A Magyarok Világszövetsége 2012. augusztus 15-20-a között tartja a Magyarok VIII. Világkongresszusát, mely rendezvénysorozat idei főcíme a "Jövő a Szent Korona jegyében".

A Világkongresszust a Magyarok Világszövetsége négyévente rendezi meg. Az elmúlt időszak Világkongresszusai grandiózus események voltak a magyarság összetartozásának reprezentálására, melyek minden esetben határozott irányvonalat is mutattak és adtak a nemzeti összefogás és megmaradás megvalósításának érdekében. Egyik ilyen eredmény, mely hosszú esztendők alatt, de kiforrta magát, a határokon túlra szakadtak magyar állampolgárságának megadása - mely dolgot bárhonnan nézünk is -, a Magyarok Világszövetsége határozott kezdeményezése és elkötelezett munkássága okán jött létre.

Az elmúlt időszakban a Magyarok Világszövetsége nemzetmentő szolgálata ellenére, a különböző politikai érdekek ütközése miatt is, állami támogatás nélkül maradt. Önerőből tartotta és tartja fenn magát az az intézmény, mely az összmagyarság reprezentatív képviselője. Ennek okán a Magyarok VIII. Világkongresszusa megrendezése is nagy erőfeszítést, anyagi áldozatot jelent a Magyarok Világszövetsége számára.

Ezért kérek minden jóérzésű ismerősömet, magyart és más nemzetiségűt, hogy a Magyarok Világszövetsége idei Kongresszusának megrendezéséhez bármilyen módon, de járuljon hozzá, segítse és támogassa a rendezvényt abban, hogy a Kongresszuson megjelenő előadók és küldöttek a Magyarok Világszövetsége méltóságának megfelelően, a Kongresszus szellemiségéhez méltón tudja azt megtartani.

Legyenek részesei Önök is, kísérjék figyelemmel a Kongresszust, mely az összmagyarság világtalálkozója!

A Magyarok VIII. Világkongresszusa címe: 1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3, telefonszáma: +36 1 267-4510.

Minden adományt megköszönünk, legyen az toll, jegyzet, írólap, ásványvíz, vagy bármi, amely hasznosítható egy legalább ezerfős rendezvénysorozaton!

A pénzbeli adományokat kérem, hogy a Magyarok Világszövetsége erre az alkalomra elkülönített számlaszámára, az MKB Rt. 10300002-20102159-70523285 számú számlájára utalják.

A legcsekélyebb támogatás is hozzájárul ahhoz, hogy a Kongresszus eredményesen teljesítse feladatát.

Nagy segítséget jelent az is, ha ezt a felkérést ismerőseinek továbbítja, határon belül, vagy azon túlra is, szóban vagy írásban, megkérve, áldozatos hozzájárulásukat, és további támogatók keresését!

Tisztelettel és köszönettel

Budapest - Kecskemét, 2012. július 16.

v. Zombory István

A VIII. Világkongresszus részletes programja:

Jövő a Szent Korona jegyében

Augusztus 15-én Ópusztaszeren, a Nemzeti Történeti Emlékparkban, az erre a célra kialakított ligetben emlékfákat ültetnek azoknak a személyiségeknek, akiket az elmúlt 4 évben a Magyar Nemzetért ezüst- és aranyéremmel tüntettek ki.

A nemzetpolitikai jellegű Nyitókonferenciára, amelyre 1000 küldöttet várnak, augusztus 16-án, Budapesten kerül sor.

A Magyarok VIII. Világkongresszusa keretében sorra kerülő 11 konferencia közül a legjelentősebbnek a Világkongresszuséval azonos címet viselő nemzetstratégiai konferencia tűnik. Ennek a feladata kimunkálni egy eljövendő, a magyar nemzetet tartósan emelkedő pályára helyezni tudó, gyökeresen új nemzetstratégiát. Ennek a legfőbb eleme a magyar nemzet fogalmának új meghatározása, avagy a nemzet új, magyar fogalmának kidolgozása. Az új magyar nemzetstratégia – Jövő a Szent Korona jegyében – elfogadása a Magyarok VIII. Világkongresszusa Záró konferenciájának a feladata, amelyre 2012. augusztus 20-án kerül sor.

Az MVSZ Elnöksége kinevezte a nemzetstratégiai konferencia szervezőbizottságának vezetőit is: Dr. Drábik János elnök, Borbély Imre (Temesvár) társelnök, Bottyán Zoltán (Magyarország) társelnök és Patrubány Miklós tiszteletbeli elnök személyében. A nemzetstratégiai konferencia várhatóan három napos lesz, augusztus 17-18-19-én.

Hamvaidnak elhozása végett… címmel önálló konferencia próbálja feltárni Petőfi Sándor halálának körülményeit, földi maradványainak felkeresése, azonosítása és méltó eltemetése végett. Az MVSZ Elnöksége módosította korábbi elgondolásait, és e konferencia helyszínéül is Budapestet jelölte meg. A konferencia főszervezői: Kiss Endre József, az MVSZ Elnökségének tagja, a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárának igazgatója és Fuksz Sándor , az MVSZ elnökhelyettese, az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának koordinátora. E konferencia egynapos lesz.

Nem én kiáltok, a föld dübörög… címmel, Dr. Tanka Endre professzor elnökletével egynapos konferencia tárgyalja a föld, a víz, az élelem ügyét, melynek előadói között várhatóan Dr. Ángyán József professzor is jelen lesz.

In vivo címmel egész napos konferencia foglalkozik a magyarság demográfiai kérdéseivel, és katasztrofális egészségügyi állapotával. A konferencia szervezőbizottságát Dr. Dávid Tamás professzor és Dr. Horváth Szabolcs vezetik.

Mindennapi kenyerünk címmel Dr. Bajnok István vezetésével egynapos konferencia tárgyalja Magyarország egyre súlyosbodó népjóléti helyzetét.

A magyar fiatalok életesélyeinek, jövőképének alakítását tűzi ki a táborozással egybekötött konferencia, amelyre Felvidék keleti csücskében, négy országhatár – Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Magyarország – közelében, Nagytárkányban kerül sor. Főszervezők: Fuksz Sándor, az MVSZ elnökhelyettese és Tokay Rozália , az MVSZ Erdélyi Országos Tanácsának elnöke, a négy évvel ezelőtti ifjúsági konferencia szervezője. A jeles előadók részvételével zajló szellemi műhely 50 résztvevőjét az MVSZ Országos Tanácsainak és megyei szervezeteinek vezetői választják ki a jelentkezők közül.

Eltörött a hegedűm … címmel egész napos konferencia tárgyalja a cigányság problémáját, különösen annak demográfiai, népjóléti, civilizációs és nemzeti vonatkozásait. A konferencia vezetője v. Zoltai László .

Folytatódik a Magyarok VIII. Világkongresszusán, négy évvel ezelőtt Bunyevácz Zsuzsa és Grandpierre Atilla vezetésével megszervezett A Fény üzenete című kulturális konferencia, amely a tervek szerint idén is egynapos lesz.

Ugyancsak folytatódik a négy évvel ezelőtt megkezdett, Teleki Pál miniszterelnök halálának körülményeit vizsgáló konferencia, amelynek vezetésére az MVSZ Elnöksége Dr. Pusztaszeri Lászlót kérte fel, aki 4 évvel ezelőtt nagyra értékelt előadást tartott arról, hogy Teleki Pál miniszterelnök máig tisztázatlan körülmények között bekövetkezett halálának a vizsgálata során a korabeli (1942. április) rendőri és ügyészi hatóságok miként követték el szabály- és törvényszegések sorát.

A Magyarok VIII. Világkongresszusán is lesz magyar őstörténeti konferencia, amely az előző két Világkongresszuson a legtöbb előadót foglalkoztatta. A szervezőbizottságot Dr. Aradi Éva , Dr. Bakay Kornél és Dr. Varga Tibor alkotják.

Idén is lesz Radványi Jenő nevét viselő borászati konferencia és borverseny . A szervezőbizottság elnöke Tamás Rita (Felvidék), tagjai: Dr. Borbély Zsolt Attila , Komsa József és Radványi Viola .

Az MVSZ Elnöksége megerősítette a Magyarok VIII. Világkongresszusának főszervezői státusában az időközben Kárpát-medencei térségi elnökké választott Oláh Istvánt (Magyarország), és melléje delegálta a többi, szövetségi szinten megválasztott tisztségviselőt: Felber Zoltánt (Svájc), a Kárpát-medencén Kívüli Térség elnökét, Fuksz Sándor (Felvidék) elnökhelyettest, és Patrubány Miklós (Erdély) elnököt. A Magyarok VIII. Világkongresszusa Szervezőbizottságának tanácskozási jogú tagjai továbbá az egyes konferenciák szervezőbizottságának elnökei. A Magyarok VIII. Világkongresszusának Nagy-bizottságát az előbb felsoroltakkal együtt, valamennyi konferencia valamennyi szervezőbizottságának tagjai alkotják.

A szervezők a Magyarok VIII. Világkongresszusának munkálatait 1000 küldött részvételével tervezik. Közülük ötszázat népképviseleti, avagy alsóházi elv alapján választanak, újabb ötszáz főt pedig alanyi jogon, avagy felsőházi elv alapján neveznek meg.

A Világkongresszussal kapcsolatos további tudnivalók részleteit folyamatosan közlik majd az MVSZ honlapján, amelyet átvesz a Nemzeti Hírháló is.

„A Magyarok Világkongresszusa a legátfogóbb legitimitású magyar testület, amely 1929-ben alakult, és megtestesíti a Trianon után képviselet nélkül maradt egyetemes magyar népet. A Magyarok Világkongresszusa, annak második ülésén, 1938-ban életre hívta a Magyarok Világszövetségét, úgy, mint a Magyarok Világkongresszusának állandóan működő ügyvivő testületét. A Magyarok Világkongresszusa 1992-ben tartotta harmadik ülését, és azt követően négyévenként ülésezik. Határozatait a Magyarok Világszövetségének döntéshozó testületei kötelezően napirendjükre kell, hogy tűzzék, és elfogadó döntés esetén végre kell hajtaniuk. Határozatait a Magyarok Világkongresszusa a magyar állam számára megvalósítandó ajánlásoknak tekinti” (Idézet az MVSZ Alapszabályából.)