Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakáscélú támogatásokról szóló 18/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelete értelmében folyamatban lévő lakásvásárlásra, lakásépítésre, továbbá a 2009. szeptember 24-e óta lakáscélú hitellel megvásárolt lakásra lakáscélú támogatás iránti kérelmet lehet benyújtani 2011. augusztus 15. napjáig a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Adóirodáján ( I. emelet 111. szoba) az arra rendszeresített nyomtatványon.

Lakáscélú támogatásra jogosult az a 35. életévét be nem töltött házas, élettársi kapcsolatban élő vagy gyermekét egyedül nevelő magánszemély, aki első lakásszerzését megelőzően szerepel az önkormányzati lakást kérelmezők nyilvántartásában.

A támogatás formája, további feltételei

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében biztosított előirányzat erejéig egyszeri, fele arányban vissza nem térítendő pénzügyi támogatás és fele arányban kamatmentes kölcsön nyújtásával (a továbbiakban együtt: támogatás) támogatja az első lakásszerzést.

A lakáscélú támogatás összege valamennyi szempont figyelembe vételével sem haladhatja meg az 500 ezer Ft-ot és 400 ezer Ft-nál csak akkor lehet kevesebb, ha a rendelet alapján számított vételárrész vagy bekerülési költségkülönbözet 400 ezer Ft-nál alacsonyabb összegű vagy a költségvetési előirányzat teljes mértékben történő felhasználása indokolja.

Első lakásszerzés: kérelmezőnek és a vele együtt költöző hozzátartozónak a lakáscélú támogatási kérelemmel érintett lakás vásárlását vagy építését megelőzően nem volt a tulajdonában vagy haszonélvezetében beköltözhető lakás, továbbá önkormányzattól bérleményében lakás – kivéve komfort nélküli lakás – és ezen feltételek fennállása esetén vásárol vagy épít lakást Komló Város közigazgatási területén, ha ezzel a kérelmező a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott méltányolható lakásigényének felső határát nem lépi túl.

Támogatás nyújtható, ha kérelmező és a vele együtt költöző hozzátartozók egy főre jutó havi jövedelme a kérelem benyújtásakor nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimális összegének két és félszeres összegét, 71.250 Ft-ot.

Ha kérelmező nem rendelkezik az első lakásszerzés feltételeivel, részére csak akkor adható támogatás, ha – a tulajdonában lévő lakás helyett – újabb lakás megvételét vagy építését az általa eltartott gyermeklétszám növekedése indokolja. Ez esetben az értékesített lakás vételárát az újabb lakás megszerzésére kell fordítani.

A támogatás legfeljebb 8 millió Ft, nagycsaládos kérelmezők esetében 9 millió Ft-os vételárú vagy bekerülési költségű lakás esetén adható.

Nem adható támogatás annak a kérelmezőnek, aki állami vagy önkormányzati tulajdonban levő lakást kedvezményes feltételekkel vásárolja vagy vásárolta, vagy annak, aki lejárt esedékességű tartozással rendelkezik a Komló-VÍZ Kft, Komlói Fűtőerőmű Zrt, Komlói Városgazdálkodási Zrt, vagy Komló Város Önkormányzati Adóhatósága felé.

A kérelemhez csatolni kell:

a)kérelmező és vele együtt költözők egy főre jutó havi jövedelmét alátámasztó igazolásokat,

c)lakásvásárlás esetében adásvételi szerződést vagy előszerződést, építendő lakás esetében az építési engedélyt,

d)az élettársi kapcsolatról szóló együttes nyilatkozatot a szükséges iratmásolatokkal,

e)igazolásokat a fent nevesített közszolgáltatóktól, önkormányzati adóhatóságtól.

Képviselő-testület a szeptemberi rendes ülésén dönt a támogatás odaítéléséről.

Forrás: komlo.hu

Tafedim tea

Igmándi Sajtműhely

WeblapWebáruház.hu

Map

free counters

Nézettség összesen

Cikk: 55 193 781 megtekintés

Videó: 32 736 521 megtekintés

Látogatók

Összesen5522803

Jelenleg az oldalon

2
Online

Interreg CE1013 REFREsh