A klíma űzte el az embert Afrikából

A klíma űzte el az embert Afrikából

Ez lehet a felelős a kirajzásért, ezzel pedig az emberiség szétvándorlásáért. A kutatók a különböző genetikai vizsgálatok nyomán azt már tudják, hogy a modern ember nagyjából 55-70 ezer évvel ezelőtt vándorolt ki Afrikából Eurázsiába, az akkori klímával kapcsolatban azonban még nem látunk ilyen tisztán. Egy új tanulmány szerint éppen ez, a szárazabbra forduló klíma késztette az embert a vándorlásra, a kellemetlen következmények elkerülésére. Az Arizonai Egyetem oldalán megjelent írásban (amely a tanulmány főbb eredményeiről számol be) arról olvashatunk, hogy Afrika szarva, illetve az Ádeni-öböl szolgáltatott erre nézve érdekes leleteket, mégpedig évtizedekkel ezelőtt, hiszen a kutatók most egy 1965-ben felhozott mintát vizsgáltak meg újra, pontosan felvázolva és kiértékelve az óceáni üledék egyes rétegeit. Az eredmények azt mutatják, hogy mintegy 70 ezer évvel ezelőtt Kelet-Afrikában módosult a klíma, aminek következtében a nedvesebb periódus által létrehozott és fenntartott, úgynevezett Zöld-Szahara a mostaninál is szárazabb környékké változott, gyakorlatilag elűzve a helyi népesség legnagyobb részét. Ezek az emberek a szoroson átkelve jutottak el az Arab-félszigetre, majd pedig az eurázsiai kontinens legkülönbözőbb tájaira, létrehozva, majd pedig lezárva a teljes folyamatot. A szakemberek korábban mintegy 40 ezer évre visszamenőleg tudták felvázolni a klíma alakulását ezen a környéken, most viszont (a fenti lelet felhasználásával) egészen 200 ezer évvel ezelőttre mentek vissza, 10 centiméterenként megvizsgálva az üledékes rétegeket (amivel minden egyes esetben 1600 évet ugrottak vissza az időben). A hőmérséklet és a csapadék szintjének vizsgálata egyértelműen azt mutatta, hogy a kivándorlás egybeesett a klímaváltozás végbemenetelével, vagyis logikusnak tűnik a kettő közötti szoros viszony feltételezése. Úgy vélik, hogy rendkívül érdekes a folyamat feltárása, hiszen ez egyben rávilágít elődeink és a klíma viszonyára, a természettel való interakcióra. Következtetésük eltér a korábbi véleményektől, hiszen szerintük a szárazabb éghajlat kényszerítette mozgásra a népességet, ez a vándorlás tehát nem a nedvesebb periódusban ment végbe. Forrás: sg.hu / uanews.arizona.edu

Megtalálták a világegyetem hiányzó anyagának nagy részét

Megtalálták a világegyetem hiányzó anyagának nagy részét

A világegyetemben megfigyelt mozgások arra utalnak, hogy a galaxisokat és galaxishalmazokat a látható, fénylő anyagnál jóval nagyobb tömegek gravitációs hatása tartja össze. Ha ez a gravitációs többlet nem volna jelen, a galaxisoknak és galaxishalmazoknak már szét kellett volna hullaniuk, mivel bennük számos égitest mozgási sebessége meghaladná a szökési sebességet. Sok csillagász, köztük a 2016 decemberében elhunyt Vera Rubin munkája nyomán vált széles körben elfogadottá a sötét anyag létezése. A sötét anyag ma a kozmológia standard modelljének elengedhetetlen része, ugyanakkor a mibenlétéről nem sokat tudunk. Még az is kérdéses, hogy szokványos – protonokból és neutronokból álló, azaz barionos – anyagról, vagy valami egzotikusabb, az elektromágneses sugárzással egyáltalán nem kölcsönható, csak gravitációs hatást kifejtő részecskékről van-e szó. Az asztrofizikusok többsége ma egyetért abban, hogy a sötét anyag nagyobbik része nem barionos anyag.Most egy Hideki Tanimura által irányított kanadai, és egy Anna de Graaf vezette brit székhelyű csillagász kutatócsoport egymástól függetlenül, ám egyszerre fedezett fel annyi hiányzó szokványos anyagot a világegyetemben, ami másfélszeresére növelte az ismert barionos anyag mennyiségét. Az újonnan felfedezett anyag a galaxisokat összekötő keskeny, híg és forró gázhidak, filamentumok formájában van jelen. Ez a gáz túlságosan ritka és nem eléggé forró ahhoz, hogy az általa kibocsátott sugárzás bármilyen csillagászati műszerrel kimutatható legyen. A csillagászok ezért nem egyedi képződményeket kerestek, hanem sok ilyen gázhíd együttes hatásának a nyomait vizsgálták. Az ötletes módszer mindkét csoport esetében ugyanaz volt, ám nem azonos mintán végezték a vizsgálatokat.A csillagászok a Szunyajev–Zeldovics-effektus segítségével vizsgálták a képződményeket. Ezt a jelenséget az ősrobbanásból visszamaradt kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás (CMB) forró gázokkal való kölcsönhatása okozza. A CMB fotonjai szóródnak a forró gáz elektronjain, amitől egy forró gázfelhő irányában kissé megemelkedik a CMB sugárzási hőmérséklete. A CMB egy gyakorlatilag statikus mikrohullámú mintázat az égbolton, amit az Európai Űrügynökség (ESA) Planck műholdja térképezett fel a legalaposabban. Ám a galaxisokat összekapcsoló egyedi gázfilamentumok hatása a mégoly pontos mérések ellenére is megfigyelhetetlenül csekély erre a magától is kissé fluktuáló, foltos mintázatra. A kutatók ezért több százezer galaxispár, illetve a köztük húzódó tartomány CMB térképét összegezték megfelelő összeforgatást és skálázás után. Ezen az összegképen már egyértelműen kimutatható volt a galaxisok közötti gázhidak jelenléte, és mérhető volt azok átlagos sűrűsége.A két csoport eredményei egymással összhangban arra mutatnak, hogy nagyon jelentős mennyiségű barionos anyag van jelen ezekben a ritka, ám összességében hatalmas térfogatú képződményekben. Ennek az anyagnak a létezését már több évtizede előre jelezték a szimulációk, és most végre megfigyelésekkel is a nyomára bukkantak. „Tulajdonképpen mindenki tudta, hogy ennek az anyagnak ott kell lennie, ám most először sikerült egyértelműen kimutatni – éspedig nem kevesebb, mint két kutatócsoportnak is egyszerre.” – mondta el Ralph Kraft, a Massachusetts-i Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics kutatóintézet munkatársa. – „Ez azért is jelentős lépés, mert alátámasztja, hogy a galaxisok és a világegyetem nagy struktúráinak a keletkezésére vonatkozó legtöbb elképzelésünk helyes.” Forrás: csillagaszat.hu / newscientist.com

IEA: napelemes áramtermelés a leggyorsabban növekvő megújítható energiaforrás

IEA: napelemes áramtermelés a leggyorsabban növekvő megújítható energiaforrás

Ötven százalékkal 74 gigawattal nőtt tavaly a fotovoltaikus áramtermelő kapacitás világszerte, felerészt Kínának köszönhetően - írja a párizsi székhelyű Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerdán megjelent "Renewables 2017" tanulmánya. A tavaly hálózatra kapcsolt 165 gigawatt új áramtermelő kapacitásnak kétharmadát a megújítható energiaforrásokra támaszkodó áramtermelő kapacitás adta.     Fatih Birol, az IEA vezérigazgatója rámutatott, hogy a számítások szerint 2022-re ezer gigawattal nő majd a megújítható energiaforrásokra támaszkodó globális áramtermelő kapacitás, ami nagyjából megfelel a jelenleg aktív szenes áramtermelő kapacitás felének. "Egy új korszak nyitányának vagyunk a tanúi" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a PV áramtermelő kapacitás növekedésének az üteme meg fogja haladni minden más megújítható energiaforrás növekedési ütemét.    Az IEA becslése szerint az idén 12 százalékkal több megújítható energiaforrásra támaszkodó új áramtermelési kapacitást kapcsolnak majd hálózatra, mint tavaly és ennek is a fotovoltaikus (napelemes, PV) forrás teszi majd ki az oroszlánrészét.    A megújítható áramtermelési források növekedésének kétharmadát három ország adja majd egészen 2022-ig, Kína, India és az Egyesült Államok. A globális PV áramtermelési kapacitás pedig 2022-re már meg fogja haladni India és Japán mai teljes áramtermelési kapacitását.     A megújítható energiaforrásokra támaszkodó áramtermelési kapacitás növelésében Kína tölti be az éllovas szerepét. Az előrejelzési periódusban, 2022-ig 360 gigawattos globális kapacitásnövekedés 40 százalékát fogja adni. Kína már a 2020-ra saját magának kitűzött PV-kapacitásnövelési célját is túlteljesítette, a szélerőmű-kapacitás növelésére az évtized végére kitűzött célját pedig 2019-re éri el.     Az elektromos járművek áramfogyasztása megduplázódik az elkövetkező öt évben az IEA tanulmánya szerint. Forrás: MTI / iea.org

Mélyűri Átjáró néven közösen épít a Hold mellé űrállomást az USA és Oroszország

Mélyűri Átjáró néven közösen épít a Hold mellé űrállomást az USA és Oroszország

Oroszország és az Egyesült Államok megállapodott abban, hogy közösen építenek fel egy Hold körüli röppályán keringő új nemzetközi űrállomást. A Mélyűri Átjárónak keresztelt űrállomás első moduljai 2024-2026 között már Hold körüli pályára is kerülnek a tervek szerint. A nevének megfelelően az űrállomás a mélyűr, illetve például a Mars bolygó felfedezésére induló emberi űrexpedíciók jövőbeni kiindulópontja lesz.Az ausztráliai Adelaide-i Nemzetközi Űrhajózási Kongresszuson Igor Komarov, a Roszkozmosz vezetője is megerősítette a hírt, miszerint a NASA és a Roszkozmosz között megállapodás született arról, hogy közösen építsék fel a közeljövőben a Hold körüli röppályán keringő Deep Space Gateway, azaz a Mélyűri Átjáró elnevezésű új nemzetközi űrállomást.A megállapodás szerint a projekthez a már évek óta működő Nemzetközi Űrállomás (ISS) szolgálna kiindulási alapként.A NASA néhány hónapja jelentette be hivatalosan is, hogy dolgozik a Deep Space Gateway (DSG) nevű projekten, amelynek keretében a Hold körül keringő, legénység lakta űrállomást létesít kifejlesztés alatt álló nagy teljesítményű rakéták segítségével. Az Egyesült Államok egy minden korábbinál nagyobb teljesítményű és méretű óriásrakétát, a kifejlesztés alatt álló Space Launch Systemet (SLS) használná fel, de a szerdán bejelentett együttműködési terv értelmében azzal párhuzamosan az orosz Angara és Proton-M rakéták is szerepet kaphatnának a projektben.Az eddig ismertté vált terv részletei alapján Oroszország három olyan modult építene az űrállomáshoz, amelyek dokkolási rendszerei képesek lesznek többféle típusú űrhajó fogadására is. A tervezett űrállomás egy Hold körüli pályán keringene, és az ISS-hez hasonlóan emberek dolgoznának, élnének rajta – de nem okvetlenül hosszú távon.A közös amerikai-orosz űrprojektet különösen érdekessé és értékessé teszi, hogy annak létrejötte éppen egybeesik azzal, amikor az orosz-amerikai politikai és katonai kapcsolatok több évtizedes mélypontra süllyedtek. Minden ellentét ellenére is úgy tűnik, hogy általában véve az űrkutatás, és konkrétan a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) zajló közös küldetések olyan területek, ahol Moszkva és Washington közös érdekekkel rendelkezik, valamint képes az együttműködésre is. Az együttműködés sikerétől valószínűleg nem független, hogy Donald Trump amerikai elnök az egyik első Fehér Házban elmondott beszédében arról beszélt: biztos abban, hogy 10 éven belül emberi űrhajósok érkeznek majd távoli világokba. A NASA mélyűr felfedezését célzó programjának fontos elemeként épül majd meg az űrállomás, amely a naprendszeren belül útnak induló, emberi részvétellel történő űrexpedíciók utolsó földközeli állomása lenne – mintegy ugródeszkaként a mélyűr felé.A Mélyűri Átjáró űrállomás a tervek szerint alkalmas lesz majd a naprendszeren belülre, illetve az azon túli területekre induló – ember irányította, valamint ember nélküli – űrhajók és űrszondák üzemanyaggal és egyéb ellátmánnyal való feltöltésére, valamint az űreszközök ellenőrzésére, illetve javítására is.Ezek mellett elvárás még az űrállomással szemben, hogy legyen képes emberek, illetve robotok számára könnyen és megbízhatóan igénybe vehető összeköttetést teremteni a Hold felszínével. Továbbá képesnek kell lennie bármikor néhány órán belül fogadni is a Földről érkező embereket vagy szállítmányokat.A projekthez valamilyen vállalással hamarosan csatlakozik majd Kína, India, Brazília és Dél-Afrika is.A NASA és a Roszkoszmosz Mélyűri Átjárója a Hold feltérképezése és megismerése szempontjából is mérföldkő lehet. Forrás: 888.hu / popularmechanics.com

Becsapódás okozta a legmagasabb földfelszíni hőmérsékletet

Becsapódás okozta a legmagasabb földfelszíni hőmérsékletet

Egy nemzetközi kutatócsoport bizonyítékot talált arra, hogy egy nagy meteorit kb. 38 millió évvel ezelőtt történt becsapódása következtében állt elő bolygónkon a jelenleg ismert legmagasabb természetes felszíni hőmérséklet.Bár a folyamat a kialakulása utáni időszakban volt a legintenzívebb, a Földet története során végig rendszeresen bombázták kisebb-nagyobb égitestek. A nagyobb becsapódások kráterek formájában hagytak nyomot a felszínen, amelyek közül sok még ma is megfigyelhető. Egyik ilyen a kanadai Új-Fundland és Labrador tartományban található Mistastin tó medre, amelynek átmérője ma körülbelül 16 kilométer, de a kráter becsült eredeti mérete nagyjából 28 kilométer, azaz egy valóban nagy meteorit becsapódása hozta létre. Argonizotópok alapján végzett korbecslés szerint a becsapódás nagyjából 38 millió évvel ezelőtt történhetett. A legtöbb kráter esetében nagyon kevés olyan nyom van – ha van egyáltalán -, amely a létrehozó objektumra utal, mivel azok a becsapódás során elpárolognak, és ugyanez igaz a becsapódás helyéről kidobódó anyag nagy részére is. Ez az oka annak, hogy a becsapódó égitest természetéről és a becsapódás körülményeiről nagyon nehéz bármit is kideríteni. Az azonban teljesen biztos, hogy közben rengeteg energia szabadul fel, jelentős részben hő formájában. A kérdés csak az, hogy mekkora a felszabaduló hőenergia, és ez milyen hőmérséklettel jár.Nicholas E. Timms (Curtin University, Perth) és kollégái a kanadai kráter esetében megtalálták azt a nyomot, amely választ ad a kérdésre. A kráter anyagát tanulmányozva kimutatták, hogy a cirkon (cirkónium-szilikát, ZrSiO4) disszociációjával keletkező cirkónia (cirkónium-dioxid, ZrO2) kristályai köbös rendszerűek, amit csak magas hőmérsékleten bekövetkező átkristályosodás okozhat. A két ásványra vonatkozó korábbi munkák szerint az átalakuláshoz legalább 2370 °C kell, azaz a becsapódás során legalább ekkora hőmérsékletnek kellett létrejönnie. Ez a legmagasabb, természetes módon előállt földfelszíni hőmérséklet, amelyről jelenleg tudomásunk van. A kutatók megjegyzik, ez az első alkalom, hogy a cirkónium-dioxidot meteoritbecsapódáskor felszabaduló hőmennyiség becslésére használták, az eredmény pedig azt jelzi, hogy egyes kőzetek természetes módon is magasabb hőmérsékletet érhetnek el, mint azt eddig vélték.Az eredményeket részletező szakcikk az Earth and Planetary Science Letters c. folyóiratban jelent meg. Forrás: csillagaszat.hu / phys.org

Szuper­számítógépekkel pontosabbak az időjárás-előrejelzések

Szuper­számítógépekkel pontosabbak az időjárás-előrejelzések

A kutatók egyre jobban prognosztizálni tudják, hogy milyen útvonalon fog haladni egy trópusi ciklon, de hiába, ha azokat nem veszik figyelembe.Jelenleg a Karib-tenger térségében több százezer embert érint hurrikánok sorozatos pusztítása. Az embereket felkészületlenül érték a trópusi ciklonok, annak ellenére, hogy már jóval korábban számítógépes modellek segítségével előre jelezték a várható útvonalukat. A Harveyt Irma követte, most pedig Mariától rettegnek a kisebb szigeteken. Az elmúlt években a tudomány nagy eredményeket ért el a hurrikánok előrejelzésében. Nate Silver amerikai statisztikus könyvében azt vizsgálta, hogy miért járt pusztító következményekkel a Katrina felbukkanása New Orleans környékén. Nos, arra a következtetésre jutott, hogy az akkori prognózisok jók voltak, de a politikusok és a lakosok egyszerűen nem vették elég komolyan azokat.Az Amerikai Egyesült Államokban a riasztások kiadásáért a Nemzeti Hurrikánközpont felel, amelynek központja Miami városában található. A hivatal statisztikát vezet arról, hogy a viharok milyen mértékben tértek el a prognosztizált útvonaluktól. Kutatása szerint az elmúlt 25 évben a hibák száma több mint a felére csökkent. Ugyanakkor a vihar lecsapása előtt 24 órával még mindig átlagosan 160 kilométer eltérés van a valódi és a prognosztizált útvonal között, míg 3 nappal a lecsapás előtt ez a távolság még 370 kilométer. Floridán belül a nyugati part (Naples) és a keleti part (Miami) közötti távolság körülbelül 200 kilométer.Az időjárás-előrejelzések alapvetően a műholdas felvételek kiértékelésén, illetve a mérőállomások és a hajókon lévő műszerek segítségével gyűjtött információkon alapulnak. Az USA az elmúlt években sok pénzt költött a nagyobb teljesítményű műholdak felbocsátására és ezt most kifizetődik, hiszen a berendezések gyakrabban és az eddigieknél nagyobb felbontású képeket készíthetnek, ami meghatározó a gyorsan mozgó viharok követésében. Emellett vannak hurrikánvadász pilóták, akik vagy berepülnek a trópusi ciklonokba vagy azok felett repülnek el. Mind a két esetben szondákat dobnak le ejtőernyőkkel, s azok hőmérsékleti és páraadatokat közvetítenek. A szondák helyzetét néhány másodpercenként egy GPS-modul rögzíti és ennek köszönhetően kiszámítható például a szél sebessége. Jeff Masters, a Weather Underground vezető meteorológusa elmondta, hogy a legjobbak azok a számítógépes modellek, amelyek a teljes bolygó atmoszféráját lefedik. Ez a szuperszámítógépek megjelenésének és elterjedésének köszönhető. Azonban a hatalmas adatmennyiség csak a végletekig leegyszerűsített és kizárólag egy-egy terület adatait összesítő programokkal dolgozható fel, ezek a korlátozott modellek azonban hajlamosak a hibákra. Az atmoszférában minden összefügg egymással, ezért a legapróbb eltérések is komoly következményekkel járnak. Ezt tökéletesen írta le Edward Lorenz meteorológus a pillangóhatással. Éppen ezért a szakemberek számos előrejelzést készítenek. Általánosságban véve két különböző modellel dolgoznak, az európai és az amerikai (Global Forecast System, GFS) módszerrel. A kutatók egyetértenek abban, hogy utóbbi elavult, javításához hatalmas számítási kapacitás kellene. Egymás után többször is elvégzik a számításokat, de úgy, hogy közben kis mértékben módosítanak bizonyos paramétereket. A Nemzeti Hurrikánközpont által nyilvánosságra hozott térképeken mindig feltüntetik az összes lehetséges útvonalat. Minél távolabbi az előrejelzés, annál nagyobb a bizonytalansági tényező. Minél közelebb érkezik egy hurrikán a szárazföldhöz, annál nagyobb lehet a potenciálisan érintett felület. Az európai modell egyértelműen jobb a több napos előrejelzésekben, míg az amerikai rövid távon pontosabb. A hátrányok leküzdésére a szerverek teljesítményét 2,8-ról 4,2 petaflopra fogják növelni az Egyesült Államokban. Ez a várakozások szerint kb. 9-10 százalékos javulást fog hozni, de egyéb, szervezeti változtatások is várhatók a 175 főt foglalkoztató Nemzeti Hurrikánközpontban. Azonban, mint bebizonyosodott, még a legpontosabb prognózisok sem érnek semmit, ha a döntéshozók és az emberek nem veszik figyelembe a riasztásokat. Forrás: sg.hu

A CETA elutasítására kérik a természetvédők a kormányt és az Országgyűlést

A CETA elutasítására kérik a természetvédők a kormányt és az Országgyűlést

A Magyar Természetvédők Szövetsége azt kéri a kormánytól és az Országgyűléstől, hogy ne ratifikálják az EU-Kanada szabadkereskedelmi egyezményt (CETA), mivel véleményük szerint az abban szereplő befektetői bírósági rendszer veszélyt jelenthet Magyarországra. A természetvédők szerdai közleménye hangsúlyozza, hogy a CETA fejezeteinek többsége csütörtöktől ideiglenesen hatályba lép, de legveszélyesebb részre, a befektetésvédelmi fejezetre ez nem vonatkozik, mivel ahhoz tagállami ratifikálás szükséges.    A közlemény idézi Gus van Hartent, a kanadai York Egyetem jogász professzorát, aki a szövetség rendezvényén kijelentette: a transzatlanti szabadkereskedelmi egyezmények befektetésvédelmi rendszerei veszélyt jelentenek a környezetre, a demokráciára, az igazságszolgáltatás függetlenségére és az emberek jólétére, mivel különleges előjogokat biztosítanak a külföldi befektető vállalatoknak.    Az egyesület felhívta a figyelmet, hogy az egyezmények vitarendezési eljárásai alapján a külföldi befektetők beperelhetik azokat a kormányokat, amelyek fellépnek állampolgáraik egészsége vagy környezetünk védelme érdekében. Friedrich Róbert programvezető kiemelte, hogy mindez nem csupán elméleti veszély, hiszen egy kanadai cég egy CETA-hoz hasonló befektetési egyezményre hivatkozva akarja kikényszeríteni a cianidos aranybányászatot Verespatakon, a román kormány ezért az erdélyi település világörökségi jelölésének visszavonását fontolgatja - áll a közleményben. Forrás: MTI

Német sajtó: összhangban lenne az európai normákkal a magyar állami vagyon lefoglalása

Német sajtó: összhangban lenne az európai normákkal a magyar állami vagyon lefoglalása

Napokkal azután, hogy az európai sajtó Angela Merkel “Magyarország elleni háborújáról” írt, a Die Zeit német lap arról értekezik, hogy le kellene foglalni magyar állami vagyontárgyakat, ha Magyarország nem engedi a migránsok kényszerbetelepítését.“Az Európai Unió területén a magyar államhoz tartozó földterületeket és ingatlanokat is le lehetne foglalni és el lehetne adni” abban az esetben, ha Magyarország nem fogadja el az Európai Bíróság döntését és nem hajlandó azonnal megkezdeni a migránsok betelepítését – áll a Die Welt beszámolójában.A Die Zeit német lap szakértőkre hivatkozva szintén azt írja, hogy "a magyar állami vagyon lefoglalása teljes mértékben összhangban lenne az európai normákkal."A beszámoló szerint, bár korábban soha nem volt példa ehhez hasonló intézkedésre, az Európai Uniónak nem lesz más választása, ha Magyarország elutasítja az Európai Bíróság döntését és nem akar részt venni a kötelező elosztási kvóta programjában.A lap által hivatkozott szakértő kifejtette, hogy amennyiben Magyarország nem kezdi meg a betelepítést, az Európai Unió bírságokat szabhat ki. Ebben az esetben felmerül annak lehetősége, hogy a magyar kormány nem akarja kifizetni a bírságot sem – erre válaszként az Európai Unió megkezdené az EU területén lévő magyar állami tulajdon lefoglalását. Forrás: hidfo.ru / zeit.de / welt.de

  1. Videók
  2. Friss
  3. Külföld
  4. Belföld
  5. Komló
  6. Sport
  7. IQ100+
  8. IQLight
Újra fellendülhet a teniszsport a városban (Polics József)
2017-08-24
81 néző

Újra fellendülhet a teniszsport a városban (Polics József)

Városunkba egyre népszerűbb a teniszsport. A részletekről Polics József polgármester urat kérdeztük. 

Megrendezésre kerül a bányásznapi horgászverseny gyerekeknek (Ambrus József)
2017-08-24
67 néző

Megrendezésre kerül a bányásznapi horgászverseny gyerekeknek (Ambrus József)

Bányásznapon megrendezésre kerül a horgászverseny a gyerekeknek. A részletekről Ambrus Józsefet kérdeztük.

Egykori futólegendák látogatnak városunkba (Kispál László)
2017-08-24
76 néző

Egykori futólegendák látogatnak városunkba (Kispál László)

Komló városunkba egykori futólegendák látogatnak. Erről beszélgettünk Kispál Lászlóval.


Csaba és Én - Mónus József a rekorder íjász
2017-08-24
96 néző

Csaba és Én - Mónus József a rekorder íjász

Csaba és Én rovatunkban a rekorder íjásszal beszélgettünk.

Az Eötvös és Irinyi utca útfelújításáról beszélgettünk (Polics József)
2017-08-24
68 néző

Az Eötvös és Irinyi utca útfelújításáról beszélgettünk (Polics József)

Folyamatosan szépülnek városunk utcái. Polics József polgármester úrral az Eötvös és a Irinyi utca felújításáról beszélgetünk.

Önöket kérdeztük - A strandolási szokásaikról
2017-08-21
395 néző

Önöket kérdeztük - A strandolási szokásaikról

Heti Önöket kérdeztük rovatunkban arra voltunk kíváncsiak, vajon milyen strandolási szokásaik vannak a komlói lakosoknak.


Kispályás focikupát szerveznek Mánfán (Konyári Zsolt)
2017-08-21
199 néző

Kispályás focikupát szerveznek Mánfán (Konyári Zsolt)

Idén megrendezésre kerül a Kispályás focikupa Mánfán. A részletekről Konyári Zsoltot kérdeztük.

Folytatódnak a beruházások Újtelep városrészen (Pálfi László)
2017-08-21
332 néző

Folytatódnak a beruházások Újtelep városrészen (Pálfi László)

Pálfi Lászlót kérdeztük az újabb beruházásokat illetően.

4 probléma
2017-08-21
330 néző

4 probléma

Heti 4 probléma rovatunkban újabb 4 helyszín problémáját mutatjuk be Önöknek. Problémáink főbb helyszínei Az Altáró út, Petőfi utca és a Gagarin utca közötti terület, Kenderföldi Általános Iskola buszmegállója.


Új külsőt kapott a Templom tér (Schalpha Anett)

Létrehozás dátuma: 2017-08-17|282 néző


Az idén 10 éves Fishing on Orfű fesztiválon jártunk

Létrehozás dátuma: 2017-08-17|276 néző


A szombati open singing programja

Létrehozás dátuma: 2017-08-17|214 néző


15 éves komlói szolgálatáról beszélgettünk a katolikus plébánossal (Mátyás Imre)

Létrehozás dátuma: 2017-08-17|196 néző


Tovább virágosodik a belváros (Szarka Elemér)

Létrehozás dátuma: 2017-08-14|232 néző


Helyrehozták a megrongált bányász-emlékművet (Kispál László)

Létrehozás dátuma: 2017-08-14|192 néző


Az ember, aki teljesítette a dupla Ironmant (Tóth Csaba)

Létrehozás dátuma: 2017-08-14|471 néző

Már senki nem nevet az észak-koreai hackereken
2017-10-19
41 olvasó

Már senki nem nevet az észak-koreai hackereken

Nagyon kevés pénzből hatalmas sikereket ért el a kommunista rezsim, és egy informatikai támadással még az atombombájuknál is nagyobb káoszt tudnak okozni világszerte.Amikor észak-koreai hackerek tavaly megpróbáltak egymilliárd dollárt ellopni a New York-i Szövetségi Tartalékból, akkor a vállalkozás egy aprócska hibán bukott el: az átutalási megbízásra az elkövetők a fandation szót írták a foundation (alapítvány) helyett. A tévedést a Bangladesi Központi Bank egyik alkalmazottja szúrta ki, így a támadóknak csak 81 millió dollárt sikerült elutalniuk. A The New York Times szerint ez is azt bizonyítja, hogy az észak-koreai hackereket igenis nagyon komolyan kell venni.Az első figyelmeztetés 2014-ben volt, amikor az elmaradottnak tartott ország hackerei sikeresen betörtek a Sony Pictures Entertainment rendszerébe. Mindez pedig azért, mert a stúdió egy olyan vígjáték bemutatására készült, amelyben a CIA két amerikai újságírót Kim Dzsong Un észak-koreai vezető meggyilkolásával bíz meg. A hackertámadás abszurdnak tűnt, sokan nem is akarták elhinni, hogy mindez megtörténhetett. Mind a bangladesi lopás, mind a Sony elleni támadás miatt a Lazarus csoportot tették felelőssé. Később kiderült, hogy a tettesek hetekkel korábban az egyik brit televízióadóhoz is betörtek, mert meg akarták akadályozni egy phenjani atomtudós elrablásával kapcsolatos anyag nyilvánosságra hozatalát.Azóta az ország kiberharcos-különítményét még jobban feltöltötték, jelenleg már több mint 6000 észak-koreai foglalkozik számítógépes támadások végrehajtásával. Ezt a tevékenységet meglepően hatékonyan végzik - Chris Inglis, az Amerikai Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynökségének (NSA) korábbi igazgatóhelyettese szerint Észak-Korea a világ egyik legsikeresebb kiberprogramjával rendelkezik. Mindez nem elsősorban a támadások kifinomultságának köszönhető, hanem azért, mert a kitűzött célokat nagyon alacsony költségekkel sikerült elérni. Pár napja derült ki, hogy amikor tavaly betörtek egy dél-koreai katonai hálózatba, több száz gigabyte szigorúan titkosított anyagot töltöttek le, beleértve egy a félszigeten kitörő háború hadműveleti terveit is.Az észak-koreai hackerprogram az 1990-es évek elejére nyúlik vissza. Akkor tért vissza számos szakember külföldről és megmutatták, hogy az internet segítségével miként lehet hozzáférést szerezni az amerikai és a dél-koreai rendszerekhez. Kim Dzsongil akkori észak-koreai vezetőt lenyűgözte a dolog, és létrehozta a hackeregységet. Számos diákjukat kínai műszaki egyetemekre küldtek és az FBI tudtával az ENSZ-en keresztül sokuk még New Yorkban is programozókurzusokon vett részt. Kim Dzsongun folytatta a projektet és felgyorsította a képzést, illetve kibővítette az egység feladatait. A klasszikus kémtevékenység mellett immár a célzott bosszúakciók és a pénzügyi bűncselekmények elkövetése (a rezsim számára külföldi deviza biztosítása) is a feladatok közé tartozik. Természetesen felmerül a kérdés, hogy miért nem blokkolja a többi ország az észak-koreai interneteléréseket. Nos, a válasz egyszerű: a hackerek zöme nem otthonról tevékenykedik, hanem olyan államokból, mint India, Új-Zéland, Kenya és Mozambik. A hírszerzők nagyon keresik őket, kedvenc szállodáikat, szervereik helyét, a kapcsolattartásra szolgáló fórumokat, és egyéb online felületeket próbálják feltérképezni. De a legfőbb hátországuk természetesen Kína, az ország nemzetközi kapcsolata nem sokkal ezelőttig teljes mértékben a nagy testvéren futott át, de néhány hete már Oroszország is segítő kezet nyújt nekik ebben.Robert P. Silvers, az amerikai belbiztonsági minisztérium egykori tanácsadója hangsúlyozta, hogy véletlenül sem szabad alábecsülni az észak-koreai hackerek jelentette fenyegetést. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy miközben mindenki Phenjan bombatesztjeivel foglalkozik, a háttérbe szorulhat Észak-Korea valódi célja: egy masszív kibertámadás előkészítése és végrehajtása az Amerikai Egyesült Államok ellen. Így ugyanis komoly károkat lehetne okozni egyetlen rakéta kilövése nélkül is. Az asszimetrikus hadviselés minden előnye mellettük áll: visszamaradottságuk miatt interneten szinte sebezhetetlenek, addig a világ tele van látványos és fájdalmas sikerrel kecsegtető célpontokkal, a tőzsdei és egyéb pénzügyi rendszerektől kezdve az energiaszolgáltatókon át a közigazgatási hálózatokig.Míg a kisérleti atombomba-robbantások komoly szankciókat váltottak ki, addig informatikai betöréseik semmilyen büntetéssel nem jártak, és semmi nem lassította őket ezen a téren. Azt is joggal feltételezhetik, hogy egy kibertámadásra nem fog senki rakétákkal válaszolni, mivel ezeket nehéz és hosszú ideig tart rájuk bizonyítani. A közvélemény reakciója is kemény dió, hiszen a diktatúra mindenki szemében egy visszamaradott, szinte középkori körülmények között élő ország, ahol lovakkal szántanak, az éjszakai műholdképek szerint naplemente után sehol semmilyen világítás nincs, és az odalátogató kevés külföldi alig lát autót az utakon. Ilyenformán a tömegek elképzelni sem tudják, hogy milyen ütőkártyákkal rendelkeznek a világhálón, például több kritikus dél-koreai hálózatban találtak olyan alvó programokat, melyekkel távolról meg lehet azokat bénítani. Forrás: sg.hu / nytimes.com

Megújult a Pécs Városi Lőtér
2017-10-19
38 olvasó

Megújult a Pécs Városi Lőtér

Átadták a negyvenmillió forintból részben felújított Pécs Városi Lőteret szerdán. Herbai János, a 10, 25 és 50 méteres pályát is magába foglaló létesítmény vezetője az eseményen elmondta: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Magyar Sportlövők Szövetségének támogatásával megvalósult beruházás keretében helyrehozták a lőtér utcafronti kerítését, utat, járdát aszfaltoztak, valamint a versenyek könnyebb, gyorsabb lebonyolítását, az eredmények folyamatos figyelemmel kísérését biztosító gépeket, berendezéseket vásároltak.    A bíróknak nem kell többet lőlapokat értékelniük, a versenyek végén monitorokon láthatóak az eredmények, mindez segíti a lövészet bemutathatóságát, hozzájárul a sportág népszerűségének növeléséhez is - jegyezte meg.    Csizi Péter pécsi fideszes országgyűlési képviselő közölte, hogy bár a lőtér nem tartozik a baranyai megyeszékhely legismertebb sportlétesítményei közé, jelentőségét mutatja: mintegy háromszázan használják rendszeresen, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. és a Pécs Városi Lövész Klub sportolói mellett fegyveres testületek és biztonsági szolgálatok tagjai is gyakorolnak itt. A politikus utalva arra, hogy a lőtéren edz Csonka Zsófia Európa-bajnok, olimpiai hatodik sportlövő, jelezte: a mostani beruházás azon szellemiség jegyében valósult meg, hogy az olimpikonokat nemcsak az olimpia évében kell segíteni, mert eredményességüket nem kizárólag annak az évnek a munkája alapozza meg. Vári Attila, a 15 létesítményt és az ország legnagyobb sportiskoláját működtető Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elmondta: a Pécs Városi Lőtéren a mostanit megelőzően 1989-ben volt komolyabb rekonstrukció, ugyanakkor további forrásokat várva bíznak a jövőbeni fejlesztések lehetőségében.    Sinka László, a Magyar Sportlövők Szövetségének főtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy az utánpótlásnevelés hatékonyságának növeléséhez, tehetségek kineveléséhez, és egyáltalán, a sportlövészet oktatásához a magas színvonalú szakmai munka mellett elengedhetetlenek az olyan elegáns környezetű, szép létesítmények, ahova jó bemenni, ahol jó edzeni, versenyezni.Forrás: MTI Fotók: Bama

Az Angster orgonagyár alapítására emlékeznek Pécsen
2017-10-19
38 olvasó

Az Angster orgonagyár alapítására emlékeznek Pécsen

Jubileumi programokkal ünneplik az Angster orgonagyár alapításának 150. és a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft. fennállásának 25. évfordulóját október 19-én és 20-án a baranyai megyeszékhelyen. A gyáralapító Angster József dédunokái, Angster Erzsébet és testvére, a Németországban orgonakutatással foglalkozó Angster Judit szerdán sajtótájékoztatón elmondták: csütörtökön délelőtt a Lyceum templomban Angster nyitány címmel orgonamuzsika csendül fel magyar művészek közreműködésével, majd a Művészetek és Irodalom Házában művészek, orgonaépítők, orgonakutatók és Angster-leszármazottak beszélnek családjukról, orgonákról, hangzásukról. Este az Élőkép Színház bemutatja a pécsi orgonaépítő dinasztiáról szóló Angster re-generációk című darabot a Bóbita Bábszínházban.    Pénteken délelőtt műhelylátogatás lesz a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúrában, a Bóbita Bábszínházban délelőtt és este is látható lesz az Angster-darab, délután az egykori Angster-gyár épületét, a cég Pécsett működő orgonáit mutatják meg vezetett séta keretében.    Budavári Attila, a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft. ügyvezetője, többségi tulajdonosa elmondta, hogy a felmenői közül hét orgonaépítőből hat az Angster-gyárban dolgozott az 1920-30-as években, és ez döntő hatással volt az ő pályaválasztására is. Elárulta, a tanulókkal együtt hatvan embert foglalkoztató társaság a dolgozói létszámot tekintve a világ egyik legnagyobb orgonaépítő vállalkozása. Évente három-négy új orgonát készítenek, egyet restaurálnak és rengeteg alkatrészt készítenek a világ minden tájáról érkező megrendelések alapján. Az orgonakészítést Párizsban kitanuló Angster József 1867-ben költözött Pécsre, és iparengedélyt kérve megalapította orgonakészítő műhelyét, amely néhány évtized alatt manufaktúrává, majd gyárrá fejlődött. Az ifjú mester első komoly feladata a pécsi zsinagóga orgonájának építése volt, s a munka olyan jól sikerült, hogy sorra kapta a megbízásokat. Angster József készített orgonát a kalocsai, a pécsi, a győri székesegyházba és a kassai dómba, a debreceni Kossuth téri református, a budapesti és a szabadkai terézvárosi templomba. A gyáralapító hat gyermeke közül Emil és Oszkár folytatta a hagyományokat, a 20. század elejétől már a vállalkozást is átvették édesapjuktól. Az ő orgonáik már nem a mechanikus, fa húzószálas rendszerben, hanem - a kor romantikus hangzási ideáljának megfelelő - pneumatikus vezérléssel készültek, s olyan nevezetes alkotások vannak köztük, mint a budapesti Szent István-bazilika vagy a Zeneakadémia átépített orgonaműve.    Az Angster-cég nyolc évtizedes működése alatt 1300 orgonát épített vagy épített újjá a Kárpát-medencében, ami a hazai orgonaállomány mintegy harmadát jelenti. A gyár leghíresebb orgonája a szegedi Fogadalmi templomban található. Az ötmanuálos, 136 regiszteres hangszer kilencezer sípjával Európa második legnagyobb ilyen hangszere, rendkívüliségét nemzetközi elismerés övezi. A gyárat 1949-ben államosították, 1951-ben végleg felszámolták, harmadik generációs vezetőit, Angster Imrét és Józsefet pedig meghurcolták, elítélték. A nyolcvan éven át öt férfi által vezetett gyár orgonaépítői szaktudása elenyészett, gépparkja megsemmisült. Forrás: MTI


Hét holdjának együttműködése révén marad egyben a Szaturnusz legnagyobb gyűrűje
2017-10-18
89 olvasó

Hét holdjának együttműködése révén marad egyben a Szaturnusz legnagyobb gyűrűje

A Szaturnusz hét holdjának együttműködése révén maradhat együtt a bolygó legnagyobb gyűrűje. A csillagászok harminc éven át azt hitték, hogy ez egyedül a Janus nevű holdnak köszönhető. A NASA szeptemberben megsemmisült Cassini űrszondája által küldött adatok elemzése alapján azonban sikerült megállapítani, hogy "csapatmunkáról" van szó - olvasható az eurekalert.org tudományos hírportálon.    Ha nem tartanák egyben bizonyos erők, a gyűrű folyamatosan szétterjedne, végül eltűnne.     "A Cassini új részletekkel szolgált a Szaturnusz holdjainak tömegéről és a gyűrűk fizikai jellemzőiről, így matematikai alapon arra a következtetésre jutottunk, hogy a Janus hold egyedül nem képes megakadályozni a gyűrűk széthúzását" - mondta Radwan Tajeddine, a kutatás vezetője.    A kutatók felfedezték, hogy az A-gyűrű, a Szaturnusz legnagyobb és legtávolabbi látható gyűrűje összetartásának feladata a Pan, az Atlas, a Prometheus, a Pandora, az Epimetheus, a Mimas és Janus holdak között oszlik meg.     A missziója zárásaként szeptember 15-én a Szaturnusz légkörében megsemmisült Cassini értékes adatokat és részletes felvételeket közölt a bolygó gyűrűiről.     Az A-gyűrű leginkább egy bakelitlemezhez hasonlít: sűrűségi hullámai a felvételek barázdáira emlékeztetnek, ezeket a csillagászok szerint úgynevezett holdrezonanciák okozzák. A rezonanciamarkerek alapján a kutatók arra következtetnek, hogy a holdak gravitációs hatása segít lelassítani és mérsékelni a szétterjedő gyűrűk lendületét.    Az A-gyűrűn több száz sűrűségi hullám van, amelyeket különböző holdrezonanciák okoztak. Ezeknek a holdaknak a gravitációs hatása lelassítja a gyűrűt és elveszi a lendületét. Mire a gyűrű elér a Janusig, olyan sok lendületet veszít, hogy a hold ereje kialakítja a gyűrű jól látható peremét.     Tajeddine elmondta, hogy a tudósok még mindig nem teljesen biztosak abban, hogyan alakulhattak ki a gyűrűk, de az egyben maradásuk mechanizmusát sikerült megérteni.     A szakértők eredményeiket az Astrophysical Journal című szaklap szerdai számában mutatták be. Forrás: MTI / eurekalert.org / news.cornell.edu

Illegálisan szállították a líbiai gázt Olaszországba
2017-10-18
113 olvasó

Illegálisan szállították a líbiai gázt Olaszországba

Illegális nemzetközi földgázkereskedelmet lepleztek le Líbia és Olaszország között: a csempészek engedéllyel nem rendelkező hajókkal szállították a líbiai gázt Szicíliába, majd onnan eladták az olasz és európai piacra - közölte a cataniai ügyészség szerdán.Három személyt őrizetbe vettek, hárman házi őrizetben vannak, további hármat még köröznek: olasz, máltai és líbiai állampolgárokról van szó. Az őrizetbe vett emberek között van az olaszországi székhelyű MaxCom kőolaj- és gázszolgáltató vállalat elnöke, valamint a maffia szicíliai bűnszervezet egyik embere is.    A szicíliai ügyészség sajtótájékoztatóján elmondták, hogy a Dirty Oil (Piszkos Olaj) fedőnevű vizsgálat az ENI olasz energiavállalat feljelentése alapján indult. 2015 és 2016 között harminc illegális gázszállítmány érkezett Líbiából, ez több mint 80 millió kilogramm gázolajnak felel meg, amellyel a szervezett mintegy 30 millió euró bevételre tett szert.    Az ügyészség hangsúlyozta, hogy a Líbia és Olaszország közötti gázcsempészet jól szervezetten működött. A gázt líbiai fegyveresek lopták el a líbiai nemzeti gázvállalat Tripolitól 40 kilométerre nyugatra, Závjában található gázfinomítójából. A fegyveresek az ismert líbiai bűnöző, a jelenleg drogkereskedelemért líbiai börtönben ülő Ben Khalifa szervezetének tagai.      A  földgázt Líbiából a hatóságok tudta nélkül, a tengeri kereskedelmi útvonalak megkerülésével szállították szicíliai és más olaszországi finomítókba. A hajók egy része halászhajónak álcázott tankhajó volt, és előfordult, hogy először Líbiából Máltára érkeztek meg, majd innen kisebb hajókkal osztották szét a gázt az olaszországi finomítók között.    A gázt egy máltai cég értékesítette az olasz és az európai piacon, mindenekelőtt Franciaországban és Spanyolországban. Olaszországban a csempészgázt állami üzemanyag-állomásokon is árulták.     A vizsgálatot vezető Carmelo Zuccaro szicíliai ügyész hatalmas üzletnek nevezte az illegális gázkereskedelmet. Forrás: MTI

Kína tovább növelte amerikai állampapír-portfólióját
2017-10-18
90 olvasó

Kína tovább növelte amerikai állampapír-portfólióját

Kína tovább növelte amerikai állampapír-portfólióját augusztusban, az ázsiai ország továbbra is az Egyesült Államok legnagyobb hitelezője. Az amerikai pénzügyminisztérium honlapján szereplő adatok szerint augusztusban 1200,5 milliárd dollár értékű amerikai állampapír volt kínai kézben, ami 34,5 milliárd dollárral több a júliusinál.    A lista második helyén szereplő Japán 11,4 milliárd dollárral, 1101,7 milliárd dollárra csökkentette amerikai állampapírokban tartott befektetéseit.    Az amerikai állampapírok harmadik legnagyobb tulajdonosa Írország 307,2 milliárd dollárral, amelyet Brazília követ 273,6 milliárd dollárral, majd a Kajmán-szigetek következnek 260 milliárd dollárral.    A tíz legnagyobb tulajdonos között van továbbá Svájc, Nagy-Britannia, Luxemburg, Hongkong, Tajvan.     Oroszország az Egyesült Államok 14. legnagyobb hitelezője, amerikai állampapír-portfóliója augusztusban 2,3 milliárd dollárral 105,4 milliárd dollárra nőtt.    Az amerikai állampapírok a világon az egyik legbiztonságosabb befektetésnek számítanak. Forrás: MTI


Jubileumi koncertet adott a 60 éves Mecsek Kórus
2017-10-18
73 olvasó

Jubileumi koncertet adott a 60 éves Mecsek Kórus

Jubileumi koncerttel ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját a Mecsek Kórus kedden a pécsi Kodály Központban. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár az eseményen hangsúlyozta: a kórus hat évtizednyi töretlen működésével, az éneklés szeretetének átadásával nagyban hozzájárult Magyarország kulturális sikerességéhez, önazonossága megőrzéséhez.A politikus szavai szerint a Mecsek Kórus csodálatos hangfelvételeivel, fellépéseivel, Európában elnyert díjaival Baranya ékkövévé, a magyar kultúra szerves részévé vált. Amit a kórus képvisel, arra nagy szükség van napjainkban Magyarországon - hangsúlyozta. Nemcsak azért, mert zeneértő, zeneszerető nemzetként, Liszt, Bartók és Kodály örököseiként kötelességünk e téren magas színvonalon alkotni, nemcsak azért, mert megmérettetéseken a világ kóruskultúrájának élvonalába röpítik Magyarországot, hanem azért is, mert munkájuk azt tanítja: az éneklés összeköt másokkal - mondta a kórus tagjaihoz fordulva Hoppál Péter. Az államtitkár rámutatott: az éneklés felszabadít a kisebbrendűségi érzés, a gátlások alól, önbizalmat, társakat ad az élet minden területén ránk váró megmérettetésekhez, a zene a művészet, a kultúra értékesebbé, szebbé, boldogabbá teszi az életünket. Ezért a kormány az országot jelentősen erősítő gazdasági lépések mellett nem hagyja figyelmen kívül azt sem, hogy szellemi táplálék nélkül nem tud a középréteg, a középosztály erősödni, kultúrafogyasztás terén tudatosabbá válni - hangoztatta. Hozzátette, a Bartók-, a Kodály-év, a Mindennapos Éneklés programjának meghirdetése után most 60 iskolai kórus megalakítását és több mint 220 működését segítik a Nemzeti Kulturális Alap 100 millió forintos keretösszegéből. Ezek a lépések az érzelmi intelligencia fejlesztésének, a közösségépítésnek, a világ és egymás iránt érzékeny, nyitott generációk felnevelésének irányába visznek - jegyezte meg Hoppál Péter. Oszoli Dénes (Fidesz-KDNP) pécsi önkormányzati képviselő, a Pécsi Értéktár Bizottság elnöke arra emlékeztetett, hogy a Mecsek Kórus az 1957-ben, a baranyai megyeszékhelyen alapított Mecsek Táncegyüttes énekkarából és zenekarából alakult, tett szert országos és nemzetközi ismertségre, öregbítve a város hírnevét, igazolva annak legendás kórusmozgalmát.    E kimagasló zenei pályafutás olyan kiváló karnagyokkal valósulhatott meg, mint Hegyi József, Tillai Aurél, Nagy Ernő, Kertész Attila, Balatoni Sándor, akiknek elkötelezett és magas színvonalú munkájának köszönhető, hogy ma Pécsre, mint a kóruszene fellegvárára tekinthetünk - mondta a képviselő, megjegyezve, hogy a város kétszer is otthont adhatott az Europa Cantat nemzetközi kórustalálkozónak.    A 40 énekesből álló Mecsek Kórus a jubileumi koncertjén a 20-21. század magyar kóruskomponistáit "hívta műsorába", hogy az alapításának 45. évfordulóját ünneplő dombóvári Kapos Kórussal, a Pannon Filharmonikusok zenekarral, és neves szólisták közreműködésével körképet adjon saját és a hazai kórusmozgalom elmúlt évtizedeinek magyar repertoárjából.    Az esten a Kodály-évhez kapcsolódva a világhírű zeneszerző-zenepedagógus Missa brevis című műve mellett Bartók Béla, Seiber Mátyás, Tillai Aurél, Orbán György és mások mellett Bárdos Lajos szerzeményei csendültek fel. Forrás: MTI

Folytatódik a Pajtaszínház program, növekvő közművelődési adatok
2017-10-18
74 olvasó

Folytatódik a Pajtaszínház program, növekvő közművelődési adatok

Folytatódik a Pajtaszínház mintaprogram, amely amatőr színjátszó körök indítását támogatja olyan településeken, ahol korábban nem volt ilyen tevékenység. A program első évében, 2015-ben hat megyében huszonnégy településen alakultak amatőr színtársulatok, tavaly már az ország mind a tizenkilenc megyéjében."A meglévő állásokat kell megerősíteni és fokozni, tovább terjeszkedni. A közművelődés tulajdonképpen hungarikum, egyedülálló közösségszervezési potenciál érhető tetten Magyarországon. Immár kétszáz éves hagyományai vannak, a mai Magyarország területén 63 millió alkalommal lépnek valamilyen programon keresztül évente kapcsolatba a közművelődési intézményhálózattal" - mondta a kultúráért felelős államtitkár az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában. Hoppál Péter kitért arra, hogy jelenleg hatezer szervezet szolgáltat közművelődést az országban, közülük a legnagyobb a Nemzeti Művelődési Intézet, amely két évvel ezelőtt a Magyar Teátrumi Társasággal közösen indította el a Pajtaszínház mintaprogramot. Hozzátette: a cél az, hogy aki szívesen vállalkozna saját településén színházi programba beszállni, mentortámogatást és szakmai hátteret kap, és a program segítségével egy produkciót fél év alatt színpadra állítanak. "Nagyon sokan bizonyították, hogy a közösségen belüli aktivitás hozzájárul az önbecsülés emelkedéséhez, valóban minőségibb életet hoz. Nemcsak saját önbecsülésünk javul, hanem a közösségnek is igénye lesz aktív kultúrában részt venni" - fogalmazott Hoppál Péter. Az államtitkár megjegyezte, hogy ahol erős a GDP-hez történő hozzájárulás, például a közép-magyarországi régióban, ott nincs elég idő a kulturális aktivitásra, az ország peremterületein, a hátrányosabb helyzetű térségekben azonban rengeteg a szabadidő, amelyet az ott élő embereknek a lehető leghasznosabban kellene felhasználni. "A hátrány kompenzációjának egyik legfontosabb eszköze a kultúra, a közművelődésben való aktív részvétel, amiért intézményeink, a civil szervezetek és az önkormányzatok nagyon sokat tesznek. 350 ezer ember heti aktivitással valamilyen klubban tevékenyen részt vesz, százezres nagyságrendet mutat az előadóművészet. Idén kormánydöntéssel kiemeltük a néptánc- és népzenei együtteseket, a legmélyebb kultúránkat hordozó közösségeket, amelyek a Csoóri Sándor Programon keresztül 2,5 milliárd forintos támogatást kapnak, jövőre ez az összeg megduplázódik" - fejtette ki.    Hoppál Péter elmondta, hogy számos olyan pályázatot indítanak el, amelyek szintén a kulturális, közművelődési aktivitás növelését szolgálják. Hozzáfűzte: a legkisebb településeken is már 1,2 millió forint a kormányzat által biztosított kulturális normatíva, és ez jövőre az 1,8 milliót is elérheti. Forrás: MTI

George Soros több mint 18 milliárd dollárt utalt át a Nyílt Társadalom Alapítványának
2017-10-18
198 olvasó

George Soros több mint 18 milliárd dollárt utalt át a Nyílt Társadalom Alapítványának

George Soros több mint 18 milliárd dollárt (4716 milliárd forint) utalt át a vagyonából az általa létrehozott Nyílt Társadalom Alapítványnak - írta a The Wall Street Journal című napilap kedden internetes kiadásában.  A lap az alapítvány meg nem nevezett tisztségviselőire hivatkozva közölte, hogy a magyar származású befektető ezzel a vagyonának nagy részét az alapítványhoz utalta, átalakítva magát az alapítványt és a befektetési cégét is.      A döntéssel a Nyílt Társadalom Alapítvány az Egyesült Államok jótékonysági szervezetei között - a Bill és Melinda Gates Alapítvány mögött -  a rendelkezésére álló pénzeszközök nagyságát tekintve a második lett.     A Soros Fund Management befektetési alapkezelő 87 éves alapítója egyúttal megosztotta a vállalat fölött gyakorolt befolyását a Nyílt Társadalom Alapítvány beruházási bizottságával, amelyet most hívott életre. A bizottság elnöke ő maga, de - mint a The Wall Street Journal írta - a konstrukciót úgy alakították ki, hogy "túlélje őt".     A Soros-cég új beruházási vezetője elsődlegesen nem kereskedelemmel foglalkozik majd, hanem belső és külső vagyonkezelőkhöz történő tőkekihelyezéssel. A korábbi beruházási vezetőkkel ellentétben az új tisztségviselő, Dawn Fitzpatrick nem Sorosnak vagy a cég más vezetőinek tartozik beszámolási kötelezettséggel, hanem az alapítvány beruházási bizottságának.          A The Wall Street Journal idézi az egyik bizottsági tagot, Bill Fordot -  a növekedési potenciállal bíró vállalkozások számára tőkét biztosító globális befektető cég, a General Atlantic vezérigazgatóját -, aki szerint "egy kockázati tőkealapból történő tőkeátutalások folyamatáról van szó, melynek célja egy alapítvány hosszú távú támogatásának megteremtése".     Az üzleti-politikai napilap megemlíti, hogy Soros 1979-ben "kezdett el adakozni" és szerte Kelet-Európában fellépett a kommunizmus elleni küzdelemben. A The Wall Street Journal emlékeztetett: "Soros abban reménykedett, hogy 'nyílt társadalmakat' segíthet életre olyan helyeken, ahol korábban tekintélyelvű kormányzatoké volt a hatalom.     Alapítványának nevét a liberális demokráciák filozófusa, Karl Popper egyik könyvéről kölcsönözte".  A lap leszögezi: ma Afganisztántól Dél-Afrikáig több mint 40 Nyílt Társadalom Alapítvány működik, amely támogat menekülteket, finanszíroz közegészségügy javítását szolgáló erőfeszítéseket, vagy például a Kongói Demokratikus Köztársaságban nők ellen elkövetett erőszakos bűncselekményeket tárgyaló, mozgó bíróságokat.          A lap szerint: "a Nyílt Társadalom aktivitása időnként felbőszített nacionalista kormányokat, mint amilyen a jelenlegi magyar kormányzat, amelynek célpontja volt a Soros alapította egyetem, és amely plakátkampányt folytat, kiemelve (Soros) szerepét a menekültek támogatásában".     A The Wall Street Journal leszögezi: Soros sürgette a fejlett európai és más térségbeli államokat, hogy osszák meg a konfliktusok sújtotta országokból érkező, megnövekedett migráció terheit. "Soros-ellenes politikusok Macedóniában, Lengyelországban és néhány más országban támadást intéztek külföldről finanszírozott csoportok, köztük a Nyílt Társadalom Alapítvány ellen, mert úgy tartják, hogy kívülről beavatkoznak a belügyeikbe" - állapította meg a lap.     A The Wall Street Journal hosszas cikke kitér Sorosnak az amerikai politikában játszott szerepére is. Hangsúlyozza, hogy a befektető a liberális és demokrata párti  ügyek egyik nagy anyagi támogatója, alapítványa támogatta a bevándorlási politika és az igazságügyi rendszer (demokraták elképzelései szerinti) átalakítását, mentorprogramokat finanszírozott fekete és spanyolajkú férfiak számára, és támogatta a Black Lives Matter nevű fekete mozgalmat.         A lap felidézi, hogy Soros a tavalyi amerikai elnökválasztási kampányban mindent megtett, hogy a spanyolajkú szavazók az urnákhoz járuljanak, nagy adományokkal támogatta a demokraták kerületi ügyészjelöltjeit. Támogatta a demokraták elnökjelöltjét, Hillary Clintont és nyíltan bírálta a republikánus jelöltet, Donald Trumpot, akinek egyik kampányreklámja "a globális hatalmi struktúra" részeként említette Sorost, aki kárt okoz  a dolgozó rétegeknek. A választások után Soros alapítványa - saját állítása szerint - 10 millió dollárt költött arra, amit "gyűlöletből elkövetett bűncselekmények elleni harcnak" minősített. Soros azt állította, hogy ezt a gyűlölethullámot a Trump-kampány lobbantotta lángra.        A The Wall Street Journal interjúra kérte George Sorost is, aki azonban elhárította a lehetőséget. Forrás: MTI alapján


Eredménytelenek az erőfeszítések a NAFTA-egyezmény újratárgyalására

Létrehozás dátuma: 2017-10-18|98 olvasó


Kalifornia engedélyezte a vezetők nélküli tesztutakat

Létrehozás dátuma: 2017-10-17|283 olvasó


Magyarországon nem várnak érdemi hatást az uniós cukorkvóta eltörlésétől

Létrehozás dátuma: 2017-10-17|124 olvasó


Törökország lezárta légterét az észak-iraki kurd autonóm régió előtt

Létrehozás dátuma: 2017-10-17|110 olvasó


Putyin aláírta az Észak-Koreával szembeni szankciókról szóló rendeletet

Létrehozás dátuma: 2017-10-17|128 olvasó


Juncker és May: fel kell gyorsítani a kiválási tárgyalásokat

Létrehozás dátuma: 2017-10-17|92 olvasó


Távcsővel is igazolták a gravitációs hullámok új észlelését

Létrehozás dátuma: 2017-10-17|537 olvasó

Illegálisan szállították a líbiai gázt Olaszországba
2017-10-18
113 olvasó

Illegálisan szállították a líbiai gázt Olaszországba

Illegális nemzetközi földgázkereskedelmet lepleztek le Líbia és Olaszország között: a csempészek engedéllyel nem rendelkező hajókkal szállították a líbiai gázt Szicíliába, majd onnan eladták az olasz és európai piacra - közölte a cataniai ügyészség szerdán.Három személyt őrizetbe vettek, hárman házi őrizetben vannak, további hármat még köröznek: olasz, máltai és líbiai állampolgárokról van szó. Az őrizetbe vett emberek között van az olaszországi székhelyű MaxCom kőolaj- és gázszolgáltató vállalat elnöke, valamint a maffia szicíliai bűnszervezet egyik embere is.    A szicíliai ügyészség sajtótájékoztatóján elmondták, hogy a Dirty Oil (Piszkos Olaj) fedőnevű vizsgálat az ENI olasz energiavállalat feljelentése alapján indult. 2015 és 2016 között harminc illegális gázszállítmány érkezett Líbiából, ez több mint 80 millió kilogramm gázolajnak felel meg, amellyel a szervezett mintegy 30 millió euró bevételre tett szert.    Az ügyészség hangsúlyozta, hogy a Líbia és Olaszország közötti gázcsempészet jól szervezetten működött. A gázt líbiai fegyveresek lopták el a líbiai nemzeti gázvállalat Tripolitól 40 kilométerre nyugatra, Závjában található gázfinomítójából. A fegyveresek az ismert líbiai bűnöző, a jelenleg drogkereskedelemért líbiai börtönben ülő Ben Khalifa szervezetének tagai.      A  földgázt Líbiából a hatóságok tudta nélkül, a tengeri kereskedelmi útvonalak megkerülésével szállították szicíliai és más olaszországi finomítókba. A hajók egy része halászhajónak álcázott tankhajó volt, és előfordult, hogy először Líbiából Máltára érkeztek meg, majd innen kisebb hajókkal osztották szét a gázt az olaszországi finomítók között.    A gázt egy máltai cég értékesítette az olasz és az európai piacon, mindenekelőtt Franciaországban és Spanyolországban. Olaszországban a csempészgázt állami üzemanyag-állomásokon is árulták.     A vizsgálatot vezető Carmelo Zuccaro szicíliai ügyész hatalmas üzletnek nevezte az illegális gázkereskedelmet. Forrás: MTI

Kína tovább növelte amerikai állampapír-portfólióját
2017-10-18
90 olvasó

Kína tovább növelte amerikai állampapír-portfólióját

Kína tovább növelte amerikai állampapír-portfólióját augusztusban, az ázsiai ország továbbra is az Egyesült Államok legnagyobb hitelezője. Az amerikai pénzügyminisztérium honlapján szereplő adatok szerint augusztusban 1200,5 milliárd dollár értékű amerikai állampapír volt kínai kézben, ami 34,5 milliárd dollárral több a júliusinál.    A lista második helyén szereplő Japán 11,4 milliárd dollárral, 1101,7 milliárd dollárra csökkentette amerikai állampapírokban tartott befektetéseit.    Az amerikai állampapírok harmadik legnagyobb tulajdonosa Írország 307,2 milliárd dollárral, amelyet Brazília követ 273,6 milliárd dollárral, majd a Kajmán-szigetek következnek 260 milliárd dollárral.    A tíz legnagyobb tulajdonos között van továbbá Svájc, Nagy-Britannia, Luxemburg, Hongkong, Tajvan.     Oroszország az Egyesült Államok 14. legnagyobb hitelezője, amerikai állampapír-portfóliója augusztusban 2,3 milliárd dollárral 105,4 milliárd dollárra nőtt.    Az amerikai állampapírok a világon az egyik legbiztonságosabb befektetésnek számítanak. Forrás: MTI

George Soros több mint 18 milliárd dollárt utalt át a Nyílt Társadalom Alapítványának
2017-10-18
198 olvasó

George Soros több mint 18 milliárd dollárt utalt át a Nyílt Társadalom Alapítványának

George Soros több mint 18 milliárd dollárt (4716 milliárd forint) utalt át a vagyonából az általa létrehozott Nyílt Társadalom Alapítványnak - írta a The Wall Street Journal című napilap kedden internetes kiadásában.  A lap az alapítvány meg nem nevezett tisztségviselőire hivatkozva közölte, hogy a magyar származású befektető ezzel a vagyonának nagy részét az alapítványhoz utalta, átalakítva magát az alapítványt és a befektetési cégét is.      A döntéssel a Nyílt Társadalom Alapítvány az Egyesült Államok jótékonysági szervezetei között - a Bill és Melinda Gates Alapítvány mögött -  a rendelkezésére álló pénzeszközök nagyságát tekintve a második lett.     A Soros Fund Management befektetési alapkezelő 87 éves alapítója egyúttal megosztotta a vállalat fölött gyakorolt befolyását a Nyílt Társadalom Alapítvány beruházási bizottságával, amelyet most hívott életre. A bizottság elnöke ő maga, de - mint a The Wall Street Journal írta - a konstrukciót úgy alakították ki, hogy "túlélje őt".     A Soros-cég új beruházási vezetője elsődlegesen nem kereskedelemmel foglalkozik majd, hanem belső és külső vagyonkezelőkhöz történő tőkekihelyezéssel. A korábbi beruházási vezetőkkel ellentétben az új tisztségviselő, Dawn Fitzpatrick nem Sorosnak vagy a cég más vezetőinek tartozik beszámolási kötelezettséggel, hanem az alapítvány beruházási bizottságának.          A The Wall Street Journal idézi az egyik bizottsági tagot, Bill Fordot -  a növekedési potenciállal bíró vállalkozások számára tőkét biztosító globális befektető cég, a General Atlantic vezérigazgatóját -, aki szerint "egy kockázati tőkealapból történő tőkeátutalások folyamatáról van szó, melynek célja egy alapítvány hosszú távú támogatásának megteremtése".     Az üzleti-politikai napilap megemlíti, hogy Soros 1979-ben "kezdett el adakozni" és szerte Kelet-Európában fellépett a kommunizmus elleni küzdelemben. A The Wall Street Journal emlékeztetett: "Soros abban reménykedett, hogy 'nyílt társadalmakat' segíthet életre olyan helyeken, ahol korábban tekintélyelvű kormányzatoké volt a hatalom.     Alapítványának nevét a liberális demokráciák filozófusa, Karl Popper egyik könyvéről kölcsönözte".  A lap leszögezi: ma Afganisztántól Dél-Afrikáig több mint 40 Nyílt Társadalom Alapítvány működik, amely támogat menekülteket, finanszíroz közegészségügy javítását szolgáló erőfeszítéseket, vagy például a Kongói Demokratikus Köztársaságban nők ellen elkövetett erőszakos bűncselekményeket tárgyaló, mozgó bíróságokat.          A lap szerint: "a Nyílt Társadalom aktivitása időnként felbőszített nacionalista kormányokat, mint amilyen a jelenlegi magyar kormányzat, amelynek célpontja volt a Soros alapította egyetem, és amely plakátkampányt folytat, kiemelve (Soros) szerepét a menekültek támogatásában".     A The Wall Street Journal leszögezi: Soros sürgette a fejlett európai és más térségbeli államokat, hogy osszák meg a konfliktusok sújtotta országokból érkező, megnövekedett migráció terheit. "Soros-ellenes politikusok Macedóniában, Lengyelországban és néhány más országban támadást intéztek külföldről finanszírozott csoportok, köztük a Nyílt Társadalom Alapítvány ellen, mert úgy tartják, hogy kívülről beavatkoznak a belügyeikbe" - állapította meg a lap.     A The Wall Street Journal hosszas cikke kitér Sorosnak az amerikai politikában játszott szerepére is. Hangsúlyozza, hogy a befektető a liberális és demokrata párti  ügyek egyik nagy anyagi támogatója, alapítványa támogatta a bevándorlási politika és az igazságügyi rendszer (demokraták elképzelései szerinti) átalakítását, mentorprogramokat finanszírozott fekete és spanyolajkú férfiak számára, és támogatta a Black Lives Matter nevű fekete mozgalmat.         A lap felidézi, hogy Soros a tavalyi amerikai elnökválasztási kampányban mindent megtett, hogy a spanyolajkú szavazók az urnákhoz járuljanak, nagy adományokkal támogatta a demokraták kerületi ügyészjelöltjeit. Támogatta a demokraták elnökjelöltjét, Hillary Clintont és nyíltan bírálta a republikánus jelöltet, Donald Trumpot, akinek egyik kampányreklámja "a globális hatalmi struktúra" részeként említette Sorost, aki kárt okoz  a dolgozó rétegeknek. A választások után Soros alapítványa - saját állítása szerint - 10 millió dollárt költött arra, amit "gyűlöletből elkövetett bűncselekmények elleni harcnak" minősített. Soros azt állította, hogy ezt a gyűlölethullámot a Trump-kampány lobbantotta lángra.        A The Wall Street Journal interjúra kérte George Sorost is, aki azonban elhárította a lehetőséget. Forrás: MTI alapján


Eredménytelenek az erőfeszítések a NAFTA-egyezmény újratárgyalására
2017-10-18
98 olvasó

Eredménytelenek az erőfeszítések a NAFTA-egyezmény újratárgyalására

Eredménytelenek az erőfeszítések az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) újratárgyalására, és elnapolták az újabb fordulót - jelentették be kedden Washingtonban. Az amerikai közszolgálati rádió (NPR) jelentése szerint minden kérdésben változatlanul nagyok a nézetkülönbségek a három ország - az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó - tárgyaló küldöttsége között, s a tárgyalások kedden Washingtonban zárult harmadik fordulója után sem látszott remény az 1994-ben született szabadkereskedelmi megállapodás megmentésére. A következő tárgyalási fordulót, amelyre Mexikóban kerül majd sor, november 17-re halasztották és bejelentették, hogy a tárgyalássorozatot 2018-ban is folytatják majd.      A közös sajtótájékoztatón Robert Lighthizer amerikai főtárgyaló ismételten leszögezte: a megállapodáson jelentős változtatásokat kell végrehajtani, mert az egyezménynek "tisztességesnek kell lennie". Lighthizer hangsúlyozta, hogy "ha egyezségre akarunk jutni, akkor kicsit mindenkinek engednie kell". Egyúttal felhívta az amerikai vállalatok figyelmét is az áldozatvállalásra.      Chrystia Freeland kanadai külügyminiszter, a kanadai delegáció vezetője viszont azt hangoztatta, hogy Washington a kereskedelmi kapcsolatokat illetően "vissza akarja fordítani az idő kerekét". Zavarba ejtőeknek nevezte az amerikai követeléseket. Az Egyesült Államok kormánya - az egyes kereskedelmi részletkérdések mellett - azt javasolja, hogy az egyezményt minden öt évben közös megegyezéssel újítsák meg, de közös akarat híján a NAFTA szűnjék meg. A kanadai és a mexikói tisztségviselők "naplemente megoldásnak" keresztelték el a javaslatot, és álláspontjuk szerint ennek elfogadása rendkívüli mértékben megnövelné a bizonytalanságot, s ezzel elbátortalanítaná a beruházásokat is. Ebben az amerikai kereskedelmi kamara is egyetért a kanadai és a mexikói partnerekkel.     Donald Trump már a tavalyi elnökválasztási kampányban is a "valaha volt legrosszabb megállapodásnak" nevezte a NAFTA-t és azt ígérte, hogy vagy újratárgyalják az amerikai érdekeknek megfelelően, vagy felmondja az egyezményt. Robert Lighthizer ugyanakkor kedden hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok "nem tervezi a NAFTA felmondását". Forrás: MTI

Törökország lezárta légterét az észak-iraki kurd autonóm régió előtt
2017-10-17
110 olvasó

Törökország lezárta légterét az észak-iraki kurd autonóm régió előtt

Törökország hétfőn lezárta légterét az észak-iraki kurd autonóm régióba tartó és az onnan induló repülőgépek előtt, válaszul a térség függetlenné válását támogató szeptember 25-ei népszavazásra - jelentette be a kormányszóvivő Ankarában a minisztertanács ülését követő sajtótájékoztatón. Bekir Bozdag elmondta: a kabinet az után döntött így, hogy a nemzetbiztonsági tanács a nap folyamán előzőleg erre vonatkozó ajánlást tett.    A török légitársaságok egy korábbi szankció értelmében már szeptember vége óta nem közlekedtetnek repülőjáratokat Erbílbe és Szuleimáníjába.    Recep Tayyip Erdogan török elnök október elején egyúttal jelezte: Törökország le fogja zárni légterét és szárazföldi határát is mindkét irányban az iraki kurd régió előtt. A szárazföldi határ lezárására ugyanakkor még nem került sor, bár a délkelet-törökországi Habur határátkelőnél az észak-iraki referendum óta fokozottan ellenőrzik a térségből érkezőket.    A török kormány alternatív határátkelők kiépítését is tervezi, ugyanis Bagdaddal, Irak központi vezetésével fenn akarja tartani a kereskedelmi kapcsolatokat. Az egyik lehetséges helyszín a Haburtól 10 kilométerre nyugatra fekvő Ovaköy település. Onnan a kurd régió megkerülésével Tell-Áfáron keresztül vezetne az út az arab ország belsejébe.    A népszavazás óta Irak központi kormánya hiába követeli a kurd vezetéstől a szomszédos országok felé vezető átkelőhelyek átadását. Bagdad figyelmeztetett: a Délkelet-Törökországban szeptember vége óta közös hadgyakorlatokon részt vevő iraki katonák kívülről fogják átvenni a haburi határállomás ellenőrzését.    Bozdag hétfőn közölte: Ankara hivatali szinten elindította az átvételi folyamatot.    Törökország abban bízik, hogy Erbíl a megszorító intézkedések következtében eláll a függetlenné válás szándékától. Ankara attól tart, hogy Észak-Irak esetleges önállósága felerősítené a Törökországban élő több mint tízmilliós kurd kisebbség szeparatista törekvéseit. Forrás: MTI

Putyin aláírta az Észak-Koreával szembeni szankciókról szóló rendeletet
2017-10-17
128 olvasó

Putyin aláírta az Észak-Koreával szembeni szankciókról szóló rendeletet

Rendeletet írt alá hétfőn Vlagyimir Putyin orosz elnök az ENSZ Biztonsági Tanácsának vonatkozó határozata által elrendelt, Észak-Korea elleni gazdasági korlátozó intézkedésekről.      A határozatot a Biztonsági Tanács 2016. november 30-án fogadta el a Phenjan által 2016. szeptember 9-én végrehajtott ötödik kísérleti atomrobbantás után. A döntés megtiltja a szén, vas és vasérc importját Észak-Koreából, de nem vonatkozik a létfontosságú élelmiszerek szállítására. Az orosz hivatalos közlöny internetes oldalán hétfőn közzétett elnöki rendelet egy sor gazdasági, tudományos és technikai kapcsolat leállítását rendeli el.     Oroszország és Kína támogatta a Phenjanra atomprogramja és rakétakísérletei miatt kirótt ENSZ-szankciókat, bár Moszkva hangsúlyozta, hogy a büntetőintézkedéseknek nem szabad az egyszerű embereket sújtania.    Moszkva és Peking azt is javasolta, hogy az észak-koreai atom- és rakétaprogram befagyasztásával párhuzamosan tárgyaljanak az amerikai és dél-koreai hadgyakorlatok befagyasztásáról is.    Az Európai Unió hétfőn külügyminiszteri értekezletén újabb gazdasági szankciókat fogadtak el, amelyek értelmében megtiltják finomított olajtermékek, illetve nyersolaj eladását Phenjannak. Forrás: MTI


Juncker és May: fel kell gyorsítani a kiválási tárgyalásokat
2017-10-17
92 olvasó

Juncker és May: fel kell gyorsítani a kiválási tárgyalásokat

Fel kell gyorsítani az Egyesült Királyság európai uniós kilépésének feltételeiről folytatott tárgyalásokat a következő hónapokban - hangsúlyozta hétfői közös nyilatkozatában Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke és Theresa May brit kormányfő, miután munkavacsorán egyeztettek Brüsszelben. A kiadott közlemény szerint a "konstruktív és barátságos hangulatban zajló" tanácskozáson áttekintették a Brexit folyamatának állását.    A vasárnap bejelentett, de londoni közlés szerint már korábban leegyeztetett találkozón David Davis brit Brexit-ügyi miniszter és Michel Barnier uniós főtárgyaló is részt vett.    A brit kiválás mellett a vacsorán más, aktuális európai és globális ügyeket is érintettek. Juncker és May többek között a terrorizmus elleni közös küzdelemről is tárgyaltak, valamint nyilatkozatukban hangsúlyozták: az EU-nak és az Egyesült Királyságnak egyaránt érdekében áll az iráni nukleáris megállapodás fenntartása.    Hétfőn kiszivárgott a bennmaradó tagállamok vezetői által az EU-csúcson elfogadásra váró nyilatkozat tervezete, és a sajtó értékelései szerint abból az derül ki, hogy német-francia kezdeményezésre a "huszonhetek" valamelyest szigorítani tervezik a dokumentum bizonyos pontjainak szövegét.    A szövegben a korábbi változatokkal ellentétben például kifejezetten leszögezik, hogy az Egyesült Királyságnak el kell fogadnia az EU bíróságának joghatóságát az uniós állampolgárok esetében, amit a brit kormány elutasít.    Brit kormányzati tisztségviselők eközben a tárgyalások összeomlásának veszélyére figyelmeztettek, amennyiben az EU nem ad engedményeket a briteknek.    Az EUObserver uniós ügyekkel foglalkozó hírportál szerint ugyanakkor Brüsszelben egyesek úgy vélik, hogy a brit miniszterelnök "politikai értelemben már halott", így nincs vesztenivalója és engedhet bizonyos kérdésekben.    A "huszonhetek" csütörtökön kezdődő csúcstalálkozójukon döntenek arról, hogy szerintük megfelelő ütemben haladnak-e az egyeztetések a brit kilépés feltételeiről ahhoz, hogy tovább lehessen lépni az Egyesült Királyság és az EU jövőbeli kapcsolatának, valamint a felek kereskedelmi viszonyának kérdésére. Megfigyelők szerint ennek esélye azonban meglehetősen csekély. Forrás: MTI

A katalán elnök válaszlevelében párbeszédre kérte a spanyol kormányfőt
2017-10-16
99 olvasó

A katalán elnök válaszlevelében párbeszédre kérte a spanyol kormányfőt

Párbeszédre kérte Mariano Rajoy spanyol miniszterelnököt Carles Puigdemont katalán elnök, de nem adott egyértelmű választ arra kérdésre, hogy múlt kedden kinyilvánította-e Katalónia függetlenségét - derült ki a katalán elnök leveléből, amelyet hétfőn hozott nyilvánosságra a spanyol sajtó. "Kormányom számára prioritás teljes intenzitással a párbeszéd útját keresni" - fogalmazott Carles Puigdemont abban a válaszlevélben, amelyet a spanyol kormányfőnek írt, és faxon jutatott el Madridba.    A katalán vezető két hónapos tárgyalási időszakot javasolt a konfliktusból kivezető út megtalálása érdekében. Mint írta, tartsák meg mielőbb az első találkozót, és kössék meg az első megállapodásokat. "Ne hagyjuk, hogy a helyzet tovább romoljon" - hangsúlyozta.    A politikus írásában kifejtette: annak a politikai mandátumnak a felfüggesztése, amely október 1-jén a szavazóurnáknál keletkezett, mutatja a katalán kormány határozott szándékát, hogy a szembenállás helyett megtalálják a megoldást.    Hozzátette: október 10-én, a katalán parlament ülésén őszinte ajánlatot tett a párbeszédre, ami nem a "gyengeség megnyilvánulása" volt, hanem tisztességes javaslat, hogy megoldást találjanak a spanyol állam és Katalónia közötti kapcsolatra, amely sok éve megszakadt.    Meglepetését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a spanyol kormány kész alkalmazni az alkotmány 155-ös cikkét, amely lehetővé teszi Katalónia autonómiájának felfüggesztését.    Carles Puigdemont levelében azt is kérte a spanyol kormányfőtől, hogy vessenek véget a katalán nép, a katalán kormány "elnyomásának". Felidézte, hogy épp ezen a hétfő délelőttön kell megjelennie a madridi központi büntetőbíróságon a katalán rendőrfőnöknek és két olyan civil szervezet vezetőjének, amelyek 2010 óta békés tüntetéseket szervezett emberek millióinak részvételével.    Az "elnyomás fejezetébe" sorolta egyebek mellett az október 1-jei "brutális rendőri erőszakot", az internet és a média "cenzúráját".    "A párbeszédre irányuló javaslatunk őszinte, a történtek ellenére is, de logikusan összeegyeztethetetlen a növekvő elnyomás és fenyegetések jelenlegi légkörével" - zárta sorait a katalán elnök.    Juan Ignacio Zoido spanyol belügyminiszter szombaton egy rádióinterjúban azt mondta: a spanyol kormány nem fogad el kitérő vagy kétértelmű választ a katalán vezetéshez intézett, hétfőn lejáró ultimátumára, ilyen homályos nyilatkozat esetén Madrid "kénytelen lesz intézkedéseket foganatosítani". Amennyiben a katalán elnök nem ad egyértelmű választ a kérdésre, újabb felszólítást küldenek Barcelonába, hogy a katalán kormány térjen vissza a törvényesség keretei közé. Ennek határideje csütörtökön 10 órakor jár le. Forrás: MTI

Nem lesz könnyű dolga Kurznak
2017-10-16
101 olvasó

Nem lesz könnyű dolga Kurznak

A vasárnapi választáson győztes Osztrák Néppártot (ÖVP) vezető Sebastian Kurz sikerét emelték ki kommentárjaikban az osztrák lapok, de arra is kitértek, hogy nem lesz könnyű az Osztrák Szabadságpárttal (FPÖ) várható koalícióalakítás.A konzervatív néppárt a becsült végeredmény szerint a szavazatok 31,6 százalékát szerezte meg a választáson, míg a tőle jobbra álló FPÖ 26,3 százalékot kapott. Kettejük közé futott be – 26,9 százalékkal – az eddigi legnagyobb párt, az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ), amely eddig nagykoalíciót alkotott az ÖVP-vel, de a legtöbb elemzői várakozás szerint most ellenzékbe szorul, és helyét a szabadságpárt veszi át a koalícióban. A választás kimenetelét értékelve valamennyi lap kiemelte, hogy Kurz a legfiatalabb európai kormányfő lehet.A Der Standard című liberális lap megjegyezte, hogy az ország jobbra tolódott, de úgy vélte, ez nem meglepetés, mint ahogy az sem, hogy Kurz megnyerte a választást. Kurz precíz felkészüléssel és terveinek pontos kivitelezésével rajt-cél győzelmet aratott, alig vétett hibát a kampány során, és az ÖVP-FPÖ koalíció azért is valószínű, mert a szociáldemokraták és a szabadságpártiak túlságosan gyűlölködő kampányt folytattak egymás ellen. Ugyanakkor „riasztó” a választási eredmény abból a szempontból, hogy a két párt együttesen nincs messze az alkotmánymódosításra képes többségtől. A lap azt is írta, hogy Kurz és az FPÖ is rokonszenvez Orbán Viktor miniszterelnökkel, illetve politikájával.Heinz-Christian Strache FPÖ-elnökről a Der Standard egyebek között azt állapította meg, hogy a kampányban jól állta a sarat a fiatalabb kancellárjelöltekkel szemben, sőt hátrány helyett előnyt tudott kovácsolni abból, hogy idősebb legfőbb riválisainál, Kurznál és az SPÖ-t vezető Christian Kern eddigi kancellárnál.A Die Presse szintén azt írta, hogy Ausztria tett egy lépést jobb felé. A politikai tájkép mindazonáltal most igazodott 2015-höz, amikor a kormánynak hosszú időn át a „csendes parlamenti többséggel” szemben kellett cselekednie az országot sújtó migrációs válságban. Az SPÖ-nek a jobboldali liberális lap szerint meg kell újulnia, és készülnie kell az ellenzéki szerepre, hiszen a néptől nem kapott bizalmat a további kormányzásra. A Die Presse úgy véli, hogy az FPÖ kemény tárgyalópartner lesz, sok személyi és tartalmi követeléssel, amelyeket Kurz nem teljesíthet maradéktalanul.A középtől balra álló Kurier című lap leszögezte, hogy Kurz elérte célját, de ezzel a választási eredménnyel nem lesz könnyű megvalósítania azt a szándékát, hogy teljesen megújítsa a kormány tevékenységét. Az FPÖ saját szempontjából ideális eredményt ért el, amely javítja a párt vezetőjének helyzetét az ÖVP-vel folytatott kormányalakítási tárgyalásokon.Az SPÖ-nél a Kurier szerint az egyik nagy kérdés, hogy lesz-e vezetőváltás. A választás előtti napokban sok találgatás keringett Kern lemondásáról, de az a tény, hogy a párt megismételte a legutóbbi, 2013-as választáson elért eredményt, változtathat ezen a szándékon. Maga Kern a voksolás után azt mondta, hogy vállalja a felelősséget, de egyelőre nem tudni pontosan, hogy ez mit jelent.A Wiener Zeitung című lap arról írt, hogy Kurznak most már egyértelművé kell tennie, hogy pontosan milyen nagyívű változtatásokra is készül, amelyeket a kampány során folyamatosan emlegetett. Nemzetközi partnereinek pedig azért kell magyarázkodnia, hogy miért készül koalícióra lépni olyan párttal, amely nemrég még arról beszélt, hogy Ausztriának ki kell lépnie az euróövezetből. A hosszú időn át kormányzó SPÖ esetében pedig az a kérdés a bécsi lap szerint, hogy ellenzékben képes lesz-e megújulni.Az Österreich című néplap szerint amennyiben a hivatalos végeredmény is igazolja, hogy az SPÖ végzett a második helyen, még nem zárható ki egy SPÖ-FPÖ koalíció sem. Sebastian Kurznak a győzelemmel nagy kő esett le a szívéről, hiszen az ÖVP a 2000-es évek eleje után ismét kormányfőt adhat – tette hozzá. Az Österreich is megemlítette, hogy az osztrák politikai tájkép megváltozott, a jobboldali pártok megerősödtek. Forrás: vg.hu / MTI


Mogherini: egyetlen ország sem mondhatja fel az iráni nukleáris megállapodást

Létrehozás dátuma: 2017-10-14|154 olvasó


Az Európai Bizottság iránymutatást adott ki a termőföld értékesítéséről

Létrehozás dátuma: 2017-10-14|115 olvasó


Trump nem írta alá az iráni atompaktumot

Létrehozás dátuma: 2017-10-14|122 olvasó


Az Egyesült Államok 2018 végén kilép az UNESCO-ból

Létrehozás dátuma: 2017-10-13|141 olvasó


Lavrov gyanúja szerint az USA helyenként együttműködik az Iszlám Állammal

Létrehozás dátuma: 2017-10-13|124 olvasó


Megelőző csapást mérhet Amerika Észak-Koreára

Létrehozás dátuma: 2017-10-12|293 olvasó


Rajoy: demokráciánk egyik legsúlyosabb pillanatát éli

Létrehozás dátuma: 2017-10-11|153 olvasó

Magyarországon nem várnak érdemi hatást az uniós cukorkvóta eltörlésétől
2017-10-17
124 olvasó

Magyarországon nem várnak érdemi hatást az uniós cukorkvóta eltörlésétől

Jelentősen megváltoztak a cukorrépa-termesztés és a cukorgyártás feltételei szeptember 30., az uniós cukorkvóta megszűnése után. Szakértők szerint a magyar termelés és feldolgozás mennyiségét az intézkedés érdemben nem érinti, de a cukor árát az EU-ban mérsékelheti, közelíti a világpiaci árhoz. Azzal, hogy immár korlátozások nélkül termeszthető cukorrépa és állítható elő cukor az unió országaiban Magyarországon várhatóan nem nő majd számottevően a cukorrépa termőterülete, az előállított cukor mennyisége. A cukorrépa-termelés ugyanis csak jelentős állami támogatás mellett gazdaságos - mondta Czerván György, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) agrárgazdaságért felelős államtitkára az MTI-nek.    Az országban új cukorgyár építésének nincs elvi akadálya, azonban a kvótakivezetés utáni időszakban a termelés gazdaságossá tétele fokozott erőfeszítésekkel és kockázatokkal jár. Az új gyár nagyjából 80-100 milliárd forintra becsült építési költségének megtérülése jelen piaci körülmények között kérdéses - tette hozzá.    Úgy vélte, a cukorkvóta kivezetése nyomán az uniós cukorár mindinkább a világpiaci folyamatokhoz fog igazodni, és várhatóan erősödni fog az áringadozás.     Az ebből fakadó esetleges negatív hatások kivédését szolgálja az uniós piacfigyelő rendszer és a továbbra is rendelkezésre álló intervenciós eszközök, amelyek hatékony alkalmazását a magyar kormány elvárja az uniós intézményektől - tette hozzá.     Magyarországon a cukorrépa termőterületét hosszabb távon a piaci szereplők stratégiája határozza meg, amelyet elsősorban a világpiaci folyamatok függvényében alakítanak ki. A magyar kormányzat mindent megtesz azért, hogy a hazai termesztésnek kedvező jogszabályi környezet - különösen a termeléshez kötött támogatás nyújtásának lehetősége - a jövőben is fennmaradjon, ez ugyanis feltétele az alapanyag megtérülő termesztésének - mondta az államtitkár.    Megjegyezte, hogy a magyar cukorgyártás gazdaságossága a kvótarendszer megszűnését követően elsősorban a cukor világpiaci árától függ majd, ami nehezen jelezhető előre. Ugyanakkor a szaktárca nem számol azzal, hogy akár a termelés, akár a feldolgozás megszűnne Magyarországon. Ellenkezőleg, az európai cukortermelés volumene becslések szerint mintegy 5 százalékkal nőni fog, így cukorhiánnyal bizonyosan nem kell számolni. Az elmúlt évek kaposvári fejlesztései hatékonyabbá tették az üzem működését, megerősítették helyzetét az európai piacon - jegyezte meg.    A szakértők szerint ugyanakkor felfuthat az izoglükóz gyártása, amihez rendelkezésre áll a szükséges alapanyag, a kukorica. A feldolgozó kapacitást is bővül, például épül egy feldolgozó üzem Tiszapüspökiben - tette hozzá az államtitkár.     Kelemen István, a Cukorrépa Termesztők Országos Szövetsége (CTOSZ) főtitkára az MTI megkeresésére hozzátette: a kvótarendszer megszűnésével a magyar cukorrépa termesztésben és feldolgozásban 2020-ig nem várható változás, mivel addig van termeléshez kötött támogatás, amely évente 8 millió euró - mintegy 2,4 milliárd forint -, a támogatható terület pedig 19 ezer hektár. A várható termeléshez kötött támogatás mértéke ebben az évben hektáronként 144 000 forint.     Kiemelte: idén a kaposvári cukorgyár részére 15 600 hektáron termelnek cukorrépát, amely a gyár alapanyag szükségletét elégíti ki, ezen kívül 2000 hektáron termelnek a horvátországi eszéki és verőcei cukorgyáraknak.    Az 1968-ban bevezetett kvótarendszer az európai termelőknek jelentős támogatást biztosított, ezzel védte az ágazatot az alacsonyabb világpiaci ártól. Ennek megszüntetését célozta meg az uniós cukorreform, amelynek intézkedései 2006. július 1-jén léptek hatályba főként Európában a cukor árának csökkentése, és az unió támogatott cukorkivitelének megszüntetése érdekében.     A reform részeként támogatták a cukorrépa-termelőket és cukorgyártókat, akik felhagytak e tevékenységgel, lemondtak a támogatott kvótáról. Az unió 2013-ban döntött a kvótarendszer, az Európai Unió cukorpiaci rendtartása megszűnésének 2017. szeptember 30-i időpontjáról.    A tagországok 2006 és 2009 között összesen 5,8 millió tonna cukorkvótáról mondtak le, a teljes kvóta 14 millió tonnára csökkent. Ebből 13,3 millió tonna cukor, a többi izoglükóz volt.     Magyarország uniós csatlakozásakor a rendelkezésre álló cukorkvótájának nagyjából 75 százalékáról, 2007 és 2009 között összesen valamivel több mint 300 ezer tonnányi cukorkvótáról mondott le. Az uniós szabályok alapján így kiegészítő támogatásra volt jogosult.    A cukortermelés csökkentésének ellentételezésként 2006-2013 között 627 millió euró - 170-180 milliárd forint - uniós támogatás érkezett az országba, amelynek 65 százaléka - 350 millió euró (mintegy 100 milliárd forint) - azokhoz a répatermelőkhöz jutott, akik felhagytak a termeléssel. Valamivel kevesebb, mint 27 százalékot - 169 millió eurót (mintegy 45-50 milliárd forint) - a cukorgyárak kaptak. Ebből az összegből biztosítaniuk kellett a gyár lebontását, a környezet helyreállítását és a dolgozók elbocsátásának költségeit.    A reform következménye a kabai, a petőházi, a szolnoki és a szerencsi cukorgyár bezárása volt, csak a kaposvári cukorgyár maradt meg. Forrás: MTI

OGYÉI: Magyarország jó úton jár a gyermekkori elhízás megelőzésében
2017-10-11
136 olvasó

OGYÉI: Magyarország jó úton jár a gyermekkori elhízás megelőzésében

Magyarország jó úton jár a gyermekkori elhízás megelőzésében, hiszen 2010 óta nem nőtt a túlsúlyos és elhízott gyermekek aránya, de minden ötödik magyar kisiskolás még mindig túlsúlyos vagy elhízott - közölte az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) az elhízás szerdai világnapja alkalmából az MTI-vel.A közleményben ismertetik egy, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Imperial College London által vezetett, 31,5 millió 5-19 éves gyermek adatai alapján végzett vizsgálat eredményeit, amelyek szerdán a The Lancet című brit tudományos folyóiratban jelentek meg. A vizsgálatban az OGYÉI munkatársai is részt vettek.         Az eredmények szerint Magyarországon a 6-8 éves gyermekek több mint 20 százaléka - fiúk 20,5 százaléka, a lányok 21,9 százaléka - túlsúlyos (amely az enyhébb) vagy elhízott (amely a súlyosabb kórkép).    Ezzel Magyarország az erről szóló 200-as világlistán - amelynek élén a legrosszabb helyzetben lévő ország áll - a túlsúlyos lányok viszonylatában a 99., az elhízott lányok arányát illetően a 85. helyen áll. A fiúk túlsúlyosságának, illetve elhízásának arányai szerint az ország az 50., illetve 54. helyen van.    Ezek jobb eredmények, mint amilyeneket Németország, Franciaország vagy Belgium ért el - jegyezték meg.     A közlemény szerint ez annak köszönhető, hogy míg sok országban gyakoribb a gyermekkori elhízás, Magyarországon 2010 óta nem változott. Ennek hátterében valószínűleg az olyan hatékony, átfogó és mindenki számára elérhető beavatkozások állnak, mint a mindennapos testnevelés bevezetése, a chipsadó hatálya alá tartozó termékek kitiltása az iskolákból, vagy az iskolai ingyengyümölcs-program - írták.         Ugyanakkor ez a 20 százalékos arány még mindig nagyon magas, minden ötödik kisiskolás gyermek túlsúlyos vagy elhízott - figyelmeztettek.         Úgy folytatták: a vizsgálat szerint a gyermekkori túlsúly és elhízás előfordulása nagy régiós eltéréseket mutat Magyarországon. A legtöbb túlsúlyos és elhízott gyermek Dél-Dunántúlon (27,2 százalék), míg a legkevesebb Közép-Magyarországon (18,1 százalék) él. A régiós különbség markánsabb a fiúknál, mint a lányoknál.         A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a megelőzés nagyon fontos, hiszen az elhízás már gyermekkorban is növeli több krónikus megbetegedés kockázatát, köztük a cukorbetegségét, az asztmáét, a magas vérnyomásét, vagy a depresszióét. A szülők és a pedagógusok támogatása, együttműködése nélkülözhetetlen a megelőzéshez - tették hozzá. Forrás: MTI

Nyugdíj: vészesen közel az összeomlás
2017-10-04
378 olvasó

Nyugdíj: vészesen közel az összeomlás

Nemcsak nálunk, hanem az egész fejlett világban is szembe kell nézni a fenntarthatatlan nyugdíjrendszerek reformjával a következő egy-két évtizedben. A Világgazdasági Fórum (WEF) egy friss tanulmánya rámutat, hogy Németországban 2036-ra minden ötödik német nyugdíjas a szegénységi szint közelében fog élni. A problémákat nem kizárólag a népesség fogyása okozza, hanem például az, hogy már ma is minden negyedik német munkavállaló alacsony bért fizető területen dolgozik, ahol még a tíz eurót sem éri el az órabér. Mindez azt jelenti, hogy 15 év múlva már minden második német nyugdíjas legfeljebb az alapbiztosításnak megfelelő állami nyugdíjban részesül majd, hiszen a demográfiai változások következtében mind nagyobb lesz a nyugdíjkassza hiánya. De hasonló a helyzet az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Kanadában, Hollandiában, Ausztráliában és Japánban is. Jelentősen súlyosbítja a helyzetet, hogy a világ most áll a digitalizáció és a robotika jelentette robbanás előtt, amelynek következményeként állások milliói szűnnek majd meg, s nem tudni, milyen számban keletkeznek új munkahelyek.Ha lehet, Magyarországon még sötétebb a helyzet. Nálunk ugyanis nemcsak az alacsony születésszám jelent súlyos gondot, hanem az is, hogy nagyon sokan csak a minimálbér után fizetnek járulékokat, ezért sokkal kevesebb pénz van a nyugdíjkasszában, mint amennyire szükség lenne. A számítások azt mutatják, 2030-ra már alig kilenc hónapnyi nyugellátást lesz képes finanszírozni egy évben az állami nyugdíjrendszer, amennyiben nem változtatnak a jelenlegi járulékfizetési rendszeren. A legsanyarúbb helyzetben az a hozzávetőlegesen egymillió fős, járulékot csak a minimálbér után fizető tömeg lesz, akiknek járandósága valahol harminc- és ötvenezer forint körül alakul majd. Ezt a vélekedést támasztja alá, hogy amíg jelenleg a lakosság 18 százaléka nyugdíjas, addig ez az arány 2040-re 26 százalékra emelkedik, húsz évvel később pedig már minden harmadik magyar nyugdíjas lesz.További terhet jelent a társadalom számára, hogy miközben egyre kevesebben dolgoznak, az elöregedő társadalomnak – a mind nagyobb számú nyugdíjas miatt – egyre többet kell költenie az egészségügyi ellátásra. A tanulmány szerzői arra a következtetésre jutnak, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszert alapjaiban kell megváltoztatni, mert mostani formájában fenntarthatatlan, a járulékfizetésből nem lehet finanszírozni az ellátást. Rámutatnak, mindezért fontos az öngondoskodás erősítése. Forrás: mno.hu


Mavir: csúcsot döntött az áramfogyasztás a nyáron
2017-10-02
192 olvasó

Mavir: csúcsot döntött az áramfogyasztás a nyáron

Új történelmi rekordot ért el Magyarország nyári áramfogyasztása az idén; június és augusztus között a hosszú kánikula és a viharos időjárás sűrűn váltotta egymást, de az ország villamosenergia-ellátásbiztonsága zavartalan volt - közölte a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. hétfőn. Idén nyáron a Magyarországon felhasznált villamos energia mennyisége 3,15 százalékkal haladta meg az előző évit. Június eleje és augusztus vége között a bruttó villamosenergia-felhasználás 10 988 gigawattóra (GWh) volt, 335,87 GWh-val magasabb az előző év azonos időszakához képest. Az idei nyári fogyasztás ugyanakkor nem csak az előző évhez képest nagyobb, a Mavir adatai szerint ez új történelmi rekordot jelent a nyári hónapokra.    Az országos villamosenergia-igény bővülése augusztusban volt a legnagyobb, ekkor a fogyasztás 7 százalékkal, 3743 GWh-ra nőtt a 2016-os 3500 GWh-hoz képest.    Rendszerterhelés szempontjából az idei nyári csúcsot június 28-án regisztrálta a rendszerirányító, 6357 MW-os negyedórás átlag értékkel, 25,8 Celsius fok napi átlag hőmérséklet mellett.    A közlemény szerint az utóbbi években ugyanakkor az egyre inkább elterjedő háztartási méretű kiserőművek - azon belül is a fotovoltaikus termelők - mérési adatainak hiányában a regisztrált bruttó rendszerterhelési értékek torzított eredményt mutathatnak. A becslések szerint ez az eltérés akár a 100-200 MW-ot is elérheti.    A hazai és régióbeli átviteli hálózatok, valamint az elosztó hálózatok és az erőművek tervezett karbantartásainak egyeztetése lehetővé tette a magas nyári terhelés zavartalan kiszolgálását - idézi a közlemény Tihanyi Zoltánt, a Mavir rendszerirányítási és nemzetközi kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettesét. Forrás: MTI

Közösen fejleszt elektrokémiai reaktorokat a Thalesnano és a Szegedi Tudományegyetem
2017-09-30
227 olvasó

Közösen fejleszt elektrokémiai reaktorokat a Thalesnano és a Szegedi Tudományegyetem

Hidrogént előállító és szén-dioxidot átalakító elektrokémiai reaktorokat fejleszt a Thalesnano Zrt. és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) egy uniós támogatással induló projektben.A négyéves kutatás-fejlesztési program teljes költségvetése 1,226 milliárd forint, melyből 846,7 millió forintot uniós támogatás fedez. A projektnek olyan technológiák fejlesztése a célja, amelyek segítenek csökkenteni a légkör megnövekedett szén-dioxid koncentrációját a bolygó és az emberiség jövője érdekében - idézi az egyetem közkapcsolati igazgatósága által kiadott közlemény Darvas Ferencet, a ThalesNano Zrt. elnökét.A szén-dioxid csökkentése leggyakrabban annak megkötése és tárolása útján történik, ami azonban kockázatos tevékenység, és csupán ideiglenes megoldást kínál - fejtette ki Janáky Csaba, az SZTE adjunktusa, a projekt kutatási igazgatója a közleményben. A vállalkozás és az egyetem a nagynyomású hidrogéngenerálás, az áramlástechnika, a folyamatos áramlású reaktorfejlesztés, az elektrokémia és a katalízis területén szerzett tapasztalatait és szakértelmét egyesítve olyan egyedülálló terméket hoz létre, amely többet nyújt.A módszer első lépése szintén a szén-dioxid megkötése, de ezt olyan elektrokémiai átalakítás követi, amely a vegyipar számára hasznos anyagokat eredményez, ráadásul környezetbarát, megújuló energiaforrások felhasználásával. A gazdaságilag jövedelmező módszer további előnye, hogy újabb kutatások eredményeként nemcsak földi körülmények között, hanem a jövőben az űrben, akár a Marson szintén alkalmazható reaktor fejleszthető.A ThalesNano Zrt. és az SZTE már korábban is szoros kapcsolatot ápolt egymással, és együttműködő partnerekként innovatív projekteket valósítottak meg. A reaktorok létrehozásán túl a támogatást részben a ThalesNano szegedi székhelyű Alternatív Energia Kutatási és Fejlesztési központjának bővítésre fordítják, mely a tervek szerint az újonnan épült ELI Science Parkba költözik. A beruházásnak köszönhetően a vállalat új, minőségi munkahelyeket teremt majd a régióban - áll a közleményben.A nyilvánosan hozzáférhető adatok szerint a ThalesNano Zrt. 2016-os nettó árbevétele 1,153 milliárd forint volt, amelynek mintegy 90 százaléka exportból származott. A vállalkozás tavaly 10,468 millió forintos adózott eredményt ért el. Forrás: kamaraonline.hu / MTI

Nébih: szombaton kezdődik a rókák őszi vakcinázása
2017-09-27
200 olvasó

Nébih: szombaton kezdődik a rókák őszi vakcinázása

Szombaton kezdődik és október 14-ig tart a rókák őszi veszettség elleni országos vakcinázása - tájékoztatott honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A Nébih szerdán közölte: a rókák vakcinázását évente két alkalommal szervezi meg az állategészségügyi hatóság. A több mint 600 millió forint költségvetésű program 75 százalékban az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.    Hozzátették, ezzel párhuzamosan az érintett térségekben a járási főállatorvos a vakcinázás kezdetétől számított 21 napig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el annak érdekében, hogy a rókák minél nagyobb arányban egyék meg a csalétekbe rejtett oltóanyagot.    A tájékoztatás szerint a vakcinatartalmú csalétkeket idén ősszel Magyarország területének csaknem kétharmadán, mintegy 67 ezer négyzetkilométeren kisrepülőgépből szórják ki. Az immunizálási kampányból a lakott, sűrűn beépített területek kimaradnak, a települések listája a Nébih weboldalán érhető el. A korlátozások pontos idejéről pedig a települések önkormányzati hirdetőtábláján, valamint a külterületeken kihelyezett plakátokon tájékozódhat a lakosság.    Közölték: a csalétek az ember számára kellemetlen szagú, a vakcinát a belsejében elhelyezett alumínium bliszter tartalmazza.    A veszettség vírusára a vadon élő és a házi emlősállatok egyaránt fogékonyak, de vakcinázással a betegség megelőzhető. A veszettség elleni védőoltás a kutyáknál kötelező, a szabadba kijáró macskák esetében pedig ajánlott. Vadállatokban a fertőzés fő fenntartói a vörös rókák, amelyek magyarországi állománya mintegy 75 ezerre becsülhető. Az immunizálási program hatékonyságát kilőtt rókák laboratóriumi vizsgálatával ellenőrzi a Nébih. A 2016/2017-es vadászati évre vonatkozó eredmények azt mutatják, hogy a vakcinázott területeken a rókák mintegy háromnegyede felvette a csalétket - olvasható a Nébih honlapján.    A Nébih kitért arra is, hogy a veszettség a vakcinázási programnak köszönhetően Magyarországon ritkán fordul elő, legutóbb idén márciusban mutatták ki a vírust Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, egy rókában és két kecskében. Emberi megbetegedés 1994 óta nem volt. Forrás: MTI / portal.nebih.gov.hu


Hétvégén rendezik az Európai Madármegfigyelő Napokat
2017-09-25
200 olvasó

Hétvégén rendezik az Európai Madármegfigyelő Napokat

A madarak őszi vonulását figyelhetik meg és rögzíthetik idén ősszel is az érdeklődők az Európai Madármegfigyelő Napok (EMN) keretében szombaton és vasárnap. A madártani szervezetek világszövetsége, a BirdLife International 1992-ben indította el a programot azzal a céllal, hogy információt gyűjtsenek az őszi madárvonulásról a lakosság segítségével. Az eseményhez néhány éve közép-ázsiai partnerszervezetek is csatlakoztak, így október első hétvégéjén már két kontinens megfigyelői rögzítik adataikat a program weboldalán - közölte az MTI-vel az esemény magyarországi koordinációját végző Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).    Az MME idén országszerte 16 megyében és a fővárosban, összesen 50 helyszínen várja az érdeklődőket a hétvégén. Az egyesület honlapján található programok között távcsöves madármegfigyelés, a helyszínek felén pedig madárbefogás és -gyűrűzés is szerepel.    Az összesített magyar eredmények gyarapításához nem csak a szervezett helyszíneken lehet hozzájárulni, bárki, bárhol megszámolhatja a kert, az utca, a közeli park madarait és rögzítheti az adatokat egy új, online felületen.    Az egyesület közleménye szerint a felület használata egyszerű és gyors, okostelefonon is tökéletesen működik, akár a terepen is kitölthető, nagyjából egy percet vesz igénybe. Aki ezt a felületet nem tudja használni, az telefonon diktálhatja be megfigyeléseit a 06-1-275-6247 telefonszámon vasárnap 10 és 16 óra között. A beküldött adatokat az MME munkatársai összesítik és továbbítják a nemzetközi koordinációs központba.    A rendezvény egyben játékos verseny is az országok között, ahol a helyszínek, a résztvevők és a megfigyelt madarak száma alapján dőlnek el a virtuális dobogós helyek. Magyarország általában az első ötben szokott szerepelni.    Tavaly 40 országban, több mint ezer helyszínen mintegy 5,8 millió madarat figyelt meg a 24 ezernél is több résztvevő. Forrás: MTI

A CETA elutasítására kérik a természetvédők a kormányt és az Országgyűlést
2017-09-20
923 olvasó

A CETA elutasítására kérik a természetvédők a kormányt és az Országgyűlést

A Magyar Természetvédők Szövetsége azt kéri a kormánytól és az Országgyűléstől, hogy ne ratifikálják az EU-Kanada szabadkereskedelmi egyezményt (CETA), mivel véleményük szerint az abban szereplő befektetői bírósági rendszer veszélyt jelenthet Magyarországra. A természetvédők szerdai közleménye hangsúlyozza, hogy a CETA fejezeteinek többsége csütörtöktől ideiglenesen hatályba lép, de legveszélyesebb részre, a befektetésvédelmi fejezetre ez nem vonatkozik, mivel ahhoz tagállami ratifikálás szükséges.    A közlemény idézi Gus van Hartent, a kanadai York Egyetem jogász professzorát, aki a szövetség rendezvényén kijelentette: a transzatlanti szabadkereskedelmi egyezmények befektetésvédelmi rendszerei veszélyt jelentenek a környezetre, a demokráciára, az igazságszolgáltatás függetlenségére és az emberek jólétére, mivel különleges előjogokat biztosítanak a külföldi befektető vállalatoknak.    Az egyesület felhívta a figyelmet, hogy az egyezmények vitarendezési eljárásai alapján a külföldi befektetők beperelhetik azokat a kormányokat, amelyek fellépnek állampolgáraik egészsége vagy környezetünk védelme érdekében. Friedrich Róbert programvezető kiemelte, hogy mindez nem csupán elméleti veszély, hiszen egy kanadai cég egy CETA-hoz hasonló befektetési egyezményre hivatkozva akarja kikényszeríteni a cianidos aranybányászatot Verespatakon, a román kormány ezért az erdélyi település világörökségi jelölésének visszavonását fontolgatja - áll a közleményben. Forrás: MTI

Önvezető kamionokat tesztelt a Volvo és a Waberer's az M1-esen
2017-09-15
499 olvasó

Önvezető kamionokat tesztelt a Volvo és a Waberer's az M1-esen

Önvezető kamionokat tesztelt a Volvo Trucks és a Waberer's International Nyrt., közúti forgalomban pénteken, a járművek ötven kilométert tettek meg az M1-es autópályán. A három kamion platooning technológia segítségével haladt a sztrádán. Ennek lényege, hogy csak az első járműben ül vezető, a többi kamion a vezeték nélküli kapcsolatnak köszönhetően követi a konvoj első tagját.    Biztonsági okokból az M1-esen haladó valamennyi jármű vezetőfülkéjében ült sofőr. A járművek Lébénynél hajtottak fel a sztrádára, majd Rábapatonánál, az M85-ös gyorsforgalmi úton fordultak vissza.    Homolya Róbert, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára a teszt előtt hangsúlyozta: olyan új technológiai forradalomnak és változásnak vagyunk tanúi, amely a gőzgép és a robbanómotor feltalálásához foghatóan megváltoztatja az emberek életét.     Magyarország ebben a versenyben nem szeretne lemaradni, ezért tették le a zalaegerszegi tesztpálya alapkövét, és az M76-os utat is műszakilag olyanra tervezik, hogy alkalmas legyen önvezető járművek tesztelésére forgalomban - mondta.    Hozzátette: jelenleg több országgal, köztük Szlovéniával, Szlovákiával és Ausztriával folytat tárgylásokat a kormány, hogy a tesztautók átmehessenek oda is.     Marczinkó Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium kiemelt vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára elmondta: a közép-kelet-európai régióban Magyarországon tesztelnek vezető nélküli járműveket, ami az ország iparpolitikájának helyességét igazolja.     Hozzátette: a zalaegerszegi tesztpálya egyes pályaelemei már 2018-ban használhatók lesznek, 2020-ra pedig elkészül a minden igényt kielégítő pálya.     Kitért arra is, hogy az M7-es autópálya és a tesztpálya közötti úttal olyan információhalmaz jön majd létre, amelyet "a kutatócégek nem fognak győzni kielemezni".     Dér Péter, a Volvo Trucks kereskedelmi igazgatója arról beszélt, hogy a platooning technológiával biztonságosabb, környezetkímélőbb és gazdaságosabb lehet az árufuvarozás.     A beépített technológiának köszönhetően a járművek reakcióideje gyorsabb, mint az emberé, így könnyebben elkerülhetők a balesetek, kevesebb üzemanyagot használnak fel a konvojban haladás miatt, ezáltal kevesebb károsanyagot bocsátanak ki. Előnye még, hogy csak egy sofőr utazik a konvojjal.     Dér Péter az MTI-nek elmondta, hogy a platooning technológiát még tesztelik, és mindennapos használata előtt rendezni kell a különböző országok közlekedési és egyéb szabályait is. Reálisan négy-öt év múlva üzemeken belül, logisztikai centrumokban már alkalmazható lesz a technológia, de a közúti fuvarozásban egyelőre még nem látja az alkalmazás bevezetésének lehetőségét.     Fontos, az is, hogy társadalmilag elfogadott legyen a technológia, és a közúthálózat is alkalmas legyen rá - fűzte hozzá.    Lajkó Ferenc, a Waberer's International Nyrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a szállítmányozó vállalat idén kötött stratégiai megállapodást a Volvo Trucks-szal, a teszt jogi hátterének kialakítása pedig mintegy két hónap alatt fejeződött be. Forrás: MTI


Kétszázezren vesznek részt a Te szedd! szemétszedési akción

Létrehozás dátuma: 2017-09-15|210 olvasó


Feloldották az országos tűzgyújtási tilalmat

Létrehozás dátuma: 2017-09-12|267 olvasó


Szeptember közepén indul a nemzeti tengelysúlymérő rendszer

Létrehozás dátuma: 2017-09-07|312 olvasó


Véget ér a nyári szünet, pénteken kezdődik a tanítás az iskolákban

Létrehozás dátuma: 2017-08-31|315 olvasó


Aradszki: sikertörténet a bányászati koncessziós pályázatok kiírása

Létrehozás dátuma: 2017-08-31|332 olvasó


Katasztrófavédelem: szinte minden évben tragédiát okoz a mustgáz

Létrehozás dátuma: 2017-08-30|277 olvasó


Mintegy ötezer tonna élelmiszert mentett meg idén az Élelmiszerbank

Létrehozás dátuma: 2017-08-24|339 olvasó

Az Angster orgonagyár alapítására emlékeznek Pécsen
2017-10-19
38 olvasó

Az Angster orgonagyár alapítására emlékeznek Pécsen

Jubileumi programokkal ünneplik az Angster orgonagyár alapításának 150. és a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft. fennállásának 25. évfordulóját október 19-én és 20-án a baranyai megyeszékhelyen. A gyáralapító Angster József dédunokái, Angster Erzsébet és testvére, a Németországban orgonakutatással foglalkozó Angster Judit szerdán sajtótájékoztatón elmondták: csütörtökön délelőtt a Lyceum templomban Angster nyitány címmel orgonamuzsika csendül fel magyar művészek közreműködésével, majd a Művészetek és Irodalom Házában művészek, orgonaépítők, orgonakutatók és Angster-leszármazottak beszélnek családjukról, orgonákról, hangzásukról. Este az Élőkép Színház bemutatja a pécsi orgonaépítő dinasztiáról szóló Angster re-generációk című darabot a Bóbita Bábszínházban.    Pénteken délelőtt műhelylátogatás lesz a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúrában, a Bóbita Bábszínházban délelőtt és este is látható lesz az Angster-darab, délután az egykori Angster-gyár épületét, a cég Pécsett működő orgonáit mutatják meg vezetett séta keretében.    Budavári Attila, a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft. ügyvezetője, többségi tulajdonosa elmondta, hogy a felmenői közül hét orgonaépítőből hat az Angster-gyárban dolgozott az 1920-30-as években, és ez döntő hatással volt az ő pályaválasztására is. Elárulta, a tanulókkal együtt hatvan embert foglalkoztató társaság a dolgozói létszámot tekintve a világ egyik legnagyobb orgonaépítő vállalkozása. Évente három-négy új orgonát készítenek, egyet restaurálnak és rengeteg alkatrészt készítenek a világ minden tájáról érkező megrendelések alapján. Az orgonakészítést Párizsban kitanuló Angster József 1867-ben költözött Pécsre, és iparengedélyt kérve megalapította orgonakészítő műhelyét, amely néhány évtized alatt manufaktúrává, majd gyárrá fejlődött. Az ifjú mester első komoly feladata a pécsi zsinagóga orgonájának építése volt, s a munka olyan jól sikerült, hogy sorra kapta a megbízásokat. Angster József készített orgonát a kalocsai, a pécsi, a győri székesegyházba és a kassai dómba, a debreceni Kossuth téri református, a budapesti és a szabadkai terézvárosi templomba. A gyáralapító hat gyermeke közül Emil és Oszkár folytatta a hagyományokat, a 20. század elejétől már a vállalkozást is átvették édesapjuktól. Az ő orgonáik már nem a mechanikus, fa húzószálas rendszerben, hanem - a kor romantikus hangzási ideáljának megfelelő - pneumatikus vezérléssel készültek, s olyan nevezetes alkotások vannak köztük, mint a budapesti Szent István-bazilika vagy a Zeneakadémia átépített orgonaműve.    Az Angster-cég nyolc évtizedes működése alatt 1300 orgonát épített vagy épített újjá a Kárpát-medencében, ami a hazai orgonaállomány mintegy harmadát jelenti. A gyár leghíresebb orgonája a szegedi Fogadalmi templomban található. Az ötmanuálos, 136 regiszteres hangszer kilencezer sípjával Európa második legnagyobb ilyen hangszere, rendkívüliségét nemzetközi elismerés övezi. A gyárat 1949-ben államosították, 1951-ben végleg felszámolták, harmadik generációs vezetőit, Angster Imrét és Józsefet pedig meghurcolták, elítélték. A nyolcvan éven át öt férfi által vezetett gyár orgonaépítői szaktudása elenyészett, gépparkja megsemmisült. Forrás: MTI

Jubileumi koncertet adott a 60 éves Mecsek Kórus
2017-10-18
73 olvasó

Jubileumi koncertet adott a 60 éves Mecsek Kórus

Jubileumi koncerttel ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját a Mecsek Kórus kedden a pécsi Kodály Központban. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár az eseményen hangsúlyozta: a kórus hat évtizednyi töretlen működésével, az éneklés szeretetének átadásával nagyban hozzájárult Magyarország kulturális sikerességéhez, önazonossága megőrzéséhez.A politikus szavai szerint a Mecsek Kórus csodálatos hangfelvételeivel, fellépéseivel, Európában elnyert díjaival Baranya ékkövévé, a magyar kultúra szerves részévé vált. Amit a kórus képvisel, arra nagy szükség van napjainkban Magyarországon - hangsúlyozta. Nemcsak azért, mert zeneértő, zeneszerető nemzetként, Liszt, Bartók és Kodály örököseiként kötelességünk e téren magas színvonalon alkotni, nemcsak azért, mert megmérettetéseken a világ kóruskultúrájának élvonalába röpítik Magyarországot, hanem azért is, mert munkájuk azt tanítja: az éneklés összeköt másokkal - mondta a kórus tagjaihoz fordulva Hoppál Péter. Az államtitkár rámutatott: az éneklés felszabadít a kisebbrendűségi érzés, a gátlások alól, önbizalmat, társakat ad az élet minden területén ránk váró megmérettetésekhez, a zene a művészet, a kultúra értékesebbé, szebbé, boldogabbá teszi az életünket. Ezért a kormány az országot jelentősen erősítő gazdasági lépések mellett nem hagyja figyelmen kívül azt sem, hogy szellemi táplálék nélkül nem tud a középréteg, a középosztály erősödni, kultúrafogyasztás terén tudatosabbá válni - hangoztatta. Hozzátette, a Bartók-, a Kodály-év, a Mindennapos Éneklés programjának meghirdetése után most 60 iskolai kórus megalakítását és több mint 220 működését segítik a Nemzeti Kulturális Alap 100 millió forintos keretösszegéből. Ezek a lépések az érzelmi intelligencia fejlesztésének, a közösségépítésnek, a világ és egymás iránt érzékeny, nyitott generációk felnevelésének irányába visznek - jegyezte meg Hoppál Péter. Oszoli Dénes (Fidesz-KDNP) pécsi önkormányzati képviselő, a Pécsi Értéktár Bizottság elnöke arra emlékeztetett, hogy a Mecsek Kórus az 1957-ben, a baranyai megyeszékhelyen alapított Mecsek Táncegyüttes énekkarából és zenekarából alakult, tett szert országos és nemzetközi ismertségre, öregbítve a város hírnevét, igazolva annak legendás kórusmozgalmát.    E kimagasló zenei pályafutás olyan kiváló karnagyokkal valósulhatott meg, mint Hegyi József, Tillai Aurél, Nagy Ernő, Kertész Attila, Balatoni Sándor, akiknek elkötelezett és magas színvonalú munkájának köszönhető, hogy ma Pécsre, mint a kóruszene fellegvárára tekinthetünk - mondta a képviselő, megjegyezve, hogy a város kétszer is otthont adhatott az Europa Cantat nemzetközi kórustalálkozónak.    A 40 énekesből álló Mecsek Kórus a jubileumi koncertjén a 20-21. század magyar kóruskomponistáit "hívta műsorába", hogy az alapításának 45. évfordulóját ünneplő dombóvári Kapos Kórussal, a Pannon Filharmonikusok zenekarral, és neves szólisták közreműködésével körképet adjon saját és a hazai kórusmozgalom elmúlt évtizedeinek magyar repertoárjából.    Az esten a Kodály-évhez kapcsolódva a világhírű zeneszerző-zenepedagógus Missa brevis című műve mellett Bartók Béla, Seiber Mátyás, Tillai Aurél, Orbán György és mások mellett Bárdos Lajos szerzeményei csendültek fel. Forrás: MTI

Folytatódik a Pajtaszínház program, növekvő közművelődési adatok
2017-10-18
74 olvasó

Folytatódik a Pajtaszínház program, növekvő közművelődési adatok

Folytatódik a Pajtaszínház mintaprogram, amely amatőr színjátszó körök indítását támogatja olyan településeken, ahol korábban nem volt ilyen tevékenység. A program első évében, 2015-ben hat megyében huszonnégy településen alakultak amatőr színtársulatok, tavaly már az ország mind a tizenkilenc megyéjében."A meglévő állásokat kell megerősíteni és fokozni, tovább terjeszkedni. A közművelődés tulajdonképpen hungarikum, egyedülálló közösségszervezési potenciál érhető tetten Magyarországon. Immár kétszáz éves hagyományai vannak, a mai Magyarország területén 63 millió alkalommal lépnek valamilyen programon keresztül évente kapcsolatba a közművelődési intézményhálózattal" - mondta a kultúráért felelős államtitkár az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában. Hoppál Péter kitért arra, hogy jelenleg hatezer szervezet szolgáltat közművelődést az országban, közülük a legnagyobb a Nemzeti Művelődési Intézet, amely két évvel ezelőtt a Magyar Teátrumi Társasággal közösen indította el a Pajtaszínház mintaprogramot. Hozzátette: a cél az, hogy aki szívesen vállalkozna saját településén színházi programba beszállni, mentortámogatást és szakmai hátteret kap, és a program segítségével egy produkciót fél év alatt színpadra állítanak. "Nagyon sokan bizonyították, hogy a közösségen belüli aktivitás hozzájárul az önbecsülés emelkedéséhez, valóban minőségibb életet hoz. Nemcsak saját önbecsülésünk javul, hanem a közösségnek is igénye lesz aktív kultúrában részt venni" - fogalmazott Hoppál Péter. Az államtitkár megjegyezte, hogy ahol erős a GDP-hez történő hozzájárulás, például a közép-magyarországi régióban, ott nincs elég idő a kulturális aktivitásra, az ország peremterületein, a hátrányosabb helyzetű térségekben azonban rengeteg a szabadidő, amelyet az ott élő embereknek a lehető leghasznosabban kellene felhasználni. "A hátrány kompenzációjának egyik legfontosabb eszköze a kultúra, a közművelődésben való aktív részvétel, amiért intézményeink, a civil szervezetek és az önkormányzatok nagyon sokat tesznek. 350 ezer ember heti aktivitással valamilyen klubban tevékenyen részt vesz, százezres nagyságrendet mutat az előadóművészet. Idén kormánydöntéssel kiemeltük a néptánc- és népzenei együtteseket, a legmélyebb kultúránkat hordozó közösségeket, amelyek a Csoóri Sándor Programon keresztül 2,5 milliárd forintos támogatást kapnak, jövőre ez az összeg megduplázódik" - fejtette ki.    Hoppál Péter elmondta, hogy számos olyan pályázatot indítanak el, amelyek szintén a kulturális, közművelődési aktivitás növelését szolgálják. Hozzáfűzte: a legkisebb településeken is már 1,2 millió forint a kormányzat által biztosított kulturális normatíva, és ez jövőre az 1,8 milliót is elérheti. Forrás: MTI


Méhek, kaptárak, méz - rajzpályázat gyerekeknek
2017-10-17
106 olvasó

Méhek, kaptárak, méz - rajzpályázat gyerekeknek

Immár IX. alkalommal hirdeti meg az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Komlói Helyi Szervezete és a Közösségek Háza méhészettel és mézzel kapcsolatos rajzpályázatát. A megmozdulás célja az alkotás öröme mellett a hazai termelői méz népszerűsítése is. Négy korcsoporttól várják a méhészettel kapcsolatos alkotásokat. Óvodás, alsó tagozatos, felső tagozatos és középiskolás gyerekek műveit várja a zsűri november 15-ig a Közösségek Házába. Pályázni lehet a méhészkedéssel, méhek életével, a mézzel és a termelői méz fogyasztásával kapcsolatos rajzokkal. A pályaművek A/4-es méretű rajzlapon, tetszőleges technikával ( ceruza, festék, zsírkréta stb. ) készülhetnek.  A legjobb pályaműveket november 24-től a Közösségek Házában kiállítják, a legszebb alkotások egyénileg kerülnek díjazásra. Díjátadás november 24-én 16.00 órakor kerül megrendezésre. Forrás: Bohuny Tibor és Schaff Anikó szervezők

Őszi napközi a Közösségek Házában
2017-10-17
103 olvasó

Őszi napközi a Közösségek Házában

Kétnapos őszi napközit kínál a Közösségek Háza a szünetre. A gyerekeket kézműveskedés, kirándulás és játékos feladatok várják. A tábor 2017. november 2-3-ig, reggel 8.00-16.00 óráig működik. Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig.   Tervezett programok: November 2.: jó idő esetén kirándulás, őszi termések gyűjtése.November 3.: kreativitást, ügyességet fejlesztő játékok. Jelmezes HALLOWEEN PARTY. Aki tud, faragni való tököt hozzon magával.Jelentkezni a szülők által kitöltött jelentkezési lapon lehet. A kitöltött jelentkezési lapot október 20-ig kell visszajuttatni a Közösségek Házába, Schaff Anikónak.Letölthető a www.khszinhaz.hu honlapról, vagy személyesen átvehető az intézmény recepcióján.A napközi térítési díja: 500 Ft/nap/fő BEFIZETÉS: az adott napon, a foglalkozásokat megelőzően. A tábort csak az veheti igénybe, aki a befizetésnek eleget tett és a kitöltött szülői nyilatkozatot (a gyermek egészségi állapotáról) leadta!Kérik, hogy a gyermekek ételt és italt hozzanak magukkal, mert étkeztetést nem biztosítanak számukra. Az időjárásnak, programoknak megfelelő, kényelmes, öltözék ajánlottSzeretettel várnak minden érdeklődőt. Forrás, fotók: Közösségek Háza

Pécsváradi Leányvásár 2017. október 20-22
2017-10-16
115 olvasó

Pécsváradi Leányvásár 2017. október 20-22

Ezen a hétvégén ismét életre kelnek a régi hagyományok, visszacsöppenhetünk a múltba, csak Pécsváradra kell átugrani. Több mint 300 esztendőt kell visszautaznunk a történelemben, ha a Pécsváradi Leányvásár gyökereit kutatjuk. Andrásfalvy Bertalan gyönyörű sorai így írják le a leányvásárt: „Az erdős Zengő-hegy körül a török háborúkat átvészelt kis, magyar református falvak népének ifjúsága évenként találkozott egymással; Lukács napján (október 18.) vagy az azt követő szombaton Várkonyban és a rá következő országos vásáron, Pécsváradon. Ekkor már megérett a gesztenye és új bor is volt a pincékben. Távoli rokonok a Sárközből, Mohácsról és Belvárdról, és a szomszédos falvakból, Nagypallról, Hidasról, Váraljáról, Mázáról jöttek a lányok-legények seregestül. Nem volt sem Várkonyban, sem a váradi fölsővárosban udvar messziről jött vendégkocsi nélkül. A leányok legszebb ruháikban sétáltak fel s alá az utcákon, nótáztak, karikába „léptek”, „futottak” és „ugrottak”, szállt a rőzsetűz füstje és a serpenyőkben piruló gesztenye illata..."Az idei leányvásár sem lesz unalmas, programokból bőven válogathatunk: Péntek délutántól vasárnap estig látogathatjuk a Népművészeti kirakodóvásárt és a Borudvart. Részletes programok:OKTÓBER 20. péntek:MŰVELŐDÉSI KÖZPONT14.00 óra Népdaléneklési verseny15.30 óra Szőttes kiállítás megnyitó17.00 óra A Pécsváradi Leányvásár ünnepélyes megnyitója17.45 óra Néptánc előadás a Misina néptáncegyüttes közreműködésével MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ELŐTTI NAGYSZÍNPAD:19.00 óra   CARAMEL koncert21.00 óra PUNNANY MASSIF koncert SZENTHÁROMSÁG TÉR/BORUDVAR21.00 – 3.00 óra  Utcabál az Unterrock zenekarral OKTÓBER 21. szombat:A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ELŐTT:9.00 óra Zenés ébresztés a Pécsváradi Városi Zenekarral10.00 óra Népzenei és néptánc bemutatók12.00 óra Leányvásár szépe szépségverseny jelöltjeinek bemutatása, szavazás indítása12.30 óra Népzenei és néptánc bemutatók14.00 óra Népdaléneklési verseny eredményhirdetés15.00 óra Népzenei és néptánc előadás/Déli Kapu Folklórszövetség közreműködésével17.00 óra Leányvásár szépe szépségverseny – eredményhirdetés18.00 óra Band of Streets (Európa tér, a művelődési központ előtt)18.30 óra Tombola sorsolás19.00 óra CHARLIE koncert21.00 óra GESZTI PÉTER: LÉTVÁGY koncert A SZENTHÁROMSÁG TÉR/BORUDVAR:12.00 óra Népzenei előadások17.00 óra  AP’SONS Retro Rock koncert20.00 óra Retro koncert Monitával21.00 óra Band of Streets21.30 órától Retro Disco Dj Tomival MŰVELŐDÉSI KÖZPONT/SPORTCSARNOK:22.00 – 04.00 óra Leányvásári bál – a Tornádó Zenekarral, vendég:SZŰCS JUDITHA Leányvásári bál az egyetlen belépődíjas program! Jegyek elővételben 1.500Ft/fő, a helyszínen 1.800Ft/fő OKTÓBER 22. vasárnap:10.00 óra MENETTÁNCA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ELŐTT:        10.30 órától néptánc csoportok műsora14.00 óra Operett gála KOÓS RÉKA és CSENGERI ATTILA közreműködésével15.30 óra  Zengő Rezek és Karikázó – gálaműsor a Zengővárkonyi Hagyományőrző Néptáncegyüttessel17.30 óra Musical előadás/ ANDRÁDI ZSANETT és ZÖLD CSABA közreműködésével A SZENTHÁROMSÁG TÉR/BORUDVAR:11.00 óra Gyermekműsor15.00 óra Pécsváradi Big Band koncert17.00 óra Közös gesztenyesütésPÉNTEK DÉLUTÁNTÓL VASÁRNAP ESTIG:Népművészeti kirakodóvásár, Borudvar a Szentháromság téren Vasárnap 10.00 – 15.00 óráig: Élményzóna Kalandpark a művelődési központ mellett. Forrás, fotók: Pécsváradi Leányvásár


Ünnepre hangolva
2017-10-13
118 olvasó

Ünnepre hangolva

Szép és nemes hagyomány, hogy az 1956-os megemlékezés előtti hetekben óriásplakátok tűnnek fel a belváros közintézményein. A forradalom egy-egy pillanatát megragadva a városlakókhoz is közelebb hozzák a múltat. Az archív óriásképeket városszerte láthatjuk Komló épületein. A forradalomra emlékezés több iskolai korcsoport számára már október 20-án, pénteken elkezdődik. A általános iskolák felső tagozatosai Élménynap keretein belül erednek a Mecseki Láthatatlanok nyomába.  A középiskolások Gérecz Attila vers- és prózamondóversenyén indulnak 14.00 órakor a Közösségek Házában. Az eseményt a Komlói Rákóczi Szövetség szervezi. A Városi Ünnepély október 23-án, hétfőn 9.30 órakor a Római Katolikus Templomban Szentmisével veszi kezdetét. 10.30-kor Polics József polgármester köszöntő szavaival kezdődik az Ünnepi műsor  a Színházban. Somogyvári Rudolf rendezésében Maradj te mindig láthatatlan - a mecseki láthatatlanok története című dokumentumfilm kerül bemutatásra. A műsor után kb. 11.45-kor koszorúzásra kerül sor az 56-os emlékkőnél, majd megemlékezés lesz a Városház téri emléktáblánál.      

Zengővárkonyi fára is lehet szavazni október 15-ig az Év Fája versenyen
2017-10-12
183 olvasó

Zengővárkonyi fára is lehet szavazni október 15-ig az Év Fája versenyen

Idén 48 jelölés érkezett az Év Fája versenybe a júniusi határidőig, amelyek közül tizenhármat juttatott a döntőbe az Ökotárs Alapítvány szakmai zsűrije. Az idén nyolcadik alkalommal szervezett vetélkedő olyan fákra hívja fel a figyelmet, amelyek különleges szerepet töltenek be a jelölő közösség életében.Egy történet és képek elküldése révén bárki nevezhetett a versenybe egyedi fát vagy akár facsoportot is. A vetélkedőben nem számít a fák kora és mérete, előny azonban, ha a jelölt őshonos fajt képvisel, közterületen áll, vagy amelynek a története egy környezetvédelmi ügyhöz kapcsolódik. A döntősök kiválasztásánál a zsűri legfontosabb szempontja a történet, mely megmutatja, hogy az adott fa vagy facsoport miért fontos és különleges az őt nevező közösség számára.Az alapítvány célja a versennyel, hogy felhívja a figyelmet a természet és a közösségek kapcsolatára, illetve a természetvédelem fontosságára. Ezért azok a jelöltek, amelyek élete vagy természetes környezete, élőhelye veszélyben van, elnyerhetik a “Hős Fa” címet. Ezzel a díjjal szeretnének a verseny szervezői hozzájárulni a fák életéért vívott küzdelemhez, illetve elismerni a megmentésük érdekében végzett munkát.Az Év Fáját a közönség választja meg online szavazás révén, amely idén szeptember 4-én indul és október 15-én éjfélkor zárul. A “Hős Fa” címet a zsűri osztja ki, és különdíjat kap minden évben az Országos Erdészeti Egyesület által választott jelölt is. A döntősökről részletes információ az evfaja.okotars.hu/dontosfak oldalon található, és itt van lehetőség a szavazatok leadására is. Az izgalmak fokozása végett a szavazás állása az utolsó napokban rejtett lesz. A végeredményt november első felében teszi közzé az Ökotárs Alapítvány.A 2017-es magyarországi Év Fája a 2018 elején rendezendő európai versenyben is indul, amelynek győztese az Európai Év Fája címet nyeri el. A nemzetközi versenyen többször is második helyezést értünk el, háromszor pedig elsőként végzett a magyar fa - legutóbb 2016 tavaszán a bátaszéki molyhos tölgy.Az idei versenyben a következő fákra lehet szavazni: A délegyházi vadkörtefa A gyulaji odvas hársfa A nyírbátori tölgyfa A szentkirályi hazaváró nyár Családi almafa Fonyódi fehér nyárfák Hevesy György ciprusfája Horvátnádaljai platánfák Hőssé ítélt miskolci mocsárciprus Imrehegyi terebélyes eper Ősi gubacsi testvérfák Vörösvári vén eperfa Zengővárkony hős szelídgesztenyéje Szavazni Az Év Fája oldalon egy e-mail címmel lehet, ahova egy érvényesítő kódot küldenek, amire kattintva véglegesíteni lehet a szavazatot. Forrás: evfaja.okotars.hu

Bővítik a komlói közvilágítást
2017-10-12
91 olvasó

Bővítik a komlói közvilágítást

Négy utcában is fény váltja a sötétséget Komlón. Az önkormányzat évek óta zajló közvilágítás-fejlesztési programjának következő lépcsőjében 3,5 millió forintból helyeznek el új lámpákat a város több pontján.A komlói önkormányzat évek óta lépésről lépésre fejleszti a város közvilágítási hálózatát. A gondosan megtervezett beruházássorozat a régi, energiapazarló izzók LED-es lámpatestekre cserélése mellett új útszakaszok világításának kiépítését is tartalmazza. „A fejlesztéseket mindig a rendelkezésre álló erőforrások függvényében ütemeztük. Ha lehetőségeink engedték, saját erőből csináltuk meg, a nagyobb munkákra pedig pályázatokon hoztunk pénzt a városba” – beszélt a követett stratégiáról Polics József polgármester.A hamarosan induló legújabb közvilágítás-bővítési projektet Komló a gondos és takarékos gazdálkodásnak köszönhetően önerőből tudja véghezvinni. A 3,5 millió forintos összköltségvetésű beruházás a Gorkij utcai garázssor I. ütemét, a Berek és Petőfi utcákat összekötő lépcsősort, a Vértanúk utca 24-es számú társasház környékét és Zobáki útról nyíló zsákutcát érinti. A közvilágítás tervezése folyamatban van, a kivitelező várhatóan még az ősszel megkezdi a lámpatestek felszerelését.Az első oszlopokat a Gorkij utcai garázssoron állítják majd fel: várhatóan a 10 lámpa felét tudják még az idén üzembe helyezni. Ehhez hasonló légkábeles megoldással épül ki a világítás a Zobáki útról nyíló zsákutcában. A Berek utcai lépcső és a Vértanúk utca pedig a környezettudatosság jegyében egy napelemes lámpatestet kap.„A mostani bővítés semmiképpen sem az utolsó, folyamatosan gyűjtjük a lakossági igényeket és ezeket figyelembe véve jövőre is tervezzük új szakaszok bevilágítását” – tett ígéretet további fejlesztésekre a polgármester. Forrás: Komló város Önkormányzat


Magyar díjazottak az Európai Polgár Díj kitüntetettjei között

Létrehozás dátuma: 2017-10-12|102 olvasó


Bővülnek a Modern városok program fejlesztései Pécsen

Létrehozás dátuma: 2017-10-12|102 olvasó


A Komlosaurus leleteiből és ásványokból nyílt tárlat Komlón

Létrehozás dátuma: 2017-10-12|143 olvasó


Élménybeszámolót tart a világjáró kerékpáros

Létrehozás dátuma: 2017-10-11|114 olvasó


#NoBabel - Új komolyzenei programsorozat fiataloknak

Létrehozás dátuma: 2017-10-11|122 olvasó


Kettős kórusjubileumot ünnepelnek a pécsi Kodály Központban

Létrehozás dátuma: 2017-10-09|126 olvasó


Egyesül három baranyai takarékszövetkezet

Létrehozás dátuma: 2017-10-09|124 olvasó

Megújult a Pécs Városi Lőtér
2017-10-19
38 olvasó

Megújult a Pécs Városi Lőtér

Átadták a negyvenmillió forintból részben felújított Pécs Városi Lőteret szerdán. Herbai János, a 10, 25 és 50 méteres pályát is magába foglaló létesítmény vezetője az eseményen elmondta: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Magyar Sportlövők Szövetségének támogatásával megvalósult beruházás keretében helyrehozták a lőtér utcafronti kerítését, utat, járdát aszfaltoztak, valamint a versenyek könnyebb, gyorsabb lebonyolítását, az eredmények folyamatos figyelemmel kísérését biztosító gépeket, berendezéseket vásároltak.    A bíróknak nem kell többet lőlapokat értékelniük, a versenyek végén monitorokon láthatóak az eredmények, mindez segíti a lövészet bemutathatóságát, hozzájárul a sportág népszerűségének növeléséhez is - jegyezte meg.    Csizi Péter pécsi fideszes országgyűlési képviselő közölte, hogy bár a lőtér nem tartozik a baranyai megyeszékhely legismertebb sportlétesítményei közé, jelentőségét mutatja: mintegy háromszázan használják rendszeresen, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. és a Pécs Városi Lövész Klub sportolói mellett fegyveres testületek és biztonsági szolgálatok tagjai is gyakorolnak itt. A politikus utalva arra, hogy a lőtéren edz Csonka Zsófia Európa-bajnok, olimpiai hatodik sportlövő, jelezte: a mostani beruházás azon szellemiség jegyében valósult meg, hogy az olimpikonokat nemcsak az olimpia évében kell segíteni, mert eredményességüket nem kizárólag annak az évnek a munkája alapozza meg. Vári Attila, a 15 létesítményt és az ország legnagyobb sportiskoláját működtető Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elmondta: a Pécs Városi Lőtéren a mostanit megelőzően 1989-ben volt komolyabb rekonstrukció, ugyanakkor további forrásokat várva bíznak a jövőbeni fejlesztések lehetőségében.    Sinka László, a Magyar Sportlövők Szövetségének főtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy az utánpótlásnevelés hatékonyságának növeléséhez, tehetségek kineveléséhez, és egyáltalán, a sportlövészet oktatásához a magas színvonalú szakmai munka mellett elengedhetetlenek az olyan elegáns környezetű, szép létesítmények, ahova jó bemenni, ahol jó edzeni, versenyezni.Forrás: MTI Fotók: Bama

NB II.: Óriási küzdelemben bronzérmes a DÖKE Komló II.
2017-10-13
110 olvasó

NB II.: Óriási küzdelemben bronzérmes a DÖKE Komló II.

Elképesztő izgalmak közepette, tavaszi teljesítményét túlszárnyalva, az utolsó mérkőzésen szerezte meg a bronzérmet az NB II-ben a DÖKE Komló II. csapata. Az NB II. második, befejező fordulóját Budapesten, a korábban már megszokott helyszínen, a Kocsis Szálló különtermében rendezték meg. A DÖKE Komló II. kedvező pozícióból, 3. helyről várt a folytatást. Az utazó keretből Kelemen Zoltán betegség miatt hiányzott, helyére Gyozsán Zoltán ugrott be, Major, Balla, Trischler és Steller mellé, biztosítva azt, hogy legyen cserelehetőségünk. A cél egyértelműen az volt, hogy minél több pontot gyűjtsünk be, úgy, hogy megtartsuk a tavasszal megszerzett helyünket a dobogó legalsó fokán.Nem várt fiaskóval kezdtünk, az addig a pontokat igencsak visszafogottan szerezgető Mundiál II kibabrált velünk, és ebben a fordulóban is legyőzött minket. A folytatás kifejezetten jól alakult, a szombati játéknap további 4 mérkőzését megnyertük, ez még akkor is jó eredmény, ha tudjuk, hogy a Józsefváros III. ellen játék az nem volt, és elsősorban a tabella hátsó traktusába tartozó csapatok ellen játszottunk. A sorsolást szándékosan alakították úgy, hogy vasárnapra és a verseny végére essenek a rangadók. Mi az ESE II ellen kezdtünk, őket végre határozott játékkal sikerült 10-6-ra legyőzni – korábban sokszor szenvedtünk ellenük. A folytatásban a két éllovas, a Szeged II és a Vasi GE ellen csak tisztes helytállásra futotta, végül ők kiemelkedtek a mezőnyből, jövőre már az élvonalban bizonyíthatják, hogy megértek az osztályváltásra. A két vereség után szerencsénkre Trischler Robi éber volt és tájékozódott a záró forduló előtti pontos állásról. Az volt a helyzet, ha az utolsó körben a Testvériség II ellen legalább 12-4 arányban győzünk, akkor pontszámban beérjük őket, de az egymás elleni mérleg felénk fog elbillenni – ugyanis tavasszal csak 11-5-re győztek le minket. Csapatunk pályák mellé álló tagjai nagyon koncentráltan játszottak és végig figyelemmel kísérték egymás mérkőzéseinek állását – és mindent beleadtak! A befektetett energia óriási küzdelemben meghozta eredményét, éppen a szükséges arányban, 12-4-re győztünk és önfeledten ünnepeltük a megérdemelt bronzérmet!   A 2017. évi NB II. végeredménye:1.    Vasi GE            43 pont2.    Szeged II            43 pont3.    DÖKE Komló II        35 pont4.    Testvériség II        35 pont5.    ESE II            33 pont6.    Modern SE        19 pont7.    Mundial II            19 pont8.    Józsefváros III        16 pont9.    Soproni MAFC        12 pont10.    Újkori Táltosok II      6 pont      A kiemelkedő eredményhez mindenki hozzátette a magáét, míg tavasszal Balla Antal, most Major István szerezte a legtöbb pontot. Míg tavasszal a két feljutót is sikerült legyőzni, addig ősszel elsősorban a közvetlen riválisaink legyűrése és a kötelező győzelmek hozása volt jellemző. Csapatunk megerősödött azzal, hogy a megszokottól eltérően többen tudtak visszajátszani az első csapat keretéből, Trecskó érkezésével nem csak az első, de második csapatunk is stabilabbá, eredményesebbé vált. Az elmúlt több, mint 10 évben egyértelműen ez a legjobb eredmény, megállapítható, hogy csapatunk kihozta magából a maximumot a bronzérem megszerzésével. Ez csapatban Kelemen, Steller és Gyozsán számára pályafutásuk legjobb eredménye. Jó érzés töltötte el a csapat tagjait, különösen azért, mert eddig mindig a biztos bent maradásért küzdöttek az egyébként általános közvélekedés szerint legizgalmasabb, legkiélezettebb és egyben rendkívül kiegyensúlyozott csapatbajnokságban, a másodosztály mezőnyében. A következő verseny az EB lesz október hosszúhétvégéjén, Lakitelken.   Gyozsán Zoltán szakosztályvezető    

Mecsek-Rali, ötvenegyedszer:  baranyai sikerekre várva
2017-10-11
115 olvasó

Mecsek-Rali, ötvenegyedszer: baranyai sikerekre várva

Három új gyorsasági szakasz, régi-új helyszínen a prológ, rekordszámú nevező – október 13. és 15. között ismét a ralié lesz a főszerep Pécsett és szerte Baranyában. Az 51. Aquaprofit Mecsek Rallye egyik újdonsága, hogy a prológ újra a Pécs Plazánál várja az érdeklődőket, ráadásul ingyenesen. A versenyzők pedig a klasszikus mecseki pályák mellett új gyorsasági szakaszokon is kipróbálhatják autóikat.Az elmaradt Budapest-rali miatt a pilóták körében a szokásosnál is fokozottabb érdeklődésre számot tartó 51. Aquaprofit Mecsek Rallye október 13-án, pénteken délután a Széchenyi téri rajtceremóniával indul, ahonnan ezúttal a nemzetközi Historic mezőny vág neki az újabb megmérettetésnek, amelynek résztvevői már pénteken négy gyorsasági szakaszt teljesítenek. 16.30-kor a Pécs Plazánál kezdődik az ORB/ORC sorozat rajtceremóniája, majd 17.00-kor kezdődik a nézők kedvence, a prológ, amelyen valóban testközelből szemrevételezheti bárki kedvencei kanyartechnikáját.A részletekről szerdán sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők. A versenyt szervező PSN Zrt. vezérigazgatója, Vári Attila bevezetőjében hangsúlyozta, hogy az ország mára legnagyobb és egyik legeredményesebb sportiskoláját működtető PSN Zrt. számára a raliban is fontos az utánpótlás-nevelés, így a pécsi, illetve a Baranya megyei önkormányzattal együttműködve ezúttal egy feltörekvő tehetség, Szauer Gergő indulását támogatják lehetőségeikhez mérten, de ugyanebbe a sorba illeszkedik, hogy fölvállalták a házigazdaszerepét a rali „előszobájának” is tekinthető MARB és Sprint-kupa sorozat múlt heti, Remeterét – Árpádtető közötti futamának is.A futam számaira áttérve a pécsi ORB-futam versenyigazgatója, Lovay Miklós elmondta, hogy a Historic mezőny (amely egyébként nem prológozik) 11 gyorsasági szakaszt teljesít (pénteken és szombaton), összesen 144 kilométeren, míg az ORB/ORC mezőny szintén 11 szakaszt, 159 kilométeren, de szombat-vasárnapi felosztásban. Idén három új gyorsasági is színesíti a versenyt, amelyek közül a Gorica – Szágy közti 13 km-es technikás, kanyargós erdei aszfaltgyorsaságit szombaton egyszer teljesíti mindkét mezőny. Emellett így először szerepel a programban a Golgota – Hetvehely és a Máré vára – Pécsvárad táv is. Utóbbiról hangsúlyozandó, hogy a fokozottan védendő természeti értékek miatt a nézők elől elzárt terület, így a szervezők külön kérik, hogy a ralibarátok ne ide induljanak a hétvégén. Vasárnap az orfűi körgyorsasági lesz a sláger a rajongók körében. Itt az első kör Orfű és Abaliget között fut, a másodiknál Orfű tetőn balra kanyarodva Remeterét – Ranga László út felé folytatják a száguldást.Jelen István, a szervezőbizottság tagja beszámolt róla, hogy eddig a pillanatig 75 ORB-páros (ez új pécsi rekord), illetve 35 historic-kettős (köztük hét külföldi) adta le a nevezését, illetve, hogy mivel minden sorozatban nyílt még a bajnoki címek sorsa, izgalmas párharcokra van kilátás az érkező pilóták között.Amelyben természetesen pécsi, baranyai szereplőkért is szoríthatunk. Két egyforma, remekül felkészített Skoda Fabia R5-ös autóval vág neki ugyanis a távnak – ezúttal egymással is nagy csatára készülve – ifj. Ranga László és testvére, Péter, akik a sajtótájékoztatón tippeket is adtak a nézőknek, hogy hová érdemes kilátogatni a hétvégén, e sorban természetesen saját kedvenc pályáik, a Camping – Árpádtető, illetve az orfűi körgyors szerepelt az élen. Hosszabb kihagyás után itt tér vissza a raliba az a Szauer Gergő, aki tavaly a rali II-ben már számtalanszor igazolta kiemelkedő tehetségét, ám megfelelő támogató híján az idén eddig csak a Mecsek-rali bemelegítésének szánt múlt heti MARB-futamon ülhetett versenyautóban.A névadó szponzor Aquaprofit Zrt. képviseletében Budavári Zoltán elmondta, hogy korábban  maga is versenyző volt, mindhárom pilótával együtt versenyzett. A cég évek óta támogat pilótákat, a Mecsek Rallyet először tavaly szponzorálták, ebben az évben lettek névadó szponzorok.(Bővebb információ, időtervek, térképek, versenykiírások: www.mecsekrallye.hu) Forrás: mecsekrallye.hu


NB I.: Őrzi ezüstérmes pozícióját a DÖKE Komló-Két komlói bronz a szegedi Hédl Ferenc Emlékversenyen
2017-10-06
137 olvasó

NB I.: Őrzi ezüstérmes pozícióját a DÖKE Komló-Két komlói bronz a szegedi Hédl Ferenc Emlékversenyen

Nem sikerült szintet lépni, az első két fordulóban megszerezett 20-20 ponthoz a DÖKE Komló most 18-at szerzett – 10 pont a hátrány a címvédő Testvériséggel szemben, 7 pont az előny a Józsefváros előtt. Szegeden, a szeptember végére halasztott 3. fordulóval folytatódott az idei NB I-es csapatbajnokság. A DÖKE Komló újra teljes, hatfős csapattal vághatott neki a fordulónak. A baranyai csapat a Fülöp, Szendrey, Trecskó, Takács, Major, Balla összeállításban kezdte meg az utolsó előtti kört. A körülmények, mint minden alkalommal az utóbbi időben, kiválóak a Tisza-parti gombozó társak igyekezetének, a tágas, jól megvilágított teremnek és az egyenletes minőségű pályáknak köszönhetően.Fülöpék ígéretesen belekezdtek, legtöbbször esélyt sem adva az ellenfeleknek, 5 alkalommal is fölényesen, 7-1 arányban múlták felül a soron következő riválist.  Ej, mit nem adtunk volna azért, ha néhány ilyen meccset csak 5-3-ra nyerünk, és az egyik győzelmet „átvihettük volna” a másik, gyengébbre sikerült találkozóra! Nos, a gombfoci annyiban mindenkép hasonlít az igazi futballra, hogy a „ha” kezdetű mondatoknak itt is ugyanakkora, vagyis semekkora jelentőségük sincs. A Józsefváros, mint oly sokszor a közelmúltban, ismét borsot hozott nekünk, és ha már ott volt, jól odadörgölte az orrunk alá egy 2-6-os vereség képében. A Kecskeméttől is még ki lehet kapni, de arra viszonylag kevesen fogadtak volna, hogy az Újkori Táltosok is – nomen est omen – épp a komlóiak ellen táltosodik meg. Az viszont igazi bravúr volt a végén, hogy a címvédő Testvériség – aki most már az idei bajnoki cím legfőbb várományosává lépett elő – is kapott a fentebb említett 7-1-es sorozatból egyet. Emeli az értékét a győzelemnek, hogy az eddigi 27 mérkőzéséből 3-at vesztő fővárosiakat kétszer a Komló tudta legyőzni.           Az NB I. élcsoportjának állása a 3. forduló után:1.    Testvériség         68 pont2.    DÖKE Komló        58 pont 3.    Józsefváros         51 pont 4.    Szeged              48 pont5.    Kecskemét         46 pontAzt el kell ismerni, hogy a Testvériség csapata nagyon közel lépett ahhoz, hogy a bajnoki serleg tulajdonlását újabb egy évvel meghosszabbítsa. Amellett, hogy a baranyaiaknak hibátlan körre lenne szükségük hazai pályán, novemberben, kellene az is, hogy riválisunk többször kapjon ki egy kör alatt, mint az eddigi 3 körben összesen. Nos, egybehangzó vélemények szerint ennyire félvállról nem fogják venni Szatmáriék az észak-mecseki látogatásukat, még ha tudják is, hogy behűthetik a pezsgőket. Összegezve, fejlődünk, Trecskó is már egyre eredményesebb, de messze még az a bizonyos léc, amit a Testvériség elég magasra emelt. Azt is hozzá kell tenni, hogy amikor mi voltunk a bajnokok, akkor kevéssé a nagyarányú győzelmek jellemeztek minket, viszont mindenkinél nagyobb volt a mérkőzésnyeréseink száma. A 4., utolsó fordulóban Komlón az a cél, hogy az ezüstérmet biztosan megszerezzük, lehetőleg csökkentve az éllovas előnyét.Az NB I-es csapatbajnokit követően a Hédl Ferenc Emlékversenyen egyéniben állt asztalhoz az élmezőny nagy része. A DÖKE Komlót az előző játéknapon szereplő csapatunk mind a hat játékosa képviselte.A csoportmérkőzéses első szakaszból egyből a legjobb 16 közötti egyenes kiesés szakaszba, valamint, mint némi félreértés után kiderült, a 17-32 közötti, szintén kiesés, úgynevezett vigaszágon játszhattak tovább a játékosok. A csoportküzdelmek – mely néhány helyen azért hozott meglepetéseket is – után a legjobb 16 közé 4-en is bekerültek a komlói játékosok közül. Szendrey hibátlan mérleggel, Trecskó és Balla veretlenül, valamint Fülöp az élen végezve jutott be a legjobbak közé. Itt az első fordulóban Balla kiesett, a későbbi hazai győztes Kiss István ellen. Róla hallunk még… A legjobb 8 között tehát még ott volt 3 DÖKÉ-s! Ez eddig jó. A bombaformában játszó, imént említett szegedi Kiss István előbb Elemért győzte le ritkán látható arányban, majd az elődöntőben Szendrey-t óriási csatában 3-2 arányban múlta felül. Kiss végül a győzelmet csapattársa, az élete játékát nyújtó Olajos ellenében szerezte meg egy 2-2 utáni szétlövésben. Szendrey Tibor a bronzmérkőzésen érvényesítette a papírformát és megszerezte a bronzérmet a Mészáros elleni 2-0-lal. A helyosztókon a főversenyben Fülöp az 5., Trecskó a 6. helyre futott be. Trecskó János számára ez a helyezés egyben a II. osztályú mezőny 3. helyét jelentette. Gratulálunk az érmekhez! Az alsó ágon vigasztalódás Takácsnak sikerült a legjobban, ott a döntőig jutott, de ez összességében középmezőnyt jelentett a 18. hellyel.Színvonalas, izgalmas, meglepetésekkel teli verseny volt ez, két komlói éremmel.  Visszatekintve az utóbbi néhány év egyéni versenyeire, megállapítható, hogy már nem lehet meglepődni azokon a helyezéseken, amiket korábban így határoztunk meg. Mára már rendszeressé vált, hogy egy 8-10 I. osztályú versenyzőt felvonultató mezőnyben egy II. osztályú versenyző dobogón végez, illetve több II. osztályú játékos bejut a 8 közé. Sőt előfordult már, hogy  III. osztályú gombozó is bejutott a legjobbak közé. Most a szegedi Olajos Csaba szállította az aktuális, előre nem várt eredményt. Én már kíváncsian várom, hogy mi lesz a novemberi komlói DÖKE Kupán, talán egy komlói fog egy előzetesen kevésbé várt sikert elérni? Előtte azonban október első hétvégéjén az NB II-es csapatunk igyekszik megőrizni igen előkelő dobogós helyét, majd a hónap végén EB, 4 komlói résztvevővel! Forrás: Gyozsán Zoltán szakosztályvezető    

Futópálya és sportpark épül Körtvélyesben
2017-09-28
210 olvasó

Futópálya és sportpark épül Körtvélyesben

Szabadtéri edzőpark és 200 méteres, rekortánborítású futópálya épül Komló körtvélyesi városrészében még idén ősszel. A közel 25 millió forintos beruházás egy sikeres önkormányzati pályázatnak köszönhetően indulhat el. A komlói önkormányzat évek óta következetesen fejleszti a szabadtéri sportolási lehetőségeket a városban. A cél kettős, hiszen ezek a helyek a napi mozgás és az egészségmegőrzés segítése mellett az egy helyen élők találkozási pontjaként, közösségi térként is működnek. A KRESZ-parkban lévő, kifejezetten népszerű edzőpark után hamarosan megépül a következő, méghozzá Körtvélyes keleti, a Mecsekfalui út felőli oldalán. A sportparkban szabadtéri edzőeszközök és egy 200 méteres, rekortánborítású futópálya készül majd el. Az építkezés szeptember végén indul a tereprendezéssel és a tervek szerint november első heteiben ér véget. A teljes költségvetés mintegy 25 millió forint, de egy sikeres pályázatnak köszönhetőn az önkormányzat kasszáját ennek legfeljebb csak a hatoda terheli. A város a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz fordult támogatásért. A pozitív döntésnek köszönhetően az edzőpark költségeit teljes egészében, a futópályáét pedig 50%-ban a kormány állja. A kivitelezést is egy központi közbeszerzésen kiválasztott cég végzi nem csak Komlón, hanem más városokban is. „A körtvélyesi mellett további két szabadtéri edzőparkot szeretnénk építeni Sikondára és Kökönyösbe. Az ezekre beadott pályázataink egyelőre elbírálás alatt vannak, de pozitív döntésben bizakodunk” – beszélt a jövőről Polics József polgármester. „Úgy gondolom, egy igazán élhető városban szükség van arra, hogy mindenki a lakóhelyéhez közel tudjon sportolni. Ezért saját költségen biztosítjuk a körtvélyesi helyszín akadálymentes megközelítését és természetesen magát a sportparkot is ingyenesen használhatják a komlóiak” – tette hozzá a polgármester. Forrás: Komló Város Önkormányzat

Nagy Tímea párbajtőrvívó Komlón
2017-09-11
276 olvasó

Nagy Tímea párbajtőrvívó Komlón

A Villa Complov SC meghívására Komlóra látogat Nagy Tímea olimpiai-világ- és Európa-bajnok párbajtőrvívó. Bajnokok Klubja - Beszélgetés Nagy Tímeával. Az eseményre az egyesület szeretettel vár minden érdeklődőt a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskolába szeptember 15-én, pénteken 16.00 órakor. A belépés ingyenes.    


Százak népszerűsítették a sportágat a vívás világnapján
2017-09-11
219 olvasó

Százak népszerűsítették a sportágat a vívás világnapján

Százak népszerűsítették szombaton a sportágat a Nemzeti Múzeum lépcsőin, és az ország számos pontján, így többek között Szegeden, Pécsett, Debrecenben, Komlón és Orosházán a vívás világnapja alkalmából.A magyar szövetség honlapján megjelent beszámoló szerint a flashmobon, azaz villámcsődületen 3-400 vívó kezdett ötperces szabadvívásba a déli harangszó pillanatában. Az eseményen bárki részt vehetett, a vívók között ott volt az olimpiai bajnok Szász-Kovács Emese is. Rajta kívül további olimpiai és világbajnok sportolók, például Szilágyi Áron, Imre Géza, Boczkó Gábor és Rédli András is megjelent a rendezvényen. Forrás: MTI Fotók: Komlói vívás

IX. Fuss a Rákgyógyításért Pécsett
2017-09-07
253 olvasó

IX. Fuss a Rákgyógyításért Pécsett

2017. szeptember 9-én lehetőségünk lesz sportolva segíteni. Szombaton rendezik meg Pécs történelmi belvárosában a 3 kilométer hosszúságú jótékonysági futást a rákgyógyítás segítésére immár kilencedik alkalommal. Helyszín: Pécs, Széchenyi térTáv:  3 kmÚtvonal: Széchenyi tér - Irgalmasok u. - Citrom u. - Jókai u. - Jókai tér - Ferencesek u. - Szent I. tér - Janus P. u. - Mária u. - Flórián tér - Nagy Flórián u. - Király u. - Széchenyi térModerátorok:Panulin Ildikó a Magyar Posta Zrt. szóvivőjeStenczer Béla színművészProgram:9.00 Regisztráció kezdete10.30 Ünnepélyes megnyitó, közreműködnek Beck Zoli és Zaza, PTE TáncegyüttesKözös bemelegítés sikeres baranyai sportolók vezetésével11.15 Start (futás, kocogás, séta)12.15 Tombolasorsolás értékes nyereményekkel A megnyitó előtt és a futás után a RockToRock együttes játszik.Nevezés díja: 1000 Ft/fő. A résztvevők (a készlet erejéig) ez alkalomra készülő ajándékpólót kapnak. Nevezés a helyszínen, illetve előzetesen, az egyesület honlapján (www.dpse.hu) található információk szerint.Kedvezmények: A póló viselői a program napján, kedvezményes áron tekinthetik meg a Pécsi Állatkertet és a Csontváry Múzeum kiállításait.*A Tettye Forrásház Zrt. friss ivóvizet biztosít a futóknak.Támogatás: A rendezvényen befolyó összeget a Posta a pécsi székhelyű Nőgyógyászati Daganatos Betegekért Alapítvány javára utalja át. Minden mély érzésű, segítő szándékú, sportot kedvelő érdeklődőt szeretettel vár a Dunántúli Postás Sportegyesület*Állatkert: a teljesárú egyéni belépőjegyek árából 50%, a családi/kombinált belépők árából - amennyiben a résztvevő olyan családtagokkal érkezik, akik nem regisztráltak a sporteseményen - 20% kedvezmény jár. A múzeum állandó és időszakos kiállításai fél áron tekinthetők meg.

Vívó flashmob Komlón
2017-09-05
243 olvasó

Vívó flashmob Komlón

A Nemzetközi Vívó Nap (World Fencing Day) eseményeihez csatlakozva a komlói vívók idén is megmutatják magukat a város szívében, ezúttal a színház előtt. Várnak minden érdeklődőt szeptember 9-én, szombaton délben egy kis asszózásra. A sporteseményre a 48-as téren kerül sor 12.00 és 12.20 között. A komlói szakosztály 2005 óta működik. Az egyesület edzői már hosszúhetényben is várják az érdeklődő 2007-ben, vagy 2007 előtt született fiatalokat. A Komlói Napok hétvégéjén pedig ugyancsak vívóbemutatót tartottak a Police Road Show keretein belül és kipróbálási lehetőséget is biztosítottak mindenkinek. A Villa Complov Sport Club szeretettel várja a szórakozni vágyókat és leendő sporttársait. Forrás, fotók: Komlói vívás


Üveges Hétvége Óbányán

Létrehozás dátuma: 2017-08-30|350 olvasó


Két komlói aranyérem a szegedi Fesztivál Kupán

Létrehozás dátuma: 2017-07-27|259 olvasó


Kerékpárút épül Sikondára

Létrehozás dátuma: 2017-07-12|333 olvasó


Sportágfejlesztésről állapodott meg a kézilabda-szövetség a pécsi egyetemmel

Létrehozás dátuma: 2017-07-06|311 olvasó


Profi futópálya Komlón

Létrehozás dátuma: 2017-06-27|384 olvasó


Aláírásgyűjtés a komlói kerékpáros park létrehozásáért

Létrehozás dátuma: 2017-06-21|921 olvasó


Dirtpark Mx - vasárnap motorosverseny

Létrehozás dátuma: 2017-06-02|509 olvasó

Hét holdjának együttműködése révén marad egyben a Szaturnusz legnagyobb gyűrűje
2017-10-18
89 olvasó

Hét holdjának együttműködése révén marad egyben a Szaturnusz legnagyobb gyűrűje

A Szaturnusz hét holdjának együttműködése révén maradhat együtt a bolygó legnagyobb gyűrűje. A csillagászok harminc éven át azt hitték, hogy ez egyedül a Janus nevű holdnak köszönhető. A NASA szeptemberben megsemmisült Cassini űrszondája által küldött adatok elemzése alapján azonban sikerült megállapítani, hogy "csapatmunkáról" van szó - olvasható az eurekalert.org tudományos hírportálon.    Ha nem tartanák egyben bizonyos erők, a gyűrű folyamatosan szétterjedne, végül eltűnne.     "A Cassini új részletekkel szolgált a Szaturnusz holdjainak tömegéről és a gyűrűk fizikai jellemzőiről, így matematikai alapon arra a következtetésre jutottunk, hogy a Janus hold egyedül nem képes megakadályozni a gyűrűk széthúzását" - mondta Radwan Tajeddine, a kutatás vezetője.    A kutatók felfedezték, hogy az A-gyűrű, a Szaturnusz legnagyobb és legtávolabbi látható gyűrűje összetartásának feladata a Pan, az Atlas, a Prometheus, a Pandora, az Epimetheus, a Mimas és Janus holdak között oszlik meg.     A missziója zárásaként szeptember 15-én a Szaturnusz légkörében megsemmisült Cassini értékes adatokat és részletes felvételeket közölt a bolygó gyűrűiről.     Az A-gyűrű leginkább egy bakelitlemezhez hasonlít: sűrűségi hullámai a felvételek barázdáira emlékeztetnek, ezeket a csillagászok szerint úgynevezett holdrezonanciák okozzák. A rezonanciamarkerek alapján a kutatók arra következtetnek, hogy a holdak gravitációs hatása segít lelassítani és mérsékelni a szétterjedő gyűrűk lendületét.    Az A-gyűrűn több száz sűrűségi hullám van, amelyeket különböző holdrezonanciák okoztak. Ezeknek a holdaknak a gravitációs hatása lelassítja a gyűrűt és elveszi a lendületét. Mire a gyűrű elér a Janusig, olyan sok lendületet veszít, hogy a hold ereje kialakítja a gyűrű jól látható peremét.     Tajeddine elmondta, hogy a tudósok még mindig nem teljesen biztosak abban, hogyan alakulhattak ki a gyűrűk, de az egyben maradásuk mechanizmusát sikerült megérteni.     A szakértők eredményeiket az Astrophysical Journal című szaklap szerdai számában mutatták be. Forrás: MTI / eurekalert.org / news.cornell.edu

Távcsővel is igazolták a gravitációs hullámok új észlelését
2017-10-17
537 olvasó

Távcsővel is igazolták a gravitációs hullámok új észlelését

Újabb mérföldkő a csillagászatban: először figyeltek meg egy jelenséget gravitációshullám-detektorokkal és távcsövekkel is. A két neutroncsillag összeütközéséből származó jelek forrását egy magyar galaxiskatalógussal sikerült gyorsan azonosítani. Ezután közel 70 földi és űrtávcső fordult rá a célpontra, és figyeli még most is a fejleményeket, amelyekből megérthetjük a nehéz elemek kialakulásának folyamatát.2017. augusztus 17-én, magyar idő szerint 14:41:04-kor a LIGO és Virgo detektorok gravitációshullám-jelet észleltek, amelynek a forrása két neutroncsillag összeütközése volt. A jelek elemzéséből a kutatók megállapították, hogy az ütközés résztvevői körülbelül 1,1 és 1,6 naptömegűek lehettek.Az észlelés több rekordot is megdöntött, hiszen 130 millió fényéves becsült távolságával ez az eddigi legközelebbi észlelt gravitációshullám-forrás, egyúttal résztvevőinek tömege is jóval (egy nagyságrenddel) kisebb, mint az eddig észlelt összeütközésekben szereplő fekete lyukaké.Sűrű táncrend nehéz elemekkelA neutroncsillagokról érdemes tudni, hogy igen kicsi, nagyjából 20 kilométer átmérőjű, elképesztően sűrű égitestek – ha valamiképp módunk lenne egyetlen teáskanálnyi mintát venni anyagukból, ez körülbelül egymilliárd tonnát nyomna.A gravitációshullám-detektorok által észlelt jelek akkor keletkeztek, amikor két neutroncsillag nagyjából 300 kilométerre megközelítette egymást, és egyre gyorsulva, spirális pályán összeütköztek. Ez a „tánc” nagyjából 100 másodpercig keltett olyan jeleket, amelyeket a földi gravitációshullám-obszervatóriumok érzékelni tudtak – ellentétben a korábban megfigyelt, jóval nagyobb tömegű fekete lyukak összeolvadásának néhány tizedmásodperces jelével.A gravitációs hullámok után 2 másodperccel ért el hozzánk az ütközés nyomán felszabadult gammasugárzás, ezt észlelték is a Fermi és az INTEGRAL űrtávcsövek. Ez a késés tökéletesen megfelelt a modelleknek (tehát ugyanennyi lehetett a különbség a jelek keletkezésénél is), így Einstein egy újabb jóslata igazolódott be: a gravitációs hullámok valóban fénysebességgel terjednek.A gravitációs hullámok és a gammasugarak detektálása után is maradt még izgalmas észlelnivaló, ugyanis az ütköző neutroncsillagok környezetében maradó anyag az elektromágneses spektrum számos hullámhosszán sugároz, a röntgentől a rádióhullámokig.Ezekből a későbbi mérésekből a csillagászok különféle nehéz elemek, így arany és platina jelenlétét mutatták ki. Így tehát bizonyossá vált, hogy legalábbis részben ilyen ütközések hozhatták létre és szórhatták szét az űrben a vasnál nehezebb kémiai elemeket.Honnan érkezhetett a jel?A két LIGO detektor adatai alapján a neutroncsillagok helyzetét 190 négyzetfoknyi területre sikerült behatárolni (ez a telihold területének kb. 950-szerese). Azonban az Olaszországban immár működő Virgo detektor adataival a gravitációs hullám forrásának helyzetét tovább lehetett pontosítani. Így 28 négyzetfokra, tehát az eredeti terület 14,7%-ára sikerült redukálni azt a területet, ahonnan a gravitációs hullámok elindulhattak.Egy ekkora szögtartományon belül nagyjából 130 millió fényévre tőlünk több galaxisban is megbújhat a jelek forrása. Hogy pontosan melyikben, annak meghatározásában hatalmas segítséget jelentett az ELTE kutatóinak épp ilyen célokra kifejlesztett galaxiskatalógusa, a GLADE. Nem véletlen tehát, hogy az ELTE LIGO-tagcsoportja (név szerint: Bécsy Bence, Dálya Gergely, Frei Zsolt és Raffai Péter) volt az első, amely a gravitációshullám-forráshoz azonosított égterület és becsült forrástávolság alapján közzétette a lehetséges forrásgalaxisok listáját.„A hullámjel beérkezésekor a Virgo detektor a LIGO detektorokkal közösen végezte a megfigyeléseket. A Virgo adatokban az összeolvadó neutroncsillagok jele gyenge volt, amit az magyarázhat, hogy a hullámjel az égbolt olyan területéről érkezett, amelyre a Virgo kevésbé érzékeny a karjainak geometriai elhelyezkedése miatt. Így az együttes elemzés megmutatta a gravitációs hullám forrásának pontos helyét – mondta Vasúth Mátyás tudományos főmunkatárs, az MTA WIGNER FK Virgo-csoportjának vezetője. – A gravitációshullám-detektorok érzékenysége irányfüggő, kevésbé érzékenyek a detektorkarok síkjából beérkező hullámokra. Az a tény, hogy a Virgo kis intenzitású jelet észlelt, jelentősen segítette a hullámforrás égi helyzetének pontos meghatározását.”Kezdődhet a többcsatornás csillagászat korszaka?Az, hogy a neutroncsillagok ütközésekor nemcsak elektromágneses, hanem gravitációs hullámok is keletkeznek, azt jelenti, hogy egyazon eseményről két fizikailag teljesen különböző méréssel is információhoz juthatunk. Erre mindeddig nem volt lehetőség a csillagászatban, hiszen minden információ, amit a világegyetem távoli területeiről szereztünk, az elektromágneses sugárzás valamilyen formájában jutott el hozzánk.Ezért örültek különösen a csillagászok annak, hogy a Fermi és az INTEGRAL űrtávcsövek 2 másodperccel a gravitációs hullámok érkezése után egy gyenge, rövid gammakitörést észleltek. A gammakitörés forrásaként azonosított égterület ugyan több tízszer akkora volt, mint a gravitációshullám-forráshoz meghatározott égterület, azonban magába foglalta azt.Összesen 34 olyan csoport kezdett méréseket végezni, mely a LIGO-Virgo észleléseinek elektromágneses „párjait” keresi, többen is az ELTE galaxiskatalógusát használva iránymutatásul. Közéjük tarozott az elsőként sikerrel járó Las Campanas Obszervatórium is, mely 1 méteres Swope teleszkópjával rálelt az elektromágneses jelre. Eredményük azt mutatja, hogy a gammakitörés a tavasszal tőlünk is látható Hydra vagy más néven Északi Vízikígyó csillagképben elhelyezkedő NGC 4993 jelű galaxisból származik.A gravitációs és az elektromágneses jelek forrásának helye, ideje és jellege lényegében kizárja, hogy két különálló eseményből származnának. Így kimondható, hogy e megfigyeléssel megszületett a többcsatornás csillagászat, amelyben egy forrás észlelése több információhordozó megfigyelésével történik.Frei Zsolt asztrofizikus, az ELTE Fizikai Intézetének igazgatója, a LIGO csoport vezetője az mta.hu-nak elmondta: ez az észlelés nagy szerencse, mert a detektorok jelenlegi érzékenysége mellett csak a hozzánk közeli neutroncsillag-ütközéseket lehet megfigyelni. Ez az esemény a maga 130 millió fényéves távolságával nagyon közelinek számít. Más lesz a helyzet 2-3 év múlva, amikor – a műszerek érzékenységének további fokozásával – valószínűleg ugyanolyan gyakorissággal lehet majd neutroncsillag-ütközéseket észlelni az univerzum távolabbi tartományaiból, mint ahogyan ma az a fekete lyukak esetében tapasztalható, persze azzal a megjegyzéssel, hogy akkor az észlelt feketelyuk-összeütközések rátja is nagyobb lesz a mainál.Hubble a tortánA LIGO-Virgo Kollaboráció az ELTE galaxiskatalógusából azonosított galaxisokat használta arra is, hogy a gravitációshullám-észlelésből kiszámolják a világegyetem tágulásának ütemét leíró Hubble-állandó értékét. A Hubble-állandó meghatározására mindeddig csak elektromágneses megfigyelések adtak módot, a gravitációs hullámokon alapuló számítás egy teljesen új, független ellenőrzési lehetőséget jelent. Az eredmény: az új módszerrel kapott érték összhangban volt a korábbiakkal.Forrás: mta.hu / physics.aps.org / ligo.elte.hu

A klíma űzte el az embert Afrikából
2017-10-14
1587 olvasó

A klíma űzte el az embert Afrikából

Ez lehet a felelős a kirajzásért, ezzel pedig az emberiség szétvándorlásáért. A kutatók a különböző genetikai vizsgálatok nyomán azt már tudják, hogy a modern ember nagyjából 55-70 ezer évvel ezelőtt vándorolt ki Afrikából Eurázsiába, az akkori klímával kapcsolatban azonban még nem látunk ilyen tisztán. Egy új tanulmány szerint éppen ez, a szárazabbra forduló klíma késztette az embert a vándorlásra, a kellemetlen következmények elkerülésére. Az Arizonai Egyetem oldalán megjelent írásban (amely a tanulmány főbb eredményeiről számol be) arról olvashatunk, hogy Afrika szarva, illetve az Ádeni-öböl szolgáltatott erre nézve érdekes leleteket, mégpedig évtizedekkel ezelőtt, hiszen a kutatók most egy 1965-ben felhozott mintát vizsgáltak meg újra, pontosan felvázolva és kiértékelve az óceáni üledék egyes rétegeit. Az eredmények azt mutatják, hogy mintegy 70 ezer évvel ezelőtt Kelet-Afrikában módosult a klíma, aminek következtében a nedvesebb periódus által létrehozott és fenntartott, úgynevezett Zöld-Szahara a mostaninál is szárazabb környékké változott, gyakorlatilag elűzve a helyi népesség legnagyobb részét. Ezek az emberek a szoroson átkelve jutottak el az Arab-félszigetre, majd pedig az eurázsiai kontinens legkülönbözőbb tájaira, létrehozva, majd pedig lezárva a teljes folyamatot. A szakemberek korábban mintegy 40 ezer évre visszamenőleg tudták felvázolni a klíma alakulását ezen a környéken, most viszont (a fenti lelet felhasználásával) egészen 200 ezer évvel ezelőttre mentek vissza, 10 centiméterenként megvizsgálva az üledékes rétegeket (amivel minden egyes esetben 1600 évet ugrottak vissza az időben). A hőmérséklet és a csapadék szintjének vizsgálata egyértelműen azt mutatta, hogy a kivándorlás egybeesett a klímaváltozás végbemenetelével, vagyis logikusnak tűnik a kettő közötti szoros viszony feltételezése. Úgy vélik, hogy rendkívül érdekes a folyamat feltárása, hiszen ez egyben rávilágít elődeink és a klíma viszonyára, a természettel való interakcióra. Következtetésük eltér a korábbi véleményektől, hiszen szerintük a szárazabb éghajlat kényszerítette mozgásra a népességet, ez a vándorlás tehát nem a nedvesebb periódusban ment végbe. Forrás: sg.hu / uanews.arizona.edu


Megtalálták a világegyetem hiányzó anyagának nagy részét
2017-10-13
4706 olvasó

Megtalálták a világegyetem hiányzó anyagának nagy részét

A világegyetemben megfigyelt mozgások arra utalnak, hogy a galaxisokat és galaxishalmazokat a látható, fénylő anyagnál jóval nagyobb tömegek gravitációs hatása tartja össze. Ha ez a gravitációs többlet nem volna jelen, a galaxisoknak és galaxishalmazoknak már szét kellett volna hullaniuk, mivel bennük számos égitest mozgási sebessége meghaladná a szökési sebességet. Sok csillagász, köztük a 2016 decemberében elhunyt Vera Rubin munkája nyomán vált széles körben elfogadottá a sötét anyag létezése. A sötét anyag ma a kozmológia standard modelljének elengedhetetlen része, ugyanakkor a mibenlétéről nem sokat tudunk. Még az is kérdéses, hogy szokványos – protonokból és neutronokból álló, azaz barionos – anyagról, vagy valami egzotikusabb, az elektromágneses sugárzással egyáltalán nem kölcsönható, csak gravitációs hatást kifejtő részecskékről van-e szó. Az asztrofizikusok többsége ma egyetért abban, hogy a sötét anyag nagyobbik része nem barionos anyag.Most egy Hideki Tanimura által irányított kanadai, és egy Anna de Graaf vezette brit székhelyű csillagász kutatócsoport egymástól függetlenül, ám egyszerre fedezett fel annyi hiányzó szokványos anyagot a világegyetemben, ami másfélszeresére növelte az ismert barionos anyag mennyiségét. Az újonnan felfedezett anyag a galaxisokat összekötő keskeny, híg és forró gázhidak, filamentumok formájában van jelen. Ez a gáz túlságosan ritka és nem eléggé forró ahhoz, hogy az általa kibocsátott sugárzás bármilyen csillagászati műszerrel kimutatható legyen. A csillagászok ezért nem egyedi képződményeket kerestek, hanem sok ilyen gázhíd együttes hatásának a nyomait vizsgálták. Az ötletes módszer mindkét csoport esetében ugyanaz volt, ám nem azonos mintán végezték a vizsgálatokat.A csillagászok a Szunyajev–Zeldovics-effektus segítségével vizsgálták a képződményeket. Ezt a jelenséget az ősrobbanásból visszamaradt kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás (CMB) forró gázokkal való kölcsönhatása okozza. A CMB fotonjai szóródnak a forró gáz elektronjain, amitől egy forró gázfelhő irányában kissé megemelkedik a CMB sugárzási hőmérséklete. A CMB egy gyakorlatilag statikus mikrohullámú mintázat az égbolton, amit az Európai Űrügynökség (ESA) Planck műholdja térképezett fel a legalaposabban. Ám a galaxisokat összekapcsoló egyedi gázfilamentumok hatása a mégoly pontos mérések ellenére is megfigyelhetetlenül csekély erre a magától is kissé fluktuáló, foltos mintázatra. A kutatók ezért több százezer galaxispár, illetve a köztük húzódó tartomány CMB térképét összegezték megfelelő összeforgatást és skálázás után. Ezen az összegképen már egyértelműen kimutatható volt a galaxisok közötti gázhidak jelenléte, és mérhető volt azok átlagos sűrűsége.A két csoport eredményei egymással összhangban arra mutatnak, hogy nagyon jelentős mennyiségű barionos anyag van jelen ezekben a ritka, ám összességében hatalmas térfogatú képződményekben. Ennek az anyagnak a létezését már több évtizede előre jelezték a szimulációk, és most végre megfigyelésekkel is a nyomára bukkantak. „Tulajdonképpen mindenki tudta, hogy ennek az anyagnak ott kell lennie, ám most először sikerült egyértelműen kimutatni – éspedig nem kevesebb, mint két kutatócsoportnak is egyszerre.” – mondta el Ralph Kraft, a Massachusetts-i Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics kutatóintézet munkatársa. – „Ez azért is jelentős lépés, mert alátámasztja, hogy a galaxisok és a világegyetem nagy struktúráinak a keletkezésére vonatkozó legtöbb elképzelésünk helyes.” Forrás: csillagaszat.hu / newscientist.com

Nem a rendkívüli időjárás vetett véget a tatárjárásnak
2017-10-13
446 olvasó

Nem a rendkívüli időjárás vetett véget a tatárjárásnak

Magyar és kanadai bölcsész kutatók és természettudósok a Nature Scientific Reportsban megjelenő tanulmányában cáfolta azt a nagy visszhangot keltett hipotézist, amely szerint a tatárok hirtelen kivonulása Magyarországról 1242-ben környezeti, mégpedig elsősorban klimatikus okokkal lenne magyarázható. A mongolok hirtelen kivonulása már a kortársak számára is érthetetlen volt, és az elmúlt száz évben is számos kutató igyekezett feltárni a tatárjárás utolsó felvonásaként értelmezhető váratlan esemény mozgatórugóit.    A kivonulás hátterében környezeti okokat sejtő hipotézist Ulf Büntgen és Nicola Di Cosmo, a Berni Egyetem és a Princeton Egyetem vezető kutatói közölték 2016 májusában, cikkük nagy figyelmet kapott a nemzetközi sajtóban.    Tanulmányukban famaradványok évgyűrűadatai alapján rekonstruálták az 1238 és 1242 tavasza közötti rendkívüli időjárási eseményeket, az 1238 és 1241 közötti súlyos aszályt, a szokatlanul hideg telet 1241-ben, majd a rá következő csapadékos időjárást 1242 első hónapjaiban. Azzal érveltek, hogy a kora tavaszi esős időjárás korlátozta a legelőterületek fűhozamát és a mongol hadsereg manőverezési lehetőségeit, és ez vezetett a tatárok hirtelen kivonulásához.    A magyar-kanadai kutatócsoport környezet- és klímatörténeti, valamint régészeti, történeti és ökológiai érvekkel cáfolta ezt a leegyszerűsítő, az egész eseményt egyetlen okra visszavezető magyarázatot - olvasható a magyar Tudományos Akadémia honlapján.    Érvelésük szerint a mongolok sokkal jelentősebb környezeti kihívásokhoz szoktak, és hadjárataik során ilyenekkel dokumentáltan is megbirkóztak, ráadásul Magyarországról visszavonulva Batu a Volga-deltában alapította meg hatalmi központját. Utóbbi tény semmiképp sem igazolja a mongolok idegenkedését a kiterjedt vizes élőhelyrendszerektől.     A szerzők részletesen bemutatták, hogy az Alföldön a csapadékos időszakok nem korlátozzák és nem is korlátozták a terméshozamot, és rámutattak arra a belső ellentmondásra, hogy a környezeti hipotézis képviselői figyelmen kívül hagyták: a mongolok épp egy hároméves aszályos periódus végén érkeztek Magyarországra, valamint arra, hogy a magyarországi termésátlagokat nem a csapadékos időszakok, hanem épp az aszályesemények veszélyeztetik, amelyek más pusztító hatásokkal társulva komoly éhínségekhez vezethettek hazánkban.    A bemutatott történeti források (régészeti leletek, éremkincsek, korabeli írásos emlékek stb.) és ökológiai megfigyelések együttesen azt bizonyítják, hogy az országnak éppen azt a részét sújtották leginkább a tatár hadak pusztításai, ahol a környezeti hipotézis szerint súlyos problémákkal kellett volna a hódító seregeknek szembenézniük.    Mindezek alapján a tatárok hirtelen kivonulásának okát csak több tényező együttes elemzésével magyarázhatjuk, és ebben a környezeti elemek mellett más tényezők legalább olyan fontosak, mint a rendkívüli időjárási események. Ilyen ok lehetett például a nagykán utódlási viszályokkal fenyegető halála, a mongol hadak rendkívül hosszúra nyúlt utánpótlási útvonala, illetve az, hogy a könnyű lovas harcmodorhoz szokott tatárok nem voltak felkészülve a várostromokra. Forrás: MTI / nature.com

A nők agya jobban jutalmazza az önzetlen viselkedést, mint a férfiaké
2017-10-12
168 olvasó

A nők agya jobban "jutalmazza" az önzetlen viselkedést, mint a férfiaké

A nők agyának jutalmazásért felelős része sokkal aktívabban reagál az önzetlen viselkedésre, mint a férfiaké - állapították meg a Zürichi Egyetem kutatói. A Nature Human Behaviour című folyóiratban közölt tanulmány szerzői elsőként bizonyították, hogy a női és a férfi agy eltérően reagál az önzetlen és az önző viselkedésre. Az előagyban található striátum (csíkolt test) felelős a jutalomérzetért és ez az agyterület aktiválódik döntéshozatalkor. A kutatási eredmények alapján a striátum sokkal erősebb aktivitást mutatott a nőknél az önzetlen, mint az önző döntések meghozatalakor. Ezzel szemben a férfiaknál az önző döntés váltott ki hevesebb reakciót a jutalmazó rendszerből. (Az alanyoknak egyebek között egy adott pénzösszeg másokkal való megosztásáról kellett dönteniük.) A második vizsgálatban az agy jutalmazó rendszerének működését gyógyszerezéssel zavarták meg az alanyoknál. Ennek eredményeképpen a nők sokkal önzőbben, míg a férfiak jóval önzetlenebbül viselkedtek, ami meglepte a kutatókat. Alexander Soutschek, a Zürichi Egyetem munkatársa szerint még ha ezek a különbségek nyilvánvalónak is tűnnek biológiai szinten, semmiképpen sem szabad ösztönös vagy az evolúcióra visszavezethető tulajdonságokként tekinteni rájuk. "A jutalmazásért és tanulásért felelős agyterületek szorosan együttműködnek egymással. Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a lányok dicséretet kapnak az önzetlen viselkedésért, aminek eredményeként az agyuk jutalmazó rendszere megtanulja, hogy a segítőkész cselekedetért várjon el valamilyen jutalmat és ne az önző viselkedésért. Ennek fényében pedig az általunk megfigyelt nemi különbség leginkább a férfiakra és a nőkre vonatkozó eltérő kulturális elvárásoknak tulajdonítható. Forrás: MTI / phys.org / nature.com


Az eddig véltnél több millió évvel korábban kezdődött meg a madarak felemelkedése
2017-10-10
167 olvasó

Az eddig véltnél több millió évvel korábban kezdődött meg a madarak "felemelkedése"

Az eddig véltnél több millió évvel korábban zajlott le a madarak evolúciójában az a kulcsfontosságú lépés, amely lehetővé tette számukra a repülést - állapították meg kutatók. A szakemberek eddig úgy vélték, hogy az olyan sajátosságok, mint az összeforrt csontok, csupán a viszonylag fejlettebb madaraknál alakultak ki, közvetlenül a dinoszauruszok kipusztulása előtt - írta a BBC News.     Egy Kínában felfedezett új fosszília vizsgálata azonban azt mutatta, hogy a madarak "felemelkedéséhez" szükséges csontszerkezeti változások 120 millió évvel ezelőtt, vagyis a dinoszauruszok uralmának fénykorában mentek végbe.    A Pterygornis dapingfangensi nevű madár a mai Északkelet-Kína területén élt a korai krétakorban. A most felfedezett példány mindössze a második ilyen fosszília, amelyet eddig találtak, és tökéletes állapotban maradt fenn.    A pekingi Kínai Tudományos Akadémia gerincesekkel foglalkozó paleontológiai és paleoantropológiai intézetének munkatársa, Min Vang szerint a mostani felfedezés azt mutatja, hogy azok a sajátosságok, amelyek lehetővé tették a madarak számára a repülést, az eddig véltnél 40 millió évvel korábban alakultak ki.    Mindenfajta repülő gépezet egyik alapkövetelménye az erős, de könnyű szerkezet. A madarak evolúciója során a hátgerinc és a medenceöv csontjainak egy része összeforrt, akárcsak az ujj- és lábcsontok egy része, számos farok-, ujj- és lábcsont pedig eltűnt.    Az amerikai tudományos akadémia lapjában (PNAS) közölt tanulmányt kommentálva Steve Brusatte, az Edinburghi Egyetem munkatársa megjegyezte, hogy ez a legkorábbi ismert madárfosszília, amelynél teljes csontösszeforradás figyelhető meg.    Hozzátette: "a jelek szerint rengeteg 'kísérletezés' folyt a korai madarak körében, vagyis a különböző fajok különböző módokon próbálták erősebbé és a repülés nehézségeivel szemben ellenállóbbá tenni a csontvázukat". Forrás: MTI / bbc.com / phys.org

Magyar kutatók térképezték fel az agyi kapcsolatok egyénenkénti változékonyságát
2017-10-10
171 olvasó

Magyar kutatók térképezték fel az agyi kapcsolatok egyénenkénti változékonyságát

Az agyi kapcsolatok egyénenkénti változékonyságát térképezték fel az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) kutatói a világon először.Az ELTE PIT Bioinformatikai Csoportjának kutatói - Grolmusz Vince egyetemi tanár, valamint Kerepesi Csaba, Szalkai Balázs és Varga Bálint doktoranduszok - az amerikai Human Connectome Project diffúziós MRI felvételeinek felhasználásával vizsgálták meg 392 emberi agy összeköttetéseit, majd azonosítottak több konzervatív és kevéssé konzervatív agyi területet. A kutatók eredményeiket a Neuroscience Letters című szaklapban közölték október 6-án - közölte az ELTE hétfőn az MTI-vel.    Kiderült, hogy a homloklebeny kapcsolatai aránylag konzervatívak, jóllehet ez a terület sok magas szintű agyi működés helyszíne, míg a halánték- és a nyakszirti lebeny kapcsolatai változékonyabbak. Az is különlegesség, hogy a paracentrális lebeny változékony és konzervatív jellegzetességeket is mutat.    A kutatók azt sejtik, hogy a konzervatívabb területek érzékenyebbek a sérülésekre és a betegségekre (stroke, tumorok), vagyis itt több kárt okoz egy ilyen rendellenesség, mint a változékonyabb területeken. Érdekességként a kutatók azt is megjegyezték, hogy a kapcsolatok változékonyságának leírására nem egy mérőszám, hanem a valószínűség-számításból régen ismert eloszlásfüggvény bizonyult a legalkalmasabbnak.    Mint írják, lehetőség van az agy azon területeinek meghatározására is, ahol ezek a kapcsolatok - különböző egyének között - változékonyak vagy éppen konzervatívak. Az agyi idegsejtek, a neuronok kapcsolatainak nagy része az embrionális és a korai csecsemőkori fejlődés során alakul ki. A kapcsolatok létrejöttében sok a véletlen momentum, innen ered a változékonyság, amelynek mértéke eltérő lehet az agy más-más területein. Forrás: MTI / sciencedirect.com

Sikerült feltárni a Csendes-óceán mélyén fekvő Zélandia titkainak egy részét
2017-09-29
333 olvasó

Sikerült feltárni a Csendes-óceán mélyén fekvő Zélandia titkainak egy részét

Sikerült feltárnia a Csendes-óceán mélyén fekvő Zélandia nevű földtömeg titkainak egy részét annak a nemzetközi kutatócsoportnak, amely kilenc hetes expedíciót követően a tasmániai Hobart városában ért partot. A Joides Resolution nevű kutatóhajó július végén futott ki a Townsville nevű ausztrál kikötőből, hogy a Nemzetközi Óceánkutató Program (IODP) szakemberei kőzet- és üledékmintákat gyűjtve tanulmányozhassák, miként változott a térség geológiája az elmúlt több tízmillió évben - olvasható az eurekalert.org tudományos hírportálon.    Zélandia területe mintegy 4,9 millió négyzetkilométert tesz ki, ami nagyjából akkora, mint a szomszédos Ausztrália kétharmada. 95 százalékát ma óceán borítja, csupán néhány sziget, valamint három jelentősebb földtömeg magasodik ki belőle, Új-Zéland Északi és Déli-szigete, valamint Új-Kaledónia. A tengerfelszín alatt több mint egy kilométer mélyen fekvő terület Új-Zéland déli részétől húzódik északra Új-Kaledónia irányába, nyugatra az Ausztráliától keletre fekvő Kenn-fenéksíkság felé.    A titokzatos földtömeg feltérképezésére indult 32 kutató hat helyen végzett fúrásokat több mint 1250 méteres mélységben. Összesen 2500 méter üledékmintát gyűjtöttek össze a  rétegekből, amelyek Zélandia földrajzának, éghajlatának és vulkanikus tevékenységének változásait tárják fel az elmúlt 70 millió évre visszamenőleg.    Az expedíció egyik vezető kutatója, Gerald Dickens, az amerikai Rice Egyetem munkatársa szerint kollégáival rengeteg új fosszíliát fedeztek fel, ami azt bizonyítja, hogy Zélandia nem feküdt mindig a Csendes-óceán mélyén.    "Nyolcezernél is több egyedet tanulmányoztunk, és több száz fosszilis fajt azonosítottunk" - mondta a szakember, hozzátéve, hogy az egykor meleg, sekély vizekben élt organizmusok mikroszkopikus vázai, és a szárazföldi növényektől származó spórák, valamint pollenek mind azt bizonyítják, hogy Zélandia földrajza és éghajlata egészen másmilyen volt a múltban.    Az új eredmények szerint a 40-50 millió évvel ezelőtt kialakult csendes-óceáni "tűzgyűrű", Zélandiát is érintő drasztikus változásokat idézett elő a tengerfenéken és befolyásolta a térségben zajló vulkanikus tevékenységeket is. A tűzgyűrű a Csendes-óceán partjain végigfutó széles, sávszerű földrajzi régió, amely mentén különösen sok, működő és szunnyadó vulkán helyezkedik el a tektonikus lemezek és a szeizmikus törések határain.    Az expedíció egyik vezető kutatója, Rupert Sutherland, a wellingtoni Victoria Egyetem szakembere szerint a kutatók egy ideje úgy vélik, hogy Zélandia akkor süllyedt el, amikor nagyjából 80 millió évvel ezelőtt levált az Ausztráliát és az Antarktiszt is magába foglaló Gondvána ősi szuperkontinensről. Sutherland szerint ez az elmélet valószínűleg helytálló, ám mostanra egyértelművé vált, hogy a későbbiekben bekövetkezett drasztikus események formálták a földtömeget olyanná, ahogyan azt a kutatók most megismerték.    A szakemberek szerint a Zélandia északi részén végbement nagyszabású geológiai változások segíthetnek megérteni, miként szóródtak szét és fejlődtek ki bizonyos növények és állatok a Csendes-óceán déli részén.    A begyűjtött üledékminták elemzése segíteni fogja a kutatókat abban, hogy jobban megismerjék a Föld tektonikus lemezeinek mozgását és a globális éghajlati rendszer működését. A kutatók szerint a térség továbbá fontos terület az időjárásban végbemenő globális változások megértéséhez is.    Ausztrál, új-kaledóniai és új-zélandi kutatók idén februárban a Geological Society of America's Journal című folyóiratban megjelent tanulmányukban azzal érveltek, hogy Zélandiát a nyolcadik kontinenssé kellene nyilvánítani, mert szerintük a terület megfelel a kontinens definíció főbb feltételeinek, úgy mint a környező területekhez képest magasabb fekvés, a jellegzetes geológia, a jól meghatározott terület és a vastagabb földkéreg, mint amilyen rendszerint az óceán fenekén van. Forrás: MTI / eurekalert.org


Úttörő módszerrel módosították humán embriók DNS-ét kínai tudósok

Létrehozás dátuma: 2017-09-29|246 olvasó


A perzselő hőség lesz a jellemző az európai nyarakra

Létrehozás dátuma: 2017-09-28|198 olvasó


A pandák továbbra sincsenek biztonságban élőhelyük csökkenése miatt

Létrehozás dátuma: 2017-09-26|179 olvasó


Marsi folyók lenyomatát tanulmányozzák

Létrehozás dátuma: 2017-09-25|474 olvasó


Becsapódás okozta a legmagasabb földfelszíni hőmérsékletet

Létrehozás dátuma: 2017-09-22|1621 olvasó


Eddig ismeretlen gének millióit fedezték fel az emberrel élő mikrobákban

Létrehozás dátuma: 2017-09-21|259 olvasó


Hatékonyabb rákkezelést alapozhatnak meg magyar kutatók kísérletei

Létrehozás dátuma: 2017-09-18|202 olvasó

Már senki nem nevet az észak-koreai hackereken
2017-10-19
41 olvasó

Már senki nem nevet az észak-koreai hackereken

Nagyon kevés pénzből hatalmas sikereket ért el a kommunista rezsim, és egy informatikai támadással még az atombombájuknál is nagyobb káoszt tudnak okozni világszerte.Amikor észak-koreai hackerek tavaly megpróbáltak egymilliárd dollárt ellopni a New York-i Szövetségi Tartalékból, akkor a vállalkozás egy aprócska hibán bukott el: az átutalási megbízásra az elkövetők a fandation szót írták a foundation (alapítvány) helyett. A tévedést a Bangladesi Központi Bank egyik alkalmazottja szúrta ki, így a támadóknak csak 81 millió dollárt sikerült elutalniuk. A The New York Times szerint ez is azt bizonyítja, hogy az észak-koreai hackereket igenis nagyon komolyan kell venni.Az első figyelmeztetés 2014-ben volt, amikor az elmaradottnak tartott ország hackerei sikeresen betörtek a Sony Pictures Entertainment rendszerébe. Mindez pedig azért, mert a stúdió egy olyan vígjáték bemutatására készült, amelyben a CIA két amerikai újságírót Kim Dzsong Un észak-koreai vezető meggyilkolásával bíz meg. A hackertámadás abszurdnak tűnt, sokan nem is akarták elhinni, hogy mindez megtörténhetett. Mind a bangladesi lopás, mind a Sony elleni támadás miatt a Lazarus csoportot tették felelőssé. Később kiderült, hogy a tettesek hetekkel korábban az egyik brit televízióadóhoz is betörtek, mert meg akarták akadályozni egy phenjani atomtudós elrablásával kapcsolatos anyag nyilvánosságra hozatalát.Azóta az ország kiberharcos-különítményét még jobban feltöltötték, jelenleg már több mint 6000 észak-koreai foglalkozik számítógépes támadások végrehajtásával. Ezt a tevékenységet meglepően hatékonyan végzik - Chris Inglis, az Amerikai Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynökségének (NSA) korábbi igazgatóhelyettese szerint Észak-Korea a világ egyik legsikeresebb kiberprogramjával rendelkezik. Mindez nem elsősorban a támadások kifinomultságának köszönhető, hanem azért, mert a kitűzött célokat nagyon alacsony költségekkel sikerült elérni. Pár napja derült ki, hogy amikor tavaly betörtek egy dél-koreai katonai hálózatba, több száz gigabyte szigorúan titkosított anyagot töltöttek le, beleértve egy a félszigeten kitörő háború hadműveleti terveit is.Az észak-koreai hackerprogram az 1990-es évek elejére nyúlik vissza. Akkor tért vissza számos szakember külföldről és megmutatták, hogy az internet segítségével miként lehet hozzáférést szerezni az amerikai és a dél-koreai rendszerekhez. Kim Dzsongil akkori észak-koreai vezetőt lenyűgözte a dolog, és létrehozta a hackeregységet. Számos diákjukat kínai műszaki egyetemekre küldtek és az FBI tudtával az ENSZ-en keresztül sokuk még New Yorkban is programozókurzusokon vett részt. Kim Dzsongun folytatta a projektet és felgyorsította a képzést, illetve kibővítette az egység feladatait. A klasszikus kémtevékenység mellett immár a célzott bosszúakciók és a pénzügyi bűncselekmények elkövetése (a rezsim számára külföldi deviza biztosítása) is a feladatok közé tartozik. Természetesen felmerül a kérdés, hogy miért nem blokkolja a többi ország az észak-koreai interneteléréseket. Nos, a válasz egyszerű: a hackerek zöme nem otthonról tevékenykedik, hanem olyan államokból, mint India, Új-Zéland, Kenya és Mozambik. A hírszerzők nagyon keresik őket, kedvenc szállodáikat, szervereik helyét, a kapcsolattartásra szolgáló fórumokat, és egyéb online felületeket próbálják feltérképezni. De a legfőbb hátországuk természetesen Kína, az ország nemzetközi kapcsolata nem sokkal ezelőttig teljes mértékben a nagy testvéren futott át, de néhány hete már Oroszország is segítő kezet nyújt nekik ebben.Robert P. Silvers, az amerikai belbiztonsági minisztérium egykori tanácsadója hangsúlyozta, hogy véletlenül sem szabad alábecsülni az észak-koreai hackerek jelentette fenyegetést. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy miközben mindenki Phenjan bombatesztjeivel foglalkozik, a háttérbe szorulhat Észak-Korea valódi célja: egy masszív kibertámadás előkészítése és végrehajtása az Amerikai Egyesült Államok ellen. Így ugyanis komoly károkat lehetne okozni egyetlen rakéta kilövése nélkül is. Az asszimetrikus hadviselés minden előnye mellettük áll: visszamaradottságuk miatt interneten szinte sebezhetetlenek, addig a világ tele van látványos és fájdalmas sikerrel kecsegtető célpontokkal, a tőzsdei és egyéb pénzügyi rendszerektől kezdve az energiaszolgáltatókon át a közigazgatási hálózatokig.Míg a kisérleti atombomba-robbantások komoly szankciókat váltottak ki, addig informatikai betöréseik semmilyen büntetéssel nem jártak, és semmi nem lassította őket ezen a téren. Azt is joggal feltételezhetik, hogy egy kibertámadásra nem fog senki rakétákkal válaszolni, mivel ezeket nehéz és hosszú ideig tart rájuk bizonyítani. A közvélemény reakciója is kemény dió, hiszen a diktatúra mindenki szemében egy visszamaradott, szinte középkori körülmények között élő ország, ahol lovakkal szántanak, az éjszakai műholdképek szerint naplemente után sehol semmilyen világítás nincs, és az odalátogató kevés külföldi alig lát autót az utakon. Ilyenformán a tömegek elképzelni sem tudják, hogy milyen ütőkártyákkal rendelkeznek a világhálón, például több kritikus dél-koreai hálózatban találtak olyan alvó programokat, melyekkel távolról meg lehet azokat bénítani. Forrás: sg.hu / nytimes.com

Kalifornia engedélyezte a vezetők nélküli tesztutakat
2017-10-17
283 olvasó

Kalifornia engedélyezte a vezetők nélküli tesztutakat

A szövetségi államban a jövőben lehetőség lesz arra, hogy a tesztutakon ne üljenek sofőrök az önállóan közlekedő gépkocsikban.A kaliforniai járműhivatal (CDMV) közölte, hogy az új szabályok a jövő évtől lépnek hatályba. A hatóság módosított egy passzust, amelynek az volt a lényege, hogy a tesztelések során minden esetben az autóban kellett ülnie egy vezetőnek is azért, hogy vészhelyzetben beavatkozhasson. Ez a korlátozás immár a múlté. A hivatal azzal indokolta a lépést, hogy ezzel a változtatással elhárultak bizonyos akadályok a technológia továbbfejlesztésének az útjából.Brian Kelly közlekedési miniszter örült annak, hogy az életmentő technológia a jövőben előreviheti Kaliforniában az önállóan közlekedő gépkocsik ügyét. A CDMV adatai alapján jelenleg 42 cégnek van engedélye arra, hogy a szövetségi állam útjain robotjárműveket teszteljen.A módosításnak ugyanakkor nem örült mindenki. A Consumer Watchdog nevű csoport arra hívta fel a figyelmet, hogy a technológiai vállalatok és az autógyártók "magán laboratóriumokként" használják Kalifornia útjait, s a tevékenységükkel veszélyeztetik az utcák biztonságát. John M. Simspon, a szervezet illetékes igazgatója kijelentette, hogy a szövetségi állam kötelessége az lenne, hogy megvédje az embereket. Forrás: sg.hu / dmv.ca.gov

647 dollármilliárdosa van Kínának
2017-10-14
220 olvasó

647 dollármilliárdosa van Kínának

A világ második számú nagyhatalma rohamosan gazdagodik – legalábbis az elit szintjén. A Hurun című gazdasági lap idén is közzétette a dollármilliárdosok listáját, amely egyre hosszabb a Mennyei Birodalomban.A listavezető új ember, aki megnégyszerezte vagyonát, mely immár eléri a 43 milliárd dollárt. Hszü Csiajin ingatlanvállalkozó, de nemcsak erről híres Kínában. Futballcsapata, a kantoni Evergrande hatszor nyert bajnokságot.A második helyen a milliárdosok listáján egy internetes vállalkozó áll: a Tencent nevű cég főnöke, Pony Ma. Vagyona 37 milliárd dollár. A harmadik helyre szorult Jack Ma, a külföldön is jól ismert Alibaba alapító atyja, 30 milliárd dollárral. A korábbi első helyezett, a Wanda főnöke és tulajdonosa, Vang Csienlin visszaesett, mert túlságosan agresszíven terjeszkedett. A nyáron kénytelen volt eladni 77 szállodáját, mert pénzügyi gondjai támadtak. Nemcsak ez a baj érte a Wanda főnökét, hanem megtámadta őt az országot vaskézzel kormányzó kommunista párt.Az oligarchát azzal vádolták, hogy túlságosan agresszíven terjeszkedik, és ehhez nem ortodox módszereket használ fel. Ez a finom utalás a korrupcióra megijesztette a Wanda főnökét hiszen a kommunista párt korrupcióellenes kampánya most a pártkongresszus előtt a csúcsra jár. Nemrég még a mindenható Politikai Bizottság egyik tagja is áldozatul esett. A kommunista párt következő kongresszusa szerdán kezdődik Pekingben, ahol három dollármilliárdos is ott lesz arról a listáról, melyet most tett közzé a Hurun című gazdasági lap Kínában. Forrás: globoport.hu / hurun.net


Igazat adott a sátánistáknak egy amerikai bíróság
2017-10-14
299 olvasó

Igazat adott a sátánistáknak egy amerikai bíróság

A sátánista szekta tagja azzal érvelt, hogy az abortusz korlátozása sérti az ő vallási meggyőződését.Sátánista szektatag javára ítélkezett az Egyesült Államokban Missouri állam egy kerületi bírósága; a Sátáni Templom nevű “egyház” tagja bíróság elé vitte az abortusz korlátozásának ügyét, és azzal érvelt, hogy az abortusztörvény sérti az ő vallási nézeteit – derült ki a Kansas City Star beszámolójából. A szektatag azt állította, hogy az állam “egy bizonyos vallás” – kereszténység – értékrendjét próbálja rákényszeríteni az egyénre, ezzel hátrányos helyzetbe juttatva más vallások követőit.“Missouri állam a hatalommal visszaélve arra használja az abortusztörvényt, hogy elfogadtassa azokat a vallási nézeteket, miszerint a magzat a fogantatás pillanatától kezdve különálló és egyedi emberi lény, emiatt elpusztítása morálisan elfogadhatatlan.”A sátánista nő szerint más vallások követői nem minden esetben osztják ezt a “nézetet”, emiatt az abortusz előtt kötelezően végrehajtandó procedúrák során sérülnek a szabad vallásgyakorláshoz fűződő jogaik.A bírósági dokumentumokban Mary Doe néven hivatkozott szektatag azzal érvelt, hogy az ő vallása szerint az élet nem a fogantatással kezdődik, emiatt az alkotmány által is garantált vallásgyakorlás szabadságát sérti, hogy az abortusztörvény szerint részt kell vennie különböző érzékenyítő programokon, mielőtt végrehajtják a magzatgyilkosságot.Doe 2015 májusában esett át abortuszon. Mielőtt végrehajtották rajta a beavatkozást, a tájékoztatáson alapuló beleegyezés törvény által előírt procedúrákon kellett átessen. A törvény arra kötelezi a magzatgyilkosságra váró nőket, hogy az első vizit előtt 72 órát várjanak, emellett ultrahangos vizsgálat során látniuk kell a magzat életfunkcióit, majd alá kell írniuk egy dokumentumot, melyben az is szerepel, hogy “minden ember élete a fogantatás pillanatában kezdődik.”A sátánista nő a törvényi előírások ellenére nem volt hajlandó meghallgatni a magzat szívverését, majd bíróság elé vitte az ügyet.A bíróság elismerte, hogy korábban se a Missouri Legfelsőbb Bíróság, se a szövetségi legfelsőbb bíróság nem vizsgálta, hogy az abortuszra váró nőknek adott kiadvány, az ultrahangos vizsgálat, és a magzat szívverésének kötelező meghallgatása sérti-e várandós nők szabad vallásgyakorláshoz fűződő jogait.Doe a Sátánista Templom nevű “egyház” tagja, ami – akár a liberális civil szervezetek – az egyén különböző szabadságjogaira hivatkozva próbál követőket toborozni, és újabban gyermekeket is megkörnyékez. Forrás: hidfo.ru / kansascity.com

A Deutsche Post és a DHL önvezető teherautókra állhat át
2017-10-13
172 olvasó

A Deutsche Post és a DHL önvezető teherautókra állhat át

Az Nvidia nemrégiben bejelentett Drive PX Pegasus platformja iránt több autóipari szereplő is érdeklődik, akik 2018 folyamán kaphatják meg a platform tesztváltozatát, így a vele felszerelt önvezető autók érkezésére még néhány évet várni kell. Ezek legkorábban is csak 2020 környékén mutatkozhatnak be. A Drive PX Pegasus a jelek szerint nem csak a személyautókban, illetve az úgynevezett robot-taxikban kaphat helyet, hanem a fuvarozással foglalkozó vállalatok járműflottáját alkotó teherautókban is. Holland értesülések alapján a Deutsche Post, azaz a Német Posta elsőként vetheti be az Nvidia új önvezető technológiáját, ezáltal forradalmasíthatja a csomagszállítást.Az önvezető teherautókban óriási lehetőségek rejlenek: segítségükkel könnyedén, automatizáltan lehet felvenni a csomagokat, majd azokat vagy a telephelyre, vagy a körzeten belül található címzetthez lehet szállítani. Ehhez az önvezető technológia mellett olyan infrastruktúrára is szükség van, ami segít az önvezető teherautók kiszolgálásában, maguknak a járműveknek pedig képeseknek kell lenniük a csomagok hatékony kezelésére és a felhasználók megbízható azonosítására is. Hogy miért lehet érdemes elsőként az önvezető teherautókban bevetni az új technológiát? Egyrészt ezek a járművek kiszámíthatóbban közlekednek, lassabbak és kevésbé agilisak, mint egy személyautó, másrészt emberek helyett csomagokat szállítanak, amelyeket biztosítás védhet, így egy-egy baleset nem feltétlenül okozhat tragédiát és nem feltétlenül követelhet emberéleteket. Plusz az önvezető teherautókat központilag menedzselhetik is, így valamilyen szintű figyelem mellett dolgozhatnak. Ezeknek az önvezető járműveknek így csak a környezetükre és a környezetükben található emberekre kell majd odafigyelniük, utasaikra nem, hiszen azok nem lesznek.A DHL teherautóit várhatóan a ZF Friedrichshafe vértezheti fel az önvezető funkció bevetéséhez szükséges hardverkomponensekkel, beleértve a normál méretű rendszámnál egy picit kevesebb helyet foglaló Nvidia Drive PX Pegasus platformot is. Mivel a ZF majd csak 2018 vége felé kapja meg a Drive PX Pegasus platformot, így az önvezető teherautók éles tesztelése csak később, valamikor 2019 folyamán kezdődhet meg, az első önvezető teherautók pedig majd csak 2020-ban, vagy még később állhatnak szolgálatba. Forrás: ipon.hu / nvidianews.nvidia.com

Csúszik a kínai Hold-küldetés
2017-10-10
134 olvasó

Csúszik a kínai Hold-küldetés

A rakéta problémái miatt inkább elhalasztják a minták begyűjtésére irányuló küldetést. A kínai illetékesek eddig novemberre irányozták elő a Chang’e 5 startját, erre azonban a Hosszú Menetelés 5 típusú rakéta problémái miatt biztosan nem kerül sor. Ehelyett valamikor 2019 során indulna el a küldetés, addigra ugyanis elkészül a javított változat, amely kiküszöbölni hivatott a nyár folyamán bekövetkezett malőrt. Több rövid Twitter-bejegyzésből szerezhettünk tudomást szeptember második felében arról, hogy a kínai űrügynökség inkább elhalasztotta a novemberi startot, amelyre a júliusban bekövetkezett kudarc után került volna sor. Akkor a HM-5 nem tudta elérni a számára kijelölt orbitális pályát, ezért a szakemberek jelenleg is vizsgálódnak, hogy pontosan meghatározzák a hiba okát. Eddig mindössze annyit közöltek, hogy a probléma az első fokozatnál merült fel, tehát a Holdra való leszállást eddig szimuláció során teljesítő szondával nincsenek gondok, mindenképpen szükség lesz azonban egy megfelelő rakétára ahhoz, hogy esélyük legyen elérni állandó kísérőnket. Maga a szonda 8,2 tonnát nyom, ebben benne van a leszállóegység, a kiszolgáló modul, a felszínről felemelkedni hivatott eszköz, valamint a Földre visszatérő egység is. A terv szerint a szonda leszállna a felszínre, ott a helyszínen mintákat gyűjtene (az 1976-ban ugyanezt teljesítő szovjet Luna-24 után először), majd pedig visszaküldené ezen mintákat a Földre, hogy a szakemberek részletesen megvizsgálják azokat. Hivatalos menetrend ugyan még nincs, de (ahogy azt említettük) a rajtra valamikor két éven belül kerülne sor, amint bevetésre készen áll majd a HM-5B, vagyis az eredeti típus javított változata. A júliusi problémát kielemző részletes jelentés az év végére készülhet el, addig a HM-5 novemberben egy másik startot végez majd el, hogy a balesetben megsemmisült Shijan-18 műhold helyettesét pályára állítsa. Forrás: sg.hu


Az adat az új olaj
2017-10-06
207 olvasó

Az adat az új olaj

A céges fájlmegosztó és -szinkronizáló megoldások piaca rohamosan bővül, egyesek szerint „az adat az új olaj.”Napjainkra az információ számít az egyik legfontosabb erőforrásnak. Az a vállalat szerez versenyelőnyt, amelyik jobban tudja az adatokat hasznosítani, tárolni és kezelni, illetve megosztani az illetékesekkel és megvédeni az illetéktelenektől. Piaci elemzők szerint a vállalati fájlmegosztó és -szinkronizáló (EFSS – Enterprise File Synchronization and Sharing) megoldások piaca évente 26 százalékkal nő, és 2020-ra várhatóan 3,5 milliárd dollár értékűre nő. A Gartner már évekkel ezelőtt arra figyelmeztetett MarketScope for Enterprise File Synchronization and Sharing anyagában, hogy a vállalatoknak muszáj EFSS szolgáltatásokat bevezetniük, hogy biztonságban tudják vállalati információs erőforrásaikat. Amennyiben a szervezetek nem gondoskodnak erről, adatszivárgás fenyegeti őket, ami abból ered, hogy a felhasználók ellenőrizetlen, magáncélra szánt felhőszolgáltatásokon keresztül mozgatják a fájlokat.A vállalati fájlmegosztók iránti igény növekedése mögött több ok áll. Egyrészt óriási ütemben nő a vállalatok és ügyfeleik által termelt adat mennyisége. Másrészt egyre mobilabbá válik a munkaerő: egyre több alkalmazott dolgozik terepen vagy otthoni irodából, és ezzel együtt egyre többen használnak különféle mobil eszközöket, okostelefonokat, tableteket vagy laptopokat a munka során. Ugyanakkor a szervezetek a korábbiaknál még fontosabbnak tartják a biztonságot: nem bíznak a felhőszolgáltatásokban, vagy a rájuk vonatkozó előírások nem engedik a használatukat. Mindeközben a hatékony üzleti működéshez elengedhetetlen, hogy nagy mennyiségű adatot osszanak meg akár egymástól távol elhelyezkedő irodákban is, és ezeket a fájlokat bármilyen eszközről el lehessen érni. A vállalati fájlmegosztó szolgáltatások felhasználási területeinek száma szinte végtelen, különféle gyártók, szolgáltatók és közigazgatási szervek is alkalmazzák. Egy reklámügynökség például a nagy felbontású grafikai fájlokat, képeket és videókat továbbítja ügyfeleinek a nyilvános megosztóknál nagyobb biztonságot kínáló eszköz segítségével. Ezek bizalmas anyagoknak számítanak, nem szabad kiszivárogniuk egy-egy kampány indítása előtt, hiszen az komoly károkat okozna az ügyfélnek, és értékes információkkal szolgálhat a versenytársaknak.Szintén érzékeny adatokat tartalmaznak azok az értékesítéstámogató eszközök, árlisták, prezentációk és szerződések, valamint a promóciókat és korábbi rendeléseket tartalmazó dokumentumok, amelyeket gyártók, nagykereskedők vagy szállítmányozó cégek osztanak meg utazó ügynökeikkel a rendszeren keresztül. Kutatásokhoz szükséges anyagok gyors és biztonságos megosztásához is hatékonyan alkalmazható oktatási és egészségügyi intézményekben egyaránt. Ezenfelül egyetemeken a diákok a tanulmányaikhoz szükséges dokumentumokat is gyorsan és egyszerűen, akár mobilról vagy tabletről is elérhetik, míg orvosok különféle konferenciák előadásanyagainak megosztásánál, illetve közös szakcikkek vagy könyvek írásánál vehetik jó hasznát. Forrás: sg.hu

Az együttműködő robotok gyorsítják a robotika elterjedését
2017-10-04
510 olvasó

Az együttműködő robotok gyorsítják a robotika elterjedését

A 2017-es World Robotics Report előrejelzése szerint idén 18%-al növekszik a robotok telepítésének száma. Ebben a növekedésben az együttműködő robotok továbbra is nagy szerepet játszanak. A Nemzetközi Robotika Szövetség (IFR) által kiadott, 2017-es World Robotics Report szerint 2017-ben 18%-os növekedéssel kell számolnunk az ipari robotok alkalmazását érintően, az ezt követő, 2018-2020-ig terjedő időszakra pedig újabb 15%-os emelkedést prognosztizálnak. Az optimista becslés mögött olyan tényezők állnak, mint a világgazdaság vártnál nagyobb növekedése, a gyorsabb üzleti ciklusok, a változatosabb vásárlói igények, és az ún. „Ipar 4.0” várható, további terjedése. Egy érdekes fejlemény, hogy az előrejelzések szerint ebben a növekedésben a kollaboratív robotok vezető szerepet fognak játszani. A jelentést meghatározó trend, az „ember és robot együttműködése” számtalanszor említésre kerül, csakúgy, mint az olyan tulajdonságok, mint az egyszerűség, a könnyű telepítés és használat, a könnyű súly, a mobilitás és az alacsony ár. "Az Ipar 4.0 keretein belül is marad szerepe a hagyományos ipari robotoknak, azonban a várakozásaink szerint továbbra is a kobot szegmens fogja mutatni a legnagyobb növekedést. Ehhez olyan trendek járulnak hozzá, mint például a növekvő kereslet az emberi érintést igénylő elemeket tartalmazó termékekre és az egyenletesen magas minőségre, valamint a kis- és közepes méretű vállalkozások automatizálási kezdeményezései annak érdekében, hogy gyorsabbá és megfizethetőbbé tegyék gyártási folyamataikat.” – mondja a Universal Robots műszaki vezérigazgatója és alapítója, Esben Østergaard. Az IFR ugyancsak az idei évre jósolja az automatizálási igény széleskörű növekedését, beleértve az autó-, az elektronikai-, a gumi- és műanyag-, az élelmiszer-, a gyógyszer-, és a fémipart is. Az előrejelzések szerint Ázsia magasan vezetni fogja a piacot a növekedés terén, de Európa és Amerika is fejlődést fog mutatni, ám kisebb mértékben. "A nagyobb mértékű automatizálás szinte mindegyik iparág számára előnyt jelent.” – mondja Esben Østergaard. „A robotok alkalmazása növeli a minőség és a munkafolyamatok egyenletességét – erre mindenkinek szüksége van.""A kobotok manapság több ok miatt is kimondottan ellenállhatatlanok: az emberekkel együtt, és nem helyettük dolgoznak. Ez egy különösen értékes tulajdonság olyan területeken, ahol a gyártással foglalkozó munkahelyek megszűnése érzékeny kérdés. Abban is segít, hogy a gyártást külföldre telepítő cégek hazaköltöztessék e tevékenységet. Különösen hasznosnak bizonyulnak olyan gyártófolyamatok esetében, amelyek nagyobb árréssel rendelkező, személyre szabott tömegtermékekkel foglalkoznak. A kis- és közepes méretű vállalkozások számára pedig továbbra is a kobot jelenti a legjobb megoldást arra, hogy igénybe vegyék a robotika által nyújtott előnyöket anélkül, hogy bankot kellene robbantaniuk.” – foglalja össze Østergaard. Forrás: sg.hu / ifr.org

Mélyűri Átjáró néven közösen épít a Hold mellé űrállomást az USA és Oroszország
2017-09-27
1181 olvasó

Mélyűri Átjáró néven közösen épít a Hold mellé űrállomást az USA és Oroszország

Oroszország és az Egyesült Államok megállapodott abban, hogy közösen építenek fel egy Hold körüli röppályán keringő új nemzetközi űrállomást. A Mélyűri Átjárónak keresztelt űrállomás első moduljai 2024-2026 között már Hold körüli pályára is kerülnek a tervek szerint. A nevének megfelelően az űrállomás a mélyűr, illetve például a Mars bolygó felfedezésére induló emberi űrexpedíciók jövőbeni kiindulópontja lesz.Az ausztráliai Adelaide-i Nemzetközi Űrhajózási Kongresszuson Igor Komarov, a Roszkozmosz vezetője is megerősítette a hírt, miszerint a NASA és a Roszkozmosz között megállapodás született arról, hogy közösen építsék fel a közeljövőben a Hold körüli röppályán keringő Deep Space Gateway, azaz a Mélyűri Átjáró elnevezésű új nemzetközi űrállomást.A megállapodás szerint a projekthez a már évek óta működő Nemzetközi Űrállomás (ISS) szolgálna kiindulási alapként.A NASA néhány hónapja jelentette be hivatalosan is, hogy dolgozik a Deep Space Gateway (DSG) nevű projekten, amelynek keretében a Hold körül keringő, legénység lakta űrállomást létesít kifejlesztés alatt álló nagy teljesítményű rakéták segítségével. Az Egyesült Államok egy minden korábbinál nagyobb teljesítményű és méretű óriásrakétát, a kifejlesztés alatt álló Space Launch Systemet (SLS) használná fel, de a szerdán bejelentett együttműködési terv értelmében azzal párhuzamosan az orosz Angara és Proton-M rakéták is szerepet kaphatnának a projektben.Az eddig ismertté vált terv részletei alapján Oroszország három olyan modult építene az űrállomáshoz, amelyek dokkolási rendszerei képesek lesznek többféle típusú űrhajó fogadására is. A tervezett űrállomás egy Hold körüli pályán keringene, és az ISS-hez hasonlóan emberek dolgoznának, élnének rajta – de nem okvetlenül hosszú távon.A közös amerikai-orosz űrprojektet különösen érdekessé és értékessé teszi, hogy annak létrejötte éppen egybeesik azzal, amikor az orosz-amerikai politikai és katonai kapcsolatok több évtizedes mélypontra süllyedtek. Minden ellentét ellenére is úgy tűnik, hogy általában véve az űrkutatás, és konkrétan a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) zajló közös küldetések olyan területek, ahol Moszkva és Washington közös érdekekkel rendelkezik, valamint képes az együttműködésre is. Az együttműködés sikerétől valószínűleg nem független, hogy Donald Trump amerikai elnök az egyik első Fehér Házban elmondott beszédében arról beszélt: biztos abban, hogy 10 éven belül emberi űrhajósok érkeznek majd távoli világokba. A NASA mélyűr felfedezését célzó programjának fontos elemeként épül majd meg az űrállomás, amely a naprendszeren belül útnak induló, emberi részvétellel történő űrexpedíciók utolsó földközeli állomása lenne – mintegy ugródeszkaként a mélyűr felé.A Mélyűri Átjáró űrállomás a tervek szerint alkalmas lesz majd a naprendszeren belülre, illetve az azon túli területekre induló – ember irányította, valamint ember nélküli – űrhajók és űrszondák üzemanyaggal és egyéb ellátmánnyal való feltöltésére, valamint az űreszközök ellenőrzésére, illetve javítására is.Ezek mellett elvárás még az űrállomással szemben, hogy legyen képes emberek, illetve robotok számára könnyen és megbízhatóan igénybe vehető összeköttetést teremteni a Hold felszínével. Továbbá képesnek kell lennie bármikor néhány órán belül fogadni is a Földről érkező embereket vagy szállítmányokat.A projekthez valamilyen vállalással hamarosan csatlakozik majd Kína, India, Brazília és Dél-Afrika is.A NASA és a Roszkoszmosz Mélyűri Átjárója a Hold feltérképezése és megismerése szempontjából is mérföldkő lehet. Forrás: 888.hu / popularmechanics.com


Önvezető légitaxit teszteltek Dubajban

Létrehozás dátuma: 2017-09-26|2301 olvasó


Szuper­számítógépekkel pontosabbak az időjárás-előrejelzések

Létrehozás dátuma: 2017-09-21|715 olvasó


Elhunyt a világ legidősebb macskája

Létrehozás dátuma: 2017-09-15|301 olvasó


A spanyol adatvédelmi hatóság 1,2 millió euróra büntette a Facebookot

Létrehozás dátuma: 2017-09-11|293 olvasó


Mesterséges húst gyártó startupba fektetett be Bill Gates

Létrehozás dátuma: 2017-09-05|3186 olvasó


Robotautót mutatott be a Daimler

Létrehozás dátuma: 2017-09-05|753 olvasó


Virtuális valósággal győzik le a fóbiákat

Létrehozás dátuma: 2017-09-01|1123 olvasó