Átfogó gazdasági reformról, a piac szerepének növeléséről döntött a Kínai Kommunista Párt (KKP) vezetése.

A központi bizottság történelminek beharangozott és a Zsenmin Zsipao című pártlap által már annak is értékelt négynapos plenáris ülésén elfogadott új direktívákról kedden közleményt adtak ki.

Az ebben megfogalmazott célok között szerepel, hogy a gazdaság kulcságazataiban 2020-ra a reformcéloknak megfelelő eredményeket el kell érni; az évtized végére egy fejlett, tudományosan megalapozott, gyakorlatias és hatékony (intézményi) keretet kell létrehozni.

A reformfolyamat megtervezésére, végrehajtásának "levezénylésére" és ellenőrzésére új központi vezetői csapatot hoznak létre.

A dokumentum leszögezi: Kína jövőbeli építkezését meghatározza, hogy az ország még továbbra is a szocializmus építésének kezdeti szakaszában van, s még marad is hosszú időn át.

Kína fenn kívánja tartani a köztulajdon dominanciáját, az állami tulajdon meghatározó szerepét, miközben ösztönzi és támogatja a magánszférát is, fokozva életképességét - fogalmaz a dokumentum. Hangsúlyozza az egységes és nyitott piac szükségességét, a rendezett versenyfeltételeket és az ezeknek megfelelő forráselosztás szükségességét.

A kormányzati funkciókat át kell alakítani annak érdekében, hogy egy törvényekre alapozott szolgáltató-jellegű kormány jöjjön létre - áll a közleményben, amely a reform részeként egy modern - a központi és a helyi kormányzatokat egyaránt kiszolgáló - fiskális rendszer létrehozását is célul tűzi ki.

Kína új típusú kapcsolat kialakítására törekszik az ipar és a mezőgazdaság között, a város és a vidék között; felgyorsítja a szabadkereskedelmi övezetek fejlesztését, bővíti a nyitást a belső országrészben, valamint a tengerparti és a határ menti térségben.

A párt szerint a reformokat fel kell gyorsítani az oktatás, a foglalkoztatás, a jövedelemelosztás, a társadalombiztosítás, az egészségügy és a környezetvédelem területén is.

Kiemelik, megfelelő módon kell kezelni a reform, a fejlődés és a stabilitás kapcsolatát "gondolatban merésznek, a lépésekben határozottnak" mutatkozva. Ehhez kapcsolódóan a dokumentum idézi Teng Hsziao-pingnek, a kínai reform atyjának egy ismert metaforáját is: "átkelni a folyón, kitapogatva a köveket".

A vezetés deklarálta, tökéletesíteni kívánja a demokratikus intézményrendszert, az emberek jogait és érdekeit szem előtt tartó igazságosabb igazságszolgáltatásra van szükség. A hatalmat az embereknek ellenőrizniük kell, azt átláthatóvá kell tenni - állapítják meg. Leszögezik, a legfontosabb ugyanakkor a párt vezető szerepének fenntartása, a kínai sajátosságokkal épülő szocializmus feladására irányuló bármilyen kísérlet elutasítása.

A párt központi bizottságának 204 teljes jogú tagja és 169 póttagja részvételével tartott harmadik plénumon határoztak egy "állambiztonsági bizottság" megalakításáról is, amelynek feladata a nemzetbiztonsági stratégia tökéletesebbé tétele lesz.

Forrás: MTI

Tafedim tea

Zanzibar Guru

WeblapWebáruház.hu

Map

free counters

Látogatók

Összesen4562653

Jelenleg az oldalon

18
Online