Európai összehasonlításban Magyarország kiemelkedő természeti értékekkel rendelkezik, az ország változatos ökológiai adottságai kedvezőek a biológiai sokféleség szempontjából. Ennek megőrzése mindannyiunk közös feladata és felelőssége - szögezte le a minisztérium a közleményben.   Az elmúlt évek természetvédelmi beruházásainál az élőhelyek helyreállítása kiemelt hangsúlyt kapott, a fejlesztések olyan értékekre fókuszáltak, amelyek megőrzésében Magyarországnak nemzetközi szinten is különösen nagy szerepe van, mint amilyenek például a gyepterületek vagy a vizes élőhelyek, a holtágak, a lápok és a Duna egyes mellékágai.   A célzott természetvédelmi intézkedéseknek köszönhetően jelentősen nőtt több veszélyeztetett állatfaj létszáma, egyre több uhu és vándorsólyom talál újra életteret, emellett számos más faj állományát sikerült stabilizálni. Az eredményes túzokvédelmi programunknak köszönhetően a Kárpát-medencei és azon belül a magyarországi állomány is növekedett, az elmúlt években körülbelül 10 százalékos gyarapodást mértek a szakemberek. Ez azért is fontos, hiszen fokozottan védett fajról van szó, melynek egyik legjelentősebb európai állománya Magyarországon él. Emellett az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt a magyarság szimbólumaként ismert turul, azaz a kerecsensólyom vagy a természetvédelem címermadarának választott nagy kócsag állománya.   "Életünkhöz elengedhetetlen a biológiai sokféleség megőrzése, hiszen ennek köszönhető a természeti rendszerek ellenálló képessége. Az életformák, valamint az egymással és a környezettel fennálló kölcsönhatások kombinációja tette a Földet az ember számára élhető hellyé. Ez a stabilitás alapvetően fontos az emberi élet feltételei, az emberek jól-léte, illetve a gazdasági fejlődés biztosítása érdekében. Az egészségesen működő biológiai rendszerek biztosítják  többek között az egészséges élelmiszert, a természetes gyógyszer-alapanyagot, az iható vizet, a tiszta levegőt, a nyugodt és rekreációra alkalmas élőhelyet" - írta a minisztérium.   Megjegyezték, hogy mára ennek a sokféleségnek a fennmaradása komoly veszélybe került. A Biodiverzitás és ökoszisztéma-szolgáltatás kormányközi platform jelentése szerint az emberi tevékenység hatására világszinten mintegy egymillió állat- és növényfajt fenyeget a kipusztulás veszélye. A természet pusztításának és nem fenntartható használatának hatásai egyre inkább kézzel foghatók. A természet károsítása sajnos Magyarországot is érinti, például 2020-ban eddig rekordszámú sas esett szándékos mérgezés áldozatául, a klímaváltozás hatására pedig az elmúlt öt évben 20 százalékkal csökkent a fehérgólya-állomány.    Az Agrárminisztérium csatlakozott az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezmény nemzetközi kezdeményezéséhez, és továbbra is arra kéri a magyar közintézményeket, a tudományos- és civil szervezeteket, valamint az üzleti szektor szereplőit, hogy önkéntes vállalásaikkal járuljanak hozzá az élővilág sokszínűségének megőrzéséhez a következő évtizedben - olvasható a közleményben. Forrás: MTI

Országszerte számos program várja az érdeklődőket az európai nemzeti parkok napján
2020-05-21
182 olvasó

Országszerte számos program várja az érdeklődőket az európai nemzeti parkok napján

Számos program, köztük tiszaalpári madármegfigyelő túra, az ősember festészetének nyomában induló geotúra, a Sas-hegyen pedig orchideatúra várja az érdeklődőket országszerte vasárnap az európai nemzeti parkok napján.Az Agrárminisztérium és az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ a tíz hazai nemzetipark-igazgatósággal közösen ünnepli vasárnap az európai nemzeti parkok napját.   Az Agrárminisztérium csütörtöki közleménye szerint a védelmi intézkedések fokozatos enyhítésének köszönhetően az ökoturisztikai létesítmények és a kirándulóhelyek többsége már újra látogatható, a nemzeti parkok ezért hétvégére várják a kirándulni, kikapcsolódni vágyókat.   A programok többsége előzetes regisztrációhoz kötött. Tájékozódni a programokról, a szabadon látogatható tanösvényekről és túraútvonalakról a nemzetipark-igazgatóságok központi elérhetőségein és weboldalain lehet.   Az európai nemzeti parkok napjához kapcsolódóan az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosság nyereményjátékot indított Facebook-oldalán, ahol minden nap Magyarország egyik nemzeti parkjába kalauzolják el a játékosokat.  A napi nyeremények mellett a főnyeremény egy hosszú hétvége lesz az Őrségi Nemzeti Park Keserűszeri Vendégházába.   1999 óta minden évben május 24-én, az első európai nemzeti park (Svédország, 1909) létrehozásának évfordulóján ünneplik az európai nemzeti parkok napját. A kezdeményezés célja felhívni a figyelmet a nemzeti parkok és egyéb védett területek jelentőségére, illetve a környezettudatos gondolkodás fontosságára. Forrás: MTI Fotó: Bodó János DDNP


Az ízesített elektronikus cigaretta és utántöltő folyadék sem forgalmazható tovább

Létrehozás dátuma: 2020-05-20|421 olvasó


ITM: ötmilliárd forintos pályázat indul elektromos autók és robogók vásárlására

Létrehozás dátuma: 2020-05-20|246 olvasó


A magyar termékek vásárlása a magyar gazdaságot erősíti

Létrehozás dátuma: 2020-05-18|220 olvasó


OS - A Magyar Természetvédők Szövetsége közleménye

Létrehozás dátuma: 2020-05-18|217 olvasó


Pünkösdkor indul a 174. balatoni hajózási szezon

Létrehozás dátuma: 2020-05-18|214 olvasó


Több mint 10 ezren vettek részt az országos szűrésen

Létrehozás dátuma: 2020-05-18|235 olvasó


Még négy napig ajánlhatóak fel az egy százalékok

Létrehozás dátuma: 2020-05-17|287 olvasó

A Pannon Filharmonikusok mini, online koncertsorozata 2020. május 28-án kezdődik
2020-05-27
123 olvasó

A Pannon Filharmonikusok mini, online koncertsorozata 2020. május 28-án kezdődik

Egy, a Müpában 2013. november 15-én rögzített hangverseny lesz az első a három interneten nézhető koncert közül, melyet a PFZ és a Müpa együttműködésének köszönhetnek a zenebarátok. A zenekar közönségének folyamatos visszajelzéseiben visszatérő motívum, hogy bár az élő koncert hangulatát az otthoni zenehallgatás teljesen nem tudja visszaadni, de hiánypótló számukra minden online elérhető koncertélmény. A Pannon Filharmonikusok összesen tehát három, a Müpában rögzített korábbi koncertfelvételét fogja megosztani a közönséggel. Bár a virtuális koncert sok mindenben különbözik az élő hangversenytől, ezek a felvételek abban mégis egyformák lesznek, hogy csupán a premier - előre meghirdetett - időpontjában lesznek megtekinthetők a zenekar youtube csatornáján.Amikor 2013-ban, az első koncertfelvétel estéjén Budapesten eljátszották a muzsikusok ezeket a műveket, még senki nem tudhatta, hogy évek múltán egy hosszú, élő koncertek nélküli időszakban újra „előadják” – immár virtuálisan.Bárki megtekintheti a koncertfelvételeket, aki  -könnyen, egy lépésben-  feliratkozik a zenekar youtube zenei csatornájára, a feliratkozó értesítést is kap az online hangverseny premierjéről. A koncert május 28-án, csütörtök este, 19.30-kor lesz elérhető:1. rész: online koncert 12. rész: online koncert 2A felvételt a Müpa Budapest készítette.Dallamos ritmus vagy ritmusos dallam? A koncert 2013. november 15-én hangzott el a Müpában, a Pannon Filharmonikusok és az Amadinda Ütőegyüttes előadásában, Bogányi Tibor vezényletével.A koncerten Fritz Kreisler A kínai dobos (Tambourin chinois), The Romping Golden Pheasants - kínai tradicionális zenéje, majd Gyöngyösi Levente Sinfonia concertante 4 ütőhangszerjátékosra és zenekarra című műve, az est végén Igor Stravinsky Tavaszi áldozat című darabja hangzik el.Főszerepben az ütőhangszerek! Stravinsky és Gyöngyösi Levente elhangzó műveit így lehetne összefoglalni és egyben összekapcsolni. Gyöngyösi művének címe jelöli a műfajt: egy hangszercsoport, jelen esetben négy dallamjátszó ütőhangszer (marimba, vibrafon, xilofon, harangjáték), jó néhány dob és egyéb ütőhangszer versenyzik a zenekarral. A mű bemutatása óta rendkívül nagy népszerűségnek örvend itthon és a nagyvilágban. Egyik tételében a szerző Erőss Zsolt hegymászó életművének kíván tisztelegni, akihez személyes élmények is fűzték.A kecses ívek mellett a féktelen extázis mindenképp nagy erővel van jelen a műben, amely a XX. század elejének legeredetibb és legnagyobb hatású kompozíciója. A bemutató előadáson Nyizsinszkij koreográfiájában a táncosoktól korábban megszokott finom balett lépések fokozatosan vad dobogásba torkolltak. A zene és színpadi mozgás is egy eksztatikus állapotba jutott, mely a mű legutolsó hangjáig csak fokozódott. A meglepődött közönség eleinte kínos, zavart nevetgéléssel reagált, majd egyre hangosabb felhördüléssel adtak hangot tiltakozásának, nemtetszésének. Végül a szekértáborokra szakadt nézők előbb egymásra, majd a karmesterre és a zenészekre támadtak, akik hanyatt homlok igyekeztek a színházból elmenekülni.Az aktualitásokkal kapcsolatban, illetve korábbi koncertek videóinak, zenei részleteinek meghallgatása érdekében kérjük, hogy keresse fel online oldalainkat:- a zenekar honlapját: www.pfz.hu- a zenekar Facebook oldalát: facebook.com/Pannon.Filharmonikusok/- a zenekar youtube csatornáját: youtube.com/user/pannonphilharmonic Forrás: Pannon Filharmonikusok

Hétszázmillió forintos egyházmegyei fejlesztések zajlanak a pécsi világörökségi helyszínek szomszédságában
2020-05-22
219 olvasó

Hétszázmillió forintos egyházmegyei fejlesztések zajlanak a pécsi világörökségi helyszínek szomszédságában

Csaknem hétszázmillió forint értékben, kormányzati forrásból zajlanak egyházmegyei fejlesztések a pécsi világörökségi helyszínek közvetlen közelében - tájékoztatta a Pécsi Egyházmegye az MTI-t.A közlemény szerint a koronavírus járvány ellenére is folyó, ősszel záruló beruházások eredményeként az egykori - pécsiek körében "Papucsként" emlegetett, évek óta zárva lévő - Káptalani Borozó helyén turisztikai központ jön létre, a pinceépület felett az ott működő egykori Rózsakert nevű vendéglátóhely nevéhez illően virágoskertet alakítanak ki. A kivitelezés egy szomszédos, Janus Pannonius utcai műemlék épület felújítását is magában foglalja, az az Egyházmegyei Könyvtárnak ad majd helyet - ismertették a kommünikében.   A beszámoló szerint jelenleg a Rózsakert tereprendezése, kerítésének építése és a korábbi borozó épületének felújítása, gépészeti korszerűsítése, átépítése zajlik.     A beruházás nyomán a Rózsakert egy olyan éjszakára zárható parkká alakul, amelyben napközben "megpihenhetnek, elcsendesülhetnek" a pécsiek és a turisták, továbbá alkalomadtán kisebb kulturális rendezvényeknek is helyet adhat majd - közölték. Az egykori borozó helyén a Pécsi Püspökség ajándékboltot nyit, amely közvetlen feljáratot biztosít a parkba.     A tavaly márciusban megkezdett építési munkák várhatóan idén szeptember közepére fognak elkészülni, ezt követően az ősszel ültetik el a növényeket.     A Pécsi Egyházmegye tavaly ősszel közölte, hogy a Rózsakert beruházását megelőző régészeti kutatás során ritkaságnak számító török hódoltság kori rézedények kerültek elő. A kert nyugati oldala mellett járható üvegfelület alatt egy korábbi beruházás eredményeként jelenleg is látható egy hódoltság kori csorgókút, amely egykorú az előkerült edényekkel. Forrás: MTI Fotó: Harasztovics Arnold

Victor Vasarely művészete nyomán terveznek ruhákat a METU hallgatói
2020-05-22
213 olvasó

Victor Vasarely művészete nyomán terveznek ruhákat a METU hallgatói

Nemzetközi kiállításhoz terveznek ruhákat Victor Vasarely nyomán a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) hallgatói egy, a pécsi Janus Pannonius Múzeummal (JPM) együttműködésben megvalósuló kurzus keretében - közölte a baranyai közgyűjtemény pénteken az MTI-vel.Mint írták, a két intézmény a JPM kezdeményezésére fogott össze és kezdett idén tavasszal közös munkába egy kurzusfeladat formájában, amelynek során az op-art, a kinetikus művészet és Victor Vasarely ihlette ruhákat terveznek a hallgatók.     A hallgatók az eddigiekben vizuális, elméleti és formagyűjtést végeztek, innovatív és alternatív anyagkísérleteket hajtottak végre, kísérleti ruhadarabot hoztak létre egy egyszerű szabású, alapformákból kiinduló kabát képében.    A koronavírus járvány miatt elrendelt korlátozások következtében a METU campusa jelenleg zárva van, a hallgatók nem tudnak a műhelyekben dolgozni, így a projekt további tervezési feladatokkal bővült ki - írták a közleményben, így a további munkák a későbbiekben készülhetnek csak el. Azokból egy, a franciaországi Aix-en-Provence és Pécs partnervárosi kapcsolatát ünneplő programsorozat részeként 2021-ben megvalósuló nemzetközi kiállítás anyaga áll majd össze.     A JPM közleményében kiemelték: a kiállítást Vasarely más, a pécsi állandó gyűjteményben nem szereplő alkotásai, illetve az op-art, és a kinetikus művészet későbbi történetét fémjelző magyar és külföldi alkotók művei egészítik majd ki. Forrás: MTI


Kétszeresére bővíti a PTE a rektori ösztöndíjasok körét
2020-05-13
261 olvasó

Kétszeresére bővíti a PTE a rektori ösztöndíjasok körét

A duplájára bővíti a korábbi kétszáz fős létszámkeretet a Pécsi Tudományegyetem, így idén már 400 elsőéves diák kaphat százezer forintos rektori ösztöndíjat. A juttatásra pályázók közül a PTE minden karán azokat választják ki, akik a legjobb pontszámmal jutnak be és első helyen jelölték meg Pécs egyetemét a felvételin.Befogadó egyetemként a PTE alapértéke, hogy a szociális helyzet nem foszthat meg senkit a továbbtanulás esélyétől – indokolta dr. Miseta Attila rektor a döntést. Mivel különlegesen nehéz időket élünk, ahol a társadalmi szolidaritás kiemelten fontos, idén kétszer annyi elsőéves hallgató jelentkezhet a rektori ösztöndíjra – részletezte az egyetem vezetője. A bővítéssel 400 fő, 200 önköltséges és 200 államilag támogatott hallgató számára lesz elérhető a tanulmányokat segítő juttatás. Emellett a hallgatóit a Pécsi Tudományegyetem számos egyéb ösztöndíjjal is támogatja, melyekre már az első szemesztertől lehet pályázni. A 2020-ban felvételizők legjobbjai számára meghirdetett rektori ösztöndíj összege 100.000 forint a pályázati kiírásban közöltek szerint. A juttatás elérhető a  2020. évi általános és pótfelvételi eljárásban felvételizők számára egyaránt, amennyiben első helyen jelölték meg a PTE valamely nappali tagozatos alap- vagy osztatlan képzését. További feltétel, hogy az őszi és tavaszi félévében is folytassák a tanulmányaikat, és az első félévben legalább 17 kreditet teljesítsenek. Az ösztöndíjasokat a pályázók közül minden karon a legmagasabb pontszámmal felvettek köréből választják ki, összesen 200 fő állami ösztöndíjas és 200 fő önköltséges hallgató számára biztosítják a juttatást. Az ösztöndíj szétosztásáról a pályázók között karonként a pályázók arányában, szintén a felvételi összpontszám alapján rangsorolva döntenek. A pályázatokat 2020. szeptember 4-ig lehet benyújtani. Az ösztöndíjat a Pécsi Tudományegyetem 200 fő számára egy Európai Uniós forrásból finanszírozza, az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 azonosítószámú pályázat komplex intézményfejlesztés megvalósítását teszi lehetővé a 2021-ig terjedő időszakban. A „Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben” elnevezésű projekt egyebek közt hátrányokkal küzdő csoportok számára biztosít lehetőséget az egyetemi tanulmányokra, erősíti az egyetemi integrációt és innovációt, valamint a PTE nemzetközi szerepvállalását. További információ: felveteli.pte.hu Forrás: MTI

A hobbikertészek készülhetnek a versengésre
2020-05-12
268 olvasó

A hobbikertészek készülhetnek a versengésre

Elő az ásóval, kapával, locsolókannával! A "Maradj otthon" alatt hasznos és kellemes időtöltésnek bizonyulhat a kertrendezés, veteményezés, palántanevelés. Ha nem is ország-világnak, de városunkban mindenképpen megmutathatjuk milyen kertészek vagyunk. Sári Kovács Szilvia programigazgató, Karcag város alpolgármestere által létrehozott „A legszebb konyhakertek” –Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz csatlakozva Komló Város Önkormányzat Városgondnokság meghirdeti „A legszebb konyhakertek” programot. Várják minden konyhakerttel rendelkező kertművelő és közösség jelentkezését! Jelentkezési határidő: 2020. június 15. A tavalyi jelentkezőket automatikusan idén is nevezőknek tekintik. A régi nevezők adatai tavalyról automatikusan rendelkezésre állnak. A régi adatokban bekövetkezett változást jelezzék. Az új jelentkezőket akár telefonos bejelentkezés alapján is felveszik a nevezők közé. Ebben az esetben a Jelentkezési lap szolgál alapul az adatok bekérésének.A Jelentkezési lapok egyéb gyűjtési formái lehetnek még:• online beküldött, emailben megkapott• postai úton visszaérkezett• üzenet formájábanHa nem lehet egy kertszemlét sem tartani, akkor CSAK a beérkezett FOTÓK alapján értékelnek. Jelentkezési lap kérhető és leadható: Komló Város Önkormányzat, 7300 Komló, Városháztér 3. Komló Város Önkormányzat Városgondnokság, 7300 Komló, Kossuth L. u. 19. Kisvakond Kertészbolt, 7300 Komló, Pécsi út 1. Nevezési kategóriák: Balkon: Erkélyen kialakított  Zártkert 1.-Zöldséges Mini:10–50 m2  Zártkert 2.-GyümölcsösNormál:50 m2felett Zártkert 3.-Vegyes(zöldség és gyümölcs) Közösségi: Óvodák, iskolák, csoportok, szervezetek által megművelt kertek. A kertek megtekintésére 2 alkalommal kerül sor előzetes időpont egyeztetés alapján. Eredményhirdetés: 2020. szeptember 25. Forrás: kvgondnoksag.hu

 A Pécsi Állatkert május 9-én, szombaton nyitja meg kapuit
2020-05-06
307 olvasó

A Pécsi Állatkert május 9-én, szombaton nyitja meg kapuit

Szombattól újra várja látogatóit a Pécsi Állatkert! Fontos, hogy az állatkerti látogatás ne csak élmény és kaland, de biztonságos is legyen! Óvjuk egymást az alábbi intézkedések betartásával! A Pécsi Állatkert május 9-én, szombaton nyitja meg kapuit a látogatók előtt. Az alábbi rendelkezések május 9-étől visszavonásig érvényesek.Az állatkert hétköznap 09 és 17 óra, szabad- és munkaszüneti napokon 09 és 19 óra között tart nyitva.A látogatók a főbejáraton léphetnek be, várakozáskor kötelező betartani a 1,5 méteres védőtávolságot.A parkolókból kizárólag a főútra merőleges rámpán keresztül lehetséges a belépés, a parkolóból felvezető oldalsó feljárót a távozók számára tartja fenn az állatkert. A két területet szalagkordon választja el.Egy időben az állatkertben legfeljebb 400 fő tartózkodhat.Látogatóinkat kérjük használjanak szájmaszkot, a belépő vendégeknek kötelező a kihelyezett kézfertőtlenítő használata és éljenek az érintés nélküli fizetés lehetőségével!Az állatkert területén kötelező a 1,5 méteres védőtávolság betartása és tartózkodjanak a felületek érintésétől.Az akvárium-terrárium felső szintje zárva tart, az alsó szinten meghatározott menetirányban lehet közlekedni.A csimpánzház és oroszlánház zárva tart.A krokodilházban és az állatsimogatóban egyszerre 6 fő tartózkodhat, a vízilóházban kötelező haladási irányt kérjük betartani!A mosdókban minden esetben 1 fő tartózkodhat egyszerre.Az éttermek, szolgáltatók nyitva tartanak. A büfékben, teraszokon kötelező a 1,5 méteres védőtávolság betartása, zárt térben a fogyasztás nem engedélyezett.A Pécsi Állatkert a teljesáru egyéni belépők árából 10%, a kombinált (családi) belépők árából 5% kedvezményt biztosít az intézkedés visszavonásáig. Forrás, fotók: pecszoo


Söripari melléktermékek hasznosításába kezd a Pécsi Sörfőzde Zrt.
2020-05-05
372 olvasó

Söripari melléktermékek hasznosításába kezd a Pécsi Sörfőzde Zrt.

A biológiai alapú sörfőzési technológiák fejlesztését és az ilyen sörök előállítása során keletkező melléktermékek hasznosítását kívánja megoldani a több mint 1,7 milliárd forintos kutatómunka eredményeként a Pécsi Sörfőzde Zrt. (PS Zrt.) - közölte projektet megvalósító csoport az MTI-vel.A PS Zrt. által vezetett Hunbio konzorcium közleménye szerint a projekt során a szükséges technológia kialakításával, a melléktermékek értéknövelő felhasználása mellett meghatározzák a biológiai alapú sörkészítésre legalkalmasabb, egyben ökológiai szempontból legkedvezőbbnek számító malátatípusokat. A folyamatot a feldolgozási technológia és receptúra fejlesztése zárja sikeresnek ígérkező termékek piacra juttatásával - közölték.    Szemerey Zoltán, a sörfőzde igazgatósági tagja az MTI érdeklődésére közölte: a kutatások eredményeként a sörgyártás melléktermékeinek hasznosításával jelentősen csökkenthetik a vállalat környezeti lábnyomát. Kiemelte: a nyolcvan százalékos nedvességtartalmú sörtörkölyből például céljaik szerint értéknövelt, jól szállítható és tárolható élelmiszer előállítására van lehetőség.   A vállalat terveiről azt mondta, a sörfőzde a jövőben további új termékekkel szeretne megjelenni a piacon. Jelezte: a vállalat speciálisan ízesített, radler típusú bio alkoholos és alkoholmentes terméke iránt folyamatosan nő a kereslet.    A PS Zrt. vezetésével működő Hunbio konzorciumban a vállalat mellett partnerként a Szegedi Gabonakutató Intézet, a Szarvasi Agrár Zrt. és a karcagi Hubai és Társai Kft. vesz részt. A mostani projektre a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programban (Ginop) csaknem 1,2 milliárd forintos támogatást nyert el a csoport.    A mintegy 125 munkavállalót foglalkoztató vállalat tavalyi eredményeit később közli. A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a cég 2018-ban 2,6 milliárdos nettó árbevételt és 23 millió forint adózás utáni eredményt ért el.     A Pécsi Sörfőzde Zrt.-t 2017-ben vásárolta meg az osztrák sör- és ásványvízgyártó Ottakringer leányvállalatától a magyar MAVA Befektetési Kft. és a BanKonzult Commerce Kft. Forrás: MTI

Méhpusztulást okozó betegség elleni készítmény fejlesztésére nyert támogatást egy pécsi cég
2020-05-04
428 olvasó

Méhpusztulást okozó betegség elleni készítmény fejlesztésére nyert támogatást egy pécsi cég

Több mint 120 millió forint támogatást nyert a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól (NKFIH) egy, a mézelő méhek pusztulását okozó betegség ellen, környezetbarát készítmény fejlesztésére az Enviroinvest Zrt., a projekt teljes összege 173,47 millió forint - közölte a pécsi székhelyű cég az MTI-vel.Közleményük szerint a 2022 decemberéig tartó projekt során egy, a méheket sújtó bakteriális megbetegedés, a nyúlós költésrothadás elleni szert fejlesztenek. A fertőzés megállításához jelenleg fel kell égetni a kaptárakat, ami súlyos anyagi károkat okoz a méhészeknek. Az új szer hatásosságát fertőzött kaptárakban tesztelik majd, és terveik szerint a készítmény bioméhészetekben is alkalmazható lesz.   A készítménynek köszönhetően, amelyet az Európai Unió (EU) országaiba is szeretnének exportálni, várakozásaik szerint a cég árbevétele a következő 3-5 évben mintegy 20 százalékkal nő majd. A kft. tavalyi árbevétele 358,4 millió forint, míg az azt megelőző évben 278 millió forint volt. Adózott eredményük 2019-ben 18,7 millió forintot, 2018-ban pedig 10,1 millió forintot tett ki.   Bár nem vállalták új munkahelyek teremtését, azonban a projekt végrehajtása során várhatóan két, magasan képzett biológust alkalmaznak majd. Jelenleg 29 munkavállalójuk van - tették hozzá.   A 2010-ben alakult Enviroinvest Zrt. székhelye és biotechnológiai kutatóintézete Pécsett, elektronikai hulladékbontó üzemük pedig Dunavecsén található - írta az Enviroinvest Zrt.   A cégnek három - biotechnológiai, környezetvédelmi és elektronikai hulladékfeldolgozási - üzletága van. A biotechnológiai szegmens további biológiai növényvédő szerek fejlesztését tervezi, illetve befektetőkkel létrehoztak egy startup céget, amely az egyik ilyen terméküket Indiában és Vietnámban készül piacra dobni. Forrás: MTI

Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára
2020-04-28
411 olvasó

Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára

Újabb négy magyar egyetem került fel a világ felsőoktatási intézményeit rangsoroló Times Higher Education Impact Rankings (THE Impact Rankings) listájára - nyilatkozta az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára kedden az MTI-nek.Bódis József azt mondta, hogy a napokban publikált, az ENSZ fenntartható fejlődési céljai alapján összeállított világrangsorán 85 ország 766 egyeteme között hat magyarországi egyetem - a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem mellett új szereplőként a Debreceni Egyetem, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Széchenyi István Egyetem - szerepel.   Hozzátette: a magyar egyetemek az elmúlt 10 évben egyre jobban teljesítenek, egyre versenyképesebb diplomát adnak, hazai és nemzetközi presztízsük jelentős mértékben javult. Az államtitkár óriási előrelépésnek nevezte, hogy egy év alatt négy új magyar egyetem került fel a listára.   Idén az összesített listán a 101-200. hellyel a Szegedi Tudományegyetem teljesített legjobban, a Debreceni Egyetem a 201-300., a Pécsi Tudományegyetem a 301-400., az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Semmelweis Egyetem pedig a 401-600. helyen szerepel. A Széchenyi István Egyetem a 601+ helyre került fel, ami azért is figyelemre méltó eredmény, mert az egyetem egyike azoknak a felsőoktatási intézményeknek, amelyek a kormány tervei szerint új, versenyképesebb formában folytathatják működésüket. A győri székhelyű intézmény a THE listái közül a "tisztességes munka és gazdasági növekedés" kategóriában - amely a méltányos munkahelyteremtésre, a vállalkozói kedvet, a kreativitást és az innovációt támogató fejlesztésközpontú szakpolitikák előmozdítására, a mikro-, kis- és középvállalatok létrehozásának és növekedésének ösztönzésére fókuszál - a 101-200. helyre került be - ismertette.   Bódis József emlékeztetett: a Széchenyi István Egyetem az elmúlt évtizedben a kormány és a városi önkormányzat támogatásával, saját források felhasználásával összesen 20 milliárd forintból fejlesztette infrastruktúráját. Többi között új könyvtár, kollégiumi szárnyak és a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ létesítményei épültek meg.   Az egyetem a kutatás-fejlesztés meghatározó centrumává vált az Észak-Dunántúlon, és olyan vállalatok első számú partnerének számít, mint az Audi Hungaria Zrt. Továbbá régóta kiemelten támogatja az oktatói és a hallgatói innovációkat, a gyakorlat- és kompetenciaközpontú képzést, és sokat tesz a győri régió műszaki-technológiai szintjének és innovációs kultúrájának fenntartható fejlesztéséért - tette hozzá.   Hangsúlyozta: a kormány célja a kor kihívásainak, a gazdaság és a társadalom elvárásainak megfelelő, folyamatosan fejlődő és a világszínvonal felé törekvő felsőoktatási rendszer fejlesztése. Ennek eléréséhez az állami egyetemek intézményi-működési környezetéhez képest adott esetekben rugalmasabb, kiszámíthatóbb, tervezhetőbb keretfeltételek szükségesek. Az állami felsőoktatási intézményeknek - köztük a Széchenyi István Egyetemnek - a régiós igényekhez jobban illeszkedő átalakításával a kapacitások jobb kihasználtságára és a kutatási eredmények növekvő elismertségére is számítunk, ami még előkelőbb helyezésekhez vezethet a nemzetközi ranglistákon - mondta az államtitkár. Forrás: MTI Forrás: PTE


Elmarad a pécsi Zsolnay Piknik és a Sétatér Fesztivál

Létrehozás dátuma: 2020-04-22|466 olvasó


Adománygyűjtés indult a pécsi állatkert számára

Létrehozás dátuma: 2020-04-22|519 olvasó


Online játékra hív a magyar népviselet napja alkalmából a mohácsi múzeum

Létrehozás dátuma: 2020-04-21|485 olvasó


Kisfilmekkel kérik otthonmaradásra az embereket a Pannon Filharmonikusok zenészei

Létrehozás dátuma: 2020-04-21|510 olvasó


Még bizonytalan a IV. Hét Domb Filmfesztivál megrendezése

Létrehozás dátuma: 2020-04-17|538 olvasó


Elmaradnak a pécsi Zsolnay Fényfesztivál korábbi években megszokott programjai

Létrehozás dátuma: 2020-04-15|519 olvasó


Augusztusra halasztják a Komlói Amatőr Színházi Találkozót

Létrehozás dátuma: 2020-04-10|563 olvasó

 Tour de France - Változatlanul három kapitánnyal készül a Jumbo-Visma
2020-05-06
316 olvasó

Tour de France - Változatlanul három kapitánnyal készül a Jumbo-Visma

Az országúti kerékpársport koronavírus-járvány miatt megváltozott versenynaptára ellenére a Jumbo-Visma mindhárom élversenyzője, a szlovén Primoz Roglic, valamint a holland Tom Dumoulin és Steven Kruijswijk is rajthoz áll a Tour de France-on."Az idény legnagyobb célja az volt, hogy elinduljunk rajta és megpróbáljuk megnyerni a Tourt, és ez továbbra is fennáll" - idézte a cyclingnews szakportál Merijn Zeeman sportigazgatót. "Normál esetben nem látom az okot, ami miatt változnia kellene a keretünknek a francia körversenyre."   Hozzátette: természetesen figyelembe veszik majd, milyen formában lesznek a versenyzőik a világjárvány miatt egyre hosszabbra nyúló kényszerszünet végén, ám úgy látja, mindannyian képesek lesznek csúcsformába kerülni a Tourra, amelyet a szervezők augusztus 29. és szeptember 20. között kívánnak lebonyolítani.   A Sunwebtől érkezett Dumoulin a 2017-es Giro d'Italián győzött, Roglic tavaly a Vuelta a Espanán diadalmaskodott, illetve a világranglistán is az első helyen zárt 2019-ben. Kruijswijk legjobb eredménye nagy körversenyről a tavalyi Touron elért összetettbeli harmadik helyezés.   A sportág nemzetközi szövetsége (UCI) kedden kijelölte a Giro d'Italia, a Vuelta a Espana és az öt legnagyobb egynapos viadal új időpontját. A módosított versenynaptár szerint az olasz és a spanyol körverseny fedné egymást, ugyanis a Giro október 3-tól 25-ig tartana, míg a Vuelta október 20-án venné kezdetét és november 8-án érne véget. A Grand Tour-viadalok egymáshoz közeli időpontjai, valamint a versenynaptár zsúfoltsága miatt nem valószínű, hogy az élversenyzők két háromhetes viadalon is elindulnának ebben az esztendőben. Forrás: MTI

Elkészült a komlói vívóterem
2020-05-06
334 olvasó

Elkészült a komlói vívóterem

Vívóteremként is használható már a a Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola új tornacsarnoka.Kicsit több mint egy évvel azután, hogy a Villa Complov SC és az iskolai vívószakkör vívói használatba vehették edzéseikre a Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola új tornacsarnokát, a Magyar Vívó Szövetség és a Pécsi Egyházmegye támogatásának köszönhetően beépítésre kerültek a vívó találatjelző berendezések és a hozzájuk tartozó vezetékek, a SzerCo Sport Kft. kivitelezésében. Ez nagy szakmai előrelépés a komlói vívás számára, mivel eddig mobil találatjelző rendszerrel dolgoztak, amely ki- és bepakolása minden edzésen jelentős időt és személyi kapacitást kötött le. A beépített rendszernek köszönhetően ez a probléma megszűnt, így a továbbiakban sokkal több hasznos edzésidőt tölthetnek a teremben a komlói vívók. Forrás: Villa Complov SC

Augusztus helyett a jövő évben rendezik a budapesti vizes Európa-bajnokságot
2020-04-30
544 olvasó

Augusztus helyett a jövő évben rendezik a budapesti vizes Európa-bajnokságot

Augusztus helyett a jövő évben rendezik a budapesti vizes Európa-bajnokságot - mondta csütörtökön Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöke."Ebben az évben nem lehet Európa-bajnokságot szervezni, ez teljesen biztos. Most úgy tűnik, 2021 májusában kerül megrendezésre Budapesten" - nyilatkozta Wladár az M1 aktuális csatornán.   Hozzátette, már akkor sem volt jó az új, augusztusi időpont, amikor kihirdették, bár kétségtelen, nem egy fix dátum volt, csak egy elképzelés, később pedig szóba került egy esetleges novemberi időpont is.   Az elnök kijelentette, várhatóan novemberben rendezik az európai szövetség (LEN) kongresszusát, akkor határozzák meg hivatalosan az új dátumot.   A LEN március 20-án jelentette be, hogy az úszók, szinkronúszók, nyíltvízi úszók és műugrók május 11-24-re tervezett versenyét augusztus 17. és 30. között rendeznék meg. Paolo Barelli elnök már akkor jelezte, a magyarországi szervezőkkel megállapodtak, hogy legkésőbb május végén, június elején tárgyalnak arról, hogy az új időpontban sor kerülhet-e az eseményre.   Wladár Sándor csütörtökön arról is beszélt, hogy több mint hathetes kihagyás után hétfőn 69 felnőtt és utánpótlás válogatott úszó "rendkívül fegyelmezetten, a szabályokat és a járványügyi előírásokat betartva" újrakezdte a medencés edzéseket a Duna Arénában és Balatonfűzfőn.   "Az úszósport olyan hátrányba került az egész világon, hogy több hónapra visszavetheti az olimpiai felkészülést" - vélekedett a sportvezető.   Az elnök hangsúlyozta, elképzelésük már van, de tervük még nincs arról, mikor rendezhetnek ismét versenyeket Magyarországon, ezt a járványhelyzet alakulásától teszik majd függővé. Jelenleg úgy gondolják, a rövid pályás világbajnokság előtt egy hónappal, azaz november közepén lenne a felnőtt országos bajnokság, azt követően pedig az utánpótlás országos bajnokságok. Hogy ezekre nézők előtt, vagy zárt kapuk mögött kerül sor, azt egyelőre nem tudta megmondani.   "Leginkább szakmai alapon fog folyni a verseny, a pontok után nem fognak pénzt kapni az egyesületek. Azt kell majd felmérni, hogy a hosszú hónapok kihagyása hogyan befolyásolta a magyar úszósport életét" - magyarázta a MÚSZ elnöke. Forrás: MTI


Júliusban országos, augusztustól nemzetközi autóversenyek lehetnek Magyarországon
2020-04-27
704 olvasó

Júliusban országos, augusztustól nemzetközi autóversenyek lehetnek Magyarországon

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) iránymutatása szerint augusztustól lehet tervezni Magyarországra nemzetközi autóverseny-sorozatok futamait, ebből adódóan júliusban talán már elindulhatnak az országos bajnokságok - mondta Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöke. A sportvezető az M1 aktuális csatornának hétfőn úgy nyilatkozott, a május végi Ózd-Salgó rali megrendezése még nem reális, dolgoznak a versenynaptár átszervezésén, és megpróbálják pótolni ezt az eseményt is az év folyamán.    "Mi készen állunk és a versenyzők is nagyon várják, hogy újra autóba üljenek, de sajnos ha enyhítenek is a korlátozó intézkedéseken, 20 nap akkor is kevés lenne arra, hogy összerakjunk és elindítsunk egy magyar bajnoki futamot" - jelentette ki Oláh Gyárfás. Hozzátette, van rá esély, hogy a túraautó-világkupa (WTCR) mezőnye a címvédő Michelisz Norberttel mégis ellátogasson idén a Hungaroringre, miután a koronavírus-járvány miatt az eredetileg április végére tervezett versenyhétvégét törölni kellett.    "A promóter egy teljesen új naptárban gondolkodik, amelyben az ázsiai helyszínek helyett csak európai állomások szerepelnének, közte a Hungaroringgel" - nyilatkozta az MNASZ elnöke, aki szerint, ha elfogadásra kerül ez az alapjaiban módosított program, akkor abban szerepelni fog a mogyoródi Forma-1-es pálya.    Oláh Gyárfás elmondta, az F1-es nagydíjak időpontjai azok, amelyek a leginkább "kőbe vannak vésve", a módosítás ugyanis abban a sorozatban jóval bonyolultabb folyamat.    "A mostani helyzet szerint egyre valószínűbb, hogy Ausztriában indul a Forma-1-es idény, majd a Brit és a Magyar Nagydíj következne, és remélhetőleg Magyarország augusztus elején képes lesz megrendezni a futamot" - fogalmazott a FIA offroad bizottságának elnöke, a motorsport világtanács üléseinek magyar résztvevője.    A gyorsasági kamionos Európa-bajnokság magyarországi állomásáról Oláh Gyárfás azt mondta, az áprilisról elhalasztott eseménynek van egy kijelölt júniusi időpontja, de végleges döntés még nem született arról, hogy valóban megrendezik-e akkor.    Az MNASZ elnöke kitért arra is, hogy a hazai szövetség a ralisoknak indított egy olyan online bajnokságot, amelyben a licenccel rendelkező versenyzők indulhattak el. A szimulátoros viadal öt kategóriában zajlik, az első, négy versenyből álló szakasznak a héten lesz vége, és minden bizonnyal májusban is folytatódik a virtuális versenyzés. Forrás: MTI

Online mozgáskampányt indított a Magyar Diáksport Szövetség
2020-04-07
593 olvasó

Online mozgáskampányt indított a Magyar Diáksport Szövetség

Online mozgáskampányt indított a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ), amely a saját közösségi médiacsatornáin napi rendszerességű edzéseket, otthoni környezetben végezhető sportolással kapcsolatos ötleteket és inspiráló videókat, posztokat tesz közzé.A szervezet célja, hogy a koronavírus-járvány miatt bevezetett otthoni oktatás jelentette új helyzetben motiválja a fiatalokat, és napi testmozgásra buzdítsa őket.    A program élsportolókat, közéleti személyiségeket, influenszereket, testnevelőket, edzőket és egyetemi hallgatókat fog össze. Az MDSZ - amint azt közleményében jelzi - felismerve saját felelősségét és szerepét, rendelkezésre bocsátja szakmai tudását és kommunikációs felületeit és segíti a diákokat, pedagógusokat és szülőket az egészségi és fittségi állapotuk fenntartásában.    "Célunk az, hogy a WHO által az iskolás korosztálynak ajánlott napi 60 perc közepes-erős intenzitású testmozgást ebben a helyzetben is ösztönözzük, amely az MDSZ által útjára indított DO60 mozgalom legfőbb üzenete - mondta Balogh Gábor, az MDSZ elnöke. "Ennek érdekében április 1-én elindítottuk a #mozogjotthon, #moveathome kampányunkat az MDSZ Facebook és YouTube csatornáján, és a fiataloknak szóló DO60 Facebook, Instagram és YouTube csatornáinkon."    A kisebbekhez a pedagógusokon, szülőkön keresztül szól a kezdeményezés, minden nap 14 órakor jelenik meg egy 15-20 perces mozgásvideó az MDSZ Facebook oldalán, ezeket testnevelők, edzők, élsportolók és közéleti személyiségek készítik az általános iskolás korosztályra szabva. A nagyobbakhoz már közvetlenül szól a kampány, nekik a DO60 Facebook és Instagram csatornákon jelenik meg a napi edzéstartalom naponta 16 órakor. A programban szerepel zumbaóra, saját testsúlyos edzés, kifejezetten a lányoknak és fiúknak szóló tréning, illetve páros gyakorlat is. Forrás: MTI

Minden Forma-1-es csapat gyárában egészségügyi felszerelések készülnek
2020-04-04
814 olvasó

Minden Forma-1-es csapat gyárában egészségügyi felszerelések készülnek

Minden Forma-1-es istálló gyárában egészségügyi felszerelések készülnek, mondta Jánvári Zsolt, a Williams versenycsapatának magyar tagja. "Elindult egy közös projekt a Forma-1-es csapatokkal és az egészségügyi felszereléseket gyártó cégekkel arról, hogy a felszabadult gyártókapacitást megpróbálják hasznosítani, például lélegeztetőgépeket, maszkokat gyártsanak. Tudomásom szerint minden Forma-1-es istálló benne van ebben a projektben, és ott igyekszik segíteni, ahol tud, tehát manapság mindenki egészségügyi felszereléseket gyárt" - nyilatkozta az M1 aktuális csatornán szombaton Jánvári Zsolt.    Elárulta azt is, hogy a Williams összeállt egy angol céggel, amely eddig heti hét darab lélegeztetőgépet gyártott, most viszont megpróbálják feltornázni heti kétszázra, és úgy néz ki, ez sikerül is.    "Folyamatosan pörgetik fel a darabszámot, jól haladunk, eddig minden rendben van" - közölte Jánvári, aki az eszközök végső tesztelését végzi.    Hozzátette, mindenki önként jelentkezett a programra és nagyon lelkesen dolgozik, de alapvetően az összes csapat versenyezni szeretne.    A Forma-1-es idény március 15-én kezdődött volna Ausztráliában, de azt a futamot, majd további hetet törölni, vagy halasztani kellett a világjárvány miatt. Jelen állás szerint leghamarabb a június közepére tervezett Kanadai Nagydíjon kezdődhet a szezon.    Jánvári felidézte, hogy három héttel ezelőtt Melbourne-ben nagyon szomorúan vették tudomásul a híreket, mindenki nagyon szeretett volna versenyezni, dolgozni. Annyira rossz volt a hangulat, hogy többen megkönnyezték a halasztást.    Hozzáfűzte, a folytatásról még mindig nincs hivatalos információjuk, továbbra is képlékenyek a tervek, de remélik, hogy a módosított versenynaptár tartható lesz.    "Aktív élethez vagyunk szokva, most mindenki a földre van kényszerítve, itthon kell ülnünk, ez elég rossz hatással van ránk" - magyarázta.    A Williams jelenlegi, a Haas korábbi munkatársa közölte, amennyiben sikerül megvalósítani a nyári kezdést, akkor élete legnehezebb szezonja elé néz, mert "ha ennyi versenyt bezsúfolnak a maradék időre, akkor minden héten úton leszünk".    Mint kifejtette, a versenyautók készen vannak, a csapatnak már nem nagyon van munkája velük, sőt a fejlesztéseket le is állították, hogy senki ne tudjon előnyt kovácsolni a helyzetből.    "Az alkatrészek is készen vannak, nekünk ilyenkor már csak a versenyekre kellene összpontosítanunk" - magyarázta. Forrás: MTI


Virtuális bajnokságot indít Michelisz Norbert, fődíj egy valódi versenyzési lehetőség
2020-04-03
769 olvasó

Virtuális bajnokságot indít Michelisz Norbert, fődíj egy valódi versenyzési lehetőség

Virtuális bajnokságot indít Michelisz Norbert, a túraautó-világkupa (WTCR) tavalyi győztese és csapata, a M1RA, a sorozat győztese pedig egy teljes idényre szóló versenyzési lehetőséget kap egy hazai, vagy nemzetközi autós gyorsasági bajnokságban 2021-ben. A M1RA honlapján olvasható pénteki közlemény szerint a Hungaroring E-sport Bajnokság névre keresztelt sorozatban ingyenesen részt vehet bármelyik határon belül vagy kívül élő magyar.    Az online szezon öt fordulóból áll, az ezek során legtöbb pontot szerző öt versenyző pedig elméleti és fizikai felmérésen vehet részt a M1RA szervezésében, és közülük a Michelisz vezetésével meghozott szakmai döntés alapján a legfelkészültebb nyeri a fődíjat. A győztes jövőre úgy versenyezhet végig egy teljes idényt, hogy a költségeket a bajnokság támogatói állják.    Az online sorozat április 13-án indul és június 21-én ér véget. Minden résztvevő a M1RA versenyautójának virtuális változatát vezetheti. A sorozatban kétszer a Hungaroringen, egyszer-egyszer pedig Monzában, a Nürburgringen, valamint Sepangban mérik össze tudásukat az indulók.    "Tudom, hogy ma is sokan gyakorolnak otthon a számítógépen és álmodoznak, hogy egyszer talán kapnak egy lehetőséget, ezért most én szeretnék esélyt adni valakinek" - mondta Michelisz, aki maga is szimulátoros versenyzéssel kezdte a pályafutását. "Az e-sport kiváló terep, hogy megtaláljuk a tehetségeket, én pedig arra biztatok mindenkit, hogy tegyen próbát, mert az álmok valóra válhatnak". Forrás: MTI

MOB: az olimpiát nem eltörölték, hanem megmentették
2020-03-26
730 olvasó

MOB: az olimpiát nem eltörölték, hanem megmentették

A tokiói olimpiát nem eltörölték, hanem megmentették - mondta Kulcsár Krisztián, a szervezet elnöke és Vékássy Bálint főtitkár a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) által készített videóban, amelyben a sportvezetők a magyar sajtó kérdéseire válaszoltak az idei ötkarikás játékok halasztását követően. A MOB a koronavírus-járvány miatt, az újságírók egészségének megóvását is szem előtt tartva döntött az interjú ezen formája mellett.A MOB irányítói elmondták, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a keddi döntést megelőző hetekben minden létező szereplővel folyamatosan kommunikált. "Meggyőződésem, hogy a halasztás pozitív hatással lesz az ötkarikás mozgalomra. Az alternatívák közül a legjobbat választotta a NOB" - jelentette ki Kulcsár Krisztián. A főtitkár hozzátette: ha a világ túljut a világjárványon és megrendezik az olimpiát, "az eufórikus élmény lesz".    A beszélgetésből kiderült, hogy a MOB nem készült a halasztásra, nem volt B-forgatókönyve, úgy tervezte, hogy a játékok július 24-én elkezdődnek.    "Egyelőre még nem tudjuk az új időpontot, ez a mostani egy új helyzet a nemzetközi sportszövetségeknek is. A legtöbb idén például nem rendezett volna világbajnokságot, most pedig majd arra törekszik, hogy legyen vb. A halasztás minden szereplő életében felfordulást okoz" - fogalmazott Vékássy Bálint, hangsúlyozva, hogy egyelőre nem lehet tudni, meddig tart a járvány.    A főtitkár megerősítette, hogy aki már megszerezte a tokiói kvótát, az megtarthatja, a magyar csapat összetétele azonban vélhetően más lesz 2021-ben, mint lett volna idén. Az elnök hozzátette: a kvalifikációs rendet tiszteletben kell tartani, a halasztás pedig teret biztosít arra, hogy egy nyugodt és továbbra is fair folyamat mentén választódjanak ki az ötkarikás résztvevők.    Arra kérdésre, hogy itthonról bárhonnan érkezett-e kérés hozzájuk a játékok halasztására, vagy esetleg törlésére vonatkozóan, a MOB elnöke és főtitkára is határozott nemmel válaszolt.    Mint mondták, a szervezet most megpróbálja tartani a lelket a sportolókban és szakemberekben, s noha a seregszemlének új időpontja még nincs, Kulcsár Krisztián úgy fogalmazott: a feladat most az, hogy fel kell készülni egy olimpiára, ami nem nyáron lesz, hanem valamikor a jövő év első felében.    Hogy anyagi kár éri-e a Magyar Olimpiai Bizottságot a halasztással, arról Vékássy Bálint szerint még korai beszélni, de példaként említette, hogy a vitorlázók konténere már elindult Japánba, Hamburgból kellett visszafordítani, és ez máris plusz költséget jelent a szervezetnek. A szállások és repülőjegyek átütemezése a jövő feladata lesz, de optimisták ezzel kapcsolatban, már csak azért is, mert a világon további 205 nemzeti olimpiai bizottság is hasonló gondokkal küzd.    "A szponzorainktól nem érkezett jelzés az új helyzetben, de mindenkivel le kell majd ülni, és átbeszélni, hogy az együttműködés hogyan folytatódjon" - jelezte a főtitkár.    Kulcsár Krisztián a felkészülésre szánt állami forrásokról beszélve elárulta, hogy néhány hete kiegészítő forrást kaptak a magyar kormánytól, "nem is keveset". "Ezt visszautaljuk a kincstárnak, s miután újraterveztük a saját költségvetésünket, újra kérjük a kormány jóindulatát" - mondta.    A MOB elnöke ismételten hangsúlyozta, hogy nem eltörölték, hanem megmentették a tokiói olimpiát, arra a kérdésre pedig, hogy ebben a helyzetben mit üzen a magyar sportolóknak, azt mondta: "Azt hiszem, az lenne a legjobb, ha ezt személyesen adnám át, és nem most lőném el."    A 2020-as tokiói olimpiát július 24. és augusztus 9. között rendezték volna. A keddi halasztást követően új időpont még nincs. A modernkori játékok 124 éves történetében korábban nem volt példa halasztásra. Forrás: MTI

WTCR - A címvédő Michelisz hosszabbított a Hyundai-jal
2020-03-17
1158 olvasó

WTCR - A címvédő Michelisz hosszabbított a Hyundai-jal

Szerződést hosszabbított a Hyundai gyári csapatával a túraautó-világkupa (WTCR) címvédője, Michelisz Norbert. A 35 éves magyar versenyző Facebook-oldalán jelentette be hétfőn, hogy a 2020-as idényre is aláírt a BRC Hyundai istállónál.    "A pillanat, amire már nagyon vártunk" - írta a bejegyzéshez Michelisz, hozzátéve, hogy bár tavaly megnyerte a világkupát, hisz abban, hogy az idén még gyorsabbak lehetnek.    A hímesházai születésű versenyző tavaly a 30 futamból ötöt nyert meg, és végül 370 ponttal, 21 pontos előnnyel lett világkupagyőztes.    A WTCR idei szezonjának az első versenyhétvégéjét a Hungaroringen rendezték volna április végén, azonban a koronavírus-járvány miatt ezt törölni kellett, a sorozat promótere pedig jelezte, nincs arra mód, hogy egy későbbi időpontban pótolják az eseményt, így ebben az évben biztosan nem lesz magyar állomása a vk-nak. Forrás: MTI Képek: facebook.com


Giro d'Italia - Lemondták a magyarországi szakaszokat

Létrehozás dátuma: 2020-03-13|1567 olvasó


ITM: már lehet pályázni a "Kerékpárral 7 határon át" program forrásaira

Létrehozás dátuma: 2020-03-08|1097 olvasó


NB I.: 4. helyen kezdett a megerősített DÖKE Komló

Létrehozás dátuma: 2020-02-27|1167 olvasó


Giro d'Italia - A budapesti időfutam áthalad a Lánchídon

Létrehozás dátuma: 2020-02-21|2007 olvasó


Fehérvári aranyak, pécsi ezüstök és rekordszámú induló a komlói vívóversenyen

Létrehozás dátuma: 2020-02-18|1654 olvasó


Giro d'Italia - Bemutatták a verseny Komárom-Esztergom megyei szakaszát

Létrehozás dátuma: 2020-02-11|2010 olvasó


Bronzérem és két továbbjutó a regionális párbajtőr Diákolimpián

Létrehozás dátuma: 2020-02-05|1736 olvasó

Az alkoholproblémák 29 gén számlájára írhatók
2020-05-28
59 olvasó

Az alkoholproblémák 29 gén számlájára írhatók

Az alkoholproblémák 29 génváltozat számlájára írhatók egy nagyszabású genomvizsgálat eredményei szerint. A Yale Egyetem orvostudományi karának kutatói több mint 435 ezer ember génkészletét elemezve azonosították az alkoholproblémákkal kapcsolatos 29 génváltozatot, tanulmányuk a Nature Neuroscience című szaklap friss számában jelent meg.    Az új adatok alapján az eddig véltnél majdnem háromszor több olyan genetikai hely van, amely összefügg az alkoholproblémák kialakulásának kockázatával - mondta el Joel Gelernter pszichiáter, genetikus és neurológus, a több intézmény közreműködésével készült tanulmány vezető szerzője.    A tudósok európai eredetű emberek genomját elemezték, az adatok négy különböző biobankból és adatbázisból származtak.    Megvizsgálták azokat a génvariánsokat, amelyek közösek voltak az alkoholproblémákkal küzdők körében. Ezek a zavarok számos betegség hátterében állnak az egész világon.    Az elemzés megerősített tíz, korábban már feltárt genetikai kockázati tényezőt, valamint azonosított további 19-et.    A biobanki adatok metaanalízise számos pszichiátriai kórkép genetikai kockázati tényezőit is magában foglalta, így a tudósok az alkoholproblémák, valamint a depresszió, a szorongás és más pszichiátriai betegségek genetikai összefüggéseit is tanulmányozhatták.    "Az eredmények segítenek megérteni az alkoholproblémák egyéni kockázati szintjét" - mondta Hang Zhou, a Yale kutatója az eurekalert.org portálnak. Forrás: MTI / eurekalert.org / neurosciencenews.com

Galaktikus ütközés indíthatta el a Naprendszer kialakulását
2020-05-27
130 olvasó

Galaktikus ütközés indíthatta el a Naprendszer kialakulását

A Nap és a Naprendszer kialakulása, illetve az élet ezt követő megjelenése a Földön a Tejútrendszer és galaktikus otthonunk egyik kísérője, az 1990-ben felfedezett Sagittarius törpegalaxis közötti kölcsönhatás (ütközés) következménye lehet.A csillagászok már eddig is tudták, hogy a Sagittarius újra és újra keresztezi a Tejútrendszer korongját, amint a Galaxis magja körüli pályája a gravitációs vonzásnak köszönhetően egyre szűkül. Korábbi vizsgálatok már jelezték, hogy a Sagittarius törpegalaxis jelentős hatással van a csillagok mozgására a Tejútrendszerben. Sőt egyes kutatások szerint még a Tejútrendszer védjegyének számító, nagyjából tízezerszer nagyobb tömegű spirálszerkezet is a Sagittarius utóbbi hatmilliárd évben bekövetkezett legalább háromszori ismert áthaladásának eredménye.Az ESA Tejútrendszert térképező Gaia űrszondájának mérésein alapuló legújabb tanulmány most arra is rámutatott, hogy a Sagittarius Tejútrendszerre gyakorolt hatása még ennél is lényegesebb lehet. Az ütközések által keltett fodrozódások ugyanis nagy csillagkeletkezési hullámokat indíthattak, ezek közül egyik pedig nagyjából egybeesik a Nap kb. 4,7 milliárd évvel ezelőtti létrejöttével.“A már létező modellekből ismert, hogy a Sagittarius háromszor zuhant a Tejútrendszerbe – először öt- vagy hatmilliárd, másodszor kb. kétmilliárd, majd végül egymilliárd évvel ezelőtt” – kezdi Tomás Ruiz-Lara (Instituto de Astrofísica de Canarias [IAC], Tenerife, Spanyolország), a Nature Astronomy c. szakfolyóiratban közölt tanulmány első szerzője.“A Gaia Tejútrendszerről gyűjtött adatait átvizsgálva azt találtuk, hogy a csillagkeletkezés ütemében három alkalommal, 5,7 milliárd, 1,9 milliárd és 1 milliárd évvel ezelőtt jelentkeztek csúcsok, ezek pedig éppen megfelelnek azoknak az időszakoknak, amikor az elképzelések szerint a Sagittarius áthaladt a Tejútrendszer korongján.”Fodrozódások a vízenA kutatók a Nap körüli 6500 fényév sugarú körben található csillagok luminozitás-, távolság- és színinformációit vetették össze a csillagfejlődési modellek által jósolt adatokkal. Tomás szerint nagyon termékeny feltételezés, ha a hatást a törpegalaxisnak tulajdonítjuk.“Kezdetben egy viszonylag csendes Tejútrendszerrel állunk szemben” – magyarázza Tomás. “Aztán egy első, heves csillagkeletkezési időszak után – amelyet egy előző tanulmányunkban leírtaknak megfelelően részben egy korábbi ütközés indukált – a Tejútrendszer egyfajta egyensúlyi állapotba került, amelyben folyamatosan keletkeztek a csillagok. Ekkor, felborítva az egyensúlyt, hirtelen bezuhant a Sagittarius, a víz fodrozódásához hasonlóan megbolygatva a nagyobb galaxis addig nyugodt gáz- és poranyagát.”A Tejútrendszer egyes területein a fodrozódások a por és gáz nagyobb koncentrációjához vezethettek, míg más területeket kiüríthettek. Az előbbi régiókban a nagyobb anyagsűrűség aztán beindíthatta az új csillagok születését.“Úgy tűnik, a Sagittarius nem csak a szerkezetet alakította és befolyásolta azt, hogyan mozognak a csillagok a Tejútrendszerben, de hozzájárult a Tejútrendszer ‘kiépüléséhez’ is” – teszi hozzá Carme Gallart (IAC), a tanulmány egyik társszerzője. “A Tejútrendszer csillagtömegének egy jelentős része a Sagittarius-szal történt kölcsönhatások eredménye lehet, és anélkül nem is jött volna létre.” A Nap születéseValójában még az is lehet, hogy a Nap és a bolygói sem léteznének, ha a Tejútrendszer gravitációs vonzása nem ejtette volna csapdába a Sagittariust, és az nem hatolt volna át annak korongján.“A Nap abban az időben született, amikor a Sagittarius első áthaladása által indított csillagkeletkezés zajlott a Tejútrendszerben” – magyarázza Carme. “Nem tudjuk, hogy az a gáz- és porfelhő, amelyből a Nap keletkezett, a Sagittarius hatására kezdett-e sűrűsödni vagy sem. De ez egy lehetséges forgatókönyv, mivel a Nap kora megfelel azon csillagokénak, amelyek a Sagittarius hatására jöttek létre.”Minden ütközés kisöpört valamennyi gázt és port a Sagittariusból, így a galaxis minden áthaladás után egyre kisebb lett. A rendelkezésre álló adatok szerint a Sagittarius nemrég, az utóbbi néhány száz millió évben haladt át legutoljára a Tejútrendszer korongján, és jelenleg nagyon közel van hozzá. Az új vizsgálat során valójában találtak is friss felfutást a csillagkeletkezési aktivitásban, ami egy új, már folyamatban lévő csillagszületési hullámra utalhat.Az ESA Gaia projektjének kutatója, Timo Prusti szerint a Gaia előtt nem lett volna lehetőségünk, hogy ilyen részletességgel pillantsunk bele a Tejútrendszer csillagkeletkezési történetébe. A 2013 végén felbocsátott csillagtérképező távcső 2016-ban és 2018-ban nyilvánosságra hozott adatbázisai forradalmasították a Tejútrendszer tanulmányozását.“A Tejútrendszer csillagkeletkezési történetének egyes részeit már az ESA 1990-es évek elején lezajlott Hipparcos-küldetésének adatai alapján felvázolták” – mondja Timo. “Ezek az észlelések azonban csak a Nap közvetlen szomszédságára összpontosítottak. A felmérés valójában nem volt reprezentatív, így nem is tárhatta fel azokat a kiugrásokat a csillagkeletkezésben, amelyeket ma már látunk. Tényleg ez az első alkalom, hogy feltárul előttünk a Tejútrendszerben lezajlott csillagkeletkezési folyamatok részletes története. Ékes bizonyítéka ez a Gaia tudományos potenciáljának, amely számtalan áttörést jelentő tanulmányban testesült meg mindössze néhány év alatt.”Forrás: csillagaszat.hu / esa.int

Trianon 100. évfordulója – és nem történik semmi!
2020-05-26
405 olvasó

Trianon 100. évfordulója – és nem történik semmi!

2020. június 4-e a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója. Sokan nagy várakozással tekintettek az évforduló elé határon innen és határon túl, azonban ezek hiú ábrándok maradnak.Cikkünkben a történelmi tényeket fogjuk Önök elé tárni, úgy ahogy azt – talán – még sohasem olvasták. Ezek a tények nyilvánosak, mindenkinek hozzáférhetőek, de a nyilvánosság soha nem így közelítette meg Trianont.A hivatalos állami megemlékezés semmitmondó intézkedéseket szervez (félárbócra engedik a nemzeti zászlót, versek, táncok, átnevezünk egy megyét, interjúk, kis videók…), mert koronavírus helyzet van. A nemzet egy olyan gesztust várt az államtól, amit 100 éve vár. Ilyen lehetne egy népszavazás kiírása arról, hogy elismerjük-e a trianoni békediktátumot, vagy hogy érvénytelenné nyilvánítsák az 1921.évi XXXIII törvényt. Ezek ugyan szimbolikus jelentőségű lépések lennének, amitől – valószínű – nem változna semmi, nem lenne újra Nagy-Magyarország, az elcsatolt területek nem kerülnének vissza, de legalább látszana az állami akarat. A románok, a gyáva magyar vezetéssel szemben meg merték tenni, hogy a „trianoni szerződés napjává” nyilvánították június 4-ét. Trianonról – másként (Egy tervezett, de támogatás hiányában el nem készült film szinopszisából.) A 13-17. századi Magyarország, mint a kereszténység védőbástyája, védte Európát a tatároktól,  törököktől, úgy hogy a magyar nép létszáma ilyenkor óriási mértékben csökkent. Ekkor a más nemzetiségűek könnyen szivárogtak be az országba, mert itt a megélhetésükhöz jobb, könnyebb körülményeket kaptak. Különben nem is jöttek volna Magyarországra. Az itt élő kisebbségek bátran tervezhették jövőjüket, de az állam irányításába nem volt beleszólásuk, pl. nem volt szavazati joguk, egyes kisebbségeknek nem volt államilag finanszírozott anyanyelvű oktatása. Úgy lehet felfogni, mint a magyart, aki most családjával Németországba megy dolgozni. De, hogy a kisebbségek szerették ezt az országot – talán – a legjobb példája, hogy az aradi vértanúk tábornokai közül három volt tiszta magyar és hárman még magyarul se tudtak, mégis ezért a soknemzetiségű országért harcoltak, ontották vérüket. Zrínyi Miklós mondta: „horvát vagyok, tehát magyar”. Leszögezhetjük, hogy kisebbségi elnyomásnak még csírája sem volt az országban.Magyarországnak nem voltak gyarmatai. A gyarmatosító országok valóban elnyomták, kizsákmányolták a gyarmatokon élő népeket. Elgondolkodtató, hogy ezek az országok valóban megérdemelnék, hogy jóvátételt fizessenek az elnyomott, gyarmatosított országok nemzeteinek, mégsem tették.Az 1868. évi XLIV. törvény bevezeti a kisebbségeket megillető jogokat, miszerint az ország hivatalos nyelve a magyar, de a kisebbségek is előterjeszthetik saját nyelvükön beadványukat a hivatalos szervekhez, egyházakhoz. Trianonhoz vezető indokok között szerepel a kisebbségeket megillető jogok, mint autonóm törekvések, vagy az első világháborút kirobbantó felelősség és sok-sok más magyarázat (ezek a kérdések természetesen nem függhetnek össze egy ország határainak a feladásával).Az Osztrák–Magyar Monarchia Európa második legnagyobb állama volt (Oroszországot nem számolva), sok-sok kisebbséggel. A francia miniszterelnök már a szarajevói merénylet előtt megállapodik Oroszországgal, hogy támogatja minden olyan háborúban, amely a Balkán miatt tör ki és világháborúhoz vezet, cserébe a szorosokért (Boszporusz, Dardanellák). Azt is tudjuk, hogy szerb magas rangú tisztek tervezték meg a szarajevói merényletet. Szinte mindenki már előre tudott a merényletről, melyet orosz jóváhagyással és segítséggel hajtottak végre. Oroszország arra is ígéretet tesz Szerbiának, hogy megsegíti, ha osztrák–magyar támadás érné és ez mind még a merénylet előtt. Sőt még be sem következik a merénylet és Oroszország már mozgósítja három hadtestét.1914. június 28-án Szarajevóban megöli  Gavrilo Princip Ferenc Ferdinánd trónörököst és hitvesét, Chotek Zsófiát. A tettet óriási nemzetközi felháborodás követi. Az Osztrák–Magyar Monarchia  tanácsa minden tagja sürgeti a hadüzenetet. Az egyetlen magyar Tisza István folyamatosan ezt megvétózza, mert látja, hogy Magyarországnak ebből semmi jó nem származik. Végül az osztrákok  – mint a dedósok – a német császárhoz fordulnak, hogy térítse Tiszát jobb belátásra, aki végül is az ultimátum mellett teszi le a garast, amiben az OMM teljesen korrekt kivizsgálást kér a szerbektől. Ezt az ultimátumot a szerbek elutasítják – tudjuk miért – és így egyenes az út az első világháborúig… és az osztrákok megkapják a Nagy – Magyarországból Burgenlandot. Miért is?A világháború alatt Magyarország területére nem lép egyetlen egy ellenséges katona. Hadseregünk nagyobb része külföldi frontokon szolgál. Wilson amerikai elnök meghirdeti az örök békét – a „béke védelmében” lép be az USA a  háborúba. Az 1917. dec. 4-i USA hadüzenetben is azt mondja, hogy az Osztrák–Magyar Monarchiát nem akarják átalakítani, megkárosítani. Wilson 1918. jan. 8-án közzé teszi híres 14 pontját az önrendelkezési jogot, a népszavazás intézményét, saját maga tagadja meg – miért? – ha Wilson kiáll eszméi mellett, már akkor sem lett volna Trianon.A háború részünkről nem kapitulációval ér véget, hanem fegyverszüneti egyezményekkel, amiben a magyar katonák régi határokig való visszavonulása a tárgyalási alap. Tehát Magyarország nem adta meg magát. Négy év után idegen földről hazajönnek katonáink. A tárgyalásokon mégis úgy bántak a magyarokkal, mintha egy legyőzött, megvert ország lenne terítéken.Tisza István 1917. jún. 17-ig miniszterelnök, mert IV. Károly király felszólítja lemondásra, bár a parlamentben továbbra is meg van a befolyása. Hamarosan a frontra kéreti magát, zsoldját a katonák élelmezésének a feljavítására fordítja. Itt írta: „Most ismertem meg csak igazán a magyar népet. Ez a világ legkülönb fajtája, melyet csak szeretni és tisztelni lehet. Nagy kár, hogy a politizáló intelligencia mást sem tesz, mint ezt a nagyszerű, Isten áldotta népet rontja.” Tiszát 1918. okt. 31-én meggyilkolják otthonában. A rendőrségi nyomozás iratai eltűntek. Még aznap Magyarország részéről  felbomlik az Osztrák–Magyar Monarchia és Károlyi Mihály ül a miniszterelnöki székbe. Megkezdődik a katonai lefegyverzés – ne legyen az országnak hadserege, védelme –  és ezt könnyen el is érik a frontokról visszatért megfásult katonákkal. „Nem akarok katonát látni!”… már megkezdődik a bomlasztási folyamat, az ország gyengítése. Vitéz Nyékhegyi Ferenc ezredes a Padovai egyezmény (1918. nov. 3.) egyik tagja volt.  Ő egyértelműen hazaárulónak tekinti Károlyi Mihályt, többek között, mert Belgrádban egy számunkra hátrányos szerződést írt alá delegációjával – csak úgy. A magyar delegáció katonai kísérettel, katonai sorfal előtt Nem hagyhatjuk ki az USA-t és a szabadkőműves mozgalmat sem, ha tisztázni szeretnénk a történelmi folyamatot. A Kelet című szabadkőműves újság akkoriban megvásárolható volt minden újságárusnál, az Országos Széchenyi Könyvtárban megtalálhatóak. A szálak és az összefüggések az amerikai történelem egyik legvitatottabb megítélésű emberéhez, Wilson elnökhöz és legjobb barátjához House ezredeshez köthetők. Edward Mandell House volt a híd a bankár családok és a szabadkőműves társaságok és Wilson között. A szabadkőművesek egy  másik vonalát is be kell mutatnunk. Masaryk el­ső­ren­dű cél­ja a sok­nem­ze­ti­sé­gű Oszt­rák–Ma­gyar Mo­nar­chia fel­da­ra­bo­lá­sa, és újabb sok­nem­ze­ti­sé­gű bi­ro­dal­mak (Cseh­szlo­vá­kia, Ro­má­nia, Ju­gosz­lá­via) meg­te­rem­té­se a mo­nar­chia te­rü­le­té­nek a fel­osz­tá­sá­val.  1917 júniusában Nagy Kelet páholy kongresszusa ez mellett foglal állást. Wilson elnökkel sok megbeszélést folytat. Ioan I. C. Brătianu és Edvard Benessel „az etnikai lecsatolás” mellett. Masarik sajtótájékoztatókat tart külföldön és természetesen hazudik minden szinten. Georges Clemenceau francia miniszterelnök, David George Lloyd angol miniszterelnök, Thomas Woodrow Wilson amerikai elnök, Vittorio Emanuele Orlando olasz miniszterelnök Trianonban nem azok döntöttek, akik a nyilvánosság előtt szerepeltek (Georges Clemenceau francia miniszterelnök, David George Lloyd angol miniszterelnök, Thomas Woodrow Wilson amerikai elnök, Vittorio Emanuele Orlando olasz miniszterelnök). Ezzel a történészek is egyetértenek. A háttérben a nemzetközi szabadkőműves mozgalom mozgatórugói álltak. Ezekre az információkra az 1550/1920-as BM rendelet adott lehetőséget, ami betiltotta a szabadkőművességet, mert rájött az akkori kormány, hogy Trianon egy szabadkőműves háttérszerveződés is volt. Ekkor kerültek nyilvánosságra ezen titkos társaságok névsorai, könyvtárai, feljegyzései, jegyzőkönyvei.A magyar nemzetnek is megvoltak a maga szabadkőművesei. Betiltásukkor 30 ezer fős névsort regisztráltak. A világháború utáni két év a békeszerződések évei. A békefeltételek diktálói ekkor tárják a világ elé azt a képtelen ötletüket, hogy a Kárpát-medence gazdasági és politikai létfeltételeit tönkreteszik. Szembefordulva az eredeti céloknak. Az egyik újabb cél, hogy Magyarország életképtelenné váljék, és annyira gyengévé, hogy a jövendő mintaállamoktól a magyarlakta területeket képtelen legyen visszavenni. A román Brătianu beszédében végig hazudik (pl.: Erdély mindig is román terület volt a magyarok csak később jöttek ide…) és elfogadják, hasonlóan tesz Benes is. A magyarokat  nem hívják meg az előzetes tárgyalásokra, egyeztetésekre. Ez példátlan bármilyen tárgyalás kapcsán! És a kérdés, hogy miért? Nem sokan vannak tisztában vele, de a tárgyalásokról több példányban létezik (Európában három helyen (Párizs, Berlin, Genf)) szó szerinti jegyzőkönyv. David Hunter Miller: Naplóm a párizsi konferenciáról, dokumentumokkal. Az összes tárgyalás teljes dokumentációja, amit gyorsírással írt, majd 1929-ben kiadta – mivel az USA nem fizette a szolgálatait, csak úti-és szállásköltségeit, ezért az anyagot tekinthetjük függetlennek, relevánsnak. Erről a számunkra fontos nagy horderejű munkáról a Magyar Szemle folyóirat 1930. évi március és április havi számai tesznek tanúbizonyságot. A dokumentumból kiderül, hogy a tárgyalásokon szinte csak hazudtak Magyarországról.Az antant a Legfelsőbb Tanács 1919. dec. 1-én hívja csak meg a magyarokat a békekonferenciára. Az Apponyi Albert gróf delegáció 1920. jan. 7-én érkezik Párizsba. A „békeszerződést” jan. 15-én vették át, majd a következő napon egyszer és utoljára hangot adhatunk a meglátásainknak. Apponyi két órás beszéde a francia külügyminisztérium dísztermében. Apponyi tényleg a valós helyzetet tárja a Legfelsőbb Tanács elé, bár teljesen feleslegesen, mert semmi következménye nem lett. Hazahozzák a „békeszerződést” és – természetesen – nem értenek vele egyet és visszaküldik Párizsba az észrevételekkel, javításokkal (május. 6.). Májusban a magyar kormánynak bemutatják az új –„javított” érvényes példányt, amiben egyetlen egy részt sem javítottak ki az eredetihez képest.1920. június 4-én írták alá a „békeszerződést” a Trianoni Nagy-palotában. Két súlytalan politikust küld a magyar kormány: Benárd Ágostot (tiltakozásul állva írja alá) és Drasche-Lázár Alfrédot. Horthy Miklós 1920. márc. 1-től a Magyar Királyság kormányzója. Kezdetben az antant bábja. Taktikai lépései soha nem találnak célba Trianonnal kapcsolatban. Később eltökélt a határrevíziókért, de gyengék az intézkedései (a bécsi döntések kapcsán is).A magyar közvéleményt sokkolták a trianoni békeszerződésben megszabott feltételek. Már jún. 2-től folyamatosan folytak a tüntetések az egész ország területén. Június 4-én az iskolák, szórakozóhelyek, nyilvános helyek zárva maradtak. A lapok gyászjelentésekkel voltak tele Trianonnal kapcsolatban. Óriási tömeg tüntetett a Trianoni törvény ratifikációja ellen a Nemzeti Múzem előtt A trianoni „békeszerződést” a magyar állam ratifikálta, törvénybe iktatta (1921.évi XXXIII tv.), ezzel elismertük a trianoni diktátumot. A törvény másról se szól, mint a jóvátételről és azok technikai lebonyolításáról. Ez a kis- Magyarország teljes vertikumát átöleli, gazdaságilag tökéletesen térdre kényszeríti. A Nagy-Magyarország kétharmadának, a rajta lévő infrastruktúrának, lakóépületeknek, középületeknek, mindenféle építményeknek, bányáknak, gyári gépeknek, vonatoknak, hajóknak, muzeális értékeknek, stb., a honfitársainknak szándékos(!) elveszejtése és a sarcok megfizetése során a magyar társadalmat hány százezermilliárd aranykorona kár érte? Trianon egy adminisztratív intézkedés, ami gyűlölködést eredményezett minden elcsatolt területen a mai napig. A trianoni döntéssel a Kárpát-medencei népek szétszakításával, az újonnan létrehozott államokban még nagyobb etnikai tűzfészkeket és elégedetlenséget hoztak létre. Francesco Nitti, olasz miniszterelnök mondta 1924-ben: „Az igazságot helyre kell állítani, nincs béke, amíg a hazugságok érvényben vannak, a revízió előbb-utóbb elkerülhetetlenné válik.”David Lloyd George brit miniszterelnök 1928-ban: „Nem vettük észre a szövetségeseink által elénk terjesztett statisztikák valótlanságát, amelyek végül is a diplomácia történetének legigazságtalanabb békéjét hozták létre, és amelyek következménye a nemzetközi törvények és a nemzetközi jogok legdurvább megsértése volt.”Iuliu Maniu, Nagy-Románia miniszterelnöke, az erdélyi románság vezére 1920-ban:  „Az úgynevezett magyar elnyomás alatt nekünk, erdélyi románoknak jobb dolgunk volt, mint most.”A szlovák Andrej Hlinka így emlékezett a régi Magyarországra: „Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke, mert ezeresztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mint a cseh uralom hat éve alatt.”Az angol Lord Viscount Rothermere aki a Pesti Hírlapnak 1930-ban az alábbi nyilatkozatát idézte: „Két fiam esett el a háborúban. Nemes eszmékért áldozták az életüket és nem azért, hogy e dicső nemzettel ilyen igazságtalanul elbánjanak. Addig nem lesz nyugalom Európában, amíg revízió alá nem veszik a galád és ostoba trianoni szerződést.” A koronavírussal sikeresen lefedték a 100 éves évfordulót, a magyaroknak maradnak a semmitérő „megemlékezések”, azok is csak otthon a négy fal között. Nehogy megfertőzzék egymást az emberek...


Folytatódik a szegedi Vár és a Kőtár felújítása
2020-05-25
162 olvasó

Folytatódik a szegedi Vár és a Kőtár felújítása

A Móra Ferenc Múzeum főépületének rekonstrukciója mellett folyik a szegedi Vár és Kőtár kiállítóhely felújítása is - tájékoztatta a közgyűjtemény sajtóreferense hétfőn az MTI-t.Hegedűs Anita közölte, az épületen kívül és belül is folynak a munkálatok: új állandó kiállítást hoznak létre, kibővül a Kőtár és megszépül az épület bejárata, udvara is.   Az új állandó tárlaton Szeged múltjának ikonikus eseményeit mutatják be interaktív módon. Bárki kipróbálhatja például, hogy kiállja-e a boszorkányság próbáját: egy gépezet segítségével eldöntik, hogy túl könnyű vagy túl nehéz-e a vádlott, ahogyan ez régen a boszorkányok ítéleteinél is történt. A verdikt szerint pedig - csakúgy, mint anno - nagy valószínűséggel bűnösnek találtatik a látogató.   Emellett az érdeklődők megismerkedhetnek a betyárság világával, Rózsa Sándor legendájával, valamint a Nagyárvíz és az egykori vár történetével is. A Kőtár méretét megnövelik, így jóval több értékes építészeti emlék fogadja majd az érdeklődőket. A Vár bejárata átkerül a város felőli oldalra: mind a bejáró, mind az udvar új burkolatot kap és a szabadtéren egy "régészeti homokozót" is kialakítanak.   A középkori szegedi várat valószínűleg 1261 és 1280 között építették, de nem lehetetlen, hogy már voltak római kori előzményei. Az erődítmény a századok folyamán nem épült ki végvárrá, mert az akkori ország közepén helyezkedett el. 1543-ban a törökök elfoglalták Szegedet, ekkortól a vár képe jelentősen módosult.   Az erődítményben az 1668-as török alóli felszabadulást követően három tűzvész is pusztított, az XVIII. század végén összeomlott a vár Tisza felőli fala.   A vármaradvány felújítását 1999-ben végezték, amikor kiállítóhelyet, régészeti raktárt és tanácstermet építettek ki. A munkálatok közben középkori falak kerültek elő közvetlenül a bejárat előtt, így elkezdték a régészeti leletmentést, és a várudvar közepén középkori templomra is bukkantak, majd 2007-ben sikerült beazonosítani a vár északi saroktornyát, 2010-ben pedig a déli falát. Forrás: MTI

Ultravékony fényvitorlákkal repülhetünk más csillagrendszerekbe
2020-05-24
546 olvasó

Ultravékony fényvitorlákkal repülhetünk más csillagrendszerekbe

Grafénből készülhetnek a jövő napvitorlái. Az egy szénatom vastagságú anyagból készített, apró vitorla sikerrel teljesítette első működési tesztjeit.Napjaink egyik legígéretesebb technológiája a fényvitorla, amellyel a klasszikus hajtóműveket kiváltva akár évtizedek alatt eljuthatnánk más csillagrendszerekbe. A tradicionális űreszközöket üzemanyag hajtja, útjukat pedig komplex manőverekkel, például a bolygók gravitációs vonzását kihasználva egyengetik. Az üzemanyag tömege miatt viszont nehéz őket felbocsátani, a bonyolult manőverek miatt pedig az útjuk is tovább tart.A napvitorlák működéséhez nincs szükség üzemanyagra, így a szondák könnyebbek és egyszerűbb őket útnak indítani. Az elmúlt évtizedben két ilyen űreszköz repült, vitorláik poliimidből, illetve mylar-ból, egy speciális típusú, feszített poliészter filmből készültek. A grafén jóval könnyebb ezeknél, az alkalmassági tesztekhez egy mindössze 3 mm vastag darabot használtak.A németországi Brémában található Zarm ejtőtoronyban vizsgálták, hogy jól teljesít-e vákuumban, illetve mikrogravitációban. A vitorlát szabadesés közben (a gravitáció hatásait gyakorlatilag kiküszöbölve), lézerekkel világították meg, így tesztelve, alkalmas-e napvitorlának.A vitorla gyorsulása 1 watt teljesítményű lézermegvilágítás hatására 1 m/s2 , ami egy átlagos irodai lifthez mérhető. A napvitorlák azonban, amíg a Nap megvilágítja őket, folyamatosan, egyre nagyobb és nagyobb sebességre gyorsulnak fel. A grafén előállítása Santiago Cartamil-Bueno, a GrapheneSail kutatócsoport vezetőjének elmondása szerint viszonylag egyszerű, az akár kilométer széles, óriási vitorlák kinyitása azonban már komoly kihívás lesz.Santiago Cartamil-Bueno továbbá a SCALE Nanotech start-up cég igazgatója is, mely jelenleg stratégiai partnereket keres a technológia továbbfejlesztéséhez, idővel pedig az űrbéli teszteléshez is. A vitorlát az Európai Űrügynökség (ESA) Business Incubator Centre intézményében fejlesztik, Németországban.Astrid Orr, az ESA emberes küldetéseken dolgozó programjának egyik kutatója szerint ez a fényvitorla projekt remekül bemutatja, mi mindent lehet súlytalanságban tesztelni, a Föld elhagyása nélkül. Ha pedig a lézerrel megvilágított grafénernyők ejtése közelebb visz minket a Naprendszer, a távolabbi jövőben pedig más csillagrendszerek felfedezéséhez is, az lesz a hab a tortán.Forrás: csillagaszat.hu / esa.int

Naponta több száz műanyagdarabot nyelnek le a folyópartokon élő madarak
2020-05-23
206 olvasó

Naponta több száz műanyagdarabot nyelnek le a folyópartokon élő madarak

Naponta több száz apró műanyagdarabot nyelnek le a folyópartokon élő madarak. A Cardiffi Egyetem kutatói által elkészített tanulmány a szakértők szerint az első bizonyítéka annak, hogy a folyókban lévő műanyag-szennyezés utat talált a vadvilágba és bekerült az táplálékláncba. A folyókat ötmilliméteres vagy annál kisebb műanyagdarabok, mikroműanyagok szennyezik, ezen belül megtalálható a vízben poliészter, polipropilén és nylon is. A vadvilágra kifejtett hatásuk egyelőre nem tisztázott.     A Cardiffi Egyetem tudósai megvizsgálták az úgynevezett vízirigófélékben (Cinclidae) talált műanyagot. Ezek a madarak a folyókban gázolnak vagy lemerülnek, hogy víz alatti rovarokkal táplálkozzanak - olvasható a BBC News hírportálon.     Ezek a madarak naponta több száz műanyagdarabot nyelnek le, ezzel az anyaggal etetik fiókáikat is - mondta el Steve Ormerod, a Cardiffi Egyetem Vízkutató Intézetének munkatársa.     Korábbi kutatások kimutatták, hogy a Wales déli részének folyóiban lévő rovarok felének szervezete tartalmaz mikroműanyagot.     "A tény, hogy ilyen sok folyóbeli rovar fertőzött, elkerülhetetlenné teszi, hogy a halak, madarak és más ragadozók is megegyék ezeket a műanyaggal szennyezett zsákmányállatokat, de ez az első alkalom, hogy ez a táplálékláncon keresztüli átadás ilyen egyértelműen megmutatkozik a folyók mellett szabadon élő állatoknál" - mondta Joseph D'Souza kutató.    A tudósok a Brecon Beacons hegyvonulattól eredő és a Severn-torkolatba futó folyók mentén élő madaraktól származó ürüléket és visszaöklendezett táplálékot vizsgálták meg. Tizenöt helyszínen vettek mintákat felnőtt madaraktól és fiókáktól, a 166 minta mintegy felében találtak mikroműanyagot. A legnagyobb koncentrációt a városi helyszíneken mérték. A szennyeződés nagy része textilszálakból vagy építkezési anyagból származott. Becslések szerint a vízirigófélék mintegy 200 apró műanyagtöredéket nyelnek le az elfogyasztott rovarokkal együtt.    Korábbi kutatások kimutatták, hogy a mikroműanyag jelen van még az óceánok legmélyebb rétegeiben is, bekerülnek az élő organizmusokba a rákoktól kezdve a fókákon át a vízi madarakig.     A Global Change Biology című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány elkészítésében az Exeteri Egyetem Greenpeace Kutatólaboratóriuma is részt vett. Forrás: MTI / bbc.com


Az eddigi legtöbb emberi sejtet tartalmazó egérembriót hozták létre
2020-05-22
259 olvasó

Az eddigi legtöbb emberi sejtet tartalmazó egérembriót hozták létre

Az eddig elért legmagasabb arányban, négy százalékban emberi sejteket tartalmazó egérembriót hoztak létre a New York-i Állami Egyetem buffalói campusának biológusai, akiknek eredményei segíthetik a beültethető emberi szervek növesztésére irányuló kutatásokat. Az ember-egér kimérák esetében a korábban elért legmagasabb emberisejt-arány mindössze nagyjából 0,1 százalék volt - olvasható a New Scientist című tudományos hírportálon.      Jian Feng és kollégái 3,5 napos egér blasztocisztákba (hólyagcsíra állapotban lévő sejtegyüttes) juttattak be 10-12 emberi őssejtet, amelyek aztán több különböző szövet - egyebek között szem, máj és vörösvérsejtek - kialakulásába is bekapcsolódtak a fejlődő egérembriókban.     Az egyik embrió esetében az emberi sejtek aránya elérte majdnem a 4 százalékot. Az emberisejt-arány valószínűleg eltérő volt az egyes szövetek között, de a kutatók ezt külön nem vizsgálták.     Korábbi tanulmányok azt mutatták, hogy az egér-ember kimérák létrehozását célzó próbálkozások azért nem túl sikeresek, mert az emberi őssejtek egy előrehaladottabb, primed (aktivált) állapotban, míg az egér őssejtek naiv állapotban vannak.     Ha primed állapotú egér őssejteket juttatnak be egy egér blasztocisztába, akkor az embriók nagy része elpusztul, csakúgy, mint emberi őssejtek hozzáadása esetén.      Fengnek és kollégáinak azonban sikerült "visszaállítaniuk" naiv állapotba az emberi őssejteket azáltal, hogy 3 órán át gátolták az mTOR kináz nevű molekulát.     A szakember szerint a sikerük másik oka az volt, hogy az illetékes etikai bizottság engedélyezte számukra, hogy 17 napig - a korábbi tanulmányok többségéhez képest egy héttel tovább - életben tartsák az embriókat. Az ilyen típusú kimérákat ennél tovább nem hagyják fejlődni, azon aggály miatt, hogy "emberibbek" a normális egereknél.     Feng szerint ez egy megalapozott aggály, ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a gazdaembrió határozza meg, hogy mivé fejlődik egy kiméra. A szakember szerint ha például patkánysejteket adnak egy egérembrióhoz, akkor abból egér fejlődik és nem valamiféle keveréke a két fajnak.     "Nem az agyban lévő emberi őssejtek aránya számít, hanem az, hogy miként kapcsolódnak" - jegyezte meg Feng.     A Science Advances című folyóiratban publikált tanulmány szerint a következő lépés, hogy az új módszert egy nagyobb állaton, például egy disznón is kipróbálják, amelynek nagyjából akkora szervei vannak, mint az embernek.     Feng szerint azonban ha sikerül is emberi szerveket növeszteni kimérákban, azok valószínűleg túlságosan kevertek lesznek ahhoz, hogy alkalmasak legyenek a beültetésre.     A szakember ugyanakkor úgy vélte, hogy az emberi szervek állatokban való növesztése kulcsfontosságú lépés lehet annak kidolgozásához, hogy miként lehet a testen kívül, valamiféle inkubátorban szerveket növeszteni. Forrás: MTI / newscientist.com / advances.sciencemag.org

Augusztus végén lesz az idei EFOTT
2020-05-21
215 olvasó

Augusztus végén lesz az idei EFOTT

Augusztus végén lesz az idei EFOTT, az előzetesen bejelentett Flo Rida már elfogadta az új időpontra történő meghívást és a hazai együttesek többsége is szerepelni fog a programban - közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.A pandémia miatt a fesztivál szervezői piackutatást végeztek a közösségi média felhasználásával, a kérdőívet pár nap alatt mintegy húszezren töltötték ki, a válaszok döntő többsége az EFOTT megtartása mellett szólt. A szervezők a fesztiválozók véleményének felmérése után úgy döntöttek, hogy amennyiben az egészségügyi helyzet, valamint a rendelkezések lehetővé teszik, augusztus 26. és 30. között megtartják a rendezvényt a Velencei-tó északi partján, a VVSI Velencei Evezőspályánál - olvasható a közleményben.   A szervezők várhatóan június 10-re tudják véglegesíteni a programot, mindeközben folyamatosan figyelik a rendelkezéseket a biztonság érdekében - idézi a kommüniké Maszlavér Gábor fesztiváligazgatót.   Az már biztos, hogy a világhírű amerikai rapper, Flo Rida ott lesz a 45. Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóján, de többek között Horváth Tamás, a Wellhello, a Brains, a Cloud9+, a Hősök, a Kelemen Kabátban és az Intim Torna Illegál is visszaigazolta az új időpontra történő felkérést.   Május 23-án az EFOTT Facebook-oldalán élő koncertet ad JumoDaddy és a Margaret Island - áll az összegzésben. Forrás: MTI

Ígéretes fejlesztésekről számoltak be magyar kutatók
2020-05-21
223 olvasó

Ígéretes fejlesztésekről számoltak be magyar kutatók

Több, a koronavírus elleni küzdelmet segítő, ígéretes fejlesztésről számoltak be magyar kutatók az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) koronavírus-járvány elleni védekezésről szóló, csütörtöki online tudományos konferenciáján.Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora és Kozlovszky Miklós, az Óbudai Egyetem dékánja, a MassVentil projekt vezetője egy új típusú lélegeztetőrendszer, a MassVentil koncepcióját ismertették, amely az EUvsVirus innovációs versenyen aranyérmet nyert.   Kozlovszky Miklós elmondása szerint a MassVentil krízishelyzetben egyszerre tud nagy számú beteget lélegeztetni invazív és nem invazív módon is.   A rendszer nagy mennyiségű levegőt képes áttolni, de a páciensek mind különálló, egyszerű lélegeztetőegységeket kapnak az ágyuk mellé, ezeken pedig egyéni paraméterek is beállíthatók. A berendezés az orvosokat, ápolókat is védi, mert elszívja a kilélegzett, vírusos levegőt - közölték a fejlesztők.   Lacza Zsombor ortopéd-traumatológus szakorvos, az OrthoSera Kft. ügyvezetője elmondta, munkacsoportjuk több mint 10 éve vérszérum alapú terápiák fejlesztésével foglalkozik. A koronavírus-járvány kitörése után először egy gyorsan elérhető termék kifejlesztése volt a céljuk gyógyult betegek vérplazmájából. Ezt a terméket széleskörű koordinációval, az ITM támogatásával létre is hozták, és eddig már tíz beteget kezeltek vele - ismertette az eddigi eredményeket.   Lacza Zsombor elmondása szerint következő céljuk a vérplazmából egy koncentráltabb, hosszabb ideig eltartható készítmény előállítása, miközben dolgoznak a hazai szérumgyártási struktúra megvalósításán is.   Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. elnöke hangsúlyozta, hogy vállalatuk a nehézségek ellenére is garantálni tudta a folyamatos gyógyszerellátást a koronavírus-járvány idején. A Richter Gedeon az elmúlt időszakban számos kutatási és gyártási együttműködést alakított ki, licenszeket és új technológiákat vásárolt - fűzte hozzá.   Kacskovics Imre, az ELTE Természettudományi Karának dékánja hangsúlyozta: a koronavírus-járványt sikerült megfékezni, de amíg nincs védőoltás koronavírus ellen, a veszély nem múlt el. Azt például még jelenleg is kutatják, hogy a fertőzésen átesettek szereznek-e védettséget a vírus ellen.   Mint a dékán felidézte, február közepén kereste meg Palkovics László innovációs és technológiai minisztert azzal, hogy fejlesszenek egy gyógyszert, amely megelőzheti a betegség kialakulását.   A Richter Gedeonnal, a Pécsi Tudományegyetemmel és az ImmunoGenes Kft-vel közösen fejlesztett gyógyszer célja, hogy megakadályozza a vírust abban, hogy az ACE2 receptorhoz kötődjön és ezáltal fertőzzön - közölte Kacskovics Imre.   Keserű György Miklós, a Természettudományi Kutatóközpont Gyógyszerkémiai Kutatócsoportjának vezetője a Favipiravirral kapcsolatos kutatásaikról számolt be. Mint emlékeztetett, a Favipiravir egy széles spektrumú antivirális gyógyszer, amelyet 2014-ben, Japánban influenzafertőzés ellen fejlesztettek ki. A kutatócsoport által több hazai egyetem és kórház részvételével folytatott klinikai vizsgálatok célja, hogy bizonyítsák a Favipiravir koronavírus elleni hatékonyságát, valamint biztonságosságát is.   Greiner István, a Richter Gedeon Nyrt. kutatási igazgatója elmondta, hogy vállalata több koronavírussal kapcsolatos projektben is részt vesz, ezek egyike a Favipiravirral kapcsolatos kutatás. Ezt a gyógyszert csak hosszabb kémiai eljárás során lehet előállítani, ráadásul nehéz beszerezni a kiindulási anyagokat és reagenseket, de a magyar kormány támogatásával sikerült hozzájutni ezekhez külföldről - számolt be.   Mint hozzátette, technológiai újításokat is bevezetnek, hogy gyorsítsák a gyártást; a hatóanyaghoz el kell készíteni továbbá a bejuttatást segítő készítményt, ennek fejlesztése is folyamatban van. Már belátható azonban, hogy mikor lesz meg a hatóanyag és a készítmény - közölte Greiner István.   Kovács L. Gábor akadémikus az általa vezetett HECRIN (Hungarian Clinical Research Infrastructure Network) konzorcium elnöke elmondta, hogy fő feladatuk, hogy a klinikai vizsgálatok klinikumba történő bevezetését segítse.   A HECRIN a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban négy projekt lebonyolítására kapott lehetőséget az ITM-től, ezek egyike a Favipiravir klinikai kipróbálása.   Egy másik kutatás a Covid-betegek genetikai jellemzőit elemzi, azt vizsgálva: genetikai oka van-e annak, hogy hatalmas különbségek mutatkoznak a fertőzés lefolyásában, súlyosságában az egyes betegek között; a HECRIN Covid bizottsága továbbá maga is odaítélhet majd támogatásokat kisebb projektek számára - közölte Kovács L. Gábor. Forrás: MTI


Az űrből térképezték fel az antarktiszi algavirágzást

Létrehozás dátuma: 2020-05-20|239 olvasó


Negyedszer is hazatért Dél-Afrikából a jeladós szalakóta

Létrehozás dátuma: 2020-05-19|216 olvasó


Összefüggést találtak a mérgező vegyi anyagok és a lisztérzékenység között

Létrehozás dátuma: 2020-05-15|1007 olvasó


A járvány idején keletkezett feljegyzéseket, naplókat vár a Magyar Nemzeti Levéltár

Létrehozás dátuma: 2020-05-14|270 olvasó


A Magyar Nemzeti Bank összeállította jövő évi emlékérme-kibocsátási programját

Létrehozás dátuma: 2020-05-14|268 olvasó


Országos online gyermeknapot rendeznek a bábszínházak

Létrehozás dátuma: 2020-05-14|262 olvasó


Kiemelt szerepet játszanak a beporzásban a molylepkék

Létrehozás dátuma: 2020-05-13|277 olvasó

Júliusban indíthatják útjára a kínai Marsszondát
2020-05-25
177 olvasó

Júliusban indíthatják útjára a kínai Marsszondát

Júliusban indíthatják útjára a kínai Marsszondát - közölte hétfőn a projektet vezető Kínai Űrtudományi és Technológiai Vállalat. A szonda és egy távvezérlésű robot hét hónap alatt érné el a legkevesebb 55 millió kilométerre lévő vörös bolygót. A Tienven (Égi kérdések) nevű projekt célja, hogy először Mars körüli pályára állítsák a szondát, majd az leszálljon a bolygó felszínén, ahol a távvezérlésű robot felderítést, mintavételt és elemzést hajt végre.     Kína 2013-ban egy hasonló műveletet hajtott végre a Holdon is egy kerekeken guruló, távvezérlésű robottal, majd 2019-ben annak újabb verziójával a Hold túlsó oldalán, ahol azóta is végeznek mintavételt és teszteket.     A Mars felfedezésére igyekszik Kína mellett az Egyesült Államok és az Egyesült Arab Emírségek is, előbbi már négy űrjárművet küldött a vörös bolygóra, és idén nyáron tervezik az ötödik útnak indítását, míg utóbbi július 15-én bocsátja fel űrszondáját egy japán kilövőállomásról. Az orosz-európai közreműködésben zajló ExoMars projekt keretében eredetileg szintén idén nyáron indítottak volna útnak egy robotot a Marsra, de a felbocsátást végül technikai problémák, valamint az új koronavírus-járvány miatt 2022-re halasztották.     Kína kiemelten kezeli az űrkutatás fejlesztését az elmúlt években, hogy Oroszországhoz és az Egyesült Államokhoz felzárkózva az űrhatalmak közé kerüljön 2030-ra. Peking tervei között szerepel egy űrállomás megépítése is. A háromfős legénységnek tervezett űrállomás központi elemét a tervek szerint a jövő évben állítják Föld körüli pályára. Május elején tesztelték az űrhajót, amelynek feladata az asztronauták odajuttatása lesz. Forrás: MTI

Bíróság kötelezte egy holland nagymamát unokái képének törlésére a közösségi oldalakról
2020-05-22
237 olvasó

Bíróság kötelezte egy holland nagymamát unokái képének törlésére a közösségi oldalakról

Egy holland nagymamát az unokáiról készült, közösségi oldalakra felöltött képeinek törlésére kötelezte a bíróság. A döntés szerint a nőnek a Facebookról és a Pinterestről is törölnie kell az unokáit ábrázoló, a szülők engedélye nélkül posztolt képeket. Az ügy azt követően került bíróság elé, hogy a nagymama és lánya nem tudták rendezni a vitát. A gyerekek anyja többször kérte a nagymamától, hogy törölje a közzétett felvételeket.     A bíró úgy döntött, hogy az ügy az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) hatálya alá tartozik.    Az egyik szakértő szerint a döntés tükrözi az "Európai Bíróság évek óta képviselt álláspontját".    A GDPR nem vonatkozik adatok "pusztán személyes" vagy "otthoni" felhasználására, de ez a kitétel jelen esetre nem érvényes, mivel a fényképek közösségi oldalakon való nyilvánossá tételével azok széles közönség számára váltak elérhetővé. "A Facebook esetében nem zárható ki a közzétett fotók terjesztésének lehetősége, valamint az, hogy végül harmadik fél kezébe jutnak" - áll a határozatban.    A nőnek el kell távolítania a képeket a közösségi oldalakról, vagy napi 50 eurós (17 ezer forintos), legfeljebb összesen ezer eurós (350 ezer forintos) pénzbüntetést kell fizetnie.     Amennyiben újabb képeket közöl a gyerekekről, naponta plusz 50 euróval növekszik a büntetése.     "Úgy vélem, a döntés sok embert meg fog lepni, akik valószínűleg nem gondolkodnak túl sokat, mielőtt posztolják vagy tweetelik képeiket" - idézi Neil Brown brit jogászt a BBC.com. Forrás: MTI / bbc.com

Évszázadok óta először keltek ki vadon fehér gólyák Nagy-Britanniában
2020-05-18
329 olvasó

Évszázadok óta először keltek ki vadon fehér gólyák Nagy-Britanniában

Csaknem 600 év után először keltek ki vadon fehér gólyák Nagy-Britanniában - írja a The Guardian című brit lap internetes oldala. A White Stork Project nevű kezdeményezés bejelentése szerint az öt fióka pénteken bújt ki a tojásból a délkelet-angliai West Sussex megyei Knepp birtokon lévő három gólyafészek egyikében.      A helyiek beszámolója szerint a gólyapár, amely már tavaly is próbálkozott az utódnemzéssel, ám sikertelenül, szorgosan eteti fiókáit a tölgyfán lévő fészekben.     A White Stork Project szakemberei szerint utoljára 1416-ban jegyeztek fel fehérgólya-születést Nagy-Britanniában: akkor az edinburghi St. Giles-székesegyház tetején bújtak ki a tojásból a fiókák.     A projektben résztvevők azt szeretnék, ha 2030-ig egy legkevesebb ötven költőpárból álló fehérgólya-populáció jönne létre Anglia déli részén. Forrás: MTI / theguardian.com


Sikeresen landolt Kína kísérleti utat megtett űrhajója
2020-05-08
400 olvasó

Sikeresen landolt Kína kísérleti utat megtett űrhajója

Sikeresen landolt Kína kísérleti utat megtett űrhajója pénteken, miután szerdán a vele egy időben felküldött szállítmányozó kapszula visszatérésekor hiba merült fel. A CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna tudósítása szerint a kedden kísérleti útra indított űrhajó Pekingi idő szerint pénteken kora délután ért földet az észak-kínai Belső-Mongólia Autonóm Területen található bázison.    Az emberszállításra alkalmas űrhajót a jelenleg használt, háromfős legénység szállításra képes Sencsounál nagyobbra, és újrahasználhatónak tervezték. A kilenc méter hosszú modell hatfős legénység befogadására alkalmas, de mostani, kísérleti útján senki sem tartózkodott az űrhajóban.     Az űrhajót a dél-kínai Hajnan szigetén található Vencsang kilövőállomásról indították útjára az ország legnagyobb hordozórakétája, a Hosszú Menetelés-5B (LM-5B) segítségével, amelynek szintén ez volt az első útja. A vele együtt felbocsátott szállítmányozó kapszula szerdai visszaútján a kínai űrügynökség tájékoztatása szerint hiba történt. Az ügynökség további részleteket nem közölt.     Kína kiemelten kezeli az űrkutatás fejlesztését az elmúlt években, hogy Oroszországhoz és az Egyesült Államokhoz felzárkózva az űrhatalmak közé kerüljön 2030-ra. Peking tervei között szerepel egy űrállomás kiépítése, valamint egy Mars-misszió is.     A három fős legénységnek tervezett űrállomás központi elemét a tervek szerint a jövő évben állítják majd Föld körüli pályára, a most tesztelt űrhajó feladata pedig az asztronauták odajuttatása lenne. Forrás: MTI

A francia kormány a tiltakozások miatt megszüntette az álhírek leleplezésére létrehozott oldalát
2020-05-06
373 olvasó

A francia kormány a tiltakozások miatt megszüntette az álhírek leleplezésére létrehozott oldalát

A francia újságírói szervezetek és szerkesztőségek tiltakozása miatt a francia kormány kedden jelezte, hogy megszünteti a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos álhírek leleplezésére elindított internetes oldalát. A Désinfox Coronavirus elnevezésű portálnak "természetesen nem az volt a célja, hogy válogasson a cikkek és a tartalmak közül, ugyanakkor meg tudom érteni az aggodalmakat, amelyeket ez a szolgáltatás a szerkesztőségekben kiváltott" - mondta kedden Franck Riester kulturális miniszter, jelezve, hogy a francia kormány portálján megszüntették a járvánnyal kapcsolatos álhírek leleplezésére szolgáló rubrikát, amely valójában a francia sajtóban a járvánnyal kapcsolatos álhírekről megjelent cikkek lapszemléje volt.        A francia kormány sajtószolgálata április 23-án szinte észrevétlenül indította el az oldalt. A polémia akkor kezdődött, amikor április 30-án Sibeth Ndiaye kormányszóvivő népszerűsíteni próbálta az álhírek leleplezését.     "Soha nem volt még annyira szükséges a biztos és ellenőrzött hírforrásokra támaszkodni, mint most. Ezért a kormány portálja mostantól létrehoz ennek érdekében egy rubrikát" - írta a kormányszóvivő a Twitteren.     A francia újságírók nemzeti szövetsége, az SNJ hétfőn az államtanácsnál tett panaszt az új kormányzati szolgáltatás ellen a sajtószabadság megsértése miatt, azt kérve a testülettől, hogy kötelezze a miniszterelnököt az oldal bezárására.     "Nem a kormány dolga a média ellenőrző szervének feladatát betölteni" - írta az újságírói szervezet a közleményében, arra emlékeztetve, hogy a kezdeményezést gyakorlatilag a teljes francia újságírószakma elítélte, még azok a szerkesztőségek is, amelynek az írásait pedig átvette a kormányportál. Forrás: MTI

Kísérleti űrhajót indított útnak Kína
2020-05-05
420 olvasó

Kísérleti űrhajót indított útnak Kína

Kísérleti űrhajót indított útnak Kína kedden az ország űrprogramjának legújabb lépéseként - számolt be a CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna. Az űrhajót pekingi idő szerint kedd délután 6 órakor bocsátották fel a dél-kínai Hajnan szigetén található Vencsang kilövőállomásról az ország legnagyobb hordozórakétája, a Hosszú Menetelés-5B (LM-5B) segítségével, amelynek szintén ez az első útja.     A teszten áteső, emberszállításra alkalmas űrhajó nagyobb, mint a jelenleg használt, háromfős legénység szállítására képes Sencsou, és újrahasználható lesz. A kilenc méter hosszú modell hatfős legénység befogadására alkalmas, de két napig tartó kísérleti útján senki sem tartózkodik az űrhajóban.     Az LM-5B típusú hordozórakéta a Hosszú Menetelés sorozat legnagyobb erejű rakétája, amely nem kevesebb mint 22 tonnányi szállítmányt képes alacsony Föld körüli pályára juttatni.     A CCTV kínai hírcsatorna tudósítása szerint a kínai űrkutatási ügynökség sikeresnek nevezte az űrhajó kísérleti repülését.     Kína kiemelten kezeli az űrkutatás fejlesztését az elmúlt években, hogy Oroszországhoz és az Egyesült Államokhoz felzárkózva az űrhatalmak közé kerüljön 2030-ra. Peking tervei között szerepel egy űrállomás kiépítése, valamint egy Mars-misszió is. A háromfős legénységgel tervezett űrállomás központi elemét a tervek szerint a jövő évben állítják majd Föld körüli pályára, a most tesztelt űrhajó feladata pedig az asztronauták odajuttatása lesz. A Mars-misszióra tervezett, Tienven-1 nevű, legénység nélküli orbiter és felszíni jármű a tervek szerint idén indulna útnak. Csang Ko-csien, a kínai Nemzeti Űrhivatal vezetője szerint már júliusban felbocsáthatják, ám a Mars felszínét csupán mintegy hét hónappal később fogja elérni. Forrás: MTI


Nem lehet feltalálóként elismerni a mesterséges intelligenciát
2020-04-30
1274 olvasó

Nem lehet feltalálóként elismerni a mesterséges intelligenciát

Nem lehet feltalálóként elismerni a mesterséges intelligenciát, jogilag csak emberek lehetnek feltalálók az amerikai szabadalmi hivatal döntése szerint. A hivatal elutasította, hogy a Dabus mesterségesintelligencia-rendszert jegyezzék be feltalálóként két szabadalom esetében, mondván csak természetes személyek lehetnek feltalálók. A szabadalmi törvény korábban úgy fogalmazott, hogy "egyének" lehetnek feltalálók - olvasható a BBC hírportálján.    A Dabus rendszer egymásba illeszkedő élelmiszertartályokat tervezett, amelyeket robotok képesek könnyen megmarkolni, valamint egy figyelmeztető fényjelzést, amely úgy villan fel, hogy nem lehet nem észrevenni.    A rendszer létrehozója, Stephen Thaler fizikus, MI-kutató azzal érvelt, hogy ő nem segített a rendszernek a feltalálásban, ezért téves lenne őt magát feltalálóként bejegyezni.    A szabadalmi hivatal azonban ragaszkodik ahhoz, hogy az innovációk emberek javára írhatók, hogy elkerüljék a jogi komplikációkat, amelyek felmerülhetnek, ha vállalati feltalálót ismernének el.    Tudósok azonban már korábban felvetették, hogy a jövőben nem lenne szabad ezt a szabályozást alkalmazni.    Az Európa Szabadalmi Hivatalhoz is érkezett már számos mesterséges intelligenciát érintő beadvány - mondta a BBC-nek Penny Gilbert szellemi-tulajdonjogi szakértő.    A mesterséges intelligencia egy gyorsan fejlődő terület, forradalmasít sok iparágat és felvet sok meg nem vizsgált kérdést a szabadalmaztatásról és a feltalálás tulajdonáról - magyarázta.    A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) konzultációt kezdett a kérdésről, és folytatja annak megvitatását május közepén tartandó tanácskozásán - tette hozzá. Forrás: MTI / bbc.co.uk

Május 27-én repülhet először emberrel a SpaceX
2020-04-23
891 olvasó

Május 27-én repülhet először emberrel a SpaceX

Kitűzték a Crew Dragon első indulási időpontját, a személyszállító űrhajó a tervek szerint május végén két amerikai asztronautát visz a Nemzetközi Űrállomásra.A start tervezett időpontját Jim Bridenstine, a NASA vezetője jelentette be. Az űrügynökség közlése szerint a SpaceX Falcon-9 rakétája május 27-én két űrhajóst visz az ISS-re, ahová 2011. július 8., vagyis az utolsó űrsikló indulása óta először startolhat az Egyesült Államok területéről embert szállító űreszköz.A floridai Kennedy Űrközpontból tervezett indulásra persze a COVID-19-járvány még hatással lehet. Az államban jelenleg a feltétlenül szükséges tevékenységek végzőin kívül mindenkit otthonmaradásra köteleznek, de az erre vonatkozó rendelet április 30-án lejár, és a szövetségi kormánynak addig és utána is tág lehetőségei vannak annak meghatározására, hogy mi számít feltétlenül szükséges tevékenységnek. A Crew Dragon elindítása pedig az eddigiek alapján ezek közé tartozik.Többen ugyanakkor korainak tartják a kitűzött startot.„Nem vagyok biztos benne, hogy a jelen helyzetben elsődleges fontosságú, hogy két embert feljuttassunk oda, ahová 20 éve küldözgetünk űrhajósokat, és ennek kapcsán életeket veszélyeztessünk” – mondta el Lori Garver, a NASA volt aligazgatója pár nappal ezelőtt. A szakértő azt is hozzátette, hogy a veszély nem is csak a kilövésre vonatkozik, hanem általánosságban arra, hogy a küldetés időpontjához való ragaszkodás miatt az elmúlt hónapban a NASA-nál és a SpaceX-nél is sokkal többen jártak be dolgozni, mint ami a járványhelyzetben indokolt lenne.Ami a startot illeti, a NASA illetékesei elmondásuk szerint mindent megtesznek a biztonságos lebonyolítás érdekében. Nézőket egyáltalán nem engednek a helyszínre, és az ilyenkor népszerű helyeket, például a floridai „űrpartot” is lezárják majd, a kilövésnél pedig korlátozott számú újságíró és tévéstáb lehet jelen.A starthoz azonban így is szükséges lesz nagyjából 350 NASA-munkatárs és több száz SpaceX-alkalmazott jelenléte, mondta el Bridenstine egy korábbi interjúban, hozzátéve, hogy mindent megtesznek, hogy a dolgozók egymástól a szokásosnál távolabb, kisebb létszámú műszakokban végezhessék munkájukat, illetve védőfelszerelést is biztosítanak azok számára, akiknek erre szükségük van a munkához.TESZTEK ÉS KÉSÉSEKA május végi kilövés célja, hogy először teszteljék élesben, utasokkal a SpaceX Dragon űrhajójának személyszállító változatát. A Crew Dragon először 2019 márciusában járt az űrben, ekkor sikeresen dokkolt az űrállomással. Akkor úgy tűnt, hogy az első emberes tesztrepülésre rövidesen sor kerülhet, azonban miután tavaly áprilisban egy hajtóműteszt során megsemmisült egy másik Crew Dragon, ismét jelentős csúszások következtek. Idén januárban azonban végre újra sínre kerültek a dolgok, miután a SpaceX sikeresen tesztelte a mentőrendszert, amelynek kilövés közben van szerepe, hiszen probléma esetén azonnal képes leválasztani is eltávolítani az űrhajót a hordozórakéta közeléből.A SpaceX szerencséjére legnagyobb riválisuk, a Boeing is kudarcokba és késésekbe ütközött. A másik cég által fejlesztett Starliner űrhajó 2019 decemberében egy szoftverhiba miatt nem volt képes randevúzni az űrállomással. Az ennek kapcsán kezdeményezett vizsgálat során aztán más hibákat is találtak, így a Boeing egyelőre nem tűzött ki újabb időpontot az ember nélküli tesztrepülésre sem, és jelenleg abban reménykednek, hogy a jövő évben már képesek lesznek emberes repülésekre is.Ami a SpaceX május 27-én kezdődő küldetését illeti, ez elviekben egy rövid, két hetes időtartamot ölel fel, de a NASA nem zárta ki annak lehetőségét sem, hogy menet közben meghosszabbítják a felvitt két űrhajós fenntartózkodását.A Crew Dragon jelen változata az űrügynökség szerint 110 napig maradhat Föld körüli pályán, vagyis eddig nyújtható a fenntartózkodás.A SpaceX és a NASA prioritásai a jelen helyzetben valóban kicsit időszerűtlennek tűnhetnek, de az a helyzet, hogy nem sok választásuk van, és nagyon sok tényezőt kell mérlegelniük. A NASA több éves csúszásban van, ami az amerikai emberes űrrepülést illeti, és saját releváns programja, az Orion (amelynek fejlesztését a Lockheed Martin vezeti), még inkább el van maradva, mint az űrügynökség által versenyeztetett és támogatott kereskedelmi cégek.A késések pedig azzal járnak, hogy a NASA lassan egy évtizede az oroszokra kénytelen hagyatkozni, hogy űrhajósai eljussanak az űrállomásra. A tét tehát óriási, és mivel a januári sikeres tesztrepülés óta minden érintett gőzerővel dolgozik a májusi küldetésen, ha újabb halasztás lenne, az anyagilag és a befektetett energiákat tekintve is hatalmas veszteséggel járna.SZÜKSÉGES JELENLÉTDe az időzítés más szempontból is kulcsfontosságú. Az ISS-en szolgáló űrhajósok 2011 óta Szojuzokon utaznak az űrállomásra, mivel az űrsiklóprogram befejeztével egyszerűen nem volt más lehetőség annak elérésére. Az oroszok ugyanakkor, számítva arra, hogy az amerikaiak rövidesen előállnak egy saját megoldással, már korábban elkezdték visszafogni a Szojuzok gyártását, így ha mégsem sikerülne a SpaceX kilövése, a NASA a korábbiaknál sokkal kevesebb helyet tudna vásárolni az oroszoktól, vélhetően jóval drágábban. Míg 2017-ben még évi négy utat tudtak le az oroszok, 2018-ban és 2019-ben már csak háromszor repült a Szojuz, idénre pedig összesen 2 út van betervezve.Jelenleg egy amerikai és két orosz űrhajós (Christopher Cassidy, Anatolij Ivanyisin és Ivan Vagner) van az ISS-en, ők április 9-én érkeztek meg, a legénység mostanáig szolgálatot teljesítő másik fele – két amerikai és orosz űrhajós (Jessica Meir, Drew Morgan és Oleg Szkripocska) – pedig április 17-én visszatért a Földre. Szó esett arról, hogy esetleg az utóbbi trió küldetését meghosszabbítanák a járványra való tekintettel, hogy az április 9-i kilövés elmaradása esetén se maradjon ember nélkül az állomás, de ezt végül nem lehetett megvalósítani, mivel az űrhajósokat szállító Szojuz csak 210 napra van validálva az űrben, és ez a határidő ennek a hétnek a végére letelt volna.A következő Szojuz-start októberre van kitűzve, amikor a jelenlegi legénység küldetése véget ér, tehát ha nem sikerül amerikai űreszközzel embereket feljuttatni az űrállomásra, marad a csökkentett létszám a fedélzeten, ahol októbertől már csak egyetlen űrhajós képviselné az Egyesült Államokat, utána pedig valószínűleg egy sem.A SpaceX viszont a májusi út mellett augusztusra is tervez egy kilövést (az első, már nem tesztútnak minősülő utat), így ha sikerrel járnak, idén is négyszer érkezhetnek emberi űrhajósok a fedélzetre. Míg a májusi fuvarral Douglas Hurley és Robert Behnken a tervek szerint mindössze két hétre megy fel (de lehetséges, hogy végül ennél végül hosszabb ideig maradnak), addig az augusztus tervezett starttal már az űrállomáson az utóbbi években megszokott, 6 hónapos küldetésre küldenének fel három amerikai és egy japán asztronautát (Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker és Nogucsi Szóicsi személyében).A Crew Dragon startjának menetrend szerinti megtartása mellett szól tehát, hogy csak így lehet folyamatos amerikai jelenlétet biztosítani az ISS-en, ahogy az is, hogy ha az amerikaiak nem lépnek, a következő időszakban csak csökkentett legénységgel működhet tovább az űrállomás, ami kevesebb kutatást és kísérletet tesz lehetővé.HIBA VAGY MOTIVÁCIÓ?A májusi küldetés kritikusai szerint ugyanakkor felelőtlenség a járvány közepette erőltetni az indítást. Azon túl, hogy a küldetés veszélyezteti a földi személyzetet, a sürgetés azért is érthetetlen, mert a járványnál sokkal kevésbé nyomós okok miatt is rendszeresen halasztanak el kilövéseket, például ha egy kicsit is kedvezőtlen az időjárás, szögezi le Garver. Arról nem is beszélve, hogy milyen katasztrofális lenne, ha az űrállomásra is feljutna a vírus.Bridenstine elmondása szerint ennek megakadályozására mindent megtesznek. A földi személyzet a szokásosnál jóval ritkábban és kisebb számban érintkezik az űrhajósokkal, Hurley és Behnken, az űrsiklóprogram két veteránja pedig két héttel az indulás előtt szigorú karanténban vonul, ami egyébként is része az űrbe indulás előtti procedúrának.Míg Garver szerint a májusi start kapcsán a NASA a jelek szerint ismét magára öltötte azt az űrverseny alatt jellemző szemléletmódot, amely szerint az űrügynökség a leglehetetlenebb helyzetben is képes megvalósítani céljait, és a kudarc egyszerűen nem opció. Ez azonban a jelen helyzetben ez nagyon félremehet, véli a szakértő. A közvélemény ugyanis könnyen ellenük fordulhat, és nehezményezheti, hogy miközben a Földön emberek halnak meg, az űrügynökség további életeket kockáztat annak érdekében, hogy két embert feljuttasson az űrállomásra.A NASA ugyanakkor nem titkoltan pontosan ezzel ellentétes fogadtatásban reménykedik. A küldetés stratégia fontosságának hangsúlyozásán túl úgy vélik, hogy erre azért is éppen most van szükség, mert óriási igény van az emberekben valamiféle sikerre. Egy ilyen jelentőségű, sikeres kilövés pedig megadhatja ezt érzést az Egyesült Államok polgárainak, véli Bridenstine.Forrás: ipon.hu / nasa.gov / technologyreview.com

A világ 100 leggazdagabbja 408 milliárd dollárral lett szegényebb két hónap alatt
2020-04-08
2214 olvasó

A világ 100 leggazdagabbja 408 milliárd dollárral lett szegényebb két hónap alatt

A világ száz leggazdagabb emberének a vagyona 408 milliárd dollárral apadt február-márciusban a koronavírus hatásaként. A Forbes magazinhoz hasonló profilú sanghaji Hurun Report című kínai havilap számításai szerint a legnagyobb vesztes Bernard Arnault, a francia LVMH luxusipari társaság elnök-vezérigazgatója, aki 30 milliárd dollárral lett szegényebb, vagyona a január végi 107 milliárd dollárról 77 milliárd dollárra olvadt.    Az összeállítás szerint a 100 milliárdos 86 százalékának a vagyona csökkent, 9 százalékának nőtt, és 5 százalékának nem változott érdemben az elmúlt két hónapban.    A Hurun-jelentés szerint februárban és márciusban a 100 leggazdagabb ember vagyona annyival csökkent, amennyivel az elmúlt két és fél évben nőtt. A világ tíz leggazdagabb emberének együttes vagyona két hónap alatt mintegy 125 milliárd dollárral lett kisebb.    A Hurun-lista élén továbbra is Jeff Bezos, az Amazon internetes áruház alapítója áll 131 milliárd dollár vagyonnal, ami 9 milliárd dollárral kevesebb január végéhez viszonyítva.    A második Bill Gates, a Microsoft szoftveróriás társalapítója, akinek a vagyona 15 milliárd dollárral, 91 milliárd dollárra süllyedt.     A lista harmadik helyezettje Warren Buffett, a Berkshire Hathaway főrészvényese és elnök-vezérigazgatója, vagyona 19 milliárd dollárral 83 milliárd dollárra esett.     A negyedik helyen a két hónap alatt legtöbbet, 30 milliárd dollárt veszítő Bernard Arnault áll 77 milliár dollár megmaradt vagyonnal. Őt Mark Zuckerberg, a Facebook alapító-vezérigazgatója követi az ötödik helyen, vagyona 13 milliárd dollárral 71 milliárd dollárra mérséklődött.    A tízes listán a hatodik Amancio Ortega, a spanyol Inditex, egyebek között a Zara, a Bershka és a Pull&Bear ruházati üzletláncok tulajdonosa, aki a vagyona 17 milliárd dollárral 64 milliárd dollárra süllyedt. A hetedik Steve Ballmer, a Microsoft egykori vezérigazgatója, akinek a vagyona 7,5 milliárd dollárral 60 milliárd dollárra zsugorodott.    A WalMart amerikai kiskereskedelmi céget alapító Walton családból ketten is rajta vannak a leggazdagabbak szűkített tízes listáján. Alice Walton vagyona 1 milliárd dollárral 58 milliárdra, Jim Waltoné pedig ugyancsak 1 milliárd dollárral 56 milliárd dollárra csökkent.        A tízes listát Sergey Brin, a Google anyacége, az Alphabet egyik alapítója zárja, aki két hónap alatt 12,5 milliárdot veszített, megmaradt vagyona 55,5 milliárd dollár.       A Hurun Report szerint a világon 2816 milliárdos élt január végén, számuk március végére mintegy 20 százalékkal, 2253-ra esett. Forrás: MTI / hurun.net


A Curiosity az általa eddig megjárt legmeredekebb emelkedőre kaptatott fel a Marson

Létrehozás dátuma: 2020-03-24|805 olvasó


Szarvasok, mosómedvék és más vadak kószálnak a kiürült városok utcáin

Létrehozás dátuma: 2020-03-23|1144 olvasó


Repülési világrekordot hozott a koronavírus

Létrehozás dátuma: 2020-03-18|962 olvasó


Medvék nyomait kereshetik a turisták Füzér környékén

Létrehozás dátuma: 2020-03-17|912 olvasó


Akár 1300 évig is megmaradnak az óceánban a Lego-kockák

Létrehozás dátuma: 2020-03-17|1427 olvasó


Családi képeket vár a Fortepan

Létrehozás dátuma: 2020-03-16|866 olvasó


Budapestre érkezett Dean Nicholson, aki cicájával a kosarában biciklizi körbe a világot

Létrehozás dátuma: 2020-03-10|1535 olvasó 

Tafedim tea

Zanzibar Guru

WeblapWebáruház.hu

Map

free counters

Látogatók

Összesen4319607

Jelenleg az oldalon

3
Online